آمار کل " واردات از" کشور "پاكستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 116,408,663 4,001,043,990,254 Rls. 136,518,872 $
2 1394 پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 23,218,760 1,179,373,407,471 Rls. 39,585,543 $
3 1394 پاكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 12,218,210 300,814,349,262 Rls. 10,007,418 $
4 1394 پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 12,148,987 231,290,418,736 Rls. 7,914,541 $
5 1394 پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 1,723,915 229,510,670,282 Rls. 7,658,378 $
6 1394 پاكستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 4,190,150 106,683,163,839 Rls. 3,541,669 $
7 1394 پاكستان 01022120 گاو گوشتي مولد نژاد خالص 1,302,560 72,737,251,780 Rls. 2,409,739 $
8 1394 پاكستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,545,700 53,216,907,803 Rls. 1,767,591 $
9 1394 پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 2,460,870 43,791,738,845 Rls. 1,476,686 $
10 1394 پاكستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 135,728 43,405,314,974 Rls. 1,449,066 $
11 1394 پاكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 1,147,600 42,075,479,111 Rls. 1,401,923 $
12 1394 پاكستان 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 316,298 39,183,082,733 Rls. 1,301,115 $
13 1394 پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 1,246,125 38,898,485,250 Rls. 1,305,375 $
14 1394 پاكستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 124,847 30,446,108,000 Rls. 1,016,429 $
15 1394 پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,875 27,203,154,318 Rls. 917,223 $
16 1394 پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 15,452 19,348,227,286 Rls. 655,998 $
17 1394 پاكستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 693,896 16,386,669,151 Rls. 555,489 $
18 1394 پاكستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 118,357 15,387,407,347 Rls. 538,884 $
19 1394 پاكستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 270,000 11,985,975,041 Rls. 401,150 $
20 1394 پاكستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 128,028 10,064,461,769 Rls. 341,298 $
21 1394 پاكستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 29,677 9,611,398,753 Rls. 325,140 $
22 1394 پاكستان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 99,000 9,239,603,256 Rls. 308,480 $
23 1394 پاكستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 263,582 8,387,212,605 Rls. 278,487 $
24 1394 پاكستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 51,268 8,351,378,382 Rls. 283,781 $
25 1394 پاكستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 560,000 7,770,223,000 Rls. 270,046 $
26 1394 پاكستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 74,975 6,724,303,110 Rls. 224,488 $
27 1394 پاكستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 14,349 5,855,308,560 Rls. 195,490 $
28 1394 پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 98,040 5,460,452,074 Rls. 182,281 $
29 1394 پاكستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 69,319 5,210,984,286 Rls. 179,837 $
30 1394 پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 210,177 4,534,355,857 Rls. 157,763 $
31 1394 پاكستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 44,800 4,466,480,150 Rls. 151,765 $
32 1394 پاكستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,310 4,318,060,297 Rls. 143,381 $
33 1394 پاكستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,104 4,210,121,306 Rls. 141,980 $
34 1394 پاكستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 57,745 3,801,820,880 Rls. 127,259 $
35 1394 پاكستان 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 120,420 3,299,009,497 Rls. 111,983 $
36 1394 پاكستان 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 10,880 3,105,368,000 Rls. 103,671 $
37 1394 پاكستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 101,520 2,898,330,000 Rls. 96,766 $
38 1394 پاكستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 323,352 2,672,638,879 Rls. 88,518 $
39 1394 پاكستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 4,915 2,561,489,798 Rls. 85,514 $
40 1394 پاكستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 18,332 2,528,397,912 Rls. 83,922 $
41 1394 پاكستان 52081300 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي سه نخ ياچهارنخ جناغي باف، مورب باف سفيد نشده،باحداقل 85 %پنبه،بوزن هرمترمربع کمتر از100گرم 10,396 2,415,020,000 Rls. 85,126 $
42 1394 پاكستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 48,500 2,223,189,600 Rls. 74,225 $
43 1394 پاكستان 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 29,115 2,207,588,000 Rls. 74,200 $
44 1394 پاكستان 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 28,075 2,153,429,789 Rls. 72,011 $
45 1394 پاكستان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 35,771 2,151,822,397 Rls. 71,524 $
46 1394 پاكستان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 41,949 2,145,809,651 Rls. 71,843 $
47 1394 پاكستان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 3,251 1,850,863,437 Rls. 62,954 $
48 1394 پاكستان 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 155 1,813,075,000 Rls. 60,203 $
49 1394 پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,340 1,807,310,256 Rls. 59,885 $
50 1394 پاكستان 28332400 سولفات هااز نيکل 19,200 1,753,662,660 Rls. 58,549 $
51 1394 پاكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 36,000 1,495,215,972 Rls. 49,914 $
52 1394 پاكستان 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 2,792 1,493,166,800 Rls. 53,404 $
53 1394 پاكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 44,800 1,417,668,000 Rls. 47,328 $
54 1394 پاكستان 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 11,290 1,414,189,848 Rls. 50,047 $
55 1394 پاكستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 293 1,397,949,707 Rls. 46,665 $
56 1394 پاكستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 33,869 1,379,535,430 Rls. 46,499 $
57 1394 پاكستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 790 1,347,211,980 Rls. 44,979 $
