آمار کل " واردات از" کشور "عمان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 عمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 356,275 348,624,044,097 Rls. 11,617,440 $
2 1394 عمان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 832,273 105,107,885,551 Rls. 3,627,643 $
3 1394 عمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,950,350 70,180,283,396 Rls. 2,383,922 $
4 1394 عمان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 479,340 60,178,760,093 Rls. 2,007,631 $
5 1394 عمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 385,620 56,607,360,652 Rls. 1,889,684 $
6 1394 عمان 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 58,557 51,907,182,963 Rls. 1,719,977 $
7 1394 عمان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 189,794 27,559,807,441 Rls. 913,550 $
8 1394 عمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,584 24,672,665,673 Rls. 830,698 $
9 1394 عمان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 375,045 17,020,441,183 Rls. 564,237 $
10 1394 عمان 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 369,140 16,438,709,592 Rls. 555,450 $
11 1394 عمان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 517,500 14,370,602,400 Rls. 476,100 $
12 1394 عمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,268 13,696,500,866 Rls. 457,318 $
13 1394 عمان 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 24,995 10,781,276,415 Rls. 370,147 $
14 1394 عمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 29,688 10,156,423,606 Rls. 348,674 $
15 1394 عمان 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 80,746 9,709,551,468 Rls. 343,033 $
16 1394 عمان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 190,920 9,334,437,474 Rls. 328,342 $
17 1394 عمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 18,067 8,094,475,531 Rls. 271,081 $
18 1394 عمان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 240,000 7,929,012,960 Rls. 262,446 $
19 1394 عمان 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 73,608 7,686,441,852 Rls. 255,126 $
20 1394 عمان 84791019 فنيشر اسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر ، مستعمل با سال ساخت بيش از 5 سال 22,000 6,946,686,875 Rls. 246,774 $
21 1394 عمان 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 78,540 6,706,000,000 Rls. 235,886 $
22 1394 عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 24,379 5,971,370,127 Rls. 197,969 $
23 1394 عمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 16,558 5,689,547,415 Rls. 201,009 $
24 1394 عمان 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 7,800 5,665,928,912 Rls. 190,231 $
25 1394 عمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 67,824 5,307,975,268 Rls. 178,304 $
26 1394 عمان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 24,376 5,233,181,680 Rls. 184,885 $
27 1394 عمان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 111,050 4,677,299,407 Rls. 156,140 $
28 1394 عمان 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 40,000 4,385,456,000 Rls. 146,353 $
29 1394 عمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 968 4,118,437,107 Rls. 137,673 $
30 1394 عمان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 99,000 4,063,300,560 Rls. 134,640 $
31 1394 عمان 10059090 ذرت (بلال سبز) 199,920 4,039,420,320 Rls. 133,827 $
32 1394 عمان 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 36,400 3,153,000,000 Rls. 105,487 $
33 1394 عمان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 2,800 2,951,460,000 Rls. 97,724 $
34 1394 عمان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 90,720 2,690,000,000 Rls. 92,919 $
35 1394 عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 531 2,342,317,710 Rls. 77,715 $
36 1394 عمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 2,233,202,638 Rls. 78,057 $
37 1394 عمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 705 2,011,192,651 Rls. 67,470 $
38 1394 عمان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 42,640 1,948,635,051 Rls. 65,118 $
39 1394 عمان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 13,004 1,747,131,008 Rls. 57,888 $
40 1394 عمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 9,849 1,495,675,344 Rls. 52,482 $
41 1394 عمان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 8,283 1,479,316,480 Rls. 50,992 $
42 1394 عمان 87032339 ---ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشدغير از آمبولانس وهيبريدي 3,560 1,420,821,002 Rls. 48,600 $
43 1394 عمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 35 1,413,051,899 Rls. 47,171 $
44 1394 عمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,700 1,348,965,000 Rls. 45,000 $
45 1394 عمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 3,303 1,273,672,000 Rls. 42,220 $
46 1394 عمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 9,053 945,338,307 Rls. 31,377 $
47 1394 عمان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 11,194 842,796,260 Rls. 27,985 $
48 1394 عمان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 24,750 832,688,579 Rls. 29,351 $
49 1394 عمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 135 732,892,331 Rls. 25,640 $
50 1394 عمان 27101910 روغن موتور 15,000 714,365,600 Rls. 23,840 $
51 1394 عمان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 16 662,064,105 Rls. 21,935 $
