آمار کل " واردات از" کشور "شيلي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 شيلي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 18,210 245,832,330,000 Rls. 8,920,543 $
2 1393 شيلي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 159,840 57,428,847,560 Rls. 2,116,178 $
3 1393 شيلي 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 98,535 18,256,604,969 Rls. 684,984 $
4 1393 شيلي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 40,000 11,483,290,713 Rls. 424,160 $
5 1393 شيلي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 453,763 8,766,948,828 Rls. 320,570 $
6 1393 شيلي 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 17,661 3,404,800,519 Rls. 133,427 $
7 1393 شيلي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 11 2,094,762,598 Rls. 81,477 $
مجموع کل
347,267,585,188 ريال
مجموع کل
12,681,340 دلار
[1]