آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 304,500 19,180,323,630 Rls. 751,139 $
2 1393 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 94,560 5,956,296,606 Rls. 233,260 $
3 1393 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 200,000 1,600,000,000 Rls. 60,261 $
مجموع کل
26,736,620,236 ريال
مجموع کل
1,044,660 دلار
[1]