آمار کل " واردات از" کشور "چين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 76,467,850 16,018,223,757,915 Rls. 546,088,237 $
2 1394 چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 94,285,006 15,113,354,049,587 Rls. 514,763,672 $
3 1394 چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 554,544,451 7,119,735,416,633 Rls. 240,100,517 $
4 1394 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 32,453,528 4,891,732,698,936 Rls. 166,705,890 $
5 1394 چين 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,198,049 3,981,388,684,185 Rls. 135,656,944 $
6 1394 چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,117,733 3,516,154,938,523 Rls. 119,141,878 $
7 1394 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 61,804,156 3,178,940,093,283 Rls. 106,991,180 $
8 1394 چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,090,329 2,873,644,580,616 Rls. 97,935,790 $
9 1394 چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,557,914 2,869,666,457,914 Rls. 97,136,352 $
10 1394 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 13,749,610 2,640,604,263,592 Rls. 90,481,396 $
11 1394 چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 52,853,433 2,446,625,167,547 Rls. 84,328,479 $
12 1394 چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 6,063,927 2,369,256,806,231 Rls. 79,466,680 $
13 1394 چين 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 2,077,060 2,312,522,532,787 Rls. 78,200,049 $
14 1394 چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 797,708 2,296,260,939,975 Rls. 77,265,774 $
15 1394 چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 4,919,986 2,258,031,531,907 Rls. 77,608,278 $
16 1394 چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 163,345,582 2,036,511,445,740 Rls. 68,904,241 $
17 1394 چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,711,917 1,969,308,456,409 Rls. 65,983,522 $
18 1394 چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 165,761,936 1,922,712,302,027 Rls. 65,255,741 $
19 1394 چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 59,379,447 1,850,320,180,806 Rls. 63,615,474 $
20 1394 چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,597,346 1,755,662,386,794 Rls. 59,509,758 $
21 1394 چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 43,031,840 1,739,604,365,195 Rls. 58,753,300 $
22 1394 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 11,062,512 1,738,133,475,418 Rls. 59,151,436 $
23 1394 چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 76,214,758 1,629,324,180,619 Rls. 55,229,666 $
24 1394 چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 7,577,517 1,610,623,631,159 Rls. 53,754,824 $
25 1394 چين 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 337,059 1,543,015,776,961 Rls. 52,469,352 $
26 1394 چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 7,486,768 1,487,946,622,390 Rls. 50,213,805 $
27 1394 چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 232,190,420 1,480,294,858,410 Rls. 50,792,073 $
28 1394 چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 77,550,945 1,452,129,048,213 Rls. 49,216,408 $
29 1394 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 15,310,802 1,443,266,079,513 Rls. 49,224,437 $
30 1394 چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 11,213,638 1,416,255,694,843 Rls. 47,937,817 $
31 1394 چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 6,871,272 1,378,348,830,317 Rls. 46,424,903 $
32 1394 چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 189,169 1,324,012,019,427 Rls. 44,579,161 $
33 1394 چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 52,238,782 1,305,248,845,429 Rls. 43,958,753 $
34 1394 چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 11,884,375 1,258,653,048,966 Rls. 42,434,114 $
35 1394 چين 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 751,996 1,234,852,667,532 Rls. 43,076,135 $
36 1394 چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 5,797,624 1,211,417,014,818 Rls. 41,066,914 $
37 1394 چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 7,022,514 1,206,205,876,517 Rls. 40,939,462 $
38 1394 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,664,385 1,205,474,609,472 Rls. 41,009,560 $
39 1394 چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,365,490 1,179,596,957,487 Rls. 39,406,175 $
40 1394 چين 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 80,285,141 1,176,150,437,836 Rls. 39,468,330 $
41 1394 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,262,525 1,169,915,551,422 Rls. 39,600,097 $
42 1394 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 9,278,587 1,163,717,042,991 Rls. 39,147,548 $
43 1394 چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 44,080,440 1,159,562,987,693 Rls. 40,355,859 $
44 1394 چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 5,052,697 1,153,354,185,453 Rls. 38,851,244 $
45 1394 چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 3,297,611 1,147,884,381,780 Rls. 38,914,473 $
46 1394 چين 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 374,442 1,135,829,305,371 Rls. 38,114,258 $
47 1394 چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 2,588,400 1,096,945,029,907 Rls. 36,922,672 $
48 1394 چين 85437020 ---لامپ LED 2,669,543 1,089,171,154,393 Rls. 36,599,610 $
49 1394 چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 79,080,808 1,078,035,820,974 Rls. 36,524,298 $
50 1394 چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,524,480 1,073,503,940,179 Rls. 36,089,316 $
