آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 4,309,883 526,992,836,947 Rls. 19,895,485 $
2 1393 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,128,446 144,309,366,696 Rls. 5,660,655 $
3 1393 منطقه آزاد کيش 21069080 کمكمل غذايي، 129,168 106,948,682,219 Rls. 4,020,288 $
4 1393 منطقه آزاد کيش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 71,722 71,839,648,455 Rls. 2,709,805 $
5 1393 منطقه آزاد کيش 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 94,752 55,709,724,614 Rls. 2,092,220 $
6 1393 منطقه آزاد کيش 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 29,000 42,294,004,860 Rls. 1,653,983 $
7 1393 منطقه آزاد کيش 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 2,562,180 37,691,380,705 Rls. 1,415,483 $
8 1393 منطقه آزاد کيش 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 273,063 36,207,191,487 Rls. 1,380,055 $
9 1393 منطقه آزاد کيش 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 646,777 34,984,574,437 Rls. 1,312,671 $
10 1393 منطقه آزاد کيش 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 275,570 28,666,252,155 Rls. 1,085,368 $
11 1393 منطقه آزاد کيش 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 444,179 28,309,639,856 Rls. 1,074,862 $
12 1393 منطقه آزاد کيش 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 74,200 25,380,945,894 Rls. 985,588 $
13 1393 منطقه آزاد کيش 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 219,605 24,874,097,254 Rls. 972,175 $
14 1393 منطقه آزاد کيش 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 22,049 23,946,414,705 Rls. 903,707 $
15 1393 منطقه آزاد کيش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 154,130 23,759,302,661 Rls. 889,411 $
16 1393 منطقه آزاد کيش 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 255,711 22,904,459,080 Rls. 890,885 $
17 1393 منطقه آزاد کيش 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 3,423 17,612,089,598 Rls. 690,643 $
18 1393 منطقه آزاد کيش 52094900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازپنبه, ازنخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم 149,396 17,106,149,644 Rls. 646,747 $
19 1393 منطقه آزاد کيش 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 1,119,053 15,320,100,962 Rls. 572,653 $
20 1393 منطقه آزاد کيش 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 8,814 14,033,286,505 Rls. 527,415 $
21 1393 منطقه آزاد کيش 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 7,740 13,529,487,090 Rls. 528,227 $
22 1393 منطقه آزاد کيش 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 76,257 11,923,356,455 Rls. 462,293 $
23 1393 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,500,000 11,779,645,200 Rls. 462,300 $
24 1393 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 158,579 11,243,669,029 Rls. 429,774 $
25 1393 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 135,120 10,330,167,372 Rls. 390,881 $
26 1393 منطقه آزاد کيش 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 43,696 10,050,201,502 Rls. 376,859 $
27 1393 منطقه آزاد کيش 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 14,405 9,804,076,004 Rls. 366,071 $
28 1393 منطقه آزاد کيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 23,295 9,542,982,307 Rls. 366,948 $
29 1393 منطقه آزاد کيش 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 9,026 9,025,321,572 Rls. 338,565 $
30 1393 منطقه آزاد کيش 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 57,144 8,379,276,545 Rls. 314,673 $
31 1393 منطقه آزاد کيش 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 8,637 8,083,999,525 Rls. 315,621 $
32 1393 منطقه آزاد کيش 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 13,668 7,779,106,216 Rls. 287,464 $
33 1393 منطقه آزاد کيش 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 900,000 7,497,878,881 Rls. 289,440 $
34 1393 منطقه آزاد کيش 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 19,919 7,275,854,545 Rls. 276,904 $
35 1393 منطقه آزاد کيش 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 22,998 6,614,533,729 Rls. 240,572 $
36 1393 منطقه آزاد کيش 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 4,196 6,523,143,369 Rls. 252,757 $
37 1393 منطقه آزاد کيش 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 2,014 6,351,525,404 Rls. 248,904 $
38 1393 منطقه آزاد کيش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 51,547 5,883,323,765 Rls. 216,929 $
