آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 54,831 76,662,331,715 Rls. 2,940,516 $
2 1393 لهستان 84133010 پمپ ا نژکتور 69,486 59,342,298,204 Rls. 2,228,601 $
3 1393 لهستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 30,760 55,063,503,000 Rls. 2,044,462 $
4 1393 لهستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 126,283 40,723,418,780 Rls. 1,527,036 $
5 1393 لهستان 21069085 کآدامس بدون قند 137,972 36,408,905,300 Rls. 1,330,020 $
6 1393 لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 169,971 30,634,000,000 Rls. 1,128,231 $
7 1393 لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 48,059 12,180,307,419 Rls. 443,962 $
8 1393 لهستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 12,020,995,922 Rls. 451,713 $
9 1393 لهستان 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 26,500 11,005,863,200 Rls. 417,468 $
10 1393 لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 33,966 10,859,029,925 Rls. 407,704 $
11 1393 لهستان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 245,700 10,563,415,000 Rls. 398,454 $
12 1393 لهستان 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 40,803 9,910,000,000 Rls. 371,175 $
13 1393 لهستان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 30,000 9,608,255,289 Rls. 359,873 $
14 1393 لهستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 7,029 9,373,656,480 Rls. 349,559 $
15 1393 لهستان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 58,111 9,309,549,232 Rls. 348,999 $
16 1393 لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 74,491 8,487,353,039 Rls. 318,303 $
17 1393 لهستان 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 93,400 8,434,269,475 Rls. 318,046 $
18 1393 لهستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 7,927 8,272,557,045 Rls. 314,680 $
19 1393 لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 30,364 7,631,142,174 Rls. 283,749 $
20 1393 لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 472 7,570,596,521 Rls. 289,960 $
21 1393 لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 21,985 7,535,741,314 Rls. 282,215 $
22 1393 لهستان 11051000 ا رد ,زبره و پودر سيب زميني 191,000 7,120,311,719 Rls. 261,556 $
23 1393 لهستان 85340000 مدا رهاي چاپي 4,124 6,313,193,329 Rls. 239,433 $
24 1393 لهستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 827 5,955,001,484 Rls. 220,813 $
25 1393 لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,352 5,306,356,217 Rls. 202,481 $
26 1393 لهستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 228 4,737,265,858 Rls. 181,282 $
27 1393 لهستان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 10,200 4,334,342,149 Rls. 169,814 $
28 1393 لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 551 4,190,035,427 Rls. 155,052 $
29 1393 لهستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 11,823 3,944,575,778 Rls. 146,459 $
30 1393 لهستان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 22,985 3,713,258,446 Rls. 140,581 $
31 1393 لهستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 10,780 3,607,800,001 Rls. 135,453 $
32 1393 لهستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 1,921 3,336,372,968 Rls. 129,419 $
33 1393 لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 30,540 3,322,069,136 Rls. 124,946 $
34 1393 لهستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 839 3,018,374,295 Rls. 113,345 $
35 1393 لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,290 2,886,492,956 Rls. 108,884 $
36 1393 لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 2,363,829,530 Rls. 85,777 $
37 1393 لهستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 300 2,222,461,709 Rls. 87,036 $
38 1393 لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 24,291 2,197,812,299 Rls. 85,459 $
39 1393 لهستان 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 1,450 2,182,208,250 Rls. 85,577 $
40 1393 لهستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,582 2,096,388,017 Rls. 79,130 $
41 1393 لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 25,014 2,094,913,995 Rls. 77,941 $
42 1393 لهستان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 20,400 2,048,064,228 Rls. 77,137 $
43 1393 لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,793 2,027,868,037 Rls. 75,279 $
44 1393 لهستان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,180 1,928,826,225 Rls. 70,749 $
45 1393 لهستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 38,301 1,927,241,626 Rls. 73,696 $
46 1393 لهستان 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 19,095 1,858,624,650 Rls. 69,868 $
47 1393 لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 4,300 1,816,985,750 Rls. 68,680 $
48 1393 لهستان 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 500 1,768,807,544 Rls. 64,323 $
49 1393 لهستان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 40,000 1,723,003,680 Rls. 62,837 $
50 1393 لهستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,100 1,622,420,800 Rls. 60,989 $
