آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 24,295,687 11,781,412,288,817 Rls. 399,629,839 $
2 1394 امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 26,831,563 10,645,683,584,015 Rls. 362,127,086 $
3 1394 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 368,474,255 5,174,594,159,653 Rls. 177,120,178 $
4 1394 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 334,586,006 4,114,044,729,018 Rls. 141,266,315 $
5 1394 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 33,231,170 4,112,191,576,886 Rls. 139,757,598 $
6 1394 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 32,556,000 3,960,363,844,452 Rls. 134,373,928 $
7 1394 امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 348,834,362 3,858,961,165,006 Rls. 129,575,001 $
8 1394 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 163,755,853 3,781,188,692,221 Rls. 126,624,520 $
9 1394 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 8,088,996 3,579,598,207,484 Rls. 123,846,580 $
10 1394 امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 527,033,053 3,567,335,440,678 Rls. 121,228,731 $
11 1394 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 263,776 3,254,988,580,791 Rls. 110,729,865 $
12 1394 امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 370,953,127 2,880,191,495,960 Rls. 97,903,681 $
13 1394 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 69,901,900 2,350,362,300,916 Rls. 79,405,856 $
14 1394 امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 15,267,467 1,980,216,509,279 Rls. 67,414,367 $
15 1394 امارات متحده عربي 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 5,788,697 1,762,008,949,780 Rls. 62,010,793 $
16 1394 امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 265,072,507 1,757,342,789,025 Rls. 61,110,389 $
17 1394 امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 886,388 1,660,282,476,489 Rls. 55,992,657 $
18 1394 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 46,063,449 1,521,289,140,377 Rls. 52,025,884 $
19 1394 امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 127,852,886 1,485,153,727,106 Rls. 49,433,072 $
20 1394 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 8,048,377 1,432,148,093,872 Rls. 49,652,120 $
21 1394 امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 115,365,157 1,312,638,069,585 Rls. 44,775,681 $
22 1394 امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 1,763,504 1,263,020,374,531 Rls. 42,909,104 $
23 1394 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 1,226,284 1,247,289,593,015 Rls. 42,426,928 $
24 1394 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 10,565,767 1,217,668,486,319 Rls. 41,304,518 $
25 1394 امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 2,054,682 1,182,420,497,588 Rls. 39,425,993 $
26 1394 امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 2,528,631 1,171,236,709,058 Rls. 39,553,818 $
27 1394 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,116,768 1,157,863,474,535 Rls. 40,215,547 $
28 1394 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 7,867,376 1,155,526,056,420 Rls. 39,090,360 $
29 1394 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 79,047,785 1,120,420,670,132 Rls. 38,391,881 $
30 1394 امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 558,437 1,117,317,700,580 Rls. 38,169,994 $
31 1394 امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 25,436,793 1,104,940,484,629 Rls. 37,934,773 $
32 1394 امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 8,140,350 1,094,997,203,962 Rls. 37,162,673 $
33 1394 امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 264,955,200 1,066,649,090,662 Rls. 36,382,950 $
34 1394 امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 436,696 1,032,638,294,735 Rls. 34,201,380 $
35 1394 امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 42,071,337 1,026,329,295,266 Rls. 35,073,414 $
36 1394 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 49,771,858 1,024,471,029,939 Rls. 34,233,924 $
37 1394 امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,217,684 915,641,579,506 Rls. 31,103,697 $
38 1394 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 4,854,151 905,964,958,928 Rls. 30,659,163 $
39 1394 امارات متحده عربي 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 267,903,117 902,015,271,713 Rls. 31,356,590 $
40 1394 امارات متحده عربي 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 1,898,350 894,753,578,128 Rls. 30,059,759 $
41 1394 امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 68,484,976 865,666,261,748 Rls. 28,904,912 $
42 1394 امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,736,712 851,720,386,665 Rls. 28,960,521 $
43 1394 امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 398,307 847,690,560,998 Rls. 28,823,308 $
44 1394 امارات متحده عربي 29304000 متيونين 4,872,000 800,676,382,169 Rls. 27,178,433 $
45 1394 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 13,288,662 797,805,309,686 Rls. 26,929,121 $
46 1394 امارات متحده عربي 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 83,024,403 791,664,456,905 Rls. 26,556,402 $
47 1394 امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 5,650,943 783,316,274,729 Rls. 26,348,916 $
48 1394 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 31,465,885 780,269,411,813 Rls. 26,527,810 $
49 1394 امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 3,207,980 762,173,718,974 Rls. 25,902,937 $
50 1394 امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 161,363 761,662,770,840 Rls. 25,502,101 $
