آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 هلند 10059010 ---ذرت دامي 1,224,335,735 8,625,058,099,628 Rls. 291,702,563 $
2 1394 هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 197,450,000 2,641,861,091,239 Rls. 90,206,323 $
3 1394 هلند 10039000 جو باستثناي بذر 233,629,149 1,632,841,355,602 Rls. 54,323,891 $
4 1394 هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 40,211 1,170,209,062,028 Rls. 39,144,940 $
5 1394 هلند 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 130,807,892 1,018,900,940,986 Rls. 33,948,553 $
6 1394 هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 194,366 827,322,649,394 Rls. 27,747,270 $
7 1394 هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,930,000 710,507,587,920 Rls. 23,539,212 $
8 1394 هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 26,018 690,813,903,668 Rls. 23,370,410 $
9 1394 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 223,376 279,452,160,753 Rls. 9,472,673 $
10 1394 هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 8,816 272,192,832,586 Rls. 9,105,607 $
11 1394 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 33,003 233,848,333,279 Rls. 7,812,896 $
12 1394 هلند 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 15,853 210,690,214,800 Rls. 6,996,124 $
13 1394 هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 4,001,998 138,353,365,371 Rls. 4,684,539 $
14 1394 هلند 90181960 دستگاه آندسکوپي 2,621 132,306,102,845 Rls. 4,465,248 $
15 1394 هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 12,924 129,335,676,460 Rls. 4,322,858 $
16 1394 هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 23,664 118,589,271,568 Rls. 3,980,710 $
17 1394 هلند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,429 115,393,419,821 Rls. 3,878,367 $
18 1394 هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 28,781 112,168,929,082 Rls. 3,734,519 $
19 1394 هلند 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 178,526 108,053,403,000 Rls. 3,589,218 $
20 1394 هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,446 99,027,529,671 Rls. 3,327,636 $
21 1394 هلند 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 35,719 98,361,924,437 Rls. 3,274,161 $
22 1394 هلند 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 16,022 96,494,575,433 Rls. 3,197,108 $
23 1394 هلند 21069080 کمكمل غذايي، 94,575 88,959,725,538 Rls. 3,070,128 $
24 1394 هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 285,753 86,989,461,552 Rls. 2,998,568 $
25 1394 هلند 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 1,380 86,540,769,896 Rls. 2,940,088 $
26 1394 هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,388 86,512,108,278 Rls. 3,022,600 $
27 1394 هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 39,127 82,424,507,102 Rls. 2,824,213 $
28 1394 هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 18,681 76,638,652,828 Rls. 2,562,637 $
29 1394 هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 744,050 75,259,542,446 Rls. 2,537,779 $
30 1394 هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,116,500 71,256,735,481 Rls. 2,482,734 $
31 1394 هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,693,070 70,793,662,614 Rls. 2,369,265 $
32 1394 هلند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 10,180 69,916,295,912 Rls. 2,333,102 $
33 1394 هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 1,341,301 68,929,151,564 Rls. 2,327,752 $
34 1394 جزايرانتيل هلند 10039000 جو باستثناي بذر 8,945,000 62,932,363,675 Rls. 2,100,827 $
35 1394 هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 188,626 62,149,097,344 Rls. 2,104,310 $
36 1394 هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400,430 61,597,649,895 Rls. 2,049,315 $
37 1394 هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 673,950 59,025,726,477 Rls. 1,987,261 $
38 1394 هلند 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 182,644 58,763,734,818 Rls. 1,960,141 $
39 1394 هلند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 13,312 58,431,929,992 Rls. 2,067,875 $
40 1394 هلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,484,000 54,573,087,492 Rls. 1,857,259 $
41 1394 هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 500,000 54,437,280,500 Rls. 1,819,462 $
42 1394 هلند 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 1,328,000 52,631,595,586 Rls. 1,774,165 $
43 1394 هلند 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 7,601 51,973,342,883 Rls. 1,740,863 $
44 1394 هلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 25,605 50,776,324,612 Rls. 1,712,942 $
45 1394 هلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 9,443 50,761,483,711 Rls. 1,705,427 $
46 1394 هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,717 50,475,605,963 Rls. 1,724,007 $
47 1394 هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,044 41,868,164,364 Rls. 1,414,660 $
48 1394 هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 225,000 40,487,160,621 Rls. 1,388,450 $
49 1394 هلند 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 73,709 40,486,705,690 Rls. 1,352,596 $