39 1393 منطقه آزاد کيش 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 99,516 5,660,129,041 Rls. 215,173 $
40 1393 منطقه آزاد کيش 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,048 5,490,201,404 Rls. 209,327 $
41 1393 منطقه آزاد کيش 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 9,230 5,116,821,129 Rls. 188,425 $
42 1393 منطقه آزاد کيش 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 2,995 4,996,977,967 Rls. 198,196 $
43 1393 منطقه آزاد کيش 31042000 كلرور پتاسيم 400,000 4,820,426,220 Rls. 188,940 $
44 1393 منطقه آزاد کيش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 12,586 4,567,021,782 Rls. 172,002 $
45 1393 منطقه آزاد کيش 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 32,533 4,561,410,404 Rls. 182,822 $
46 1393 منطقه آزاد کيش 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,513 4,541,770,792 Rls. 163,350 $
47 1393 منطقه آزاد کيش 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 19,600 4,535,852,432 Rls. 167,882 $
48 1393 منطقه آزاد کيش 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 62,000 4,527,613,441 Rls. 168,840 $
49 1393 منطقه آزاد کيش 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 55,000 4,445,611,471 Rls. 163,815 $
50 1393 منطقه آزاد کيش 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 150,570 3,946,023,162 Rls. 151,611 $
51 1393 منطقه آزاد کيش 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 2,090 3,523,429,753 Rls. 132,450 $
52 1393 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 100,000 3,075,420,600 Rls. 120,600 $
53 1393 منطقه آزاد کيش 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 430 3,056,277,882 Rls. 111,158 $
54 1393 منطقه آزاد کيش 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 24,348 2,924,549,177 Rls. 105,545 $
55 1393 منطقه آزاد کيش 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 2,511 2,909,256,714 Rls. 114,089 $
56 1393 منطقه آزاد کيش 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 9,450 2,830,049,449 Rls. 108,272 $
57 1393 منطقه آزاد کيش 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,876 2,679,183,270 Rls. 104,922 $
58 1393 منطقه آزاد کيش 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 7,600 2,678,526,001 Rls. 100,500 $
59 1393 منطقه آزاد کيش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 12,306 2,401,915,570 Rls. 93,445 $
60 1393 منطقه آزاد کيش 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,000 2,335,349,871 Rls. 86,055 $
61 1393 منطقه آزاد کيش 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 20,890 2,251,459,210 Rls. 84,299 $
62 1393 منطقه آزاد کيش 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 36,319 2,237,914,463 Rls. 87,955 $
63 1393 منطقه آزاد کيش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 23,945 2,059,401,411 Rls. 77,007 $
64 1393 منطقه آزاد کيش 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 99 1,995,201,130 Rls. 75,146 $
65 1393 منطقه آزاد کيش 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 9,400 1,991,667,711 Rls. 75,064 $
66 1393 منطقه آزاد کيش 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 28,280 1,908,458,272 Rls. 71,936 $
67 1393 منطقه آزاد کيش 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 38,160 1,821,196,655 Rls. 66,086 $
68 1393 منطقه آزاد کيش 27101920 روغن صنعتي 3,063 1,770,488,379 Rls. 67,961 $
69 1393 منطقه آزاد کيش 85086000 ساير جارومكنده 14,200 1,735,437,046 Rls. 64,779 $
70 1393 منطقه آزاد کيش 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 36,003 1,631,049,390 Rls. 59,521 $
71 1393 منطقه آزاد کيش 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 382 1,577,152,352 Rls. 59,278 $
72 1393 منطقه آزاد کيش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,232 1,545,284,651 Rls. 58,025 $
73 1393 منطقه آزاد کيش 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 30,334 1,508,896,993 Rls. 56,269 $
74 1393 منطقه آزاد کيش 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 10,465 1,430,353,848 Rls. 56,099 $
75 1393 منطقه آزاد کيش 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 41,600 1,391,871,937 Rls. 51,781 $
76 1393 منطقه آزاد کيش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 5,020 1,381,664,315 Rls. 54,029 $
77 1393 منطقه آزاد کيش 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 11,828 1,308,150,674 Rls. 50,167 $
78 1393 منطقه آزاد کيش 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 7,250 1,267,988,330 Rls. 49,540 $