51 1394 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 14,391,240 754,168,571,415 Rls. 25,690,512 $
52 1394 امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 27,741,457 724,086,354,939 Rls. 24,508,054 $
53 1394 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 111,907 707,929,291,375 Rls. 23,952,653 $
54 1394 امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 374,247 688,159,545,971 Rls. 22,821,724 $
55 1394 امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 353,997 680,966,803,629 Rls. 22,648,076 $
56 1394 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 17,216,448 661,866,990,158 Rls. 22,545,410 $
57 1394 امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 73,255 642,529,121,895 Rls. 21,796,247 $
58 1394 امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 504,855 637,112,809,719 Rls. 21,708,488 $
59 1394 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 4,931,062 635,702,861,502 Rls. 21,588,056 $
60 1394 امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 55,116,026 631,749,111,130 Rls. 21,224,589 $
61 1394 امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 198,247 609,808,132,971 Rls. 21,584,922 $
62 1394 امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 10,369,315 608,122,816,245 Rls. 20,558,991 $
63 1394 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,020,549 591,239,329,515 Rls. 20,141,787 $
64 1394 امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 5,116,762 588,617,801,515 Rls. 19,892,757 $
65 1394 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 2,649,470 559,957,919,467 Rls. 19,700,744 $
66 1394 امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,623,089 544,152,389,361 Rls. 18,917,308 $
67 1394 امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 505,953 542,005,091,839 Rls. 18,401,225 $
68 1394 امارات متحده عربي 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,563,439 532,457,705,414 Rls. 18,065,993 $
69 1394 امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,140,079 527,493,753,781 Rls. 17,716,989 $
70 1394 امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 45,238 517,733,546,978 Rls. 17,566,324 $
71 1394 امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 11,060,200 512,430,410,256 Rls. 17,468,625 $
72 1394 امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 303,549 500,104,418,473 Rls. 18,087,846 $
73 1394 امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 5,496,100 492,765,577,894 Rls. 16,863,781 $
74 1394 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 25,316,640 474,843,773,949 Rls. 15,951,838 $
75 1394 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 197,008 467,174,853,717 Rls. 15,693,107 $
76 1394 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 535,513 464,920,418,786 Rls. 15,698,146 $
77 1394 امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,315,861 462,934,243,358 Rls. 15,516,081 $
78 1394 امارات متحده عربي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 4,514 435,987,268,899 Rls. 14,706,562 $
79 1394 امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 3,163,347 430,615,805,466 Rls. 14,928,680 $
80 1394 امارات متحده عربي 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 347,410 426,842,895,512 Rls. 14,838,583 $
81 1394 امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 6,896,273 425,309,397,998 Rls. 14,310,850 $
82 1394 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 212,330 421,664,220,853 Rls. 14,324,792 $
83 1394 امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 21,113,990 412,190,510,546 Rls. 13,857,020 $
84 1394 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,985,145 411,292,272,833 Rls. 13,995,580 $
85 1394 امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 15,272,090 411,206,963,322 Rls. 13,989,980 $
86 1394 امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 578,481 410,766,992,489 Rls. 13,735,343 $
87 1394 امارات متحده عربي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,448,115 407,192,818,016 Rls. 13,616,162 $
88 1394 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 45,485,585 404,413,494,029 Rls. 13,586,782 $
89 1394 امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 2,086,274 393,555,620,311 Rls. 13,420,745 $
90 1394 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,091,250 391,033,416,013 Rls. 12,994,009 $
91 1394 امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,941,435 387,178,153,259 Rls. 13,134,522 $
92 1394 امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 13,879,235 365,585,275,910 Rls. 12,444,236 $
93 1394 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 8,339,325 364,327,960,547 Rls. 12,364,678 $
94 1394 امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 53,583 363,170,166,155 Rls. 12,213,265 $
95 1394 امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,747,668 362,687,328,992 Rls. 12,319,947 $
96 1394 امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 2,733,361 360,008,330,558 Rls. 12,310,682 $
97 1394 امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 887,027 358,226,074,561 Rls. 12,290,366 $
98 1394 امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,151,384 350,910,922,913 Rls. 11,775,095 $
99 1394 امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 423,320 350,500,048,575 Rls. 12,705,869 $
100 1394 امارات متحده عربي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 27,500,000 344,144,715,640 Rls. 11,412,814 $
101 1394 امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 175,123 344,016,594,431 Rls. 11,727,297 $
102 1394 امارات متحده عربي 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 12,199,947 342,751,357,527 Rls. 12,014,110 $
