آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1380 جمهوري کره 540490 -نوارzirtS()واشكال همانند,ازموادنسجي سنتتي 13,500 211,581,500 Rls. 120,559 $
202 1380 جمهوري کره 581100 محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (,,,,,,غي 37,003 210,600,000 Rls. 120,000 $
203 1380 جمهوري کره 961390 -اجزاءوقطعات فندك (غيرازسنگ وفتيله ), 4,316 210,195,445 Rls. 119,769 $
204 1380 جمهوري کره 821210 -تيغسلماني وخودترا (غيربرقي ), 16,603 208,445,792 Rls. 118,773 $
205 1380 جمهوري کره 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 32,354 208,246,561 Rls. 118,659 $
206 1380 جمهوري کره 901820 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اشعه ماو 1,443 207,874,924 Rls. 118,447 $
207 1380 جمهوري کره 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 62,550 207,520,110 Rls. 118,245 $
208 1380 جمهوري کره 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 404 206,701,859 Rls. 117,780 $
209 1380 جمهوري کره 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 26,907 202,276,809 Rls. 115,258 $
210 1380 جمهوري کره 721240 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm 140,691 200,036,648 Rls. 113,981 $
211 1380 جمهوري کره 741012 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,از آلياژها 21,568 198,350,744 Rls. 113,021 $
212 1380 جمهوري کره 851690 - اجزاء وقطعات دستگاههاي الكترونيك مشم 6,864 196,629,125 Rls. 112,040 $
213 1380 جمهوري کره 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 22,691 195,115,341 Rls. 111,177 $
214 1380 جمهوري کره 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه 3,588 195,068,300 Rls. 111,149 $
215 1380 جمهوري کره 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي 29,825 194,291,255 Rls. 110,707 $
216 1380 جمهوري کره 283719 --سيانورها واكسي سيانورها (باستثناي سد 45,570 191,967,758 Rls. 109,383 $
217 1380 جمهوري کره 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 3,900 190,127,966 Rls. 108,336 $
218 1380 جمهوري کره 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگ 42,768 188,913,363 Rls. 107,643 $
219 1380 جمهوري کره 721123 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمترا 141,999 188,024,783 Rls. 107,137 $
220 1380 جمهوري کره 291631 --اسيدبنزوئيك , املاح و استرهاي آن 53,137 187,418,915 Rls. 106,791 $
221 1380 جمهوري کره 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 97,500 186,385,075 Rls. 106,202 $
222 1380 جمهوري کره 848250 -رولربيرينگ استوانه اي (غيرازنو ع سوزني ), 5,940 186,181,081 Rls. 106,086 $
223 1380 جمهوري کره 550390 -الياف سنتتيك غيريكسره ,كه درجاي ديگرگفته نش 78,800 185,969,963 Rls. 105,966 $
224 1380 جمهوري کره 130231 -- آگار آگار 11,850 181,760,889 Rls. 103,567 $
225 1380 جمهوري کره 831190 -مفتول ,ميله ,,,ازفلزمعمولي ,اندودشده ياپرشد 20,000 179,978,498 Rls. 102,552 $
226 1380 جمهوري کره 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 16,000 178,158,099 Rls. 101,515 $
227 1380 جمهوري کره 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 47,694 177,889,068 Rls. 101,362 $
228 1380 جمهوري کره 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 19,029 177,120,714 Rls. 100,923 $
229 1380 جمهوري کره 848240 -رولربيرينگ سوزني , 5,884 177,090,000 Rls. 100,906 $
230 1380 جمهوري کره 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 610 175,397,277 Rls. 99,941 $
231 1380 جمهوري کره 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپ 236,062 174,623,149 Rls. 99,500 $
232 1380 جمهوري کره 851290 - قطعات دستگاه هاي روشنائي يا علامت دادن 8,514 172,870,521 Rls. 98,501 $
233 1380 جمهوري کره 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب 125,500 172,567,035 Rls. 98,329 $
