آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 305,781,002 3,699,169,401,138 Rls. 124,107,954 $
2 1394 تايلند 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 2,273,775 1,003,643,096,332 Rls. 33,991,312 $
3 1394 تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,860,420 202,213,391,052 Rls. 6,767,243 $
4 1394 تايلند 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 14,192,139 174,981,322,479 Rls. 5,923,403 $
5 1394 تايلند 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 6,204,084 165,579,895,193 Rls. 5,593,527 $
6 1394 تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,672,217 127,080,290,751 Rls. 4,271,658 $
7 1394 تايلند 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 995,218 119,096,988,777 Rls. 4,007,860 $
8 1394 تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 2,062,368 117,180,007,677 Rls. 3,948,892 $
9 1394 تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,512,340 108,060,831,299 Rls. 3,636,592 $
10 1394 تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 2,948,730 91,093,866,036 Rls. 3,095,035 $
11 1394 تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 555,532 83,092,066,348 Rls. 2,835,402 $
12 1394 تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 697,562 76,960,994,228 Rls. 2,632,875 $
13 1394 تايلند 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,359,034 66,582,105,768 Rls. 2,222,325 $
14 1394 تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,899,331 64,307,696,212 Rls. 2,185,645 $
15 1394 تايلند 23099010 خوراك اماده ابزيان 1,335,421 42,427,435,927 Rls. 1,452,951 $
16 1394 تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,330 42,084,903,867 Rls. 1,401,958 $
17 1394 تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 626,023 39,226,705,003 Rls. 1,328,128 $
18 1394 تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 532,964 38,636,339,807 Rls. 1,289,501 $
19 1394 تايلند 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 125,505 38,110,615,596 Rls. 1,270,160 $
20 1394 تايلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 248,352 37,798,542,276 Rls. 1,260,226 $
21 1394 تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 842,000 27,305,064,238 Rls. 919,607 $
22 1394 تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 3,550,421 24,944,256,366 Rls. 839,560 $
23 1394 تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,189,750 24,474,825,138 Rls. 883,808 $
24 1394 تايلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7,401 23,452,773,333 Rls. 786,959 $
25 1394 تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 845,145 22,929,497,447 Rls. 790,452 $
26 1394 تايلند 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 528,750 22,285,854,632 Rls. 746,716 $
27 1394 تايلند 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 390,640 21,770,743,194 Rls. 733,631 $
28 1394 تايلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 43,855 21,764,325,278 Rls. 726,323 $
29 1394 تايلند 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 45,188 20,823,193,683 Rls. 701,995 $
30 1394 تايلند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 226,800 19,740,826,800 Rls. 692,685 $
31 1394 تايلند 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 44,300 18,661,525,609 Rls. 646,014 $
32 1394 تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 4,973 18,138,014,883 Rls. 602,236 $
33 1394 تايلند 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 124 16,348,198,662 Rls. 541,552 $
34 1394 تايلند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,039,085 15,950,941,842 Rls. 528,527 $
35 1394 تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 155,588 15,421,236,890 Rls. 513,527 $
36 1394 تايلند 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 9,475 14,771,886,504 Rls. 504,513 $
37 1394 تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 234,439 14,351,500,326 Rls. 492,544 $
38 1394 تايلند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 303,475 13,268,847,917 Rls. 468,807 $
39 1394 تايلند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 699,052 13,211,102,742 Rls. 440,164 $
40 1394 تايلند 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 110,054 13,043,852,670 Rls. 441,128 $
41 1394 تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 24,621 12,420,540,614 Rls. 420,625 $
42 1394 تايلند 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 870,089 10,937,179,049 Rls. 365,059 $
43 1394 تايلند 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 70,000 10,120,264,518 Rls. 340,107 $
44 1394 تايلند 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 598,571 9,943,824,797 Rls. 349,778 $
45 1394 تايلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 143,344 9,695,150,075 Rls. 322,118 $
46 1394 تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 308,170 9,209,613,038 Rls. 311,645 $
47 1394 تايلند 98870422 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 23,812 9,189,549,103 Rls. 308,194 $
48 1394 تايلند 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 66 9,160,876,802 Rls. 307,200 $
49 1394 تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 60,814 9,003,744,921 Rls. 307,957 $
