آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اسپانيا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 993,830 312,535,285,920 Rls. 11,699,745 $
2 1394 اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 828,450 297,948,396,995 Rls. 10,067,072 $
3 1394 اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 451,413 268,188,138,951 Rls. 9,134,611 $
4 1394 اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,925,609 220,090,857,043 Rls. 7,483,237 $
5 1394 اسپانيا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 332,619 185,938,651,517 Rls. 6,206,964 $
6 1394 اسپانيا 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,447,176 139,081,446,882 Rls. 4,614,782 $
7 1394 اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 4,511,408 132,341,514,085 Rls. 4,464,736 $
8 1394 اسپانيا 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 215,280 131,340,000,000 Rls. 4,384,431 $
9 1394 اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 47,659 112,029,687,447 Rls. 3,790,763 $
10 1394 اسپانيا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 12,505,087 102,488,812,371 Rls. 3,396,867 $
11 1394 اسپانيا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 346,361 101,381,811,416 Rls. 3,480,682 $
12 1394 اسپانيا 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 261,384 96,201,321,000 Rls. 3,190,472 $
13 1394 اسپانيا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 248,778 90,481,002,480 Rls. 2,998,045 $
14 1394 اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 2,797,365 82,052,565,609 Rls. 2,767,907 $
15 1394 اسپانيا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 143,335 78,105,142,489 Rls. 2,587,236 $
16 1394 اسپانيا 10011910 گندم دامي 12,716,027 77,828,575,089 Rls. 2,579,449 $
17 1394 اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 32,924 75,264,112,332 Rls. 2,551,944 $
18 1394 اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 948,991 69,028,863,751 Rls. 2,297,666 $
19 1394 اسپانيا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 7,201 66,277,593,830 Rls. 2,198,583 $
20 1394 اسپانيا 10039000 جو باستثناي بذر 9,289,981 65,950,297,556 Rls. 2,185,017 $
21 1394 اسپانيا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 812,734 63,012,724,141 Rls. 2,145,718 $
22 1394 اسپانيا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 680,658 61,611,789,675 Rls. 2,099,432 $
23 1394 اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 737,542 61,297,687,257 Rls. 2,108,433 $
24 1394 اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,167,981 60,021,327,076 Rls. 2,006,129 $
25 1394 اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 238,100 57,573,949,899 Rls. 1,952,827 $
26 1394 اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 236,600 55,463,204,593 Rls. 1,872,201 $
27 1394 اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 542,650 49,059,296,835 Rls. 1,646,022 $
28 1394 اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 514,219 48,952,317,502 Rls. 1,643,922 $
29 1394 اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 695,305 46,377,846,083 Rls. 1,554,210 $
30 1394 اسپانيا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 58,600 44,748,932,370 Rls. 1,664,767 $
31 1394 اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 282,516 40,377,517,314 Rls. 1,363,485 $
32 1394 اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 1,034,000 39,204,516,006 Rls. 1,320,367 $
33 1394 اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,687,395 38,285,612,602 Rls. 1,293,692 $
34 1394 اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 391,757 36,897,899,525 Rls. 1,235,640 $
35 1394 اسپانيا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,005 35,639,011,782 Rls. 1,208,182 $
36 1394 اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 31,176 34,747,579,335 Rls. 1,195,245 $
37 1394 اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 22,343 34,052,120,333 Rls. 1,139,293 $
38 1394 اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 325,111 32,865,596,202 Rls. 1,097,379 $
39 1394 اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 31,950 32,134,754,053 Rls. 1,085,762 $
40 1394 اسپانيا 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 82,073 31,720,047,870 Rls. 1,070,851 $
41 1394 اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,176,631 31,604,068,529 Rls. 1,075,650 $
42 1394 اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 16,319 30,627,455,346 Rls. 1,029,361 $
43 1394 اسپانيا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 588,380 29,978,853,084 Rls. 1,006,246 $
44 1394 اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 267,582 29,376,075,392 Rls. 997,475 $
45 1394 اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 782,545 27,994,520,647 Rls. 951,979 $
46 1394 اسپانيا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 1,431,719 27,838,557,932 Rls. 940,448 $
47 1394 اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 24,637 27,612,546,662 Rls. 935,502 $
48 1394 اسپانيا 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 467,017 27,557,196,738 Rls. 913,093 $
49 1394 اسپانيا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 48,946 27,264,913,610 Rls. 923,251 $
