آمار کل " واردات از" کشور "کامرون" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 کامرون 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 16,588 1,200,000,000 Rls. 44,487 $
مجموع کل
1,200,000,000 ريال
مجموع کل
44,487 دلار
[1]