آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 لهستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 130,217 120,009,071,410 Rls. 4,200,325 $
2 1394 لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 635,415 59,844,673,199 Rls. 2,041,015 $
3 1394 لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 177,564 53,593,359,009 Rls. 1,825,449 $
4 1394 لهستان 21069085 کآدامس بدون قند 177,779 50,720,601,060 Rls. 1,717,293 $
5 1394 لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 193,196 40,831,760,110 Rls. 1,377,083 $
6 1394 لهستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,830 32,279,700,219 Rls. 1,069,553 $
7 1394 لهستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 14,801 22,561,268,278 Rls. 750,596 $
8 1394 لهستان 84133010 پمپ ا نژکتور 27,300 22,386,292,519 Rls. 766,230 $
9 1394 لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,200 22,326,165,600 Rls. 747,928 $
10 1394 لهستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 69,680 21,713,841,060 Rls. 735,208 $
11 1394 لهستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 102,526 15,994,701,573 Rls. 539,088 $
12 1394 لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 40,510 15,458,415,600 Rls. 518,751 $
13 1394 لهستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 266,990 14,582,226,978 Rls. 487,146 $
14 1394 لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 119,032 14,152,724,428 Rls. 480,581 $
15 1394 لهستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 32,710 14,071,793,729 Rls. 467,350 $
16 1394 لهستان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 9,700 13,020,000,000 Rls. 443,460 $
17 1394 لهستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 5,113 10,386,530,591 Rls. 345,629 $
18 1394 لهستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 20,565 10,359,855,117 Rls. 348,248 $
19 1394 لهستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 6,991 10,152,061,545 Rls. 336,434 $
20 1394 لهستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 15,629 10,067,402,342 Rls. 340,480 $
21 1394 لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 13,651 9,588,606,555 Rls. 322,580 $
22 1394 لهستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 46,380 8,999,681,679 Rls. 299,688 $
23 1394 لهستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,476 8,455,975,365 Rls. 294,597 $
24 1394 لهستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 11,990 8,354,010,000 Rls. 278,913 $
25 1394 لهستان 21069080 کمكمل غذايي، 50,112 7,670,047,777 Rls. 263,573 $
26 1394 لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,433 7,579,860,106 Rls. 251,887 $
27 1394 لهستان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,920 6,814,719,360 Rls. 225,959 $
28 1394 لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,263 6,797,381,792 Rls. 229,149 $
29 1394 لهستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 94,172 6,759,964,892 Rls. 238,826 $
30 1394 لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,804 6,385,776,291 Rls. 211,836 $
31 1394 لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 8,697 5,702,276,727 Rls. 197,549 $
32 1394 لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,029 5,344,725,120 Rls. 178,955 $
33 1394 لهستان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 59,400 5,300,785,669 Rls. 180,904 $
34 1394 لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 67,192 5,126,033,913 Rls. 173,937 $
35 1394 لهستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,629 4,831,735,161 Rls. 161,838 $
36 1394 لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 542 4,755,019,492 Rls. 160,043 $
37 1394 لهستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,297 4,673,629,509 Rls. 156,559 $
38 1394 لهستان 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 3,564 4,652,112,630 Rls. 155,038 $
39 1394 لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 883 4,637,864,605 Rls. 156,358 $
40 1394 لهستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 3,627 4,508,513,700 Rls. 158,785 $
41 1394 لهستان 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 4,224 4,292,078,844 Rls. 142,576 $
42 1394 لهستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 13,132 4,290,243,369 Rls. 143,802 $
43 1394 لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,479 4,170,161,710 Rls. 143,251 $
44 1394 لهستان 18063200 شکلات ;غيره ;حاوي کاکائو ;به صورت بلوک (block) ;تخته ;ميله يا قلم ;پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 51,604 3,897,074,350 Rls. 129,111 $
45 1394 لهستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 2,175 3,591,887,492 Rls. 125,087 $
46 1394 لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 61,000 3,589,680,860 Rls. 121,701 $
47 1394 لهستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 10,780 3,527,733,060 Rls. 117,216 $
48 1394 لهستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,366 3,523,085,301 Rls. 117,121 $
49 1394 لهستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 7,973 3,522,102,486 Rls. 120,298 $