234 1380 جمهوري کره 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار, 198,430 171,324,937 Rls. 97,621 $
235 1380 جمهوري کره 853931 --لامپ هاي تخليه الكتريكي ,فلورسنت ,كاتودگ 31,632 170,854,074 Rls. 97,353 $
236 1380 جمهوري کره 320619 --پيگمان هاوفر آورده ها براساس دي اكسيدتيتان 51,000 170,566,565 Rls. 97,189 $
237 1380 جمهوري کره 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 4,500 170,419,310 Rls. 97,105 $
238 1380 جمهوري کره 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه د 7,378 168,626,000 Rls. 96,083 $
239 1380 جمهوري کره 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مس 57,589 168,214,035 Rls. 95,849 $
240 1380 جمهوري کره 281610 -هيدراكسيدوپراكسيدمنيزيم 36,500 167,702,000 Rls. 95,557 $
241 1380 جمهوري کره 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده 50,400 167,401,069 Rls. 95,385 $
242 1380 جمهوري کره 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرم 15,835 166,256,339 Rls. 94,733 $
243 1380 جمهوري کره 401320 - لاستيك توئي ازكائوچو ازانواعي كه براي 38,937 164,403,747 Rls. 93,677 $
244 1380 جمهوري کره 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 5,013 160,341,478 Rls. 91,362 $
245 1380 جمهوري کره 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتو 24,288 159,412,770 Rls. 90,834 $
246 1380 جمهوري کره 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 7,530 159,117,932 Rls. 90,666 $
247 1380 جمهوري کره 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده 35,600 156,507,877 Rls. 89,179 $
248 1380 جمهوري کره 722211 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,ب 32,031 156,055,213 Rls. 88,920 $
249 1380 جمهوري کره 841011 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت حداكثر1 128,012 155,564,596 Rls. 88,641 $
250 1380 جمهوري کره 841012 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت 1الي 10م 127,968 155,511,638 Rls. 88,611 $
251 1380 جمهوري کره 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 1,173 155,363,830 Rls. 88,526 $
252 1380 جمهوري کره 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكو 102,000 154,947,544 Rls. 88,289 $
253 1380 جمهوري کره 901831 -- سرنگ بايابدون سوزن مورد استفاده درعل 12,239 154,582,292 Rls. 88,081 $
254 1380 جمهوري کره 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 6,687 153,218,787 Rls. 87,305 $
255 1380 جمهوري کره 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذك 7,046 152,798,576 Rls. 87,065 $
256 1380 جمهوري کره 282510 -هيدازين وهيدركسيلامين واملاح غير آلي آنها 48,000 150,446,772 Rls. 85,724 $
257 1380 جمهوري کره 960840 -مدادهاي خودكار, 3,857 149,029,800 Rls. 84,918 $
258 1380 جمهوري کره 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 2,452 148,797,462 Rls. 84,786 $
259 1380 جمهوري کره 291511 --اسيدفرميك 102,000 147,596,000 Rls. 84,100 $
260 1380 جمهوري کره 841231 --موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك ,باحركت 988 147,577,550 Rls. 84,089 $
261 1380 جمهوري کره 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 71,309 145,664,058 Rls. 82,999 $
262 1380 جمهوري کره 847149 --ماشين هاي خودكارداده پردازي PDA()غيرقابل حم 756 145,584,444 Rls. 82,954 $
263 1380 جمهوري کره 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 53,790 144,393,005 Rls. 82,275 $
264 1380 جمهوري کره 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي 17,500 142,351,432 Rls. 81,112 $
265 1380 جمهوري کره 854213 -- نيمه هادي هاي اكسيد فلز (تكنولوژي SOM ) 708 140,239,064 Rls. 79,909 $
266 1380 جمهوري کره 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور ن 1,712 138,640,453 Rls. 78,997 $
