آمار کل " واردات از" کشور "سودان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 سودان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 11,620 314,990,860 Rls. 12,298 $
2 1393 سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 500 8,559,921 Rls. 336 $
مجموع کل
323,550,781 ريال
مجموع کل
12,634 دلار
[1]