آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 لغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 320,434 63,473,437,345 Rls. 2,377,371 $
مجموع کل
63,473,437,345 ريال
مجموع کل
2,377,371 دلار
[1]