51 1393 لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 52 1,595,273,434 Rls. 62,516 $
52 1393 لهستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 475 1,467,845,548 Rls. 57,524 $
53 1393 لهستان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 18,988 1,462,749,152 Rls. 56,608 $
54 1393 لهستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,794 1,458,748,036 Rls. 55,778 $
55 1393 لهستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 23 1,383,473,579 Rls. 52,153 $
56 1393 لهستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 13,926 1,333,249,835 Rls. 49,936 $
57 1393 لهستان 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 266 1,302,053,551 Rls. 48,768 $
58 1393 لهستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,603 1,294,097,595 Rls. 49,533 $
59 1393 لهستان 64052010 ساير كفش ها ضدآتش فاقد پنبه نسوز با رويه از مواد نسجي 2,860 1,263,009,646 Rls. 49,327 $
60 1393 لهستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 34,380 1,240,652,520 Rls. 45,826 $
61 1393 لهستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,358 1,234,045,721 Rls. 47,796 $
62 1393 لهستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 9,800 1,210,433,664 Rls. 47,080 $
63 1393 لهستان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 9,994 1,134,699,598 Rls. 41,913 $
64 1393 لهستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 10,800 1,111,730,248 Rls. 43,567 $
65 1393 لهستان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 955 1,092,896,789 Rls. 40,959 $
66 1393 لهستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 7,780 1,050,252,132 Rls. 39,706 $
67 1393 لهستان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 5,114 1,037,634,825 Rls. 38,991 $
68 1393 لهستان 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 9,200 1,037,075,206 Rls. 40,759 $
69 1393 لهستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 608 1,035,628,407 Rls. 40,405 $
70 1393 لهستان 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 816 1,029,490,089 Rls. 37,354 $
71 1393 لهستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 271 1,003,409,464 Rls. 37,891 $
72 1393 لهستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 15,500 989,418,078 Rls. 39,798 $
73 1393 لهستان 85068010 قوهکهاي استوانهکاي شكل در سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)، غير مذكور درجاي ديگر 16,698 964,905,525 Rls. 36,482 $
74 1393 لهستان 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 4,750 931,168,116 Rls. 34,866 $
75 1393 لهستان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 43,763 892,129,663 Rls. 33,505 $
76 1393 لهستان 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 10,478 872,565,120 Rls. 33,768 $
77 1393 لهستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,403 871,886,057 Rls. 33,161 $
78 1393 لهستان 85068020 قوهکهاي نيم قلمي (AAA/LRO3/AM4)، غير مذكور درجاي ديگر 9,520 867,483,840 Rls. 32,160 $
79 1393 لهستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,710 834,836,108 Rls. 32,676 $
80 1393 لهستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 80 833,603,740 Rls. 30,249 $
81 1393 لهستان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 28,000 801,997,778 Rls. 32,246 $
82 1393 لهستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,467 787,183,595 Rls. 28,409 $
83 1393 لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 587 784,520,682 Rls. 29,379 $
84 1393 لهستان 90181190 ---اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 83 753,924,135 Rls. 28,377 $
85 1393 لهستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,102 747,252,365 Rls. 28,956 $
86 1393 لهستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 600 736,474,703 Rls. 28,084 $
87 1393 لهستان 85164000 ا توي برقي 2,120 726,044,091 Rls. 27,087 $
88 1393 لهستان 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 25,277 724,002,222 Rls. 29,110 $
89 1393 لهستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 719,322,121 Rls. 27,030 $
90 1393 لهستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 890 715,006,610 Rls. 27,942 $
91 1393 لهستان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 120 707,773,345 Rls. 25,683 $
92 1393 لهستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 524 703,915,904 Rls. 27,379 $
93 1393 لهستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 12,000 685,586,880 Rls. 26,532 $
94 1393 لهستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 4,381 679,106,778 Rls. 25,874 $
95 1393 لهستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 84,000 676,993,240 Rls. 25,315 $
96 1393 لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,310 674,613,212 Rls. 25,653 $
97 1393 لهستان 44111392 كفپوش روكش شده 19,355 658,000,000 Rls. 25,672 $
98 1393 لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 27 631,199,603 Rls. 24,412 $
99 1393 لهستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 8,190 628,856,606 Rls. 23,631 $