50 1394 هلند 90219010 دريچه قلب 1,021 40,194,962,088 Rls. 1,351,246 $
51 1394 هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 483,520 40,068,357,883 Rls. 1,350,741 $
52 1394 هلند 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 157,904 39,718,418,264 Rls. 1,325,766 $
53 1394 هلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 5,392 39,452,863,428 Rls. 1,325,869 $
54 1394 هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 84,958 38,786,395,508 Rls. 1,310,980 $
55 1394 هلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 89,650 37,046,382,370 Rls. 1,245,742 $
56 1394 هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 28,023 35,740,100,407 Rls. 1,208,141 $
57 1394 هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 293,100 35,520,858,098 Rls. 1,210,753 $
58 1394 هلند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,470 35,251,882,487 Rls. 1,239,666 $
59 1394 هلند 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 71,789 34,750,267,962 Rls. 1,156,742 $
60 1394 هلند 11071000 مالت بو ندا ده 1,809,980 33,351,296,286 Rls. 1,131,230 $
61 1394 هلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 250,148 32,242,782,881 Rls. 1,112,550 $
62 1394 هلند 29232010 لستينکها 890,800 32,007,996,591 Rls. 1,073,051 $
63 1394 هلند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,020 30,702,404,279 Rls. 1,027,262 $
64 1394 هلند 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 271,114 29,643,549,161 Rls. 995,381 $
65 1394 هلند 05111000 اسپرم گاو 30 29,615,114,076 Rls. 1,014,246 $
66 1394 هلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 14,740 29,350,107,528 Rls. 980,688 $
67 1394 هلند 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 50,593 28,570,929,420 Rls. 956,829 $
68 1394 هلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 9,251 27,991,206,056 Rls. 987,395 $
69 1394 هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 2,200 27,966,273,006 Rls. 932,985 $
70 1394 هلند 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 2,784 27,206,008,816 Rls. 939,759 $
71 1394 هلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 132,250 27,112,500,002 Rls. 904,194 $
72 1394 هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 75,530 25,804,702,985 Rls. 870,543 $
73 1394 هلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 68,880 25,484,700,765 Rls. 856,156 $
74 1394 هلند 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غدهکدار نباتات، ريشه و ساقهکهاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 436,253 25,413,176,931 Rls. 859,209 $
75 1394 هلند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,780 24,697,438,327 Rls. 819,677 $
76 1394 هلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 65,590 24,663,925,052 Rls. 834,234 $
77 1394 هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 6,961 24,425,524,395 Rls. 824,934 $
78 1394 هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,844 24,219,709,390 Rls. 808,259 $
79 1394 هلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 530 23,444,444,636 Rls. 808,387 $
80 1394 هلند 07011000 بذر سيب زميني 400,320 22,604,013,456 Rls. 784,061 $
81 1394 هلند 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 172,100 21,510,219,745 Rls. 736,034 $
82 1394 هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 59,031 21,349,251,455 Rls. 708,112 $
83 1394 هلند 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 164 21,297,595,092 Rls. 723,107 $
84 1394 هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 468,003 20,968,878,978 Rls. 707,237 $
85 1394 هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 28,412 20,919,458,280 Rls. 700,989 $
86 1394 هلند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 103,160 20,375,685,620 Rls. 675,193 $
87 1394 هلند 90219020 شنت مغزي 2,382 20,298,772,501 Rls. 679,963 $
88 1394 هلند 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 209,432 19,811,111,914 Rls. 657,690 $
89 1394 هلند 10011910 گندم دامي 3,000,000 19,737,624,000 Rls. 654,018 $
90 1394 هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 14,403 18,391,921,787 Rls. 615,248 $
91 1394 هلند 12092910 تخم چمن براي كشت 210,290 18,207,668,567 Rls. 618,325 $
92 1394 هلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,303 17,049,348,454 Rls. 595,885 $
93 1394 هلند 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 2,580 16,827,773,575 Rls. 559,551 $
94 1394 هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,080 16,687,958,219 Rls. 556,972 $
95 1394 هلند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 2,383 16,574,103,645 Rls. 551,158 $
96 1394 هلند 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 124,100 15,959,354,912 Rls. 531,913 $
97 1394 هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 203,371 15,844,792,132 Rls. 531,493 $
98 1394 هلند 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن منجمد 124,960 15,056,291,986 Rls. 520,079 $
99 1394 هلند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 3,992 14,971,073,137 Rls. 507,607 $
100 1394 هلند 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 18,660 14,948,318,003 Rls. 497,325 $
