آمار کل " واردات از" کشور "نيوزيلند" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 3,689,675 443,740,015,274 Rls. 16,737,716 $
2 1393 نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,092,438 155,748,306,174 Rls. 5,882,976 $
3 1393 نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 1,253,236 90,406,942,488 Rls. 3,356,977 $
4 1393 نيوزيلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 305,650 40,896,450,297 Rls. 1,603,719 $
5 1393 نيوزيلند 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 6,108 28,769,160,004 Rls. 1,085,178 $
6 1393 نيوزيلند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 541,572 20,979,606,971 Rls. 827,116 $
7 1393 نيوزيلند 03036800 ماهي بلو وايتينگ (Micromesistius, poutassou, Micromesistius australis)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 300,000 12,487,978,208 Rls. 455,873 $
8 1393 نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 6,156 12,276,634,822 Rls. 481,349 $
9 1393 نيوزيلند 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 35,028 12,023,813,548 Rls. 450,752 $
10 1393 نيوزيلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 909,880 11,166,851,138 Rls. 407,909 $
11 1393 نيوزيلند 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 785,460 10,179,830,619 Rls. 373,394 $
12 1393 نيوزيلند 03047400 فيله يخ زده ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.) 87,934 8,765,355,973 Rls. 324,822 $
13 1393 نيوزيلند 85176940 درب بازكن غير تصويري 1,174 7,837,972,654 Rls. 285,474 $
14 1393 نيوزيلند 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 45,818 5,620,000,000 Rls. 209,576 $
15 1393 نيوزيلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 49,444 5,148,687,059 Rls. 190,876 $
16 1393 نيوزيلند 12092910 تخم چمن براي كشت 39,600 4,325,716,703 Rls. 162,304 $
17 1393 نيوزيلند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 820 4,071,090,000 Rls. 151,156 $
18 1393 نيوزيلند 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 754 3,942,160,228 Rls. 145,622 $
19 1393 نيوزيلند 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 18,250 3,706,631,590 Rls. 135,180 $
20 1393 نيوزيلند 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 54,260 3,331,264,896 Rls. 121,123 $
21 1393 نيوزيلند 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 7,052 3,079,638,480 Rls. 112,314 $
22 1393 نيوزيلند 03033200 حلوا ماهيان (plaice) ,يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 53,062 2,336,397,356 Rls. 89,008 $
23 1393 نيوزيلند 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 445 1,772,945,561 Rls. 64,428 $
24 1393 نيوزيلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 960 1,122,710,836 Rls. 43,668 $
25 1393 نيوزيلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 495 1,078,490,674 Rls. 38,789 $
26 1393 نيوزيلند 03047100 فيله يخ زده کماهي كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 18,030 973,465,194 Rls. 34,816 $
27 1393 نيوزيلند 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 151 871,183,930 Rls. 33,414 $
28 1393 نيوزيلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 223 668,000,319 Rls. 26,160 $
29 1393 نيوزيلند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 520 662,565,604 Rls. 25,889 $
30 1393 نيوزيلند 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 23,650 544,572,348 Rls. 21,355 $
31 1393 نيوزيلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 232 508,023,967 Rls. 19,295 $
32 1393 نيوزيلند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 136 399,098,051 Rls. 15,479 $
33 1393 نيوزيلند 85044020 شارژر باطري 117 393,240,813 Rls. 14,273 $
34 1393 نيوزيلند 85076000 ا نباره هايبرقي ليتيوم يون 32 345,596,276 Rls. 12,582 $
35 1393 نيوزيلند 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 207 279,393,503 Rls. 10,287 $
36 1393 نيوزيلند 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 17 260,869,668 Rls. 10,096 $
37 1393 نيوزيلند 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 16 118,474,544 Rls. 4,462 $
38 1393 نيوزيلند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 31 117,717,849 Rls. 4,579 $
39 1393 نيوزيلند 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 45 114,749,000 Rls. 4,463 $
40 1393 نيوزيلند 03021400 ماهي قزلکآلاي اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي قزلکآلاي دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 500 70,218,596 Rls. 2,525 $
41 1393 نيوزيلند 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 150 64,473,179 Rls. 2,495 $
42 1393 نيوزيلند 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 21 58,142,928 Rls. 2,272 $
43 1393 نيوزيلند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 38 42,314,009 Rls. 1,594 $
44 1393 نيوزيلند 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 7 28,379,165 Rls. 1,100 $
45 1393 نيوزيلند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 265 17,501,189 Rls. 629 $
46 1393 نيوزيلند 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 4 10,398,078 Rls. 374 $
47 1393 نيوزيلند 85235290 ک ک ک سايركارت هاي هوشمند بجز كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 2 9,004,828 Rls. 324 $
48 1393 نيوزيلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1 5,330,603 Rls. 201 $
مجموع کل
901,377,365,195 ريال
مجموع کل
33,985,965 دلار
[1]