آمار کل " واردات از" کشور "ماکائو" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ماکائو 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 63,119 4,936,698,676 Rls. 185,013 $
2 1393 ماکائو 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 7,026 829,402,163 Rls. 30,158 $
3 1393 ماکائو 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسورا زفلزمعممولي. 12,000 234,053,427 Rls. 9,166 $
مجموع کل
6,000,154,266 ريال
مجموع کل
224,337 دلار
[1]