79 1393 منطقه آزاد کيش 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 8,005 1,228,770,554 Rls. 46,365 $
80 1393 منطقه آزاد کيش 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 23,000 1,158,457,873 Rls. 41,808 $
81 1393 منطقه آزاد کيش 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 17,264 1,150,139,594 Rls. 45,092 $
82 1393 منطقه آزاد کيش 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 1,845 1,127,477,341 Rls. 41,007 $
83 1393 منطقه آزاد کيش 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 2,001 1,052,492,087 Rls. 39,527 $
84 1393 منطقه آزاد کيش 29181400 اسيد سيتريك 20,900 1,051,464,665 Rls. 39,214 $
85 1393 منطقه آزاد کيش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,515 1,040,619,294 Rls. 39,344 $
86 1393 منطقه آزاد کيش 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 250 1,035,338,187 Rls. 38,441 $
87 1393 منطقه آزاد کيش 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 81,320 987,868,126 Rls. 38,713 $
88 1393 منطقه آزاد کيش 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 6,532 980,501,649 Rls. 39,389 $
89 1393 منطقه آزاد کيش 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 4,800 977,070,146 Rls. 36,471 $
90 1393 منطقه آزاد کيش 27101910 روغن موتور 14,104 798,563,517 Rls. 30,713 $
91 1393 منطقه آزاد کيش 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 19,380 788,328,307 Rls. 28,826 $
92 1393 منطقه آزاد کيش 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 333 776,011,757 Rls. 29,115 $
93 1393 منطقه آزاد کيش 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 11,000 751,703,821 Rls. 28,140 $
94 1393 منطقه آزاد کيش 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 540 729,434,628 Rls. 28,605 $
95 1393 منطقه آزاد کيش 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 7,294 707,741,908 Rls. 28,195 $
96 1393 منطقه آزاد کيش 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 7,584 703,990,440 Rls. 28,366 $
97 1393 منطقه آزاد کيش 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 24,000 659,791,506 Rls. 23,811 $
98 1393 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,514 656,137,495 Rls. 24,415 $
99 1393 منطقه آزاد کيش 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 20,000 655,725,430 Rls. 24,452 $
100 1393 منطقه آزاد کيش 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,389 645,076,406 Rls. 25,158 $
101 1393 منطقه آزاد کيش 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 3,193 635,572,507 Rls. 23,859 $
102 1393 منطقه آزاد کيش 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 4,864 633,008,388 Rls. 23,764 $
103 1393 منطقه آزاد کيش 85164000 ا توي برقي 1,150 579,173,963 Rls. 22,613 $
104 1393 منطقه آزاد کيش 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 1,334 559,611,373 Rls. 21,017 $
105 1393 منطقه آزاد کيش 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 6,900 555,099,791 Rls. 20,804 $
106 1393 منطقه آزاد کيش 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 20,097 546,806,512 Rls. 20,197 $
107 1393 منطقه آزاد کيش 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 5,915 546,771,457 Rls. 20,341 $
108 1393 منطقه آزاد کيش 85044060 ا نوا ع UPS 3,770 528,263,840 Rls. 19,776 $
109 1393 منطقه آزاد کيش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 3,592 513,012,279 Rls. 20,565 $
110 1393 منطقه آزاد کيش 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 9,390 512,193,622 Rls. 19,263 $
111 1393 منطقه آزاد کيش 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 2,600 501,602,385 Rls. 18,241 $
112 1393 منطقه آزاد کيش 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 5,722 501,159,571 Rls. 20,193 $
113 1393 منطقه آزاد کيش 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 4,810 487,866,205 Rls. 19,048 $
114 1393 منطقه آزاد کيش 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,900 482,532,661 Rls. 18,090 $
115 1393 منطقه آزاد کيش 27101930 گريس 8,000 464,975,103 Rls. 17,883 $
116 1393 منطقه آزاد کيش 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 5,354 412,321,988 Rls. 16,125 $
117 1393 منطقه آزاد کيش 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,500 398,353,860 Rls. 15,622 $
118 1393 منطقه آزاد کيش 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 6,700 397,727,343 Rls. 15,576 $
119 1393 منطقه آزاد کيش 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 3,266 384,252,369 Rls. 14,078 $