103 1394 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,339,609 340,010,925,361 Rls. 11,423,992 $
104 1394 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,690,041 338,504,394,836 Rls. 11,574,276 $
105 1394 امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 260,714 336,833,591,675 Rls. 11,210,499 $
106 1394 امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 5,530,551 336,523,212,927 Rls. 11,272,425 $
107 1394 امارات متحده عربي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 381,193 334,450,302,459 Rls. 12,022,372 $
108 1394 امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 3,261,625 333,426,069,836 Rls. 11,224,086 $
109 1394 امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,792,898 330,563,078,889 Rls. 11,184,799 $
110 1394 امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 95,948 330,532,116,382 Rls. 11,235,469 $
111 1394 امارات متحده عربي 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 17,445,450 324,906,687,152 Rls. 10,955,146 $
112 1394 امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 1,606,974 322,475,697,575 Rls. 10,930,828 $
113 1394 امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 160,794 322,059,638,963 Rls. 10,973,028 $
114 1394 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 203,972 320,288,335,282 Rls. 10,869,131 $
115 1394 امارات متحده عربي 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 186,209 316,936,144,764 Rls. 10,812,301 $
116 1394 امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 88,606,838 314,329,028,262 Rls. 10,800,564 $
117 1394 امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 68,968 313,728,567,136 Rls. 10,528,416 $
118 1394 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 13,808,650 313,451,306,113 Rls. 10,525,574 $
119 1394 امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,493,969 311,680,831,443 Rls. 10,543,667 $
120 1394 امارات متحده عربي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 27,842,457 310,782,262,405 Rls. 10,492,405 $
121 1394 امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 3,324,566 309,948,526,314 Rls. 10,608,200 $
122 1394 امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 5,600 307,157,857,947 Rls. 10,407,806 $
123 1394 امارات متحده عربي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 83,612 305,076,502,000 Rls. 10,724,269 $
124 1394 امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 27,580 303,966,612,673 Rls. 10,226,918 $
125 1394 امارات متحده عربي 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن منجمد 2,247,372 298,986,878,909 Rls. 9,974,233 $
126 1394 امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 101,856 298,674,102,708 Rls. 10,131,542 $
127 1394 امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 2,995,132 298,098,817,415 Rls. 10,131,606 $
128 1394 امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 84,302 297,423,957,074 Rls. 10,162,742 $
129 1394 امارات متحده عربي 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 1,140,220 292,878,970,911 Rls. 9,878,531 $
130 1394 امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 50,921 289,443,479,372 Rls. 9,780,183 $
131 1394 امارات متحده عربي 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 1,667,620 288,467,446,752 Rls. 9,705,060 $
132 1394 امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 4,140,285 282,986,834,806 Rls. 9,524,684 $
133 1394 امارات متحده عربي 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 189,315 282,367,570,445 Rls. 9,360,618 $
134 1394 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,152,529 280,435,903,895 Rls. 9,546,107 $
135 1394 امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 8,160,935 279,071,609,606 Rls. 9,535,524 $
136 1394 امارات متحده عربي 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 45,401 276,326,393,614 Rls. 9,319,384 $
137 1394 امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 9,967,000 275,696,979,675 Rls. 9,630,521 $
138 1394 امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 2,080,230 275,653,336,607 Rls. 9,303,015 $
139 1394 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,269,375 274,898,307,670 Rls. 9,230,390 $
140 1394 امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 10,974,836 274,254,251,272 Rls. 9,764,314 $
141 1394 امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 17,552,075 273,008,911,973 Rls. 9,136,901 $
142 1394 امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 709,525 271,662,040,182 Rls. 9,200,839 $
143 1394 امارات متحده عربي 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 1,825,863 269,761,191,934 Rls. 9,297,221 $
144 1394 امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 238,660 268,407,266,593 Rls. 9,253,384 $
145 1394 امارات متحده عربي 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 68,172 264,628,045,486 Rls. 9,078,278 $
146 1394 امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,253,132 264,008,448,666 Rls. 9,138,913 $
147 1394 امارات متحده عربي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 8,103,047 263,357,858,555 Rls. 9,011,098 $
148 1394 امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 13,712,760 263,329,854,811 Rls. 8,853,771 $
149 1394 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 18,179,215 262,706,952,769 Rls. 9,076,202 $
150 1394 امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 2,883,925 260,838,173,563 Rls. 8,884,383 $
151 1394 امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,715,757 254,398,474,727 Rls. 8,705,197 $