100 1393 لهستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 13,950 589,831,861 Rls. 23,119 $
101 1393 لهستان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 3,082 580,404,044 Rls. 21,223 $
102 1393 لهستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 100 541,842,431 Rls. 19,662 $
103 1393 لهستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 7,910 529,861,663 Rls. 19,470 $
104 1393 لهستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 15,968 513,073,375 Rls. 18,950 $
105 1393 لهستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,400 468,532,805 Rls. 18,373 $
106 1393 لهستان 56075090 ريسمانها.طنابها.کابلهاا زسايرا لياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 2,944 461,858,014 Rls. 18,020 $
107 1393 لهستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 8,901 453,835,704 Rls. 16,726 $
108 1393 لهستان 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 529 441,884,404 Rls. 17,264 $
109 1393 لهستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,368 416,942,800 Rls. 15,246 $
110 1393 لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 4,538 401,188,675 Rls. 15,188 $
111 1393 لهستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,200 396,711,059 Rls. 15,353 $
112 1393 لهستان 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 915 388,380,000 Rls. 14,246 $
113 1393 لهستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3,720 385,572,314 Rls. 14,494 $
114 1393 لهستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,000 378,947,310 Rls. 14,070 $
115 1393 لهستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 224 374,457,144 Rls. 14,233 $
116 1393 لهستان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,500 368,148,576 Rls. 13,724 $
117 1393 لهستان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,278 366,382,785 Rls. 13,501 $
118 1393 لهستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 330 361,095,475 Rls. 13,621 $
119 1393 لهستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 5,183 360,399,022 Rls. 13,422 $
120 1393 لهستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 336,406,100 Rls. 13,183 $
121 1393 لهستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 3,416 333,763,090 Rls. 12,280 $
122 1393 لهستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 27,000 327,659,660 Rls. 12,266 $
123 1393 لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,220 327,145,067 Rls. 12,502 $
124 1393 لهستان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 52 326,147,826 Rls. 12,209 $
125 1393 لهستان 21069010 ا ستابيلايزر 4,290 319,640,142 Rls. 11,952 $
126 1393 لهستان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 2,228 303,109,882 Rls. 11,411 $
127 1393 لهستان 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 48 302,222,204 Rls. 11,878 $
128 1393 لهستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 197 298,589,877 Rls. 11,487 $
129 1393 لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 9,100 292,748,360 Rls. 11,001 $
130 1393 لهستان 27101910 روغن موتور 2,789 291,131,657 Rls. 10,754 $
131 1393 لهستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 20 290,901,488 Rls. 11,400 $
132 1393 لهستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,826 288,083,753 Rls. 10,361 $
133 1393 لهستان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 6,300 272,474,053 Rls. 10,545 $
134 1393 لهستان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,390 268,914,326 Rls. 10,028 $
135 1393 لهستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,200 265,460,700 Rls. 10,050 $
136 1393 لهستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,885 262,070,575 Rls. 10,277 $
137 1393 لهستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 886 261,858,300 Rls. 9,365 $
138 1393 لهستان 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 93 249,708,901 Rls. 9,353 $
139 1393 لهستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 2,158 249,363,511 Rls. 8,969 $
140 1393 لهستان 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,001 247,746,209 Rls. 9,715 $
141 1393 لهستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 108 242,613,792 Rls. 8,935 $
142 1393 لهستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,786 227,924,143 Rls. 8,405 $
143 1393 لهستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 350 215,333,509 Rls. 8,229 $
144 1393 لهستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 38 214,551,572 Rls. 8,390 $
145 1393 لهستان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 324 205,178,058 Rls. 8,046 $
146 1393 لهستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 146 204,515,943 Rls. 7,634 $
147 1393 لهستان 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 1,216 198,815,614 Rls. 7,796 $
148 1393 لهستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 755 197,806,205 Rls. 7,655 $
149 1393 لهستان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 45 193,677,642 Rls. 7,082 $
150 1393 لهستان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 820 188,773,310 Rls. 7,030 $