50 1394 اسپانيا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 283,262 25,334,816,895 Rls. 844,025 $
51 1394 اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 349,252 25,286,004,471 Rls. 855,649 $
52 1394 اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 298,400 24,184,195,266 Rls. 813,896 $
53 1394 اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 431,162 23,582,878,018 Rls. 831,024 $
54 1394 اسپانيا 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 355,118 21,876,434,713 Rls. 768,388 $
55 1394 اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 80,657 21,489,216,539 Rls. 731,150 $
56 1394 اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 177,748 21,162,450,868 Rls. 721,581 $
57 1394 اسپانيا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 701,982 21,062,448,875 Rls. 723,399 $
58 1394 اسپانيا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 33,159 20,734,509,701 Rls. 714,539 $
59 1394 اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 54,438 20,073,407,709 Rls. 709,535 $
60 1394 اسپانيا 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 134,392 19,574,601,780 Rls. 659,866 $
61 1394 اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 328,415 19,174,554,068 Rls. 690,385 $
62 1394 اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 160,072 18,972,504,191 Rls. 634,713 $
63 1394 اسپانيا 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 107,945 18,946,920,450 Rls. 641,404 $
64 1394 اسپانيا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 99,011 18,552,607,474 Rls. 629,944 $
65 1394 اسپانيا 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 252,294 17,962,192,784 Rls. 621,947 $
66 1394 اسپانيا 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 48,600 17,245,402,503 Rls. 586,583 $
67 1394 اسپانيا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 238 16,999,943,210 Rls. 563,897 $
68 1394 اسپانيا 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 52,762 16,915,290,402 Rls. 573,849 $
69 1394 اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 70,071 16,834,248,251 Rls. 571,851 $
70 1394 اسپانيا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 131,850 16,574,801,266 Rls. 552,037 $
71 1394 اسپانيا 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 29,508 15,980,965,058 Rls. 536,529 $
72 1394 اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 62,247 15,893,595,346 Rls. 533,032 $
73 1394 اسپانيا 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 68,940 15,880,765,339 Rls. 532,212 $
74 1394 اسپانيا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 32,680 15,296,622,600 Rls. 534,660 $
75 1394 اسپانيا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 779,330 15,206,162,731 Rls. 514,977 $
76 1394 اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 35,022 14,820,267,288 Rls. 502,811 $
77 1394 اسپانيا 34039910 روانکكننده سيليكوني 117,132 14,635,809,422 Rls. 495,924 $
78 1394 اسپانيا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 245,957 14,556,965,045 Rls. 482,354 $
79 1394 اسپانيا 28100010 ا سيد بريک 680,000 14,511,303,030 Rls. 490,222 $
80 1394 اسپانيا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 215,883 14,174,539,774 Rls. 498,125 $
81 1394 اسپانيا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,505 14,164,218,328 Rls. 480,763 $
82 1394 اسپانيا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 13,318 13,862,116,800 Rls. 459,330 $
83 1394 اسپانيا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,300 13,801,860,800 Rls. 467,452 $
84 1394 اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 445,661 13,490,293,635 Rls. 455,964 $
85 1394 اسپانيا 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 909 13,411,008,000 Rls. 444,309 $
86 1394 اسپانيا 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 396,379 13,343,660,600 Rls. 461,930 $
87 1394 اسپانيا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 91,709 12,902,805,297 Rls. 437,651 $
88 1394 اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 23,310 12,663,470,984 Rls. 436,265 $
89 1394 اسپانيا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 6,105 12,586,980,804 Rls. 430,545 $
90 1394 اسپانيا 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 297,920 12,391,970,733 Rls. 411,625 $
91 1394 اسپانيا 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 29,892 12,359,586,660 Rls. 409,529 $
92 1394 اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,452 12,193,508,405 Rls. 418,835 $
93 1394 اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 158,944 12,181,033,078 Rls. 405,531 $
94 1394 اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 231,821 11,567,387,693 Rls. 389,122 $
95 1394 اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 284,987 11,491,128,605 Rls. 391,308 $
96 1394 اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 71,251 11,221,003,914 Rls. 378,324 $
97 1394 اسپانيا 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 18,728 11,165,911,172 Rls. 384,525 $
98 1394 اسپانيا 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 599,592 11,020,541,628 Rls. 378,779 $
99 1394 اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 305,871 10,874,894,803 Rls. 371,223 $
100 1394 اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 805,854 10,724,264,763 Rls. 363,453 $