58 1394 پاكستان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 9,984 1,281,665,799 Rls. 42,828 $
59 1394 پاكستان 25101000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي و گل سفيد فسفاته آسياب نشده . 45,750 1,243,720,577 Rls. 41,862 $
60 1394 پاكستان 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 20,730 1,172,422,053 Rls. 39,111 $
61 1394 پاكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 38,364 1,095,126,935 Rls. 38,556 $
62 1394 پاكستان 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 10,000 1,065,805,000 Rls. 35,289 $
63 1394 پاكستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 6,390 921,652,992 Rls. 30,771 $
64 1394 پاكستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,403 897,394,394 Rls. 30,808 $
65 1394 پاكستان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 499 892,785,874 Rls. 29,805 $
66 1394 پاكستان 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 1,950 827,447,856 Rls. 29,283 $
67 1394 پاكستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 8,833 812,806,263 Rls. 27,328 $
68 1394 پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 15,900 810,096,000 Rls. 27,045 $
69 1394 پاكستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,533 803,345,200 Rls. 26,819 $
70 1394 پاكستان 84281010 آسانسور 2,652 798,872,044 Rls. 26,672 $
71 1394 پاكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 25,380 791,000,000 Rls. 27,057 $
72 1394 پاكستان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 5,244 732,925,238 Rls. 24,810 $
73 1394 پاكستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 2,564 631,153,980 Rls. 21,072 $
74 1394 پاكستان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,221 614,879,611 Rls. 21,629 $
75 1394 پاكستان 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 20,250 519,471,127 Rls. 17,213 $
76 1394 پاكستان 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 14,918 508,656,915 Rls. 16,982 $
77 1394 پاكستان 83082000 ميخ پرچ هاي لوله ا ي وچاکدا را زفلزمعمولي. 7,388 487,771,165 Rls. 16,335 $
78 1394 پاكستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 6,693 451,920,000 Rls. 15,000 $
79 1394 پاكستان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 200 407,589,732 Rls. 13,543 $
80 1394 پاكستان 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 838 375,278,332 Rls. 12,555 $
81 1394 پاكستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 62,000 366,662,951 Rls. 12,241 $
82 1394 پاكستان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 4,500 364,349,997 Rls. 12,872 $
83 1394 پاكستان 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 14,120 351,774,436 Rls. 11,931 $
84 1394 پاكستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,790 336,635,302 Rls. 11,558 $
85 1394 پاكستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 42 334,722,080 Rls. 11,110 $
86 1394 پاكستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 84,700 329,801,472 Rls. 11,011 $
87 1394 پاكستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 7,400 314,827,705 Rls. 10,846 $
88 1394 پاكستان 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 6,570 310,285,220 Rls. 10,540 $
89 1394 پاكستان 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 7,890 300,321,330 Rls. 10,669 $
90 1394 پاكستان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 3,176 287,678,904 Rls. 9,528 $
91 1394 پاكستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 236 279,209,038 Rls. 9,638 $
92 1394 پاكستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 3,480 232,091,890 Rls. 7,690 $
93 1394 پاكستان 38029010 خاك رنگبر 20,000 218,613,120 Rls. 7,260 $
94 1394 پاكستان 25084010 خاك رس رنگ زدا وگل سرشور 20,000 211,780,414 Rls. 7,070 $
95 1394 پاكستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,190 198,971,953 Rls. 6,873 $
96 1394 پاكستان 34039910 روانکكننده سيليكوني 2,100 184,442,222 Rls. 6,171 $
97 1394 پاكستان 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 5,280 171,618,581 Rls. 5,805 $
98 1394 پاكستان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 370 162,019,200 Rls. 5,409 $
99 1394 پاكستان 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 330 158,560,500 Rls. 5,250 $
100 1394 پاكستان 42034000 منضمات لباس ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده; که در جاي ديگري مذکور نباشد 600 155,871,363 Rls. 5,163 $
101 1394 پاكستان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 6,580 119,154,588 Rls. 3,948 $
102 1394 پاكستان 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 790 116,024,196 Rls. 3,860 $
103 1394 پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,500 115,178,400 Rls. 3,825 $
104 1394 پاكستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 335 110,291,463 Rls. 3,661 $
105 1394 پاكستان 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 238 109,802,066 Rls. 3,665 $
106 1394 پاكستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 169 101,865,600 Rls. 3,385 $
107 1394 پاكستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 7,700 93,478,003 Rls. 3,288 $
108 1394 پاكستان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 788 62,887,116 Rls. 2,144 $
109 1394 پاكستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 275 60,511,120 Rls. 2,020 $
110 1394 پاكستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 417 30,044,350 Rls. 1,002 $
111 1394 پاكستان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 140 29,970,000 Rls. 1,000 $
112 1394 پاكستان 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 223 27,086,640 Rls. 904 $
113 1394 پاكستان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 250 25,573,500 Rls. 854 $
114 1394 پاكستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 45 12,073,464 Rls. 403 $
115 1394 پاكستان 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 8 2,997,000 Rls. 100 $
116 1394 پاكستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9 2,971,555 Rls. 99 $
117 1394 پاكستان 95063290 ساير توپ ها براي چوگان 20 2,415,440 Rls. 80 $
مجموع کل
6,672,756,257,645 ريال
مجموع کل
226,159,538 دلار
[1]