51 1394 چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 293,146 1,063,475,870,880 Rls. 36,321,181 $
52 1394 چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 3,849,277 1,057,746,098,596 Rls. 36,300,000 $
53 1394 چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 10,402,162 1,036,155,240,426 Rls. 35,245,695 $
54 1394 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,286,411 1,004,724,955,930 Rls. 34,027,952 $
55 1394 چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 10,339,598 986,375,981,912 Rls. 33,738,465 $
56 1394 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 703,783 973,705,115,299 Rls. 33,031,775 $
57 1394 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 11,666,660 953,589,636,652 Rls. 32,102,699 $
58 1394 چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 494,516 943,617,567,855 Rls. 32,582,689 $
59 1394 چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 649,538 935,390,053,815 Rls. 31,355,449 $
60 1394 چين 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,603,418 928,981,310,073 Rls. 32,850,555 $
61 1394 چين 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 4,788,200 923,644,931,850 Rls. 31,108,057 $
62 1394 چين 29291000 ايزوسياناتکها 16,438,920 916,642,789,231 Rls. 30,977,801 $
63 1394 چين 84821000 بلبرينگ. 6,824,091 849,895,820,837 Rls. 28,900,554 $
64 1394 چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 8,477,526 846,533,175,358 Rls. 28,767,547 $
65 1394 چين 86011000 لکوموتيو و لکوترا کتورها,بامنبع برق خارجي 1,117,500 840,703,571,630 Rls. 28,247,069 $
66 1394 چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 13,345,711 832,509,331,227 Rls. 28,127,431 $
67 1394 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 21,366,837 827,087,148,921 Rls. 27,954,842 $
68 1394 چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,254,879 816,356,836,541 Rls. 27,658,937 $
69 1394 چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 43,156,985 805,201,388,383 Rls. 27,443,127 $
70 1394 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 31,014,518 800,773,421,273 Rls. 27,137,371 $
71 1394 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 13,905,785 795,937,502,877 Rls. 26,773,942 $
72 1394 چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 4,378,058 790,928,120,726 Rls. 26,970,738 $
73 1394 چين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 54,208,408 771,956,334,559 Rls. 26,415,333 $
74 1394 چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,520,941 771,139,337,386 Rls. 25,768,210 $
75 1394 چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 8,243,804 755,840,928,338 Rls. 25,478,512 $
76 1394 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 1,899,646 746,835,085,949 Rls. 25,431,509 $
77 1394 چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 178,482 743,684,255,989 Rls. 25,081,999 $
78 1394 چين 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 105,103 742,629,863,708 Rls. 27,299,471 $
79 1394 چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 12,611,035 726,894,794,713 Rls. 24,488,983 $
80 1394 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 16,657,905 724,288,466,720 Rls. 24,847,216 $
81 1394 چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 15,150,327 723,828,179,473 Rls. 24,438,729 $
82 1394 چين 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 9,054,186 717,173,840,825 Rls. 24,272,882 $
83 1394 چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,563,434 713,491,608,252 Rls. 24,124,365 $
84 1394 چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,759,181 703,927,370,666 Rls. 23,981,972 $
85 1394 چين 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 2,265,130 703,665,301,450 Rls. 23,629,496 $
86 1394 چين 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 34,961,848 698,634,207,674 Rls. 23,591,339 $
87 1394 چين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 31,675,214 697,528,737,712 Rls. 24,492,395 $
88 1394 چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 56,998,008 684,987,047,163 Rls. 23,411,925 $
89 1394 چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 4,827,133 684,088,850,516 Rls. 23,315,895 $
90 1394 چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 61,157,179 660,163,544,473 Rls. 22,889,707 $
91 1394 چين 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 1,596,956 657,771,271,057 Rls. 22,118,620 $
92 1394 چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 5,490,683 646,767,026,199 Rls. 22,284,890 $
93 1394 چين 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 2,020,800 640,416,900,484 Rls. 21,696,328 $
94 1394 چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 34,165,785 635,736,928,738 Rls. 21,900,738 $
95 1394 چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 36,906,157 635,363,401,783 Rls. 21,701,843 $
96 1394 چين 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 209,327 633,379,913,426 Rls. 21,765,587 $
97 1394 چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 39,546,389 629,151,203,688 Rls. 20,942,232 $
98 1394 چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,444,430 618,390,762,809 Rls. 20,931,849 $
99 1394 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 14,526,613 613,120,439,575 Rls. 20,652,643 $
100 1394 چين 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 14,398,433 610,869,718,227 Rls. 20,727,464 $
