آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 476,833,818 12,971,752,681,186 Rls. 444,953,397 $
2 1394 هند 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 124,468,138 3,841,391,534,281 Rls. 131,349,268 $
3 1394 هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 121,679,625 1,737,959,391,017 Rls. 61,229,213 $
4 1394 هند 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 445,871,000 1,663,196,889,574 Rls. 57,389,817 $
5 1394 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,315,728 1,612,694,872,340 Rls. 55,274,794 $
6 1394 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 11,608,639 1,440,090,619,256 Rls. 48,483,234 $
7 1394 هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 40,286,182 1,182,387,343,397 Rls. 40,406,515 $
8 1394 هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 212,260 1,136,759,573,819 Rls. 38,464,975 $
9 1394 هند 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 30,385,327 908,388,257,203 Rls. 30,728,427 $
10 1394 هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 16,527,454 906,173,533,306 Rls. 30,815,031 $
11 1394 هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 12,078,258 827,850,453,485 Rls. 28,260,605 $
12 1394 هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 32,870,914 809,805,832,677 Rls. 27,513,127 $
13 1394 هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 14,188,867 723,187,305,995 Rls. 24,518,314 $
14 1394 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 13,427,196 686,610,049,274 Rls. 23,075,796 $
15 1394 هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 2,416,243 685,108,657,121 Rls. 23,160,352 $
16 1394 هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,910,449 682,634,552,644 Rls. 22,882,958 $
17 1394 هند 29304000 متيونين 3,143,200 672,142,086,350 Rls. 22,760,375 $
18 1394 هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 28,144,126 671,359,761,193 Rls. 22,720,532 $
19 1394 هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 27,123,905 661,022,415,081 Rls. 22,529,225 $
20 1394 هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 11,640,456 508,430,288,753 Rls. 17,288,446 $
21 1394 هند 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 57,120,329 508,157,086,207 Rls. 17,005,206 $
22 1394 هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 46,439,122 502,708,088,542 Rls. 16,664,015 $
23 1394 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 11,971,243 478,299,927,170 Rls. 16,100,979 $
24 1394 هند 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 42,158,605 467,872,952,674 Rls. 15,691,572 $
25 1394 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,930,596 454,607,961,170 Rls. 15,382,575 $
26 1394 هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 120,365 410,072,629,711 Rls. 14,052,896 $
27 1394 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 792,124 408,812,096,613 Rls. 13,601,479 $
28 1394 هند 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 20,649,247 388,024,666,634 Rls. 12,979,950 $
29 1394 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 17,942,093 385,155,913,901 Rls. 13,071,438 $
30 1394 هند 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 6,791,489 383,010,602,063 Rls. 13,047,188 $
31 1394 هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 4,675,265 376,122,833,312 Rls. 12,697,226 $
32 1394 هند 10039000 جو باستثناي بذر 46,198,786 353,142,311,541 Rls. 12,277,293 $
33 1394 هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 3,944,989 343,605,591,945 Rls. 11,841,437 $
34 1394 هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 5,147,762 331,951,284,022 Rls. 11,531,280 $
35 1394 هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 945,245 331,890,405,963 Rls. 11,198,706 $
36 1394 هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 14,346,392 327,846,353,608 Rls. 10,984,604 $
37 1394 هند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 64,000,000 323,939,866,584 Rls. 10,994,399 $
38 1394 هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 15,688 322,823,065,071 Rls. 10,786,660 $
39 1394 هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 6,918,326 308,239,352,985 Rls. 10,519,625 $
40 1394 هند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 1,107,781 280,896,336,185 Rls. 9,450,808 $
41 1394 هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 6,904,305 277,536,966,448 Rls. 9,411,167 $
42 1394 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 7,926,680 255,813,475,621 Rls. 8,508,703 $
43 1394 هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 11,099,703 250,262,783,042 Rls. 8,491,654 $
44 1394 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 57,606 244,197,325,748 Rls. 8,290,443 $
45 1394 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 2,208 238,903,763,086 Rls. 8,016,155 $
46 1394 هند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 8,530,112 231,339,472,343 Rls. 7,793,768 $
47 1394 هند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 809,681 229,682,384,037 Rls. 7,727,426 $
48 1394 هند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 18,813 226,982,109,386 Rls. 7,592,250 $
49 1394 هند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 17,488,696 223,697,349,981 Rls. 7,550,895 $