267 1380 جمهوري کره 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در 36,020 137,989,411 Rls. 78,626 $
268 1380 جمهوري کره 845221 --چرخهاي دوزندگي اتوماتيك 3,750 136,662,619 Rls. 77,870 $
269 1380 جمهوري کره 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 33,493 136,446,971 Rls. 77,747 $
270 1380 جمهوري کره 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست 167 136,284,815 Rls. 77,655 $
271 1380 جمهوري کره 482110 - انوا ع برچسب ازكاغذ يامقوا, چاپ شده 2,143 136,175,913 Rls. 77,593 $
272 1380 جمهوري کره 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 4,400 136,044,231 Rls. 77,518 $
273 1380 جمهوري کره 290539 -- ساير دي ئول ها, كه درجاي ديگري مذكور نب 67,200 135,459,754 Rls. 77,185 $
274 1380 جمهوري کره 340212 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) كات 33,875 135,125,638 Rls. 76,995 $
275 1380 جمهوري کره 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده ي 5,933 134,699,396 Rls. 76,753 $
276 1380 جمهوري کره 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 1,358 134,019,137 Rls. 76,364 $
277 1380 جمهوري کره 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 6,397 131,834,074 Rls. 75,119 $
278 1380 جمهوري کره 903120 - دستگاههاي آزماي 3,393 129,931,690 Rls. 74,035 $
279 1380 جمهوري کره 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600m 19,502 129,439,372 Rls. 73,754 $
280 1380 جمهوري کره 842531 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,باموتوربرقي 20,605 129,068,970 Rls. 73,544 $
281 1380 جمهوري کره 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نش 51,525 128,218,853 Rls. 73,058 $
282 1380 جمهوري کره 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشاند 3,474 126,678,828 Rls. 72,181 $
283 1380 جمهوري کره 722910 -مفتول ازفولادتندبر, 95,439 126,408,628 Rls. 72,028 $
284 1380 جمهوري کره 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچن 4,868 126,048,587 Rls. 71,822 $
285 1380 جمهوري کره 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 18,005 125,682,965 Rls. 71,614 $
286 1380 جمهوري کره 293211 --تتراهيدروفوران 28,800 125,648,744 Rls. 71,595 $
287 1380 جمهوري کره 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 29,000 125,506,650 Rls. 71,514 $
288 1380 جمهوري کره 282759 --برمورهاغيرازبرمورهاي سديم ياپتاسيم 22,800 125,345,696 Rls. 71,423 $
289 1380 جمهوري کره 391810 - پوش كف ,ديوارياسقف ازپليمرهاي كلرور 92,890 125,122,971 Rls. 71,295 $
290 1380 جمهوري کره 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع 9,845 123,981,893 Rls. 70,645 $
291 1380 جمهوري کره 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 283 123,729,263 Rls. 70,501 $
292 1380 جمهوري کره 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 456 123,657,282 Rls. 70,460 $
293 1380 جمهوري کره 790390 -پودروفلس ازروي , 50,000 123,474,340 Rls. 70,356 $
294 1380 جمهوري کره 700721 -شيشه ايمني چندلايه براي وسائطنقليه زميني ,هواپ 8,000 121,977,337 Rls. 69,503 $
295 1380 جمهوري کره 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 1,565 121,832,419 Rls. 69,421 $
296 1380 جمهوري کره 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص ك 9,173 120,167,561 Rls. 68,472 $
297 1380 جمهوري کره 854140 -وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور, ديو 3,300 120,130,997 Rls. 68,451 $
298 1380 جمهوري کره 852312 --نوارمغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت ياسا 9,318 119,717,989 Rls. 68,215 $
299 1380 جمهوري کره 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 6,200 119,683,757 Rls. 68,197 $
