آمار کل " واردات از" کشور "ليتواني" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ليتواني 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 516,354,452 4,341,876,209,997 Rls. 161,537,375 $
2 1393 ليتواني 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 4,706,182 122,295,812,992 Rls. 4,572,338 $
3 1393 ليتواني 27030010 پيت ماس 1,175,458 9,940,664,390 Rls. 382,402 $
4 1393 ليتواني 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 48,141 2,973,617,291 Rls. 109,941 $
5 1393 ليتواني 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 7,310 2,269,756,814 Rls. 84,337 $
6 1393 ليتواني 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 241 1,658,792,186 Rls. 60,718 $
7 1393 ليتواني 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 16,277 1,492,868,622 Rls. 55,538 $
8 1393 ليتواني 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 1,414,881,076 Rls. 53,996 $
9 1393 ليتواني 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,460 1,370,315,768 Rls. 51,611 $
10 1393 ليتواني 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 267,266 1,194,635,911 Rls. 46,311 $
11 1393 ليتواني 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 833 290,148,400 Rls. 10,897 $
12 1393 ليتواني 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 277 197,165,535 Rls. 7,732 $
13 1393 ليتواني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 324 148,927,342 Rls. 5,502 $
14 1393 ليتواني 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 105 136,200,962 Rls. 5,067 $
15 1393 ليتواني 85176220 كارت مودم باسيم 159 130,150,475 Rls. 5,068 $
16 1393 ليتواني 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 10 123,071,067 Rls. 4,546 $
17 1393 ليتواني 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 38 91,589,938 Rls. 3,340 $
18 1393 ليتواني 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 80 85,774,084 Rls. 3,191 $
19 1393 ليتواني 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 149 83,001,999 Rls. 3,098 $
20 1393 ليتواني 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 90 62,119,682 Rls. 2,311 $
21 1393 ليتواني 84716020 موشوا ره (mouse) 44 54,969,602 Rls. 2,045 $
22 1393 ليتواني 85044020 شارژر باطري 90 11,988,482 Rls. 446 $
23 1393 ليتواني 85068020 قوهکهاي نيم قلمي (AAA/LRO3/AM4)، غير مذكور درجاي ديگر 45 9,569,282 Rls. 356 $
24 1393 ليتواني 85068010 قوهکهاي استوانهکاي شكل در سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)، غير مذكور درجاي ديگر 45 6,289,922 Rls. 234 $
25 1393 ليتواني 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 10 4,032,002 Rls. 150 $
26 1393 ليتواني 84716010 صفحه کليد(keyboard) 10 1,263,362 Rls. 47 $
مجموع کل
4,487,923,817,183 ريال
مجموع کل
167,008,597 دلار
[1]