50 1394 هند 29291000 ايزوسياناتکها 3,694,100 222,745,086,279 Rls. 7,586,378 $
51 1394 هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,922,250 216,776,322,893 Rls. 7,250,816 $
52 1394 هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,542,465 214,922,395,012 Rls. 7,296,602 $
53 1394 هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 1,048,823 212,453,363,635 Rls. 7,182,174 $
54 1394 هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 48,365 211,620,923,210 Rls. 7,226,495 $
55 1394 هند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,441,470 207,308,619,379 Rls. 6,978,345 $
56 1394 هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,147,155 206,191,156,058 Rls. 6,893,902 $
57 1394 هند 29141100 استن 6,771,380 200,806,258,165 Rls. 6,755,336 $
58 1394 هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,056,717 195,452,456,652 Rls. 6,624,706 $
59 1394 هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 4,870,724 192,973,517,686 Rls. 6,465,923 $
60 1394 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,004,643 189,291,331,647 Rls. 6,416,639 $
61 1394 هند 38231100 اسيد استئاريك 7,054,350 185,795,931,626 Rls. 6,299,197 $
62 1394 هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 3,076,777 174,330,591,670 Rls. 5,881,268 $
63 1394 هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 899,543 173,717,561,138 Rls. 5,891,634 $
64 1394 هند 10059010 ---ذرت دامي 14,850,000 173,153,992,000 Rls. 5,780,470 $
65 1394 هند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 1,419,428 172,693,308,180 Rls. 5,822,266 $
66 1394 هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 1,205,437 172,520,666,160 Rls. 5,817,411 $
67 1394 هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 3,776,000 172,235,311,254 Rls. 6,014,981 $
68 1394 هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 196,083 169,359,304,805 Rls. 5,762,104 $
69 1394 هند 27101940 روغن پايه معدني 6,547,671 167,141,826,451 Rls. 5,562,933 $
70 1394 هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 632,123 165,158,714,669 Rls. 5,587,746 $
71 1394 هند 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 388,159 164,484,670,101 Rls. 5,685,565 $
72 1394 هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,872,775 161,738,401,944 Rls. 5,485,027 $
73 1394 هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,169 160,789,372,386 Rls. 5,375,435 $
74 1394 هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 1,034,945 157,533,331,455 Rls. 5,381,825 $
75 1394 هند 29411020 آموكسيکسيلين تري هيدرات 185,000 156,293,839,949 Rls. 5,374,236 $
76 1394 هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 1,379,900 153,281,861,768 Rls. 5,286,087 $
77 1394 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 2,448,000 149,909,518,898 Rls. 5,111,299 $
78 1394 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,084,248 147,960,901,365 Rls. 5,117,810 $
79 1394 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 5,256,111 146,204,447,215 Rls. 4,914,846 $
80 1394 هند 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 749,110 142,434,248,237 Rls. 4,835,630 $
81 1394 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 5,417,070 134,378,591,936 Rls. 4,673,622 $
82 1394 هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,673,103 129,924,019,334 Rls. 4,451,017 $
83 1394 هند 85369020 با سداکت 225,895 128,113,460,504 Rls. 4,333,456 $
84 1394 هند 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 2,172,429 127,325,626,056 Rls. 4,347,437 $
85 1394 هند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 470,060 125,958,432,785 Rls. 4,233,434 $
86 1394 هند 29350010 سيلدنافيل سيترات 6,715 121,708,254,421 Rls. 4,159,970 $
87 1394 هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,230 116,465,624,453 Rls. 4,067,327 $
88 1394 هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 78,328 116,277,547,341 Rls. 3,915,958 $
89 1394 هند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 693,379 115,281,151,151 Rls. 3,881,894 $
90 1394 هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,713,000 113,103,777,566 Rls. 3,811,987 $
91 1394 هند 72261100 محصولات تخت نوردا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز 600mmداراي دانه هاي جهت دارشده 1,557,720 113,013,766,597 Rls. 3,870,546 $
92 1394 هند 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 15,000,000 110,560,368,936 Rls. 3,927,544 $
93 1394 هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 1,619,057 109,379,741,736 Rls. 3,710,954 $
94 1394 هند 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 703,495 108,827,404,640 Rls. 3,669,394 $
95 1394 هند 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 1,228,136 108,541,463,707 Rls. 3,626,255 $
96 1394 هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,513,234 108,441,624,113 Rls. 3,644,294 $
97 1394 هند 29419010 سفالكسين منوهيدرات 77,000 107,993,105,062 Rls. 3,772,615 $
98 1394 هند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 681,641 107,610,010,674 Rls. 3,670,450 $
99 1394 هند 53061000 نخ کتان يک لا 1,367,848 107,550,383,083 Rls. 3,598,333 $
100 1394 هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,289,562 107,174,169,988 Rls. 3,615,327 $
101 1394 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 1,672,524 107,073,967,266 Rls. 3,642,823 $