50 1394 لهستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 194 3,253,114,592 Rls. 107,744 $
51 1394 لهستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 10,000 3,085,393,380 Rls. 102,998 $
52 1394 لهستان 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 8,000 3,001,539,135 Rls. 106,043 $
53 1394 لهستان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 347 2,895,934,553 Rls. 96,472 $
54 1394 لهستان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 80 2,831,667,564 Rls. 96,188 $
55 1394 لهستان 87131010 ويلچر،فاقدهرگونه ا مکانات ويژه ا زقبيل برا نکاردي ،دا را ي جک ،تک محوري (طرا حي شده برا ي کاربايک دست ) 4,500 2,706,733,260 Rls. 90,375 $
56 1394 لهستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 25,050 2,511,776,036 Rls. 83,229 $
57 1394 لهستان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 20,000 2,507,773,765 Rls. 85,185 $
58 1394 لهستان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 600 2,360,565,245 Rls. 78,798 $
59 1394 لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 1,135 2,241,093,466 Rls. 75,293 $
60 1394 لهستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 8,510 2,213,245,546 Rls. 74,608 $
61 1394 لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 12,354 2,150,000,089 Rls. 71,438 $
62 1394 لهستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 600 2,024,487,858 Rls. 68,075 $
63 1394 لهستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,440 2,019,202,940 Rls. 68,302 $
64 1394 لهستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 615 2,005,413,618 Rls. 66,943 $
65 1394 لهستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,515 1,935,582,753 Rls. 65,362 $
66 1394 لهستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 6,820 1,882,000,164 Rls. 62,361 $
67 1394 لهستان 21069010 ا ستابيلايزر 24,490 1,810,279,835 Rls. 60,855 $
68 1394 لهستان 75040000 پودروفلس نيکل. 1,500 1,807,986,961 Rls. 62,712 $
69 1394 لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,933 1,750,972,171 Rls. 59,550 $
70 1394 لهستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 29 1,741,508,075 Rls. 59,157 $
71 1394 لهستان 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 30,400 1,738,074,464 Rls. 57,980 $
72 1394 لهستان 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 1,357 1,704,705,197 Rls. 59,115 $
73 1394 لهستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 539 1,695,683,444 Rls. 58,573 $
74 1394 لهستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,299 1,640,376,663 Rls. 56,135 $
75 1394 لهستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 168,000 1,615,452,215 Rls. 57,147 $
76 1394 لهستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 166 1,584,462,800 Rls. 55,684 $
77 1394 لهستان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 1,754 1,573,794,400 Rls. 52,920 $
78 1394 لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 202 1,546,092,023 Rls. 52,356 $
79 1394 لهستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,013 1,544,674,278 Rls. 51,569 $
80 1394 لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 502 1,540,774,017 Rls. 52,275 $
81 1394 لهستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 18,090 1,511,111,863 Rls. 50,828 $
82 1394 لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 17,837 1,502,673,120 Rls. 49,784 $
83 1394 لهستان 84146010 ---هود آشپزخانه 8,848 1,454,546,520 Rls. 48,190 $
84 1394 لهستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 4,888 1,442,104,582 Rls. 49,384 $
85 1394 لهستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 17,200 1,411,819,000 Rls. 46,896 $
86 1394 لهستان 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 38,526 1,390,745,900 Rls. 46,736 $
87 1394 لهستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 28,852 1,371,017,221 Rls. 45,768 $
88 1394 لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 1,505 1,366,885,760 Rls. 45,608 $
89 1394 لهستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,600 1,262,795,947 Rls. 42,157 $
90 1394 لهستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 82 1,207,877,220 Rls. 40,031 $
91 1394 لهستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 40,360 1,198,371,324 Rls. 39,690 $
92 1394 لهستان 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 13,005 1,088,495,408 Rls. 36,062 $
93 1394 لهستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 66,000 1,057,927,680 Rls. 35,305 $
94 1394 لهستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 7,825 1,046,030,076 Rls. 34,623 $
95 1394 لهستان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 86,781 966,108,868 Rls. 32,086 $
96 1394 لهستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,004 948,753,414 Rls. 32,541 $
97 1394 لهستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,890 937,500,221 Rls. 31,060 $
98 1394 لهستان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 680 925,239,514 Rls. 30,745 $