50 1394 تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 171,330 8,921,137,468 Rls. 295,684 $
51 1394 تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 99,324 8,715,634,474 Rls. 292,625 $
52 1394 تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 564,915 8,672,588,061 Rls. 293,490 $
53 1394 تايلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 476,960 8,543,514,347 Rls. 285,104 $
54 1394 تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 790,378 8,451,166,476 Rls. 298,575 $
55 1394 تايلند 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 423,506 8,437,108,780 Rls. 281,641 $
56 1394 تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 306,060 8,199,181,502 Rls. 286,630 $
57 1394 تايلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 226,557 7,939,056,511 Rls. 273,320 $
58 1394 تايلند 85261000 دستگاههاي را دا ر 296 7,873,165,904 Rls. 262,639 $
59 1394 تايلند 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 187,780 7,858,371,068 Rls. 266,317 $
60 1394 تايلند 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 468,290 7,460,597,451 Rls. 262,429 $
61 1394 تايلند 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 37,499 6,935,473,952 Rls. 230,002 $
62 1394 تايلند 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 86,815 6,907,605,001 Rls. 230,552 $
63 1394 تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 150,200 6,833,082,996 Rls. 227,779 $
64 1394 تايلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,003 6,708,027,533 Rls. 223,874 $
65 1394 تايلند 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 44,609 6,419,572,810 Rls. 214,599 $
66 1394 تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 105,342 6,316,610,911 Rls. 218,051 $
67 1394 تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 364,200 6,042,112,692 Rls. 202,398 $
68 1394 تايلند 84721000 ماشين هاي تکثيرهکتوگرا ف ياا ستنسيل 8,192 5,755,941,190 Rls. 201,955 $
69 1394 تايلند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 5,384 5,541,053,087 Rls. 188,222 $
70 1394 تايلند 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 12,506 5,355,642,533 Rls. 182,958 $
71 1394 تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 100,000 5,265,583,059 Rls. 189,382 $
72 1394 تايلند 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 208,524 5,194,160,465 Rls. 183,676 $
73 1394 تايلند 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 282,356 5,173,757,431 Rls. 173,026 $
74 1394 تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 79,315 5,124,323,721 Rls. 173,430 $
75 1394 تايلند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 406,690 5,047,096,989 Rls. 168,434 $
76 1394 تايلند 71040000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 176,000 5,017,702,212 Rls. 166,241 $
77 1394 تايلند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 115,880 4,996,841,338 Rls. 166,548 $
78 1394 تايلند 87032339 ---ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشدغير از آمبولانس وهيبريدي 9,870 4,919,548,235 Rls. 166,770 $
79 1394 تايلند 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 51,828 4,831,147,451 Rls. 161,793 $
80 1394 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 110,017 4,762,642,643 Rls. 159,505 $
81 1394 تايلند 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 28,881 4,520,902,972 Rls. 152,168 $
82 1394 تايلند 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 62,208 4,111,483,101 Rls. 137,249 $
83 1394 تايلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 29,430 4,036,784,238 Rls. 136,032 $
84 1394 تايلند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 55,000 4,026,650,300 Rls. 140,203 $
85 1394 تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 12,772 3,925,412,961 Rls. 131,227 $
86 1394 تايلند 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 6,544 3,823,335,000 Rls. 127,000 $
87 1394 تايلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 37,416 3,775,424,744 Rls. 125,452 $
88 1394 تايلند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 79,776 3,643,782,926 Rls. 120,855 $
89 1394 تايلند 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 69,972 3,595,210,616 Rls. 120,086 $
90 1394 تايلند 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 56,270 3,575,475,306 Rls. 118,768 $
91 1394 تايلند 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 87,885 3,366,086,788 Rls. 118,941 $
92 1394 تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 31,953 3,309,653,263 Rls. 110,000 $
93 1394 تايلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,681 3,307,951,549 Rls. 115,241 $
94 1394 تايلند 29054500 گليسرول 140,000 3,204,331,052 Rls. 106,562 $
95 1394 تايلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 17,585 3,171,804,070 Rls. 106,032 $
96 1394 تايلند 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 92,308 3,156,138,480 Rls. 106,575 $
97 1394 تايلند 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 42,800 3,008,445,852 Rls. 100,425 $
98 1394 تايلند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 2,893,963,788 Rls. 96,780 $
99 1394 تايلند 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 207,456 2,817,459,936 Rls. 93,355 $