101 1394 اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 223,180 10,706,649,238 Rls. 365,285 $
102 1394 اسپانيا 33051000 شامپوها 116,739 10,609,788,907 Rls. 355,906 $
103 1394 اسپانيا 40082120 تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 91,264 10,382,018,494 Rls. 351,809 $
104 1394 اسپانيا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 41,352 10,206,054,000 Rls. 339,916 $
105 1394 اسپانيا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 197,055 9,957,073,281 Rls. 332,399 $
106 1394 اسپانيا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,625 9,923,883,063 Rls. 351,391 $
107 1394 اسپانيا 28421090 سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 386,400 9,518,156,254 Rls. 317,965 $
108 1394 اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 29,999 9,503,574,120 Rls. 318,008 $
109 1394 اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 83,031 9,480,634,129 Rls. 319,886 $
110 1394 اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,835 9,322,710,777 Rls. 311,629 $
111 1394 اسپانيا 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 247,165 9,173,202,534 Rls. 308,987 $
112 1394 اسپانيا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 4,435 9,144,576,000 Rls. 305,328 $
113 1394 اسپانيا 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 93,928 9,129,946,715 Rls. 315,782 $
114 1394 اسپانيا 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 9,580 9,104,800,546 Rls. 302,236 $
115 1394 اسپانيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 64,658 8,972,874,687 Rls. 305,955 $
116 1394 اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 52,915 8,785,234,589 Rls. 297,815 $
117 1394 اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 448 8,390,409,420 Rls. 282,903 $
118 1394 اسپانيا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 112,872 8,310,523,927 Rls. 282,125 $
119 1394 اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 443,250 8,305,943,069 Rls. 280,818 $
120 1394 اسپانيا 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 19,712 8,165,411,084 Rls. 270,662 $
121 1394 اسپانيا 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 189,161 8,063,347,156 Rls. 269,965 $
122 1394 اسپانيا 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 3,990 8,044,765,832 Rls. 266,745 $
123 1394 اسپانيا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 38,327 8,030,914,418 Rls. 272,908 $
124 1394 اسپانيا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 59,680 8,024,589,277 Rls. 267,671 $
125 1394 اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 87,890 7,943,918,429 Rls. 267,420 $
126 1394 اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,166 7,873,346,728 Rls. 264,773 $
127 1394 اسپانيا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 48,376 7,801,953,463 Rls. 265,412 $
128 1394 اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 32,633 7,794,210,283 Rls. 267,547 $
129 1394 اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 4,933 7,590,330,764 Rls. 265,220 $
130 1394 اسپانيا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 20,489 7,397,493,652 Rls. 246,910 $
131 1394 اسپانيا 32072010 لعابکها 286,102 7,376,025,531 Rls. 249,334 $
132 1394 اسپانيا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 69,560 7,355,484,496 Rls. 247,940 $
133 1394 اسپانيا 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 112,647 7,291,907,751 Rls. 242,624 $
134 1394 اسپانيا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 3,938 7,286,998,897 Rls. 244,063 $
135 1394 اسپانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 178 7,227,792,481 Rls. 241,369 $
136 1394 اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,981 7,225,061,450 Rls. 243,491 $
137 1394 اسپانيا 84232000 باسکول برا ي توزين ا ستمرا ري کالاروي نقاله 8,845 7,201,898,000 Rls. 245,296 $
138 1394 اسپانيا 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 10,249 7,094,943,546 Rls. 243,710 $
139 1394 اسپانيا 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 11,135 7,090,730,897 Rls. 241,317 $
140 1394 اسپانيا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 31,311 7,049,949,003 Rls. 243,556 $
141 1394 اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 712,652 7,032,065,084 Rls. 239,169 $
142 1394 اسپانيا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 244,314 6,840,220,527 Rls. 230,287 $
143 1394 اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 12,782 6,824,789,542 Rls. 231,509 $
144 1394 اسپانيا 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 37,120 6,815,688,354 Rls. 228,524 $
145 1394 اسپانيا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 2,479 6,790,495,729 Rls. 229,352 $
146 1394 اسپانيا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 23,323 6,735,438,778 Rls. 230,626 $
147 1394 اسپانيا 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 10,000 6,635,588,850 Rls. 220,481 $
148 1394 اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 62,613 6,631,900,038 Rls. 225,959 $
149 1394 اسپانيا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 47,640 6,565,595,831 Rls. 223,222 $
150 1394 اسپانيا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 7,077 6,530,439,687 Rls. 227,850 $