120 1393 منطقه آزاد کيش 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 29,545 379,454,583 Rls. 15,054 $
121 1393 منطقه آزاد کيش 22072000 ا لکل ا تيليک و ساير عرق هاي تقليب شده به هرميزان . 27,538 375,260,703 Rls. 13,840 $
122 1393 منطقه آزاد کيش 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 12,000 374,829,541 Rls. 15,077 $
123 1393 منطقه آزاد کيش 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 6,141 357,212,324 Rls. 13,767 $
124 1393 منطقه آزاد کيش 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 1,200 332,059,739 Rls. 12,965 $
125 1393 منطقه آزاد کيش 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 4,289 331,106,833 Rls. 12,931 $
126 1393 منطقه آزاد کيش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 444 313,084,635 Rls. 12,261 $
127 1393 منطقه آزاد کيش 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,155 296,195,050 Rls. 11,593 $
128 1393 منطقه آزاد کيش 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 363 295,210,590 Rls. 11,135 $
129 1393 منطقه آزاد کيش 81092000 زيرکونيم بصورت کارنشده ،پودر 125 284,481,160 Rls. 10,563 $
130 1393 منطقه آزاد کيش 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,000 280,855,343 Rls. 11,008 $
131 1393 منطقه آزاد کيش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 274,921,971 Rls. 10,781 $
132 1393 منطقه آزاد کيش 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 758 259,969,240 Rls. 9,580 $
133 1393 منطقه آزاد کيش 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 11 253,571,244 Rls. 9,930 $
134 1393 منطقه آزاد کيش 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 8,000 250,727,533 Rls. 10,085 $
135 1393 منطقه آزاد کيش 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 1,483 246,234,550 Rls. 9,142 $
136 1393 منطقه آزاد کيش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 900 236,771,272 Rls. 8,868 $
137 1393 منطقه آزاد کيش 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 3,357 229,676,275 Rls. 8,691 $
138 1393 منطقه آزاد کيش 84136030 تلمبه هاي حلزوني 2,405 214,282,081 Rls. 8,040 $
139 1393 منطقه آزاد کيش 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 1,011 211,699,900 Rls. 7,904 $
140 1393 منطقه آزاد کيش 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 128 211,603,115 Rls. 7,982 $
141 1393 منطقه آزاد کيش 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 552 206,722,024 Rls. 8,103 $
142 1393 منطقه آزاد کيش 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 6,123 203,508,665 Rls. 7,385 $
143 1393 منطقه آزاد کيش 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 2,456 200,275,629 Rls. 7,510 $
144 1393 منطقه آزاد کيش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 405 193,828,823 Rls. 7,286 $
145 1393 منطقه آزاد کيش 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 2,000 190,890,806 Rls. 7,125 $
146 1393 منطقه آزاد کيش 95066100 توپ تنيس روي چمن 1,710 188,380,904 Rls. 7,169 $
147 1393 منطقه آزاد کيش 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 10,296 176,686,670 Rls. 6,898 $
148 1393 منطقه آزاد کيش 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 3,246 166,653,863 Rls. 6,517 $
149 1393 منطقه آزاد کيش 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,200 164,742,816 Rls. 6,432 $
150 1393 منطقه آزاد کيش 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 2,966 158,790,207 Rls. 5,887 $
151 1393 منطقه آزاد کيش 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,818 148,611,846 Rls. 5,563 $
152 1393 منطقه آزاد کيش 84159012 قسمت خارجي دستگاهکهاي 84151020 840 143,631,960 Rls. 5,189 $
153 1393 منطقه آزاد کيش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,200 138,478,951 Rls. 5,025 $
154 1393 منطقه آزاد کيش 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 1,380 132,338,692 Rls. 4,854 $
155 1393 منطقه آزاد کيش 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,083 119,567,023 Rls. 4,596 $
156 1393 منطقه آزاد کيش 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 834 118,122,236 Rls. 4,735 $
157 1393 منطقه آزاد کيش 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,010 108,685,657 Rls. 4,100 $
158 1393 منطقه آزاد کيش 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 360 107,386,260 Rls. 4,020 $
159 1393 منطقه آزاد کيش 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,975 105,893,082 Rls. 3,970 $
160 1393 منطقه آزاد کيش 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 12 101,961,271 Rls. 3,719 $