300 1380 جمهوري کره 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غ 9,896 119,499,436 Rls. 68,090 $
301 1380 جمهوري کره 320413 -- مواد رنگي قليائي و فر آورده ها براساس 12,020 118,835,495 Rls. 67,713 $
302 1380 جمهوري کره 590320 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي اورتان , 39,500 118,331,191 Rls. 67,425 $
303 1380 جمهوري کره 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي 32,000 117,525,727 Rls. 66,966 $
304 1380 جمهوري کره 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت 1,221 117,489,765 Rls. 66,945 $
305 1380 جمهوري کره 960810 -قلم خودكارنوك ساچمه اي , 4,956 116,655,068 Rls. 66,471 $
306 1380 جمهوري کره 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ي 50,715 114,354,969 Rls. 65,160 $
307 1380 جمهوري کره 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 61,240 113,491,959 Rls. 64,667 $
308 1380 جمهوري کره 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشست 3,771 113,154,859 Rls. 64,476 $
309 1380 جمهوري کره 482340 -رول ,اوراق وصفحات زوج LAID(),چاپ شده براي دس 3,328 112,111,191 Rls. 63,881 $
310 1380 جمهوري کره 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيري 62,000 111,505,298 Rls. 63,536 $
311 1380 جمهوري کره 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكور 3,160 111,092,035 Rls. 63,300 $
312 1380 جمهوري کره 390910 - رزين هاي اوره , رزين هاي تيواوره ,به ا 2,170 110,451,016 Rls. 62,935 $
313 1380 جمهوري کره 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج 1,060 110,378,204 Rls. 62,893 $
314 1380 جمهوري کره 821420 -ابزارهاومجموعه هاي مانيكورياپديكور(ازجمله 11,000 107,549,947 Rls. 61,282 $
315 1380 جمهوري کره 910221 --ساعت مچي ,حتي توام بايك زمان شمار,باكوك خو 740 107,053,923 Rls. 60,999 $
316 1380 جمهوري کره 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت يا 1,810 105,447,741 Rls. 60,084 $
317 1380 جمهوري کره 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 6,710 104,779,320 Rls. 59,703 $
318 1380 جمهوري کره 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجا 5,400 104,750,000 Rls. 59,686 $
319 1380 جمهوري کره 380210 -ذغال هاي اكتيف شده 600 103,767,742 Rls. 59,127 $
320 1380 جمهوري کره 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربوره 127 101,253,129 Rls. 57,694 $
321 1380 جمهوري کره 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده ها 31,335 99,667,497 Rls. 56,791 $
322 1380 جمهوري کره 291720 -اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك ,,,سيكلوتر 43,200 99,425,830 Rls. 56,653 $
323 1380 جمهوري کره 290730 - فنل - الكل ها 64,000 99,292,853 Rls. 56,578 $
324 1380 جمهوري کره 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپ 2,057 99,277,592 Rls. 56,568 $
325 1380 جمهوري کره 910400 ساعتهاي ويژه نصب درپانل دستگاههاوبراي كليه وس 622 98,652,640 Rls. 56,213 $
326 1380 جمهوري کره 820239 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست برولي باس 2,429 98,608,822 Rls. 56,187 $
327 1380 جمهوري کره 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 0 38,905 98,553,432 Rls. 56,155 $
328 1380 جمهوري کره 252330 -سيمان آلومينو 80,000 97,954,086 Rls. 55,814 $
329 1380 جمهوري کره 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتور 2,920 96,780,010 Rls. 55,146 $
330 1380 جمهوري کره 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبردا 3,382 96,562,940 Rls. 55,021 $
331 1380 جمهوري کره 821194 --تيغه براي كاردها(باستثناءتيغه هاي مشمول شما 16,945 95,031,802 Rls. 54,150 $
332 1380 جمهوري کره 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي د 7,300 95,009,659 Rls. 54,137 $
