آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 382,257 16,528,481,196 Rls. 633,796 $
2 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 24,635 277,786,724 Rls. 10,894 $
3 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,203 66,895,463 Rls. 2,623 $
مجموع کل
16,873,163,383 ريال
مجموع کل
647,313 دلار
[1]