آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اتريش 10059010 ---ذرت دامي 125,250,000 947,418,248,879 Rls. 31,555,050 $
2 1394 اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 263,172 591,504,436,493 Rls. 19,966,483 $
3 1394 اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 77,097 438,078,225,171 Rls. 14,776,586 $
4 1394 اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 22,013 389,487,004,532 Rls. 13,011,168 $
5 1394 اتريش 10039000 جو باستثناي بذر 32,165,227 206,945,675,085 Rls. 6,904,105 $
6 1394 اتريش 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 111,510 170,305,598,918 Rls. 5,675,082 $
7 1394 اتريش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 22,276 168,399,647,016 Rls. 6,064,851 $
8 1394 اتريش 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 222,974 154,206,196,489 Rls. 5,364,557 $
9 1394 اتريش 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 57,012 123,545,490,009 Rls. 4,188,073 $
10 1394 اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 762,020 100,015,808,552 Rls. 3,388,343 $
11 1394 اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 5,266,842 98,629,463,004 Rls. 3,340,503 $
12 1394 اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 73,130 96,708,944,149 Rls. 3,365,744 $
13 1394 اتريش 30049050 انواع دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 290,774 73,506,871,202 Rls. 2,442,298 $
14 1394 اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 53,631 71,664,389,852 Rls. 2,395,621 $
15 1394 اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 3,869,558 69,590,352,601 Rls. 2,434,420 $
16 1394 اتريش 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,220 69,029,044,133 Rls. 2,318,429 $
17 1394 اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,937,728 62,003,380,636 Rls. 2,075,921 $
18 1394 اتريش 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 27,530 59,750,196,517 Rls. 2,019,821 $
19 1394 اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 52,618 59,594,131,329 Rls. 1,993,966 $
20 1394 اتريش 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 11,558 55,818,015,087 Rls. 1,884,940 $
21 1394 اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 626,682 48,675,795,640 Rls. 1,647,860 $
22 1394 اتريش 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 9,335 44,745,363,806 Rls. 1,540,415 $
23 1394 اتريش 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 379,690 42,927,905,805 Rls. 1,427,159 $
24 1394 اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 987,771 42,701,428,539 Rls. 1,459,771 $
25 1394 اتريش 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 16,771 41,736,966,378 Rls. 1,423,659 $
26 1394 اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,563,874 41,279,614,640 Rls. 1,381,641 $
27 1394 اتريش 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,013,980 39,979,862,265 Rls. 1,359,153 $
28 1394 اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 116,277 38,956,759,645 Rls. 1,318,706 $
29 1394 اتريش 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,798,347 37,721,029,433 Rls. 1,270,705 $
30 1394 اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 197,263 37,467,051,421 Rls. 1,255,322 $
31 1394 اتريش 75052100 مفتول ا زنيکل غيرممزوج. 60,283 35,896,611,862 Rls. 1,209,878 $
32 1394 اتريش 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,691 35,655,408,332 Rls. 1,189,079 $
33 1394 اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 19,154 34,865,649,643 Rls. 1,246,815 $
34 1394 اتريش 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 4,725,000 34,670,058,413 Rls. 1,148,281 $
35 1394 اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 230,686 33,396,806,250 Rls. 1,146,135 $
36 1394 اتريش 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 970 31,404,824,640 Rls. 1,042,380 $
37 1394 اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 22,295 31,141,013,099 Rls. 1,065,223 $
38 1394 اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,595,123 29,922,265,249 Rls. 995,932 $
39 1394 اتريش 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,750,170 28,987,740,492 Rls. 962,242 $
40 1394 اتريش 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر 7,303 25,915,685,476 Rls. 904,205 $
41 1394 اتريش 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 17,646 25,851,210,085 Rls. 906,940 $
42 1394 اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 116,013 24,723,628,272 Rls. 832,331 $
43 1394 اتريش 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 17,596 24,721,696,591 Rls. 878,213 $
44 1394 اتريش 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 20,903 23,857,459,653 Rls. 795,406 $
45 1394 اتريش 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,849 22,837,997,372 Rls. 782,132 $
46 1394 اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 984,872 22,376,759,289 Rls. 744,027 $
47 1394 اتريش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,076 22,211,220,421 Rls. 741,160 $
48 1394 اتريش 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 147,694 21,708,249,323 Rls. 731,906 $
49 1394 اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 23,703 21,677,283,238 Rls. 728,322 $