333 1380 جمهوري کره 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگ 2,000 94,763,509 Rls. 53,996 $
334 1380 جمهوري کره 720510 -دانه هاي كوچك (گرانول )وپودر,ازچدن خام ,چدن ا 28,800 94,318,700 Rls. 53,743 $
335 1380 جمهوري کره 291739 --سايراسيدهاي پلي كربوكسيليك ,انيدريدها,ها 43,200 94,170,940 Rls. 53,659 $
336 1380 جمهوري کره 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته هما 25,925 94,132,367 Rls. 53,637 $
337 1380 جمهوري کره 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا 2,934 91,880,390 Rls. 52,353 $
338 1380 جمهوري کره 841382 --بالابرهاي آبگونها 2,843 89,897,268 Rls. 51,224 $
339 1380 جمهوري کره 851850 - دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 1,869 89,087,798 Rls. 50,762 $
340 1380 جمهوري کره 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكورد 3,761 88,816,782 Rls. 50,608 $
341 1380 جمهوري کره 852610 - دستگاههاي رادار 1,083 88,805,644 Rls. 50,601 $
342 1380 جمهوري کره 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 10,988 88,127,111 Rls. 50,215 $
343 1380 جمهوري کره 741300 طناب ,كابل ,,,ازمس كه براي مصرف برق عايق نشده 10,272 88,116,364 Rls. 50,210 $
344 1380 جمهوري کره 870831 -- لنت ترمزسوارشده وسايط نقليه موتوري مش 17,390 87,605,537 Rls. 49,918 $
345 1380 جمهوري کره 271290 -ساير موم هاي پارافين ,,,ومحصولات مشابه كه 51,680 86,293,605 Rls. 49,170 $
346 1380 جمهوري کره 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرج 8,551 85,467,121 Rls. 48,699 $
347 1380 جمهوري کره 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولا 60,113 85,297,404 Rls. 48,603 $
348 1380 جمهوري کره 830820 -ميخ پرچ هاي لوله اي ياچاكدارازفلزمعمولي , 1,121 84,657,687 Rls. 48,238 $
349 1380 جمهوري کره 290322 -- تري كلرو اتيلن 87,500 84,218,833 Rls. 47,988 $
350 1380 جمهوري کره 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آه 45,431 84,142,949 Rls. 47,945 $
351 1380 جمهوري کره 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 4,342 84,018,193 Rls. 47,874 $
352 1380 جمهوري کره 853321 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 733 83,967,809 Rls. 47,845 $
353 1380 جمهوري کره 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 18,861 83,771,447 Rls. 47,733 $
354 1380 جمهوري کره 591131 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي 992 82,903,149 Rls. 47,238 $
355 1380 جمهوري کره 551643 --پارچه تاروپودي ,ازنخهاي رنگارنگ ,باكمتراز 3,800 82,733,649 Rls. 47,142 $
356 1380 جمهوري کره 293090 -ساير تركيبات آلي گوگرددار, كه در جاي د 2,800 82,555,803 Rls. 47,040 $
357 1380 جمهوري کره 382460 - سوربيتول (به استثناي آنهائي كه مشمول شم 95,400 82,483,313 Rls. 46,999 $
358 1380 جمهوري کره 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 110 81,777,875 Rls. 46,597 $
359 1380 جمهوري کره 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA() 10,035 81,636,378 Rls. 46,516 $
360 1380 جمهوري کره 400280 - مخلوط هريك ازمحصولات شماره 01/40 باهريك 5,000 80,869,904 Rls. 46,080 $
361 1380 جمهوري کره 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نش 43,200 79,911,353 Rls. 45,534 $
362 1380 جمهوري کره 291229 --ساير آلدئيدهاي حلقوي ,بدون عامل اكسيژن دار, 48,000 79,759,417 Rls. 45,447 $
363 1380 جمهوري کره 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 1,270 79,610,938 Rls. 45,362 $
364 1380 جمهوري کره 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 15,652 78,486,864 Rls. 44,722 $
365 1380 جمهوري کره 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغي 198 77,764,913 Rls. 44,311 $
366 1380 جمهوري کره 841410 -تلمبه هاي خلاء 1,945 77,102,410 Rls. 43,934 $
367 1380 جمهوري کره 282090 -اكسيدهاي منگنز(باستثناي اكسيدمنگنز) 17,000 76,968,000 Rls. 43,856 $
