آمار کل " واردات از" کشور "عمان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 عمان 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 1,933,833 255,128,609,054 Rls. 9,544,407 $
2 1393 عمان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 10,949,000 154,742,936,772 Rls. 5,951,423 $
3 1393 عمان 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 336,540 148,753,594,927 Rls. 5,666,372 $
4 1393 عمان 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 259,520 124,192,445,770 Rls. 4,725,196 $
5 1393 عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 15,277,000 111,865,841,122 Rls. 10,805,162 $
6 1393 عمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 243,103 89,060,768,325 Rls. 3,185,292 $
7 1393 عمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 101,995 76,852,618,407 Rls. 2,901,586 $
8 1393 عمان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 385,790 69,051,015,264 Rls. 2,570,947 $
9 1393 عمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 478,760 50,027,578,392 Rls. 1,900,964 $
10 1393 عمان 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 325,154 44,699,337,940 Rls. 1,751,679 $
11 1393 عمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 39,707 38,150,599,999 Rls. 1,380,777 $
12 1393 عمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,280,000 31,069,602,740 Rls. 1,198,652 $
13 1393 عمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 126,380 30,888,424,918 Rls. 1,210,694 $
14 1393 عمان 10039000 جو باستثناي بذر 3,900,000 30,713,512,443 Rls. 1,153,797 $
15 1393 عمان 87033210 ---امبولانس با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 67,426 30,533,570,391 Rls. 1,146,370 $
16 1393 عمان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 711,700 27,343,347,206 Rls. 1,049,513 $
17 1393 عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 30,296 26,837,452,717 Rls. 1,015,016 $
18 1393 عمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 35,072 25,515,865,106 Rls. 996,208 $
19 1393 عمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 17,071 21,607,735,529 Rls. 823,288 $
20 1393 عمان 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 156,332 19,535,274,941 Rls. 732,124 $
21 1393 عمان 29153200 استات وينيل 610,360 18,796,511,845 Rls. 736,598 $
22 1393 عمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 42,919 16,650,174,540 Rls. 624,725 $
23 1393 عمان 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 131,687 16,362,012,776 Rls. 588,477 $
24 1393 عمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 8,108 15,090,742,131 Rls. 588,311 $
25 1393 عمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,437 13,877,304,560 Rls. 530,746 $
26 1393 عمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 492 13,606,834,594 Rls. 526,580 $
27 1393 عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 23 13,380,957,488 Rls. 482,910 $
28 1393 عمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 5,446 12,711,295,583 Rls. 474,019 $
29 1393 عمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,250 10,919,058,168 Rls. 438,640 $
30 1393 عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 39,815 10,351,630,844 Rls. 386,373 $
31 1393 عمان 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 75,014 10,312,231,613 Rls. 404,116 $
32 1393 عمان 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 80,000 9,788,297,336 Rls. 362,196 $
33 1393 عمان 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 56,260 8,971,107,971 Rls. 320,855 $
34 1393 عمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 2,358 8,532,172,181 Rls. 319,857 $
35 1393 عمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 4,129 7,691,101,325 Rls. 286,817 $
36 1393 عمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 88,171 7,197,949,779 Rls. 271,185 $
37 1393 عمان 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 35,866 6,479,281,041 Rls. 242,111 $
38 1393 عمان 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 145,570 5,833,649,027 Rls. 211,238 $
39 1393 عمان 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 4 5,425,758,158 Rls. 211,175 $
40 1393 عمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 42,476 5,385,737,096 Rls. 203,320 $
41 1393 عمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,500 5,270,689,697 Rls. 211,734 $
42 1393 عمان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 85 5,223,380,455 Rls. 203,998 $
43 1393 عمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 7,130 5,128,490,059 Rls. 191,746 $
44 1393 عمان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 272 5,007,681,564 Rls. 192,571 $
45 1393 عمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 6,500 4,895,504,631 Rls. 196,662 $
46 1393 عمان 90151000 مسافت ياب ها 1,181 4,791,860,465 Rls. 180,015 $
47 1393 عمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 7,394 4,776,869,237 Rls. 181,873 $
48 1393 عمان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 99,000 3,867,356,015 Rls. 139,975 $
49 1393 عمان 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 8,729 3,779,199,744 Rls. 146,254 $
50 1393 عمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 60 3,488,540,403 Rls. 131,138 $
51 1393 عمان 85182920 مجموعه سينماي خانگي 30,693 3,465,913,649 Rls. 132,358 $
52 1393 عمان 31043000 سولفات پتاسيم 150,000 3,323,139,000 Rls. 124,664 $
53 1393 عمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 370 2,209,788,580 Rls. 82,767 $
54 1393 عمان 85287120 ---گيرنده تلويزيوني - ويديويي براساس ارتباط با مودم IP TV 380 2,138,831,522 Rls. 77,413 $
55 1393 عمان 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 11,885 1,851,554,994 Rls. 66,222 $
56 1393 عمان 85340000 مدا رهاي چاپي 1,495 1,817,844,000 Rls. 70,350 $
57 1393 عمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 160 1,730,995,420 Rls. 67,604 $
58 1393 عمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 234 1,707,994,515 Rls. 64,004 $
59 1393 عمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,360 1,640,777,472 Rls. 61,890 $
60 1393 عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,071 1,597,773,513 Rls. 59,371 $
61 1393 عمان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 50 1,389,781,497 Rls. 52,423 $
62 1393 عمان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 207 1,321,143,152 Rls. 49,128 $