151 1393 لهستان 84821000 بلبرينگ. 943 178,711,737 Rls. 6,499 $
152 1393 لهستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 156 176,440,137 Rls. 6,910 $
153 1393 لهستان 90321000 ترموستات 342 176,092,889 Rls. 6,774 $
154 1393 لهستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 2,649 175,712,099 Rls. 6,471 $
155 1393 لهستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 540 174,425,156 Rls. 6,817 $
156 1393 لهستان 84512100 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم شستني خشک 581 158,032,830 Rls. 6,116 $
157 1393 لهستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 500 157,619,544 Rls. 6,177 $
158 1393 لهستان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1 153,815,571 Rls. 5,953 $
159 1393 لهستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 4,442 151,134,597 Rls. 5,551 $
160 1393 لهستان 84146010 ---هود آشپزخانه 800 150,509,604 Rls. 5,628 $
161 1393 لهستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 7 145,180,119 Rls. 5,496 $
162 1393 لهستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 252 130,944,575 Rls. 5,068 $
163 1393 لهستان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 185 128,627,896 Rls. 5,004 $
164 1393 لهستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,387 121,128,189 Rls. 4,517 $
165 1393 لهستان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 2,000 118,589,582 Rls. 4,638 $
166 1393 لهستان 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 694 115,080,902 Rls. 4,490 $
167 1393 لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 40 114,738,840 Rls. 4,312 $
168 1393 لهستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 110 109,818,818 Rls. 4,120 $
169 1393 لهستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 2,328 105,000,000 Rls. 4,097 $
170 1393 لهستان 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 125 101,456,696 Rls. 3,979 $
171 1393 لهستان 40103600 کتسمه همزمان (Synchronous belt)بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 150 سانتيمتر و حداكثر 198 سانتيمتر 135 99,764,560 Rls. 3,912 $
172 1393 لهستان 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 2,940 99,741,420 Rls. 3,757 $
173 1393 لهستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 260 98,684,306 Rls. 3,529 $
174 1393 لهستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 280 98,185,284 Rls. 3,618 $
175 1393 لهستان 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 500 91,468,105 Rls. 3,437 $
176 1393 لهستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 33 87,473,189 Rls. 3,280 $
177 1393 لهستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 85 83,337,023 Rls. 3,268 $
178 1393 لهستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 58 83,272,650 Rls. 2,978 $
179 1393 لهستان 90322000 مانوستات 396 82,671,300 Rls. 3,015 $
180 1393 لهستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 105 79,611,050 Rls. 2,990 $
181 1393 لهستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 32 77,127,491 Rls. 2,792 $
182 1393 لهستان 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 1,000 76,720,122 Rls. 2,969 $
183 1393 لهستان 34052000 واكسکها، كرم و فرآوردهکهاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبي، پاركتکها يا ساير اشياء چوبي 1,300 69,496,954 Rls. 2,798 $
184 1393 لهستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 130 69,338,117 Rls. 2,666 $
185 1393 لهستان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 18 69,033,256 Rls. 2,696 $
186 1393 لهستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 400 67,191,787 Rls. 2,513 $
187 1393 لهستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 72 63,637,880 Rls. 2,276 $
188 1393 لهستان 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 99 60,698,238 Rls. 2,275 $
189 1393 لهستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 4 60,438,614 Rls. 2,310 $
190 1393 لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 269 60,320,064 Rls. 2,330 $
191 1393 لهستان 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 1,420 54,454,564 Rls. 2,022 $
192 1393 لهستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 250 54,067,683 Rls. 2,092 $
193 1393 لهستان 73211130 فرگازي توکار 700 53,753,430 Rls. 2,010 $
194 1393 لهستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 576 53,125,958 Rls. 2,004 $
195 1393 لهستان 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 554 51,867,213 Rls. 1,943 $
196 1393 لهستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 750 51,401,250 Rls. 2,007 $
197 1393 لهستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 69 49,789,587 Rls. 1,918 $
198 1393 لهستان 85163300 دستگاههاي ا لکتروترميک خشک کردن دست 60 49,496,050 Rls. 1,915 $
199 1393 لهستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 892 47,067,735 Rls. 1,793 $
200 1393 لهستان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 280 46,387,430 Rls. 1,768 $
مجموع کل
602,556,681,316 ريال
مجموع کل
22,644,135 دلار