102 1394 هند 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 388,660 106,323,588,936 Rls. 3,649,522 $
103 1394 هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 38,627 105,700,916,511 Rls. 3,575,609 $
104 1394 هند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 4,876,536 104,431,625,854 Rls. 3,470,185 $
105 1394 هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 393,407 103,397,600,880 Rls. 3,469,299 $
106 1394 هند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 206,761 100,010,328,313 Rls. 3,374,438 $
107 1394 هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 22,800 99,825,527,119 Rls. 3,425,039 $
108 1394 هند 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 284,470 99,119,787,970 Rls. 3,372,473 $
109 1394 هند 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,318,237 98,999,920,663 Rls. 3,363,878 $
110 1394 هند 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 1,968,716 94,923,100,824 Rls. 3,206,460 $
111 1394 هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 981,175 93,001,446,201 Rls. 3,146,128 $
112 1394 هند 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 2,171,000 91,528,513,618 Rls. 3,102,423 $
113 1394 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 2,338,962 87,977,107,196 Rls. 3,016,869 $
114 1394 هند 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 2,494,847 87,801,113,196 Rls. 2,938,026 $
115 1394 هند 28332950 سولفات سرب 1,486,000 85,819,874,148 Rls. 2,903,972 $
116 1394 هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 28,784 84,665,429,036 Rls. 2,856,509 $
117 1394 هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 596,322 83,828,683,263 Rls. 2,830,182 $
118 1394 هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 316,509 83,745,511,581 Rls. 2,828,438 $
119 1394 هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 129,981 82,792,815,532 Rls. 2,790,249 $
120 1394 هند 72025000 فروسيليکوکروم. 3,293,940 81,266,604,565 Rls. 2,704,858 $
121 1394 هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 160,924 81,262,815,403 Rls. 2,773,568 $
122 1394 هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,127,500 80,326,911,378 Rls. 2,728,667 $
123 1394 هند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 73,916 80,091,438,611 Rls. 2,882,342 $
124 1394 هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,404,431 79,810,511,722 Rls. 2,712,476 $
125 1394 هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 721,940 77,961,748,859 Rls. 2,639,184 $
126 1394 هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 23,623,421 76,774,911,443 Rls. 2,583,944 $
127 1394 هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 1,261,800 75,974,021,520 Rls. 2,558,581 $
128 1394 هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 495,151 74,430,803,673 Rls. 2,490,438 $
129 1394 هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 1,463,480 73,240,425,408 Rls. 2,519,331 $
130 1394 هند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 102,986 72,718,608,601 Rls. 2,446,783 $
131 1394 هند 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 2,303,291 72,631,019,151 Rls. 2,418,547 $
132 1394 هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 102,461 72,358,037,261 Rls. 2,450,170 $
133 1394 هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 1,712,950 71,429,138,844 Rls. 2,415,775 $
134 1394 هند 25070010 کائولن 9,210,000 71,344,148,368 Rls. 2,411,076 $
135 1394 هند 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 1,115,677 68,754,719,901 Rls. 2,318,136 $
136 1394 هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 677,637 67,913,413,942 Rls. 2,297,096 $
137 1394 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,363,146 67,751,962,316 Rls. 2,339,269 $
138 1394 هند 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 730,604 66,635,846,885 Rls. 2,290,175 $
139 1394 هند 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 45,521 66,492,828,024 Rls. 2,260,046 $
140 1394 هند 32062090 ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 640,785 66,342,299,666 Rls. 2,249,395 $
141 1394 هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 909,341 65,555,977,177 Rls. 2,197,639 $
142 1394 هند 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 977,827 64,622,511,598 Rls. 2,261,878 $
143 1394 هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 154,781 64,355,375,462 Rls. 2,168,860 $
144 1394 هند 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,020,281 63,769,819,968 Rls. 2,192,867 $
145 1394 هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 809,335 63,707,290,021 Rls. 2,135,742 $
146 1394 هند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 420,745 63,379,285,123 Rls. 2,125,264 $
147 1394 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 19,429 63,325,307,868 Rls. 2,165,624 $
148 1394 هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 466,027 63,153,084,675 Rls. 2,149,626 $
149 1394 هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 1,031,463 62,786,354,825 Rls. 2,127,702 $
150 1394 هند 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,058,081 61,787,257,153 Rls. 2,052,724 $
151 1394 هند 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 219,833 61,606,774,466 Rls. 2,056,780 $