101 1394 هلند 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 180,000 14,189,200,000 Rls. 478,339 $
102 1394 هلند 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 2,622 14,144,542,232 Rls. 475,816 $
103 1394 هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 200,760 13,957,536,281 Rls. 471,418 $
104 1394 هلند 28352610 مونو كلسيم فسفات 683,584 13,419,579,352 Rls. 464,109 $
105 1394 هلند 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 181,000 13,155,077,243 Rls. 442,211 $
106 1394 هلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 33,234 12,721,251,283 Rls. 425,752 $
107 1394 هلند 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 129,468 12,093,277,458 Rls. 403,846 $
108 1394 هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 25,050 11,352,319,606 Rls. 378,019 $
109 1394 هلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 152 11,207,563,588 Rls. 378,062 $
110 1394 هلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,823 11,186,394,951 Rls. 376,590 $
111 1394 هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 258,000 10,834,353,960 Rls. 362,475 $
112 1394 هلند 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 17,800 10,572,473,382 Rls. 352,318 $
113 1394 هلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 9,684 10,382,677,828 Rls. 347,637 $
114 1394 هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 265,200 10,066,559,644 Rls. 339,557 $
115 1394 هلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 6,056 9,486,322,942 Rls. 332,865 $
116 1394 هلند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 1,431,750 9,189,516,690 Rls. 307,368 $
117 1394 هلند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 26,723 9,168,799,920 Rls. 307,942 $
118 1394 هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 7,400 9,078,747,228 Rls. 310,837 $
119 1394 هلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 68,395 8,761,784,721 Rls. 292,120 $
120 1394 هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 137,176 8,642,542,226 Rls. 288,067 $
121 1394 هلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 3,010 8,612,206,150 Rls. 286,411 $
122 1394 هلند 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 129,015 8,611,784,491 Rls. 294,310 $
123 1394 هلند 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 46,000 8,121,912,960 Rls. 271,962 $
124 1394 هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 116 7,781,094,503 Rls. 261,336 $
125 1394 هلند 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 172,713 7,748,178,303 Rls. 257,449 $
126 1394 هلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 39,044 7,724,005,602 Rls. 257,963 $
127 1394 هلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 30,022 7,713,770,053 Rls. 256,743 $
128 1394 هلند 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 27,388 7,674,000,000 Rls. 271,118 $
129 1394 هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 8,015 7,585,112,211 Rls. 255,312 $
130 1394 هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 109,408 7,562,502,742 Rls. 259,269 $
131 1394 هلند 90181940 دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي يا بدون گوشي 4,021 7,262,545,921 Rls. 242,542 $
132 1394 هلند 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 397,671 7,214,195,139 Rls. 239,919 $
133 1394 هلند 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترلکكننده آفات، بيماريکها و علفکهاي هرزه) 1,821 7,076,448,927 Rls. 240,858 $
134 1394 هلند 01012910 اسب براي مسابقه 3,880 6,664,584,876 Rls. 222,001 $
135 1394 هلند 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 1,752 6,500,618,842 Rls. 215,366 $
136 1394 هلند 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 265 6,441,679,140 Rls. 217,527 $
137 1394 هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 80,000 6,435,153,080 Rls. 216,043 $
138 1394 هلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 54,037 6,362,206,068 Rls. 214,505 $
139 1394 هلند 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,957 6,235,995,140 Rls. 207,093 $
140 1394 هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 108,925 6,074,019,415 Rls. 205,870 $
141 1394 هلند 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 56,000 5,960,148,480 Rls. 198,997 $
142 1394 هلند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 2,601 5,894,183,408 Rls. 197,385 $
143 1394 هلند 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 23,100 5,832,972,755 Rls. 203,502 $
144 1394 هلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,720 5,455,869,856 Rls. 181,419 $
145 1394 هلند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 27,400 5,391,522,424 Rls. 182,940 $
146 1394 هلند 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 490 5,343,899,080 Rls. 177,509 $
147 1394 هلند 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 81,810 5,298,461,024 Rls. 179,471 $
148 1394 هلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 17,470 5,199,041,287 Rls. 172,618 $
149 1394 هلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 196,900 5,196,343,812 Rls. 173,091 $
150 1394 هلند 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 176 5,136,881,054 Rls. 170,533 $
