آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 53,444,959 435,280,328,344 Rls. 14,473,946 $
2 1394 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 25,701,418 314,850,854,702 Rls. 10,656,155 $
3 1394 آذربايجان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 6,219,770 51,810,030,994 Rls. 1,788,611 $
4 1394 آذربايجان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,406,100 19,536,408,224 Rls. 657,160 $
5 1394 آذربايجان 10039000 جو باستثناي بذر 2,449,363 15,978,996,160 Rls. 564,529 $
6 1394 آذربايجان 12072900 پنبه حتي خرد شده 1,380,093 12,998,092,815 Rls. 430,340 $
7 1394 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,985,194 11,910,924,274 Rls. 395,817 $
8 1394 آذربايجان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 533,702 11,710,603,398 Rls. 388,585 $
9 1394 آذربايجان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 14,783 11,696,903,680 Rls. 387,520 $
10 1394 آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 132,000 7,214,357,925 Rls. 239,350 $
11 1394 آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 588,000 7,088,314,800 Rls. 235,200 $
12 1394 آذربايجان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 66,331 7,035,401,450 Rls. 234,850 $
13 1394 آذربايجان 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 544,036 5,901,199,583 Rls. 195,495 $
14 1394 آذربايجان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 125,600 5,072,030,673 Rls. 171,655 $
15 1394 آذربايجان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 9,062 4,262,033,435 Rls. 144,433 $
16 1394 آذربايجان 28012000 يد 4,000 3,796,795,721 Rls. 129,319 $
17 1394 آذربايجان 84295212 بيل مکانيکي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت 200اسب بخار وكمتر ، قابليت چرخش 360درجه 30,000 3,432,239,800 Rls. 114,561 $
18 1394 آذربايجان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 354,400 2,881,739,808 Rls. 95,688 $
19 1394 آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 205,836 2,850,744,712 Rls. 99,497 $
20 1394 آذربايجان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 17,360 2,000,528,460 Rls. 66,780 $
21 1394 آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 194,495 1,917,180,125 Rls. 68,335 $
22 1394 آذربايجان 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 30,076 1,809,697,009 Rls. 63,866 $
23 1394 آذربايجان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 57,000 1,537,820,100 Rls. 51,300 $
24 1394 آذربايجان 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 201,360 1,514,552,779 Rls. 51,647 $
25 1394 آذربايجان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 19,500 1,478,820,000 Rls. 49,000 $
26 1394 آذربايجان 37013030 ---كليشه چاپ 3,109 1,467,138,351 Rls. 49,642 $
27 1394 آذربايجان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 7,019 1,174,580,774 Rls. 39,128 $
28 1394 آذربايجان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 79,280 1,068,825,960 Rls. 35,676 $
29 1394 آذربايجان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 87,365 1,052,853,088 Rls. 34,946 $
30 1394 آذربايجان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 15,295 954,043,200 Rls. 31,700 $
31 1394 آذربايجان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 41,650 894,445,200 Rls. 29,700 $
32 1394 آذربايجان 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 9,500 717,297,500 Rls. 23,750 $
33 1394 آذربايجان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 37,850 691,304,743 Rls. 24,163 $
34 1394 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 19,830 620,711,031 Rls. 22,005 $
35 1394 آذربايجان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 5,265 594,358,272 Rls. 19,835 $
36 1394 آذربايجان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 9,640 532,884,088 Rls. 17,644 $
37 1394 آذربايجان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 100 486,357,707 Rls. 16,235 $
38 1394 آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 485,548,653 Rls. 17,183 $
39 1394 آذربايجان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,425 387,821,367 Rls. 12,849 $
40 1394 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 51,670 364,729,356 Rls. 13,118 $
41 1394 آذربايجان 50079000 ساير پارچه هاي تار و پود باف از ابريشم يا از آخال ابريشم، داراي کمتر از 85 درصد ابريشم. 1,364 359,251,635 Rls. 12,288 $
42 1394 آذربايجان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 10,000 352,046,475 Rls. 12,161 $
43 1394 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 19,500 345,613,475 Rls. 12,306 $
44 1394 آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 15,280 340,844,996 Rls. 11,774 $
45 1394 آذربايجان 44079500 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا ،لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش از 6mmازگونه زبان گنجشك . 21,540 309,443,306 Rls. 10,816 $
46 1394 آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 150 258,647,112 Rls. 8,653 $
47 1394 آذربايجان 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 2,407 256,500,480 Rls. 9,174 $
48 1394 آذربايجان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 4,480 254,715,400 Rls. 8,522 $
49 1394 آذربايجان 83021010 لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 3,750 253,287,936 Rls. 8,416 $
50 1394 آذربايجان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 20,500 216,168,400 Rls. 7,175 $
51 1394 آذربايجان 85044050 کنترل دور موتورInverter 770 101,212,152 Rls. 3,423 $
52 1394 آذربايجان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 495 98,010,000 Rls. 3,248 $
53 1394 آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 550 79,078,560 Rls. 2,640 $
54 1394 آذربايجان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 121 59,680,000 Rls. 1,999 $
55 1394 آذربايجان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 380 57,380,475 Rls. 2,027 $
56 1394 آذربايجان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 400 56,328,150 Rls. 1,993 $
57 1394 آذربايجان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 54,329,400 Rls. 1,800 $
58 1394 آذربايجان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 800 32,018,215 Rls. 1,085 $
59 1394 آذربايجان 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 250 28,868,176 Rls. 1,022 $
60 1394 آذربايجان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 112 25,957,380 Rls. 860 $
61 1394 آذربايجان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 680 24,750,060 Rls. 820 $
62 1394 آذربايجان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 90 24,061,000 Rls. 814 $
63 1394 آذربايجان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 21,123,056 Rls. 748 $
64 1394 آذربايجان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 100 17,132,653 Rls. 606 $
65 1394 آذربايجان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 100 14,082,037 Rls. 498 $
66 1394 آذربايجان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 90 10,134,844 Rls. 359 $
67 1394 آذربايجان 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 3 2,897,568 Rls. 96 $
68 1394 آذربايجان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 6 875,307 Rls. 29 $
69 1394 آذربايجان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 7 754,575 Rls. 25 $
مجموع کل
960,714,691,082 ريال
مجموع کل
32,266,588 دلار
[1]