152 1394 هند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 52,732 61,145,516,732 Rls. 2,077,969 $
153 1394 هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 25,617 60,900,099,968 Rls. 2,027,325 $
154 1394 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 789,131 60,259,381,369 Rls. 2,029,910 $
155 1394 هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 622,533 59,844,472,851 Rls. 2,017,994 $
156 1394 هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 756,520 59,700,723,407 Rls. 1,999,684 $
157 1394 هند 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 2,104 58,524,877,025 Rls. 2,012,444 $
158 1394 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 417,148 58,346,136,507 Rls. 1,985,837 $
159 1394 هند 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 794,000 55,639,785,681 Rls. 1,846,117 $
160 1394 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,416,401 55,562,236,785 Rls. 1,887,662 $
161 1394 هند 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 231,442 55,402,314,619 Rls. 1,870,859 $
162 1394 هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 1,247,991 55,134,874,711 Rls. 1,868,413 $
163 1394 هند 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 4,685,754 54,239,327,960 Rls. 1,823,845 $
164 1394 هند 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 525,000 53,604,819,002 Rls. 1,821,524 $
165 1394 هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 253,555 53,466,202,325 Rls. 1,805,122 $
166 1394 هند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 692,216 53,213,918,178 Rls. 1,793,162 $
167 1394 هند 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 312,188 53,084,360,464 Rls. 1,788,061 $
168 1394 هند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 3,402,000 53,062,671,518 Rls. 1,809,513 $
169 1394 هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 913,025 52,645,764,126 Rls. 1,800,676 $
170 1394 هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 1,215,773 52,223,844,777 Rls. 1,775,025 $
171 1394 هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 44,221 51,978,780,924 Rls. 1,730,606 $
172 1394 هند 28372000 سيانورهاي کمپلکس 617,005 51,572,537,479 Rls. 1,770,184 $
173 1394 هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,400,475 51,559,106,629 Rls. 1,757,010 $
174 1394 هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 110,160 51,127,778,500 Rls. 1,719,458 $
175 1394 هند 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,211,490 50,711,393,449 Rls. 1,790,180 $
176 1394 هند 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 195,935 49,660,098,017 Rls. 1,662,251 $
177 1394 هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 174,300 49,465,926,820 Rls. 1,655,932 $
178 1394 هند 29189910 ناپروكسن 47,560 49,173,300,796 Rls. 1,662,364 $
179 1394 هند 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 703,641 49,068,267,434 Rls. 1,668,485 $
180 1394 هند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 501,142 48,132,523,752 Rls. 1,626,934 $
181 1394 هند 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 700,119 47,633,427,612 Rls. 1,612,705 $
182 1394 هند 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 1,087,770 47,525,585,651 Rls. 1,633,072 $
183 1394 هند 29371200 انسولين و املاح آن 37 46,954,377,391 Rls. 1,559,117 $
184 1394 هند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 648,853 46,790,947,350 Rls. 1,576,491 $
185 1394 هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 11,507 46,553,087,880 Rls. 1,592,780 $
186 1394 هند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 1,358,549 46,205,211,589 Rls. 1,597,696 $
187 1394 هند 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 1,376,865 46,092,299,645 Rls. 1,563,094 $
188 1394 هند 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 250,651 45,569,626,019 Rls. 1,528,257 $
189 1394 هند 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 1,490,549 45,491,068,834 Rls. 1,534,821 $
190 1394 هند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 17,592 45,455,237,263 Rls. 1,540,284 $
191 1394 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 199,788 45,367,647,285 Rls. 1,548,599 $
192 1394 هند 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 1,617,301 45,149,616,738 Rls. 1,531,114 $
193 1394 هند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 122,879 44,826,241,898 Rls. 1,492,749 $
194 1394 هند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 168,455 44,301,222,938 Rls. 1,512,494 $
195 1394 هند 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 243,951 44,268,212,159 Rls. 1,485,133 $
196 1394 هند 28012000 يد 60,850 44,196,613,899 Rls. 1,483,654 $
197 1394 هند 38013000 خميرهاي كربنکدار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كورهکها 2,249,900 43,890,238,824 Rls. 1,485,003 $
198 1394 هند 52051400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 529,752 43,798,077,714 Rls. 1,462,953 $
199 1394 هند 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 236,970 42,004,301,974 Rls. 1,430,743 $
200 1394 هند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 908,000 41,640,441,386 Rls. 1,421,438 $
مجموع کل
58,566,141,447,345 ريال
مجموع کل
1,994,476,930 دلار