100 1394 تايلند 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 24,999 2,750,538,725 Rls. 94,810 $
101 1394 تايلند 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 12,800 2,577,176,600 Rls. 90,842 $
102 1394 تايلند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 65,600 2,441,255,432 Rls. 82,808 $
103 1394 تايلند 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 130,140 2,403,800,002 Rls. 80,937 $
104 1394 تايلند 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 20,098 2,377,643,645 Rls. 79,387 $
105 1394 تايلند 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 94,500 2,250,637,396 Rls. 76,117 $
106 1394 تايلند 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,434 2,191,136,522 Rls. 74,430 $
107 1394 تايلند 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 16,858 2,159,032,651 Rls. 72,580 $
108 1394 تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,986 2,101,933,197 Rls. 71,584 $
109 1394 تايلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 46,594 2,099,204,592 Rls. 69,944 $
110 1394 تايلند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 39,007 2,092,444,204 Rls. 69,853 $
111 1394 تايلند 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,500 2,089,710,000 Rls. 69,750 $
112 1394 تايلند 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 1,785 2,023,739,410 Rls. 68,011 $
113 1394 تايلند 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 22,668 1,951,900,396 Rls. 65,443 $
114 1394 تايلند 31043000 سولفات پتاسيم 66,000 1,925,908,818 Rls. 68,416 $
115 1394 تايلند 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 48,141 1,861,504,365 Rls. 63,823 $
116 1394 تايلند 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 72,000 1,849,036,694 Rls. 63,392 $
117 1394 تايلند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 46,447 1,821,631,247 Rls. 61,081 $
118 1394 تايلند 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 43,059 1,741,265,928 Rls. 57,677 $
119 1394 تايلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 26,613 1,691,764,669 Rls. 57,193 $
120 1394 تايلند 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 20,909 1,660,615,000 Rls. 55,000 $
121 1394 تايلند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 25,364 1,634,771,134 Rls. 54,572 $
122 1394 تايلند 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 320 1,624,270,423 Rls. 54,464 $
123 1394 تايلند 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 44,196 1,609,714,558 Rls. 55,627 $
124 1394 تايلند 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 17,581 1,593,867,642 Rls. 53,534 $
125 1394 تايلند 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش 3,750 1,592,805,551 Rls. 54,567 $
126 1394 تايلند 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 10,534 1,587,841,270 Rls. 53,352 $
127 1394 تايلند 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 22,664 1,553,321,141 Rls. 52,272 $
128 1394 تايلند 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 10,014 1,547,564,279 Rls. 52,970 $
129 1394 تايلند 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 15,992 1,542,384,644 Rls. 51,222 $
130 1394 تايلند 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 9,451 1,495,285,681 Rls. 49,914 $
131 1394 تايلند 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,320 1,493,905,506 Rls. 50,234 $
132 1394 تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 35,490 1,481,283,732 Rls. 49,428 $
133 1394 تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 24,341 1,478,953,822 Rls. 49,316 $
134 1394 تايلند 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 61,200 1,477,791,000 Rls. 49,000 $
135 1394 تايلند 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,280 1,463,941,466 Rls. 49,027 $
136 1394 تايلند 25233000 سيمان آلومينو 73,750 1,442,102,739 Rls. 48,171 $
137 1394 تايلند 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 16,671 1,441,258,045 Rls. 48,045 $
138 1394 تايلند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 136,070 1,405,815,299 Rls. 46,902 $
139 1394 تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 37,600 1,361,856,960 Rls. 45,120 $
140 1394 تايلند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 21,566 1,327,933,896 Rls. 44,328 $
141 1394 تايلند 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 14,000 1,303,517,022 Rls. 43,832 $
142 1394 تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,000 1,285,686,105 Rls. 43,575 $
143 1394 تايلند 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 3,000 1,277,427,200 Rls. 42,400 $
144 1394 تايلند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 20,850 1,273,628,967 Rls. 42,489 $
145 1394 تايلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 470 1,272,053,627 Rls. 42,601 $
146 1394 تايلند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 14,182 1,249,602,756 Rls. 42,640 $
147 1394 تايلند 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 8,076 1,239,030,104 Rls. 42,088 $
148 1394 تايلند 85402000 لامپ ها و لوله ها برا ي دوربين تلويزيون; مبدل ها و تشديد کننده هاي تصوير;لامپها ولوله هاي فتوکاتودها 43 1,228,354,533 Rls. 40,697 $
149 1394 تايلند 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 53,264 1,221,514,331 Rls. 41,130 $