50 1394 اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 40,000 20,928,123,268 Rls. 698,376 $
51 1394 اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 241,705 20,450,370,818 Rls. 689,522 $
52 1394 اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 200,413 20,023,622,637 Rls. 679,871 $
53 1394 اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 25,857 19,345,885,041 Rls. 662,285 $
54 1394 اتريش 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 882 18,913,048,120 Rls. 642,777 $
55 1394 اتريش 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 23,080 18,433,846,500 Rls. 610,736 $
56 1394 اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,624,540 18,341,234,812 Rls. 620,412 $
57 1394 اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 61,152 17,602,153,521 Rls. 595,034 $
58 1394 اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 53,151 17,317,008,468 Rls. 591,417 $
59 1394 اتريش 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 82,862 17,297,394,404 Rls. 582,327 $
60 1394 اتريش 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,772 17,292,812,710 Rls. 596,521 $
61 1394 اتريش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 275,483 16,461,295,553 Rls. 555,687 $
62 1394 اتريش 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 128,300 16,430,935,160 Rls. 562,533 $
63 1394 اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 430,330 16,410,433,242 Rls. 545,726 $
64 1394 اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 14,194 16,236,188,475 Rls. 553,245 $
65 1394 اتريش 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 76,786 15,986,993,932 Rls. 529,739 $
66 1394 اتريش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 1,162,855 14,973,773,269 Rls. 505,983 $
67 1394 اتريش 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 54,752 14,967,022,113 Rls. 545,014 $
68 1394 اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 920 14,943,411,159 Rls. 510,942 $
69 1394 اتريش 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 20,703 14,706,784,492 Rls. 501,591 $
70 1394 اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 54,177 14,671,991,342 Rls. 491,174 $
71 1394 اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 19,927 14,513,171,768 Rls. 481,674 $
72 1394 اتريش 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 3,450 14,281,985,766 Rls. 486,358 $
73 1394 اتريش 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,090 13,612,701,021 Rls. 451,435 $
74 1394 اتريش 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 5,610 13,442,376,000 Rls. 445,362 $
75 1394 اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 93,215 12,496,347,219 Rls. 423,610 $
76 1394 اتريش 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 217,962 12,290,663,657 Rls. 425,158 $
77 1394 اتريش 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 50,781 11,921,801,594 Rls. 420,302 $
78 1394 اتريش 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 341,936 11,758,242,412 Rls. 395,797 $
79 1394 اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 473,077 11,597,955,732 Rls. 384,956 $
80 1394 اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 46,723 11,495,027,282 Rls. 386,069 $
81 1394 اتريش 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,930 11,106,726,909 Rls. 376,512 $
82 1394 اتريش 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 124,606 10,791,176,558 Rls. 368,813 $
83 1394 اتريش 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 660 10,663,297,320 Rls. 385,946 $
84 1394 اتريش 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 169,217 10,202,680,547 Rls. 341,340 $
85 1394 اتريش 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 2,220 9,731,342,630 Rls. 324,951 $
86 1394 اتريش 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 1,334 9,450,715,162 Rls. 313,114 $
87 1394 اتريش 84335940 ماشين بردا شت بلال دا نه ا ي( ذرت دا نه ا ي)Picker sheller 12,000 9,380,236,600 Rls. 313,155 $
88 1394 اتريش 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 246,920 9,247,418,737 Rls. 312,941 $
89 1394 اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 5,845 9,225,885,094 Rls. 305,907 $
90 1394 اتريش 59021090 سايرپارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنايلون يا ا ز ساير پلي آميدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,050 8,973,499,200 Rls. 299,616 $
91 1394 اتريش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 209,052 8,939,815,795 Rls. 302,975 $
92 1394 اتريش 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 343,494 8,778,426,010 Rls. 296,247 $
93 1394 اتريش 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 290 8,695,735,731 Rls. 298,546 $
94 1394 اتريش 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 163,593 8,501,084,592 Rls. 287,335 $
95 1394 اتريش 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 722 8,259,461,965 Rls. 281,683 $
96 1394 اتريش 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 15,548 7,952,731,531 Rls. 265,930 $
97 1394 اتريش 84821000 بلبرينگ. 24,718 7,728,140,162 Rls. 258,416 $
98 1394 اتريش 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 312,000 7,705,381,120 Rls. 261,208 $
99 1394 اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,791 7,332,603,216 Rls. 244,418 $
