آمار کل " واردات از" کشور "کوبا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 کوبا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 71 10,352,673,147 Rls. 393,562 $
مجموع کل
10,352,673,147 ريال
مجموع کل
393,562 دلار
[1]