99 1394 لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 364 910,961,238 Rls. 30,318 $
100 1394 لهستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,880 865,988,600 Rls. 28,908 $
101 1394 لهستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 10,670 860,234,491 Rls. 28,667 $
102 1394 لهستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,104 853,024,557 Rls. 28,477 $
103 1394 لهستان 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 2,352 853,016,548 Rls. 28,284 $
104 1394 لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 14,082 851,544,016 Rls. 28,419 $
105 1394 لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 99 820,251,983 Rls. 27,678 $
106 1394 لهستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,110 810,703,066 Rls. 28,652 $
107 1394 لهستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 205 806,257,842 Rls. 26,714 $
108 1394 لهستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,100 759,870,427 Rls. 25,703 $
109 1394 لهستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 369 755,941,523 Rls. 25,074 $
110 1394 لهستان 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 8,253 754,600,000 Rls. 25,000 $
111 1394 لهستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,085 733,528,320 Rls. 24,360 $
112 1394 لهستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 280 711,226,926 Rls. 23,742 $
113 1394 لهستان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 3,900 683,602,608 Rls. 23,383 $
114 1394 لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,060 659,300,000 Rls. 21,892 $
115 1394 لهستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 366 658,170,100 Rls. 22,198 $
116 1394 لهستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 19,210 617,180,002 Rls. 20,593 $
117 1394 لهستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 2,695 615,871,325 Rls. 20,599 $
118 1394 لهستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,875 582,370,560 Rls. 19,421 $
119 1394 لهستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 528 577,127,330 Rls. 19,165 $
120 1394 لهستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 45 574,250,347 Rls. 20,400 $
121 1394 لهستان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 110 563,871,758 Rls. 19,154 $
122 1394 لهستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 11,100 558,775,107 Rls. 18,940 $
123 1394 لهستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 12,891 557,222,294 Rls. 19,518 $
124 1394 لهستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 700 550,854,500 Rls. 18,826 $
125 1394 لهستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 611 506,568,893 Rls. 16,870 $
126 1394 لهستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 150 488,442,636 Rls. 16,184 $
127 1394 لهستان 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 14,356 484,579,855 Rls. 16,740 $
128 1394 لهستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 5,300 480,096,764 Rls. 15,908 $
129 1394 لهستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 160 451,642,645 Rls. 15,601 $
130 1394 لهستان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 8,000 443,002,920 Rls. 15,264 $
131 1394 لهستان 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 40 441,370,099 Rls. 15,222 $
132 1394 لهستان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 67 439,605,602 Rls. 14,782 $
133 1394 لهستان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 43 431,901,990 Rls. 15,343 $
134 1394 لهستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 316 424,051,688 Rls. 14,090 $
135 1394 لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 9 422,795,158 Rls. 14,113 $
136 1394 لهستان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,401 419,047,925 Rls. 13,907 $
137 1394 لهستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 468 418,818,449 Rls. 14,072 $
138 1394 لهستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,363 413,968,808 Rls. 13,817 $
139 1394 لهستان 90321000 ترموستات 43 410,937,559 Rls. 14,598 $
140 1394 لهستان 90181190 ---اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 57 391,274,941 Rls. 13,792 $
141 1394 لهستان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 5,400 383,376,847 Rls. 13,544 $
142 1394 لهستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 125 369,027,252 Rls. 12,228 $
143 1394 لهستان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 80 366,592,352 Rls. 12,436 $
144 1394 لهستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 289 365,719,203 Rls. 12,727 $
145 1394 لهستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,298 360,697,632 Rls. 12,487 $
146 1394 لهستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 359,992,620 Rls. 12,105 $
147 1394 لهستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,200 357,383,293 Rls. 12,140 $
148 1394 لهستان 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 3,922 351,321,700 Rls. 11,966 $
149 1394 لهستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 286 347,190,624 Rls. 11,504 $