100 1394 اتريش 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 139,500 7,054,069,437 Rls. 233,702 $
101 1394 اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 113,634 6,999,418,855 Rls. 239,050 $
102 1394 اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,893 6,861,883,750 Rls. 230,437 $
103 1394 اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 344,836 6,810,662,592 Rls. 226,185 $
104 1394 اتريش 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 94,000 6,644,332,652 Rls. 231,236 $
105 1394 اتريش 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 7,655 6,584,036,000 Rls. 218,000 $
106 1394 اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 15,030 6,421,828,981 Rls. 215,209 $
107 1394 اتريش 44111292 كفپوش روكش شده 151,837 6,376,098,931 Rls. 215,425 $
108 1394 اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 14,801 6,277,415,728 Rls. 220,070 $
109 1394 اتريش 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 16,257 6,267,260,535 Rls. 209,241 $
110 1394 اتريش 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 2,400 6,266,736,389 Rls. 208,357 $
111 1394 اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 247,882 6,203,295,224 Rls. 206,462 $
112 1394 اتريش 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 4,480 6,169,611,987 Rls. 206,618 $
113 1394 اتريش 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 500 6,167,378,880 Rls. 204,326 $
114 1394 اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 8,905 6,161,480,186 Rls. 213,965 $
115 1394 اتريش 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 6,650 6,131,331,500 Rls. 204,671 $
116 1394 اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 9,520 6,114,252,484 Rls. 204,134 $
117 1394 اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 3,404 6,092,845,022 Rls. 204,243 $
118 1394 اتريش 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 198,576 6,082,929,902 Rls. 201,627 $
119 1394 اتريش 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 296,353 5,940,207,168 Rls. 198,298 $
120 1394 اتريش 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 499 5,803,450,471 Rls. 204,083 $
121 1394 اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,049 5,765,974,828 Rls. 197,265 $
122 1394 اتريش 38123030 پايدا رکننده هايUV 60,000 5,765,711,000 Rls. 191,059 $
123 1394 اتريش 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 100 5,731,390,200 Rls. 191,321 $
124 1394 اتريش 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 180 5,583,915,229 Rls. 188,882 $
125 1394 اتريش 38123010 آنتي ا کسيدا نها 64,420 5,368,754,120 Rls. 191,738 $
126 1394 اتريش 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 68 5,347,944,000 Rls. 177,696 $
127 1394 اتريش 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 2,538 5,336,491,000 Rls. 183,743 $
128 1394 اتريش 84198920 دستگاه گرم كننده (وارمر) خون هنگام تزريق 425 5,335,343,185 Rls. 183,408 $
129 1394 اتريش 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 2,030 5,213,287,899 Rls. 183,721 $
130 1394 اتريش 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 924 5,180,358,851 Rls. 182,346 $
131 1394 اتريش 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 4,320 5,110,775,596 Rls. 175,465 $
132 1394 اتريش 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 34,320 5,024,866,990 Rls. 168,415 $
133 1394 اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 605 4,982,816,789 Rls. 168,924 $
134 1394 اتريش 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 8,963 4,953,966,228 Rls. 167,694 $
135 1394 اتريش 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 33,400 4,949,000,000 Rls. 173,759 $
136 1394 اتريش 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 11,716 4,827,545,986 Rls. 160,127 $
137 1394 اتريش 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 2,245 4,728,230,700 Rls. 163,478 $
138 1394 اتريش 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,802 4,694,107,417 Rls. 158,088 $
139 1394 اتريش 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 54,196 4,662,843,200 Rls. 165,249 $
140 1394 اتريش 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 108,000 4,515,452,244 Rls. 149,602 $
141 1394 اتريش 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 33,231 4,415,879,897 Rls. 150,519 $
142 1394 اتريش 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 180 4,411,473,240 Rls. 149,068 $
143 1394 اتريش 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 3,923 4,293,830,793 Rls. 149,301 $
144 1394 اتريش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 885 4,281,014,706 Rls. 147,414 $
145 1394 اتريش 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 10,204 4,261,767,652 Rls. 148,548 $
146 1394 اتريش 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 42,090 4,189,446,974 Rls. 139,832 $
147 1394 اتريش 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 26,320 4,139,677,625 Rls. 138,137 $
148 1394 اتريش 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 980 4,091,286,150 Rls. 135,851 $
149 1394 اتريش 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 825 4,080,858,600 Rls. 136,238 $
150 1394 اتريش 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 1,396 3,977,597,791 Rls. 132,653 $
