آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 11,386,124 579,812,143,577 Rls. 19,483,765 $
2 1394 افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 3,368,293 38,063,659,763 Rls. 1,277,456 $
3 1394 افغانستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 52,600 23,584,646,322 Rls. 790,352 $
4 1394 افغانستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,915,860 21,378,830,878 Rls. 708,284 $
5 1394 افغانستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 2,996,059 17,980,241,885 Rls. 615,228 $
6 1394 افغانستان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 40,000 12,147,609,600 Rls. 403,200 $
7 1394 افغانستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 946,100 9,618,046,706 Rls. 321,781 $
8 1394 افغانستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,937,417 8,205,171,205 Rls. 272,651 $
9 1394 افغانستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 196,510 7,198,514,232 Rls. 241,887 $
10 1394 افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 854,826 6,022,076,950 Rls. 200,328 $
11 1394 افغانستان 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 24,500 5,871,888,585 Rls. 201,596 $
12 1394 افغانستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 144,600 5,256,238,176 Rls. 174,475 $
13 1394 افغانستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 136,350 4,946,425,464 Rls. 163,913 $
14 1394 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 258,320 4,942,240,807 Rls. 180,824 $
15 1394 افغانستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,153 3,869,060,690 Rls. 130,101 $
16 1394 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 92,680 3,441,983,382 Rls. 114,839 $
17 1394 افغانستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 73,190 2,580,976,017 Rls. 88,143 $
18 1394 افغانستان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 2,050 1,806,044,000 Rls. 60,300 $
19 1394 افغانستان 07133310 لوبيا چيتي 44,701 1,624,773,772 Rls. 54,358 $
20 1394 افغانستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 44,000 1,147,358,688 Rls. 39,632 $
21 1394 افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 54,000 1,132,336,800 Rls. 37,800 $
22 1394 افغانستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 12,010 895,743,745 Rls. 29,893 $
23 1394 افغانستان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 7,020 858,780,468 Rls. 29,484 $
24 1394 افغانستان 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 1,000 730,454,645 Rls. 24,704 $
25 1394 افغانستان 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 2,970 730,300,800 Rls. 24,384 $
26 1394 افغانستان 23069090 ساير كنجاله ها وآخال هاي جامد به هر شكل غير مذكور 37,500 629,024,025 Rls. 21,938 $
27 1394 افغانستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 58,900 538,431,356 Rls. 17,855 $
28 1394 افغانستان 78019100 داراي آنتيموان به عنوان عنصر ديگري كه برحسب وزن اولويت دارد 9,000 472,507,200 Rls. 15,771 $
29 1394 افغانستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 558 370,412,013 Rls. 12,314 $
30 1394 افغانستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 426 255,114,981 Rls. 8,459 $
31 1394 افغانستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 49,200 222,174,900 Rls. 7,380 $
32 1394 افغانستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 25,000 160,748,400 Rls. 5,321 $
33 1394 افغانستان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,452 146,449,845 Rls. 4,866 $
34 1394 افغانستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 226 96,324,380 Rls. 3,258 $
35 1394 افغانستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 912 95,727,562 Rls. 3,252 $
36 1394 افغانستان 12093000 تخم گياهان علفي برا ي کشت به منظور ا ستفاده ا ز گل ا نها كاشته مي شود 26 21,212,238 Rls. 705 $
مجموع کل
766,853,674,057 ريال
مجموع کل
25,770,495 دلار
[1]