150 1394 تايلند 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 30,180 1,217,321,040 Rls. 40,768 $
151 1394 تايلند 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 17,283 1,183,572,270 Rls. 39,840 $
152 1394 تايلند 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 12,806 1,126,572,254 Rls. 39,032 $
153 1394 تايلند 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 9,140 1,109,195,030 Rls. 37,651 $
154 1394 تايلند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 14,290 1,068,508,521 Rls. 36,950 $
155 1394 تايلند 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 44,000 1,036,271,832 Rls. 36,813 $
156 1394 تايلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 497 1,024,362,693 Rls. 34,801 $
157 1394 تايلند 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,580 1,001,426,464 Rls. 34,017 $
158 1394 تايلند 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 10,563 1,000,556,722 Rls. 33,408 $
159 1394 تايلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 24,140 990,394,095 Rls. 33,877 $
160 1394 تايلند 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 848 989,456,565 Rls. 33,030 $
161 1394 تايلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 32,000 966,464,000 Rls. 32,000 $
162 1394 تايلند 33051000 شامپوها 11,564 954,662,442 Rls. 31,981 $
163 1394 تايلند 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,879 907,074,624 Rls. 31,208 $
164 1394 تايلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,069 891,990,098 Rls. 29,671 $
165 1394 تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 7,811 876,437,774 Rls. 29,180 $
166 1394 تايلند 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 20,112 853,128,173 Rls. 28,374 $
167 1394 تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 15,531 846,215,569 Rls. 29,428 $
168 1394 تايلند 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 12,500 845,000,000 Rls. 28,645 $
169 1394 تايلند 90212100 دندا نهاي مصنوعي 180 841,098,147 Rls. 28,877 $
170 1394 تايلند 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 10,730 809,927,225 Rls. 26,825 $
171 1394 تايلند 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 4,200 806,459,204 Rls. 27,828 $
172 1394 تايلند 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 3,748 789,072,620 Rls. 26,533 $
173 1394 تايلند 71039100 ياقوت، ياقوت کبود و زمرد كار شده به نحوي ديگر 20 778,763,872 Rls. 25,804 $
174 1394 تايلند 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 16,904 772,809,984 Rls. 25,986 $
175 1394 تايلند 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 37,500 749,261,866 Rls. 25,016 $
176 1394 تايلند 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,298 716,190,404 Rls. 24,589 $
177 1394 تايلند 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 2,575 706,977,585 Rls. 24,015 $
178 1394 تايلند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 8,612 703,012,851 Rls. 23,467 $
179 1394 تايلند 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 9,397 686,319,826 Rls. 23,216 $
180 1394 تايلند 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 6,885 676,794,972 Rls. 22,659 $
181 1394 تايلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 14,700 675,161,034 Rls. 23,984 $
182 1394 تايلند 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 9,060 658,902,681 Rls. 22,635 $
183 1394 تايلند 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 960 655,497,414 Rls. 21,720 $
184 1394 تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 48,000 652,363,200 Rls. 21,600 $
185 1394 تايلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 17,000 646,963,200 Rls. 21,600 $
186 1394 تايلند 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 6,444 641,300,000 Rls. 21,407 $
187 1394 تايلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 4,314 637,866,240 Rls. 21,120 $
188 1394 تايلند 70189090 مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر 11,080 629,814,316 Rls. 21,028 $
189 1394 تايلند 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 13,000 623,640,303 Rls. 20,722 $
190 1394 تايلند 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 7,281 613,431,911 Rls. 21,329 $
191 1394 تايلند 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 9,693 603,170,525 Rls. 21,310 $
192 1394 تايلند 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 39,128 590,924,190 Rls. 20,346 $
193 1394 تايلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,046 586,756,770 Rls. 19,731 $
194 1394 تايلند 39241010 ظروف ملامين 10,307 569,715,591 Rls. 19,589 $
195 1394 تايلند 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 7,598 562,705,128 Rls. 19,814 $
196 1394 تايلند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 7,752 560,233,760 Rls. 18,605 $
197 1394 تايلند 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 11,469 556,418,226 Rls. 18,710 $
198 1394 تايلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,923 538,668,362 Rls. 19,063 $
199 1394 تايلند 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 6,905 521,630,164 Rls. 17,368 $
200 1394 تايلند 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,350 521,389,477 Rls. 18,452 $
مجموع کل
7,206,696,666,208 ريال
مجموع کل
242,688,893 دلار