151 1394 اتريش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 11,526 3,969,092,054 Rls. 133,578 $
152 1394 اتريش 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 12,367 3,966,432,313 Rls. 133,361 $
153 1394 اتريش 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 400 3,931,290,328 Rls. 135,510 $
154 1394 اتريش 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 21,948 3,912,715,428 Rls. 138,109 $
155 1394 اتريش 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 16,943 3,911,689,106 Rls. 129,702 $
156 1394 اتريش 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 16,772 3,786,102,407 Rls. 126,393 $
157 1394 اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 1,352 3,754,705,996 Rls. 125,276 $
158 1394 اتريش 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 580 3,704,113,300 Rls. 123,337 $
159 1394 اتريش 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 92,750 3,670,968,750 Rls. 129,396 $
160 1394 اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,075 3,627,437,698 Rls. 121,288 $
161 1394 اتريش 95061100 ا سکي روي برف 17,046 3,563,849,604 Rls. 119,888 $
162 1394 اتريش 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,350 3,509,481,105 Rls. 124,199 $
163 1394 اتريش 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 19,663 3,493,046,260 Rls. 118,778 $
164 1394 اتريش 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 610 3,472,304,193 Rls. 115,884 $
165 1394 اتريش 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 10,174 3,465,684,850 Rls. 118,157 $
166 1394 اتريش 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 17,432 3,426,029,376 Rls. 114,289 $
167 1394 اتريش 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 8,065 3,366,505,314 Rls. 113,117 $
168 1394 اتريش 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,600 3,218,528,731 Rls. 107,428 $
169 1394 اتريش 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 8,269 3,148,025,514 Rls. 104,535 $
170 1394 اتريش 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 1,940 3,101,818,982 Rls. 107,725 $
171 1394 اتريش 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 125,000 3,074,775,244 Rls. 108,630 $
172 1394 اتريش 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 10,000 3,073,196,700 Rls. 102,050 $
173 1394 اتريش 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 511 3,020,028,900 Rls. 101,763 $
174 1394 اتريش 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 5,500 3,009,691,122 Rls. 106,331 $
175 1394 اتريش 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,430 2,966,355,305 Rls. 102,131 $
176 1394 اتريش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,890 2,943,824,216 Rls. 100,637 $
177 1394 اتريش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14,041 2,939,425,376 Rls. 102,259 $
178 1394 اتريش 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 3,726 2,933,321,040 Rls. 97,913 $
179 1394 اتريش 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 3,100 2,921,277,596 Rls. 101,559 $
180 1394 اتريش 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 100,000 2,896,242,960 Rls. 96,686 $
181 1394 اتريش 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 4,305 2,801,808,275 Rls. 93,790 $
182 1394 اتريش 44186000 تيركکها (Posts)کو تيرچهکها (Beams) از چوب 64,698 2,752,170,342 Rls. 91,874 $
183 1394 اتريش 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 8,790 2,740,409,800 Rls. 95,451 $
184 1394 اتريش 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,626 2,689,859,213 Rls. 89,376 $
185 1394 اتريش 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 21,942 2,644,372,014 Rls. 87,644 $
186 1394 اتريش 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 12,540 2,611,995,954 Rls. 87,116 $
187 1394 اتريش 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 140 2,529,364,921 Rls. 86,384 $
188 1394 اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 852 2,524,006,401 Rls. 84,181 $
189 1394 اتريش 05111000 اسپرم گاو 15 2,410,145,414 Rls. 85,618 $
190 1394 اتريش 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,495 2,400,196,500 Rls. 80,100 $
191 1394 اتريش 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 472 2,287,531,909 Rls. 80,060 $
192 1394 اتريش 39211910 ---نوار اسفنجي ويژه صنايع سيم وكابل 22,001 2,242,611,786 Rls. 76,449 $
193 1394 اتريش 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 16,779 2,160,497,845 Rls. 74,472 $
194 1394 اتريش 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 95,800 2,071,093,228 Rls. 68,618 $
195 1394 اتريش 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 60,750 2,066,421,752 Rls. 73,006 $
196 1394 اتريش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,203 2,047,826,404 Rls. 69,797 $
197 1394 اتريش 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 755 2,042,756,526 Rls. 68,118 $
198 1394 اتريش 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 143,900 2,029,082,866 Rls. 68,050 $
199 1394 اتريش 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 83 2,028,693,095 Rls. 67,362 $
200 1394 اتريش 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 974 2,005,801,328 Rls. 66,942 $
مجموع کل
6,043,542,166,194 ريال
مجموع کل
204,210,841 دلار