آمار کل " واردات از" کشور "سومالي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 سومالي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 19,000 509,855,595 Rls. 19,095 $
مجموع کل
509,855,595 ريال
مجموع کل
19,095 دلار
[1]