63 1393 عمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8 1,298,551,754 Rls. 48,667 $
64 1393 عمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 7,570 1,296,878,166 Rls. 49,004 $
65 1393 عمان 73062190 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 33,000 1,279,823,022 Rls. 50,300 $
66 1393 عمان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,296 1,195,384,511 Rls. 43,595 $
67 1393 عمان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 17,795 1,185,465,033 Rls. 44,575 $
68 1393 عمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,150 1,040,741,792 Rls. 39,816 $
69 1393 عمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,800 955,267,312 Rls. 35,910 $
70 1393 عمان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 22,300 943,138,600 Rls. 34,487 $
71 1393 عمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 4,744 860,193,182 Rls. 34,049 $
72 1393 عمان 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 588 848,051,260 Rls. 32,851 $
73 1393 عمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,830 812,038,441 Rls. 30,443 $
74 1393 عمان 73042400 ساير لوله هابراي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز . 10,460 810,448,946 Rls. 31,523 $
75 1393 عمان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,700 656,401,680 Rls. 24,077 $
76 1393 عمان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,134 637,944,685 Rls. 24,033 $
77 1393 عمان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 803 632,285,002 Rls. 24,163 $
78 1393 عمان 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 2,120 575,117,873 Rls. 22,542 $
79 1393 عمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 12 569,638,037 Rls. 21,387 $
80 1393 عمان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 16 547,642,422 Rls. 20,525 $
81 1393 عمان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 7,760 509,236,046 Rls. 19,807 $
82 1393 عمان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 10 506,315,034 Rls. 18,881 $
83 1393 عمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 52 480,924,556 Rls. 18,113 $
84 1393 عمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 2,499 367,604,277 Rls. 13,797 $
85 1393 عمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 150 327,699,596 Rls. 12,220 $
86 1393 عمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 104 326,326,553 Rls. 12,471 $
87 1393 عمان 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,633 323,103,000 Rls. 11,751 $
88 1393 عمان 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 36 313,390,607 Rls. 11,821 $
89 1393 عمان 85452000 جاروبک هاي زغالي 21 312,615,457 Rls. 11,947 $
90 1393 عمان 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 40 307,283,596 Rls. 11,818 $
91 1393 عمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 400 305,024,021 Rls. 11,548 $
92 1393 عمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 64 286,791,066 Rls. 10,876 $
93 1393 عمان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 12 267,428,903 Rls. 10,444 $
94 1393 عمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 35 256,896,758 Rls. 9,818 $
95 1393 عمان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,700 232,204,245 Rls. 8,556 $
96 1393 عمان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 29 223,071,900 Rls. 8,135 $
97 1393 عمان 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 187 210,733,210 Rls. 8,013 $
98 1393 عمان 55121100 پارچه هاي تاروپودباف سفيدشده يانشده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره پلي ا ستر. 100 210,678,552 Rls. 8,262 $
99 1393 عمان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 5,370 200,958,192 Rls. 7,880 $
100 1393 عمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 600 189,699,099 Rls. 7,401 $
101 1393 عمان 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 112 166,536,661 Rls. 6,405 $
102 1393 عمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,215 160,547,466 Rls. 6,264 $
103 1393 عمان 85043210 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از يك وحداكثر 16كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 573 157,315,976 Rls. 5,936 $
104 1393 عمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,689 132,509,310 Rls. 5,174 $
105 1393 عمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 160 132,300,241 Rls. 4,788 $
106 1393 عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 966 118,020,525 Rls. 4,626 $
107 1393 عمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 300 111,852,999 Rls. 4,378 $
108 1393 عمان 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 210 107,431,322 Rls. 4,067 $
109 1393 عمان 81011000 پودرا زتنگستن. 25 104,828,562 Rls. 3,770 $
110 1393 عمان 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 10 93,807,505 Rls. 3,608 $
111 1393 عمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 34 92,565,715 Rls. 3,605 $
112 1393 عمان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 11 82,632,120 Rls. 3,098 $
113 1393 عمان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 47 82,545,172 Rls. 3,132 $
114 1393 عمان 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 1,100 55,950,084 Rls. 2,199 $
115 1393 عمان 84821000 بلبرينگ. 25 52,723,006 Rls. 2,028 $
116 1393 عمان 90330020 ساير ترموكوبلکها 3 51,123,253 Rls. 1,966 $
117 1393 عمان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 391 51,025,513 Rls. 1,835 $
118 1393 عمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 221 48,802,705 Rls. 1,898 $
119 1393 عمان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 12 41,686,969 Rls. 1,628 $
120 1393 عمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 280 35,630,345 Rls. 1,357 $
121 1393 عمان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 90 29,405,723 Rls. 1,124 $
122 1393 عمان 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 9 18,819,888 Rls. 732 $
123 1393 عمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 100 17,265,594 Rls. 668 $
124 1393 عمان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 149 16,601,519 Rls. 601 $
125 1393 عمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 60 11,276,292 Rls. 436 $
126 1393 عمان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 2 3,918,414 Rls. 148 $
127 1393 عمان 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 9 3,783,936 Rls. 148 $
مجموع کل
1,718,642,952,803 ريال
مجموع کل
71,525,000 دلار
[1]