52 1394 عمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,900 588,550,480 Rls. 19,535 $
53 1394 عمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 1,007 553,945,295 Rls. 18,938 $
54 1394 عمان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 50 548,603,800 Rls. 19,250 $
55 1394 عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 6,141 458,042,928 Rls. 16,145 $
56 1394 عمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,132 404,555,780 Rls. 13,505 $
57 1394 عمان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 20 380,463,530 Rls. 13,383 $
58 1394 عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 400 379,703,371 Rls. 13,415 $
59 1394 عمان 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 1,505 360,419,331 Rls. 12,032 $
60 1394 عمان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 377 349,240,226 Rls. 11,684 $
61 1394 عمان 25233000 سيمان آلومينو 16,736 333,545,966 Rls. 11,704 $
62 1394 عمان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 7,518 310,023,180 Rls. 11,088 $
63 1394 عمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4 309,092,230 Rls. 10,612 $
64 1394 عمان 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 172 304,033,582 Rls. 10,145 $
65 1394 عمان 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 220 302,961,452 Rls. 10,038 $
66 1394 عمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,265 281,520,580 Rls. 10,001 $
67 1394 عمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 28 247,567,816 Rls. 8,410 $
68 1394 عمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 108 236,816,100 Rls. 7,865 $
69 1394 عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 16,550 233,648,307 Rls. 7,741 $
70 1394 عمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 140 203,634,302 Rls. 7,034 $
71 1394 عمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 50 166,548,164 Rls. 5,560 $
72 1394 عمان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 65 157,885,353 Rls. 5,232 $
73 1394 عمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 328 147,650,530 Rls. 4,970 $
74 1394 عمان 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 92 134,612,803 Rls. 4,487 $
75 1394 عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2 126,611,619 Rls. 4,225 $
76 1394 عمان 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 852 115,055,656 Rls. 3,853 $
77 1394 عمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 45 113,598,150 Rls. 3,773 $
78 1394 عمان 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 84 111,587,168 Rls. 3,704 $
79 1394 عمان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 350 104,610,601 Rls. 3,493 $
80 1394 عمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 25 100,591,233 Rls. 3,454 $
81 1394 عمان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 80 95,978,181 Rls. 3,308 $
82 1394 عمان 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 200 91,573,746 Rls. 3,057 $
83 1394 عمان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 5 87,756,744 Rls. 2,910 $
84 1394 عمان 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 100 76,377,600 Rls. 2,550 $
85 1394 عمان 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 149 75,192,888 Rls. 2,496 $
86 1394 عمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 200 74,000,000 Rls. 2,488 $
87 1394 عمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 37 67,993,479 Rls. 2,402 $
88 1394 عمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 130 64,990,080 Rls. 2,170 $
89 1394 عمان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 290 53,638,480 Rls. 1,791 $
90 1394 عمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 379 52,873,608 Rls. 1,752 $
91 1394 عمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 420 44,925,000 Rls. 1,500 $
92 1394 عمان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 610 36,610,608 Rls. 1,226 $
93 1394 عمان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 205 26,461,963 Rls. 883 $
94 1394 عمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 280 25,207,813 Rls. 844 $
95 1394 عمان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 105 22,770,412 Rls. 779 $
96 1394 عمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 224 20,166,251 Rls. 675 $
97 1394 عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 67 18,612,581 Rls. 639 $
98 1394 عمان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 24 10,476,884 Rls. 350 $
99 1394 عمان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 110 9,903,070 Rls. 332 $
100 1394 عمان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 109 9,813,042 Rls. 329 $
101 1394 عمان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 3 6,167,297 Rls. 205 $
102 1394 عمان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 150 5,548,800 Rls. 185 $
103 1394 عمان 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 75 4,407,177 Rls. 151 $
104 1394 عمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 35 3,150,977 Rls. 106 $
105 1394 عمان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 20 1,807,957 Rls. 61 $
106 1394 عمان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4 1,452,508 Rls. 48 $
107 1394 عمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2 559,050 Rls. 19 $
مجموع کل
974,152,588,578 ريال
مجموع کل
32,763,685 دلار
[1]