150 1394 لهستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,050 329,548,676 Rls. 10,944 $
151 1394 لهستان 33051000 شامپوها 437 322,332,027 Rls. 10,751 $
152 1394 لهستان 84603990 سايرماشينهاي تيزکردن فلز ، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 2,500 318,351,378 Rls. 11,127 $
153 1394 لهستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 320 316,711,050 Rls. 11,113 $
154 1394 لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 445 316,685,831 Rls. 11,112 $
155 1394 لهستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 36 315,470,304 Rls. 10,745 $
156 1394 لهستان 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 50 311,585,129 Rls. 10,401 $
157 1394 لهستان 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 282 310,385,600 Rls. 10,360 $
158 1394 لهستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 486 308,522,659 Rls. 10,596 $
159 1394 لهستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 854 295,225,180 Rls. 9,985 $
160 1394 لهستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,048 288,626,720 Rls. 9,560 $
161 1394 لهستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 2,167 282,167,785 Rls. 9,420 $
162 1394 لهستان 23099010 خوراك اماده ابزيان 3,415 281,501,398 Rls. 9,394 $
163 1394 لهستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 280,614,720 Rls. 9,314 $
164 1394 لهستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 1,935 272,806,742 Rls. 9,147 $
165 1394 لهستان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 29 261,632,126 Rls. 9,239 $
166 1394 لهستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 550 259,472,480 Rls. 8,623 $
167 1394 لهستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 694 253,808,555 Rls. 8,472 $
168 1394 لهستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 92 252,180,920 Rls. 8,362 $
169 1394 لهستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 45 251,163,570 Rls. 8,403 $
170 1394 لهستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 640 248,615,730 Rls. 8,261 $
171 1394 لهستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 52 230,682,758 Rls. 8,147 $
172 1394 لهستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 4,753 226,192,347 Rls. 7,500 $
173 1394 لهستان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 2,067 221,928,101 Rls. 7,653 $
174 1394 لهستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,844 215,195,960 Rls. 7,160 $
175 1394 لهستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,750 213,344,915 Rls. 7,138 $
176 1394 لهستان 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 5,900 201,212,298 Rls. 6,718 $
177 1394 لهستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,100 189,253,680 Rls. 6,270 $
178 1394 لهستان 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 2,440 189,211,653 Rls. 6,722 $
179 1394 لهستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,705 181,669,125 Rls. 6,024 $
180 1394 لهستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 688 174,480,278 Rls. 5,830 $
181 1394 لهستان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 680 172,839,767 Rls. 5,788 $
182 1394 لهستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 4,900 167,455,278 Rls. 5,591 $
183 1394 لهستان 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 964 164,726,658 Rls. 5,695 $
184 1394 لهستان 84597000 ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذکوردرجاي ديگر 40 160,362,660 Rls. 5,310 $
185 1394 لهستان 84821000 بلبرينگ. 688 158,684,000 Rls. 5,428 $
186 1394 لهستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 3,000 153,350,739 Rls. 5,418 $
187 1394 لهستان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 751 147,644,340 Rls. 4,929 $
188 1394 لهستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,270 139,575,461 Rls. 4,743 $
189 1394 لهستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 230 137,760,020 Rls. 4,846 $
190 1394 لهستان 56075090 ريسمانها.طنابها.کابلهاا زسايرا لياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 977 133,160,534 Rls. 4,678 $
191 1394 لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,083 131,591,692 Rls. 4,365 $
192 1394 لهستان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 64 131,047,744 Rls. 4,373 $
193 1394 لهستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 89 127,765,300 Rls. 4,539 $
194 1394 لهستان 27101910 روغن موتور 2,800 127,224,316 Rls. 4,495 $
195 1394 لهستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,496 124,320,300 Rls. 4,148 $
196 1394 لهستان 85044060 ا نوا ع UPS 1,878 124,228,500 Rls. 4,125 $
197 1394 لهستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 1,649 121,361,832 Rls. 4,081 $
198 1394 لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,866 120,124,993 Rls. 3,980 $
199 1394 لهستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 54 112,710,774 Rls. 3,753 $
200 1394 لهستان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 60 111,863,579 Rls. 3,910 $
مجموع کل
862,629,107,432 ريال
مجموع کل
29,272,128 دلار