151 1394 هلند 84717010 ---ديسك خوان نواري 22,674 5,119,143,269 Rls. 172,103 $
152 1394 هلند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 1,853 4,937,877,154 Rls. 174,749 $
153 1394 هلند 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 6,105 4,912,075,362 Rls. 164,291 $
154 1394 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,523 4,904,987,663 Rls. 164,126 $
155 1394 هلند 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 42,050 4,846,795,266 Rls. 163,945 $
156 1394 هلند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 6,500 4,767,501,660 Rls. 159,075 $
157 1394 هلند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 49,240 4,756,842,228 Rls. 165,356 $
158 1394 هلند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 65,400 4,564,729,356 Rls. 157,348 $
159 1394 هلند 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 18,532 4,543,217,778 Rls. 150,644 $
160 1394 هلند 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 200,500 4,502,423,908 Rls. 152,274 $
161 1394 هلند 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 12,000 4,429,762,004 Rls. 149,114 $
162 1394 هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 19,486 4,343,946,636 Rls. 143,920 $
163 1394 هلند 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 100 4,272,995,169 Rls. 151,219 $
164 1394 هلند 75081090 توري, شبکه وپرچين, ا زمفتول نيکل . 3,115 4,183,734,270 Rls. 142,331 $
165 1394 هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 53,500 4,164,250,763 Rls. 139,688 $
166 1394 هلند 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 69,900 4,152,702,400 Rls. 140,470 $
167 1394 هلند 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 8,200 4,026,394,324 Rls. 134,410 $
168 1394 هلند 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 3,488 4,005,053,225 Rls. 139,840 $
169 1394 هلند 90261010 فلومتر 8,940 3,957,936,489 Rls. 132,123 $
170 1394 هلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 41,027 3,952,237,580 Rls. 134,579 $
171 1394 هلند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 6,462 3,949,718,269 Rls. 132,836 $
172 1394 هلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 54,883 3,943,454,145 Rls. 131,104 $
173 1394 هلند 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 248,475 3,917,365,750 Rls. 135,261 $
174 1394 هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 920,000 3,897,342,906 Rls. 134,136 $
175 1394 هلند 21069010 ا ستابيلايزر 59,830 3,758,885,666 Rls. 126,832 $
176 1394 هلند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 3,875 3,700,907,750 Rls. 126,053 $
177 1394 هلند 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 109,560 3,691,374,344 Rls. 125,985 $
178 1394 هلند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 57,800 3,688,051,870 Rls. 122,615 $
179 1394 هلند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 75 3,659,228,701 Rls. 123,165 $
180 1394 هلند 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 21,504 3,540,111,361 Rls. 120,576 $
181 1394 هلند 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 150 3,533,013,200 Rls. 118,801 $
182 1394 هلند 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 39,210 3,529,331,254 Rls. 119,093 $
183 1394 هلند 31043000 سولفات پتاسيم 132,500 3,517,092,534 Rls. 117,168 $
184 1394 هلند 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 20,630 3,401,212,195 Rls. 121,285 $
185 1394 هلند 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 51,125 3,336,125,380 Rls. 111,550 $
186 1394 هلند 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 1,464 3,182,745,261 Rls. 105,762 $
187 1394 هلند 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 41,583 3,141,848,664 Rls. 106,540 $
188 1394 هلند 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 230 3,116,783,340 Rls. 103,273 $
189 1394 هلند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 35,683 3,114,588,703 Rls. 105,223 $
190 1394 هلند 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 49,525 3,090,902,662 Rls. 104,534 $
191 1394 هلند 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 9,171 3,050,187,887 Rls. 102,490 $
192 1394 هلند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 43,100 3,043,094,304 Rls. 102,647 $
193 1394 هلند 27030010 پيت ماس 573,974 3,001,408,609 Rls. 101,783 $
194 1394 هلند 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 22,526 2,972,297,361 Rls. 100,719 $
195 1394 هلند 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 11,592 2,966,022,787 Rls. 98,716 $
196 1394 هلند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 46,800 2,962,603,783 Rls. 102,071 $
197 1394 هلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 42,582 2,932,278,640 Rls. 98,683 $
198 1394 هلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 103 2,867,106,063 Rls. 95,495 $
199 1394 هلند 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,355 2,844,289,636 Rls. 100,362 $
200 1394 هلند 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,436 2,801,836,463 Rls. 94,465 $
مجموع کل
23,110,427,464,207 ريال
مجموع کل
779,315,061 دلار