368 1380 جمهوري کره 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين 1,591 73,980,034 Rls. 42,154 $
369 1380 جمهوري کره 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازم 18,204 73,463,907 Rls. 41,860 $
370 1380 جمهوري کره 821490 -سايرمصنوعات چاقوسازي , 13,630 73,060,413 Rls. 41,629 $
371 1380 جمهوري کره 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 2,000 73,056,795 Rls. 41,628 $
372 1380 جمهوري کره 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي م 1,498 72,948,429 Rls. 41,568 $
373 1380 جمهوري کره 854160 - كريستالهاي پيزوالكتريك سوارشده 557 72,531,604 Rls. 41,328 $
374 1380 جمهوري کره 321511 -- مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شد 1,830 71,614,607 Rls. 40,805 $
375 1380 جمهوري کره 720918 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپ 95,170 70,407,541 Rls. 40,118 $
376 1380 جمهوري کره 710692 --نقره نيمه ساخته (ازجمله نقره آبكاري شده باطلاي 70 69,144,034 Rls. 39,398 $
377 1380 جمهوري کره 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 16,000 68,896,943 Rls. 39,258 $
378 1380 جمهوري کره 890200 وسايط نقليه آبي صيادي ;كشتي هاي كارخانه اي براي 31,740 68,883,176 Rls. 39,250 $
379 1380 جمهوري کره 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي 2,000 68,018,063 Rls. 38,757 $
380 1380 جمهوري کره 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 2,480 67,614,413 Rls. 38,527 $
381 1380 جمهوري کره 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پ 2,662 67,117,132 Rls. 38,243 $
382 1380 جمهوري کره 680421 --سنگ آسياب ,غيره ,ازالماس طبيعي ياسنتتيك 15,655 66,971,377 Rls. 38,160 $
383 1380 جمهوري کره 280461 -- سيليسيم حاوي 99/99 درصد وزني يا كمتر 40,000 66,910,536 Rls. 38,126 $
384 1380 جمهوري کره 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 19,938 65,885,377 Rls. 37,541 $
385 1380 جمهوري کره 843930 -ماشين آلات ودستگاههابراي تكميل كردن كاغذيامق 2,245 65,302,333 Rls. 37,209 $
386 1380 جمهوري کره 283329 --ساير سولفات ها, كه در جاي ديگري مذكور 40,000 65,141,300 Rls. 37,118 $
387 1380 جمهوري کره 710691 --نقره خام (ازجمله نقره آبكاري شده باطلاباپلاتين 200 64,890,000 Rls. 36,974 $
388 1380 جمهوري کره 790400 ميله ,پروفيل ومفتول ازروي , 18,760 64,486,611 Rls. 36,745 $
389 1380 جمهوري کره 150410 -روغن و اجزاء جگر ماهي 30,400 64,066,000 Rls. 36,504 $
390 1380 جمهوري کره 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 11,083 63,869,788 Rls. 36,393 $
391 1380 جمهوري کره 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردت 16,146 63,584,655 Rls. 36,231 $
392 1380 جمهوري کره 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكرب 4,765 63,334,824 Rls. 36,088 $
393 1380 جمهوري کره 842699 --جرثقيل هاي دريك skcirredspihs(),جرثقيل ها 7,317 63,200,000 Rls. 36,011 $
394 1380 جمهوري کره 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 6,020 63,200,000 Rls. 36,011 $
395 1380 جمهوري کره 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 3,510 63,113,010 Rls. 35,961 $
396 1380 جمهوري کره 400130 -بالاتا,گوتاپركا,گرايول ,شيكل وصمغهاي طبيعي 228 62,683,950 Rls. 35,717 $
397 1380 جمهوري کره 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي 6,450 62,487,055 Rls. 35,605 $
398 1380 جمهوري کره 731450 -ورق ونوارهاي مشبك شده بوسيله اتسا ع از آهن يااز 21,000 62,430,046 Rls. 35,573 $
399 1380 جمهوري کره 291611 --اسيدهاي اكريليك و املاح آن 30,400 62,113,381 Rls. 35,392 $
400 1380 جمهوري کره 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 8,976 62,002,104 Rls. 35,329 $
مجموع کل
24,413,912,006 ريال
مجموع کل
13,911,062 دلار