152 1394 امارات متحده عربي 87032210 --- وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد 65,085 249,777,226,095 Rls. 8,482,410 $
153 1394 امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,454,086 248,867,957,827 Rls. 8,488,019 $
154 1394 امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 610,000 248,549,453,230 Rls. 8,521,604 $
155 1394 امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 521,600 248,067,548,708 Rls. 8,548,282 $
156 1394 امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 26,227 246,427,043,731 Rls. 8,224,386 $
157 1394 امارات متحده عربي 29252910 متفورمين 137,445 245,361,341,330 Rls. 8,294,436 $
158 1394 امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 54,871 242,282,226,588 Rls. 8,080,746 $
159 1394 امارات متحده عربي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 44,120,000 240,668,376,151 Rls. 8,189,661 $
160 1394 امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 642,420 239,928,371,307 Rls. 8,285,705 $
161 1394 امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 131,622 233,565,607,716 Rls. 7,948,294 $
162 1394 امارات متحده عربي 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 19,276,000 227,166,791,290 Rls. 7,583,095 $
163 1394 امارات متحده عربي 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,826,397 226,292,218,809 Rls. 7,719,757 $
164 1394 امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 220,740 224,651,132,919 Rls. 7,578,829 $
165 1394 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 1,925,288 222,586,033,394 Rls. 7,532,022 $
166 1394 امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 3,088,160 221,419,095,090 Rls. 7,786,213 $
167 1394 امارات متحده عربي 70023100 لوله ا زکوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده کارنشده. 1,678,955 220,944,706,806 Rls. 7,342,438 $
168 1394 امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 6,770,543 220,588,723,625 Rls. 7,500,748 $
169 1394 امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 20,842 215,489,867,258 Rls. 7,349,597 $
170 1394 امارات متحده عربي 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 1,661,477 215,330,190,810 Rls. 7,329,355 $
171 1394 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 368,918 209,632,541,871 Rls. 7,231,514 $
172 1394 امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 804,619 207,850,402,796 Rls. 6,931,260 $
173 1394 امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 4,961,260 206,918,775,766 Rls. 7,122,288 $
174 1394 امارات متحده عربي 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 82,573 204,228,390,477 Rls. 6,816,195 $
175 1394 امارات متحده عربي 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 285,692 204,115,425,618 Rls. 6,945,357 $
176 1394 امارات متحده عربي 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 578,797 203,899,008,292 Rls. 6,941,832 $
177 1394 امارات متحده عربي 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 21,098,761 203,591,350,431 Rls. 6,748,130 $
178 1394 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 2,265,511 202,832,706,187 Rls. 6,849,497 $
179 1394 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,089,146 201,055,631,308 Rls. 6,812,281 $
180 1394 امارات متحده عربي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 7,143,750 200,458,667,734 Rls. 6,808,759 $
181 1394 امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 418,357 199,729,470,700 Rls. 6,786,513 $
182 1394 امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,583,125 197,726,977,174 Rls. 6,683,605 $
183 1394 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 14,853,450 197,388,477,227 Rls. 6,841,834 $
184 1394 امارات متحده عربي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 2,568,609 191,864,619,399 Rls. 6,504,954 $
185 1394 امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 5,589,150 190,732,188,845 Rls. 6,485,862 $
186 1394 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,761,184 190,369,047,244 Rls. 6,476,079 $
187 1394 امارات متحده عربي 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 18,709,646 189,353,375,562 Rls. 6,363,184 $
188 1394 امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 41,387 184,247,667,755 Rls. 6,270,338 $
189 1394 امارات متحده عربي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 317,969 182,097,514,424 Rls. 6,113,003 $
190 1394 امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 146,784 181,780,233,991 Rls. 6,052,655 $
191 1394 امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 599,599 181,053,613,915 Rls. 6,192,826 $
192 1394 امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 2,267,174 180,446,309,954 Rls. 6,082,534 $
193 1394 امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 4,575,510 180,261,627,741 Rls. 6,080,413 $
194 1394 امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,835,484 177,982,038,550 Rls. 5,995,382 $
195 1394 امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 2,777,135 175,250,595,752 Rls. 5,851,492 $
196 1394 امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,745,464 173,752,978,293 Rls. 5,933,390 $
197 1394 امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 30,375 173,701,921,985 Rls. 5,890,951 $
198 1394 امارات متحده عربي 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا ي وسايل نقليه آبي بکارميرود)بقدرت حدا کثر40مگاوا ت 91,727 173,023,563,007 Rls. 6,244,309 $
199 1394 امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 2,514,672 172,798,781,323 Rls. 5,837,186 $
200 1394 امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 400,246 172,247,739,370 Rls. 5,902,197 $
مجموع کل
154,760,177,261,947 ريال
مجموع کل
5,262,365,540 دلار