161 1393 منطقه آزاد کيش 90011010 کابلهاي ا لياف ا پتيکي آماده شده دا را ي ا تصالات متشکل ا زا لياف منفردا غلاف دا رنشده 920 100,829,480 Rls. 3,698 $
162 1393 منطقه آزاد کيش 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 420 99,999,631 Rls. 3,878 $
163 1393 منطقه آزاد کيش 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 1,511 97,618,231 Rls. 3,797 $
164 1393 منطقه آزاد کيش 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 1,170 95,448,457 Rls. 3,743 $
165 1393 منطقه آزاد کيش 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 3,520 94,907,890 Rls. 3,553 $
166 1393 منطقه آزاد کيش 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عکاسي 270 91,380,832 Rls. 3,417 $
167 1393 منطقه آزاد کيش 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 4,100 86,209,101 Rls. 3,366 $
168 1393 منطقه آزاد کيش 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 11 84,734,006 Rls. 3,318 $
169 1393 منطقه آزاد کيش 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 1,319 84,648,970 Rls. 3,310 $
170 1393 منطقه آزاد کيش 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,559 84,482,632 Rls. 3,176 $
171 1393 منطقه آزاد کيش 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 180 82,783,024 Rls. 3,184 $
172 1393 منطقه آزاد کيش 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 60 69,777,150 Rls. 2,736 $
173 1393 منطقه آزاد کيش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 600 65,774,084 Rls. 2,462 $
174 1393 منطقه آزاد کيش 63022100 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,125 60,318,845 Rls. 2,261 $
175 1393 منطقه آزاد کيش 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 560 58,702,372 Rls. 2,211 $
176 1393 منطقه آزاد کيش 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 3,450 57,428,514 Rls. 2,243 $
177 1393 منطقه آزاد کيش 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,000 57,396,628 Rls. 2,177 $
178 1393 منطقه آزاد کيش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 56,540,296 Rls. 2,111 $
179 1393 منطقه آزاد کيش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 251 53,446,781 Rls. 2,046 $
180 1393 منطقه آزاد کيش 34012010 صابون مايع 1,023 49,717,290 Rls. 1,948 $
181 1393 منطقه آزاد کيش 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 180 49,127,938 Rls. 1,911 $
182 1393 منطقه آزاد کيش 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 550 46,333,917 Rls. 1,809 $
183 1393 منطقه آزاد کيش 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 340 46,333,917 Rls. 1,809 $
184 1393 منطقه آزاد کيش 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 550 41,098,974 Rls. 1,508 $
185 1393 منطقه آزاد کيش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 504 38,814,024 Rls. 1,518 $
186 1393 منطقه آزاد کيش 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 460 29,591,954 Rls. 1,090 $
187 1393 منطقه آزاد کيش 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 180 27,399,316 Rls. 1,005 $
188 1393 منطقه آزاد کيش 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 180 26,824,896 Rls. 1,008 $
189 1393 منطقه آزاد کيش 85340000 مدا رهاي چاپي 42 26,705,363 Rls. 1,007 $
190 1393 منطقه آزاد کيش 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 320 26,114,724 Rls. 985 $
191 1393 منطقه آزاد کيش 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 480 25,759,155 Rls. 1,005 $
192 1393 منطقه آزاد کيش 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 270 25,759,155 Rls. 1,005 $
193 1393 منطقه آزاد کيش 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 64 18,714,979 Rls. 709 $
194 1393 منطقه آزاد کيش 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 338 16,635,598 Rls. 652 $
195 1393 منطقه آزاد کيش 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 155 13,926,328 Rls. 545 $
196 1393 منطقه آزاد کيش 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 300 11,769,535 Rls. 443 $
197 1393 منطقه آزاد کيش 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 4 11,343,316 Rls. 416 $
198 1393 منطقه آزاد کيش 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 11 9,636,829 Rls. 377 $
199 1393 منطقه آزاد کيش 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 148 8,020,200 Rls. 300 $
200 1393 منطقه آزاد کيش 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 36 7,645,268 Rls. 289 $
مجموع کل
1,617,372,226,158 ريال
مجموع کل
61,495,170 دلار