آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 22,655,208 771,124,811,801 Rls. 25,941,025 $
2 1394 بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 4,743,540 184,273,569,308 Rls. 6,314,943 $
3 1394 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 6,250,459 180,750,557,668 Rls. 6,113,978 $
4 1394 بنگلادش 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 249,128 11,434,007,798 Rls. 379,804 $
5 1394 بنگلادش 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 120,000 5,514,717,770 Rls. 198,059 $
6 1394 بنگلادش 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 176,120 4,355,205,483 Rls. 146,312 $
7 1394 بنگلادش 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 270 2,272,686,996 Rls. 75,868 $
8 1394 بنگلادش 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 14,000 931,467,600 Rls. 31,080 $
9 1394 بنگلادش 90153000 ترا زها 42 94,712,278 Rls. 3,162 $
مجموع کل
1,160,751,736,702 ريال
مجموع کل
39,204,231 دلار
[1]