آمار کل " واردات از" کشور "کلمبيا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 کلمبيا 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 60,000 11,220,083,315 Rls. 426,445 $
2 1393 کلمبيا 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 37,584 1,433,382,722 Rls. 53,139 $
3 1393 کلمبيا 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 20,000 1,306,900,000 Rls. 50,989 $
4 1393 کلمبيا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 667 726,616,025 Rls. 27,208 $
5 1393 کلمبيا 14049030 كوكوپيت 72,000 553,818,164 Rls. 20,407 $
مجموع کل
15,240,800,226 ريال
مجموع کل
578,189 دلار
[1]