101 1394 چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,619,505 608,303,113,243 Rls. 20,924,712 $
102 1394 چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 15,852,887 608,298,314,843 Rls. 20,588,978 $
103 1394 چين 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 1,325,335 603,071,558,251 Rls. 20,586,958 $
104 1394 چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 2,163,012 598,499,551,767 Rls. 20,431,977 $
105 1394 چين 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 745,000 594,937,674,847 Rls. 19,991,099 $
106 1394 چين 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 3,703,024 583,040,497,429 Rls. 19,470,511 $
107 1394 چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 636,501 582,230,788,097 Rls. 19,767,069 $
108 1394 چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 2,224,486 578,266,215,774 Rls. 19,566,256 $
109 1394 چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 6,080,892 575,343,054,691 Rls. 19,581,740 $
110 1394 چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,645,090 569,182,290,503 Rls. 19,242,222 $
111 1394 چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 105,644 568,786,895,650 Rls. 19,086,497 $
112 1394 چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 8,874,457 566,154,678,420 Rls. 19,057,117 $
113 1394 چين 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 12,676,189 564,954,612,093 Rls. 19,127,649 $
114 1394 چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 23,332,876 563,933,653,179 Rls. 19,086,625 $
115 1394 چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,879,704 561,280,668,464 Rls. 19,489,143 $
116 1394 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,912,812 539,465,933,698 Rls. 18,268,435 $
117 1394 چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 7,967,516 532,300,215,887 Rls. 18,634,475 $
118 1394 چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 6,452,379 522,968,729,909 Rls. 17,754,150 $
119 1394 چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,096,583 521,600,637,144 Rls. 17,853,458 $
120 1394 چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 1,158,936 519,554,533,949 Rls. 17,439,292 $
121 1394 چين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 840,281 511,777,187,207 Rls. 17,142,323 $
122 1394 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 13,477,961 502,624,153,219 Rls. 17,038,532 $
123 1394 چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,076,345 494,722,287,035 Rls. 16,774,666 $
124 1394 چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 25,340,675 471,677,977,737 Rls. 15,801,214 $
125 1394 چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 4,382,386 463,019,790,553 Rls. 15,705,389 $
126 1394 چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 1,376,952 461,373,914,060 Rls. 15,633,649 $
127 1394 چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 4,444,042 460,362,060,924 Rls. 15,664,564 $
128 1394 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,158,825 459,312,839,951 Rls. 15,496,269 $
129 1394 چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 4,966,196 455,763,635,020 Rls. 15,357,001 $
130 1394 چين 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 33,866,999 453,782,842,178 Rls. 15,543,897 $
131 1394 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 11,025,198 446,387,891,727 Rls. 15,044,949 $
132 1394 چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,106,675 445,215,226,434 Rls. 15,127,429 $
133 1394 چين 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 86,054 443,227,443,687 Rls. 15,013,686 $
134 1394 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 6,327,648 441,976,500,890 Rls. 15,027,759 $
135 1394 چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 3,025,117 441,469,304,286 Rls. 15,113,355 $
136 1394 چين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 3,008,037 437,075,231,690 Rls. 14,591,320 $
137 1394 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 10,620,812 437,068,685,088 Rls. 14,694,811 $
138 1394 چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 6,899,215 434,843,285,337 Rls. 14,758,094 $
139 1394 چين 86031000 وا گنهاي خودرو ي را ه آهن ياترامواي مسافري با منبع برق خارجي 495,000 432,819,179,079 Rls. 14,800,234 $
140 1394 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 16,512,100 430,292,046,739 Rls. 14,548,027 $
141 1394 چين 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,528,739 430,287,494,369 Rls. 14,571,883 $
142 1394 چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 573,210 424,251,110,675 Rls. 14,292,678 $
143 1394 چين 29181400 اسيد سيتريك 19,444,229 422,416,392,678 Rls. 14,280,292 $
144 1394 چين 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 4,986,052 417,920,869,894 Rls. 14,268,291 $
145 1394 چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 8,994,132 416,700,877,080 Rls. 14,012,083 $
146 1394 چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 6,902,807 414,634,853,328 Rls. 14,024,556 $
147 1394 چين 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 7,513,900 408,489,586,470 Rls. 13,801,805 $
148 1394 چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 386,683 403,618,650,194 Rls. 13,690,876 $
149 1394 چين 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 7,898,792 398,933,777,008 Rls. 13,396,163 $
150 1394 چين 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 2,975,062 396,017,114,816 Rls. 13,662,350 $