151 1394 اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 73,828 6,482,041,890 Rls. 217,997 $
152 1394 اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 65,775 6,464,281,677 Rls. 214,175 $
153 1394 اسپانيا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 81,680 6,449,200,000 Rls. 215,224 $
154 1394 اسپانيا 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 20,560 6,445,498,773 Rls. 214,694 $
155 1394 اسپانيا 90214020 سمعک 597 6,397,846,294 Rls. 212,982 $
156 1394 اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,324 6,295,981,331 Rls. 216,072 $
157 1394 اسپانيا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 57,200 6,286,818,739 Rls. 212,573 $
158 1394 اسپانيا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 155 6,230,410,994 Rls. 213,258 $
159 1394 اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 157,820 6,057,425,295 Rls. 206,233 $
160 1394 اسپانيا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 99,268 6,052,060,331 Rls. 205,825 $
161 1394 اسپانيا 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 112,000 6,013,731,804 Rls. 208,418 $
162 1394 اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 74,991 5,986,097,392 Rls. 198,261 $
163 1394 اسپانيا 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 11,860 5,947,088,275 Rls. 198,966 $
164 1394 اسپانيا 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 71,700 5,829,652,738 Rls. 196,158 $
165 1394 اسپانيا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,221 5,801,837,328 Rls. 203,580 $
166 1394 اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 138,755 5,739,390,780 Rls. 195,668 $
167 1394 اسپانيا 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 2,385 5,713,773,740 Rls. 192,131 $
168 1394 اسپانيا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 15,905 5,612,291,159 Rls. 190,254 $
169 1394 اسپانيا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 93,596 5,596,746,002 Rls. 190,113 $
170 1394 اسپانيا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 103,150 5,593,287,300 Rls. 192,799 $
171 1394 اسپانيا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 50,030 5,541,831,612 Rls. 196,580 $
172 1394 اسپانيا 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 4,340 5,463,677,626 Rls. 189,019 $
173 1394 اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 43,882 5,459,911,799 Rls. 185,464 $
174 1394 اسپانيا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 9,952 5,289,539,835 Rls. 176,027 $
175 1394 اسپانيا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 4,387 5,265,538,112 Rls. 176,436 $
176 1394 اسپانيا 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 55,787 5,253,945,282 Rls. 193,245 $
177 1394 اسپانيا 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 27,000 5,241,340,650 Rls. 174,038 $
178 1394 اسپانيا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 57,526 5,100,769,229 Rls. 173,393 $
179 1394 اسپانيا 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 62,600 5,074,318,592 Rls. 169,342 $
180 1394 اسپانيا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 18,261 5,052,111,712 Rls. 171,187 $
181 1394 اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 198,340 4,902,000,000 Rls. 163,645 $
182 1394 اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 14,000 4,899,128,832 Rls. 162,309 $
183 1394 اسپانيا 33061000 مواد پاكکكننده دندان 61,182 4,837,268,349 Rls. 168,017 $
184 1394 اسپانيا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,669 4,828,392,312 Rls. 161,188 $
185 1394 اسپانيا 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 1,000 4,755,742,187 Rls. 163,431 $
186 1394 اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 57,320 4,718,557,029 Rls. 159,634 $
187 1394 اسپانيا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 24,184 4,677,916,199 Rls. 160,870 $
188 1394 اسپانيا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 131,079 4,629,782,369 Rls. 154,458 $
189 1394 اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 10,976 4,616,426,973 Rls. 160,676 $
190 1394 اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 89,171 4,566,904,615 Rls. 155,392 $
191 1394 اسپانيا 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 115,755 4,561,810,983 Rls. 153,333 $
192 1394 اسپانيا 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 19,350 4,547,290,922 Rls. 153,083 $
193 1394 اسپانيا 30029010 عوامل ميكروارگانيسم (عوامل ميكروبي كنترل كننده آفات بيماريکها و علفکهاي هرز) 11,808 4,536,964,038 Rls. 155,793 $
194 1394 اسپانيا 28332500 سولفات هااز مس 40,500 4,503,477,679 Rls. 155,652 $
195 1394 اسپانيا 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 75,080 4,463,837,835 Rls. 151,914 $
196 1394 اسپانيا 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 14,000 4,460,670,000 Rls. 147,797 $
197 1394 اسپانيا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 13,480 4,415,259,600 Rls. 146,541 $
198 1394 اسپانيا 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 10,176 4,286,041,840 Rls. 143,768 $
199 1394 اسپانيا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1,695 4,279,332,366 Rls. 151,186 $
200 1394 اسپانيا 76061120 آندايز شده از آلومينيوم ، غير ممزوج به شكل مربع يامستطيل 12,500 4,264,411,250 Rls. 147,916 $
مجموع کل
5,360,117,077,895 ريال
مجموع کل
182,211,509 دلار