151 1394 چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 2,927,679 395,094,541,057 Rls. 13,464,636 $
152 1394 چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 4,189,811 394,627,569,804 Rls. 13,674,612 $
153 1394 چين 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,535,530 386,318,579,820 Rls. 13,229,383 $
154 1394 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,114,916 386,073,249,818 Rls. 13,026,596 $
155 1394 چين 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,997,315 385,537,850,548 Rls. 13,058,768 $
156 1394 چين 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 3,013,048 384,773,593,334 Rls. 13,122,929 $
157 1394 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,692,842 376,990,446,090 Rls. 12,740,181 $
158 1394 چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,715,084 374,763,841,350 Rls. 12,534,810 $
159 1394 چين 27131200 کک نفت تکليس شده 39,812,640 373,158,462,000 Rls. 12,801,478 $
160 1394 چين 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 4,271,923 371,625,994,812 Rls. 12,551,152 $
161 1394 چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 20,488,340 365,531,159,159 Rls. 12,538,582 $
162 1394 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 2,568,845 362,505,209,007 Rls. 12,467,004 $
163 1394 چين 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 63,838 356,186,661,830 Rls. 11,834,128 $
164 1394 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3,980,626 355,516,530,877 Rls. 12,131,962 $
165 1394 چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,277,709 349,252,540,668 Rls. 11,827,393 $
166 1394 چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 6,104 345,884,844,461 Rls. 11,704,586 $
167 1394 چين 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 1,418,652 345,303,165,615 Rls. 11,705,293 $
168 1394 چين 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 1,757,124 336,597,987,058 Rls. 11,550,273 $
169 1394 چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 438,725 336,059,907,435 Rls. 11,381,778 $
170 1394 چين 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 2,945,727 334,441,938,592 Rls. 11,358,116 $
171 1394 چين 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 124,542 331,918,537,169 Rls. 11,110,691 $
172 1394 چين 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,724,711 331,230,829,385 Rls. 11,224,921 $
173 1394 چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,346,592 327,899,355,286 Rls. 11,117,071 $
174 1394 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 5,886,876 327,730,369,701 Rls. 11,070,614 $
175 1394 چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 70,971 326,474,916,258 Rls. 10,989,928 $
176 1394 چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 3,337,680 322,002,137,294 Rls. 10,933,606 $
177 1394 چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,022,000 316,330,484,574 Rls. 10,561,552 $
178 1394 چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 2,894,412 314,275,167,881 Rls. 10,648,806 $
179 1394 چين 38089312 ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 1,925,349 312,506,435,628 Rls. 10,590,138 $
180 1394 چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 1,199,059 307,129,937,729 Rls. 10,414,234 $
181 1394 چين 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 9,496,177 305,782,838,847 Rls. 10,391,688 $
182 1394 چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,050,687 305,208,733,209 Rls. 10,376,937 $
183 1394 چين 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 106,118 304,178,932,868 Rls. 10,460,545 $
184 1394 چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 187,620 303,235,487,250 Rls. 10,216,367 $
185 1394 چين 98870424 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 468,789 300,909,835,127 Rls. 10,009,400 $
186 1394 چين 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 13,188,950 298,598,821,584 Rls. 10,126,366 $
187 1394 چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 8,457,484 298,029,902,590 Rls. 10,085,772 $
188 1394 چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 6,336,886 296,057,585,338 Rls. 9,970,575 $
189 1394 چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,176,073 295,050,987,621 Rls. 9,909,947 $
190 1394 چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 4,564,079 292,454,961,241 Rls. 9,813,060 $
191 1394 چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 3,040,176 291,754,877,732 Rls. 9,918,236 $
192 1394 چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 27,539 291,596,794,371 Rls. 9,783,536 $
193 1394 چين 84041000 دستگاههاي کمکي برا ي ديگهاي شماره 8402يا8403 49,200 290,911,109,523 Rls. 9,679,335 $
194 1394 چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 1,740,776 289,905,504,481 Rls. 9,762,355 $
195 1394 چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 7,566,578 287,073,358,557 Rls. 9,681,387 $
196 1394 چين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 24,864,490 285,450,956,096 Rls. 9,558,331 $
197 1394 چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 10,774,321 285,376,736,331 Rls. 9,588,627 $
198 1394 چين 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 12,101,868 280,436,817,039 Rls. 9,421,872 $
199 1394 چين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 113,050 279,395,076,322 Rls. 9,472,120 $
200 1394 چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,994,658 278,998,499,547 Rls. 9,320,555 $
مجموع کل
202,945,217,211,032 ريال
مجموع کل
6,890,410,597 دلار