آمار کل " واردات از" کشور "سوئيس" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,036,981,589 17,449,609,156,589 Rls. 655,540,292 $
2 1393 سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 2,390,039,165 16,695,508,080,663 Rls. 621,099,646 $
3 1393 سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 530,102,316 7,939,547,722,031 Rls. 299,311,998 $
4 1393 سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 221,170,684 3,193,042,611,297 Rls. 116,158,446 $
5 1393 سوئيس 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 157,875,000 1,945,291,561,464 Rls. 76,324,650 $
6 1393 سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 160,377 1,728,815,135,852 Rls. 64,608,489 $
7 1393 سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 505,688 1,559,161,099,311 Rls. 58,601,974 $
8 1393 سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 61,275,000 1,537,763,831,866 Rls. 58,023,351 $
9 1393 سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 58,940,930 1,535,590,324,525 Rls. 56,772,588 $
10 1393 سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 48,693 841,278,586,312 Rls. 31,998,561 $
11 1393 سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 156,909 738,840,700,720 Rls. 28,130,275 $
12 1393 سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 91,813,945 670,041,014,846 Rls. 25,781,758 $
13 1393 سوئيس 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 15,174 630,601,645,229 Rls. 23,405,918 $
14 1393 سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 14,460 399,262,060,296 Rls. 14,715,997 $
15 1393 سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 13,442 344,410,511,079 Rls. 12,873,540 $
16 1393 سوئيس 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 227,700 268,756,451,762 Rls. 10,397,878 $
17 1393 سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 7,700 260,139,140,445 Rls. 9,819,744 $
18 1393 سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,119 238,618,632,377 Rls. 9,016,313 $
19 1393 سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 417,632 224,166,916,927 Rls. 8,537,519 $
20 1393 سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 502,334 204,889,257,345 Rls. 7,777,992 $
21 1393 سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 10,190 202,530,232,260 Rls. 7,616,546 $
22 1393 سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 4,914 195,389,591,111 Rls. 7,432,336 $
23 1393 سوئيس 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 347,285 190,500,537,838 Rls. 7,160,054 $
24 1393 سوئيس 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 198,640 174,153,980,737 Rls. 6,517,830 $
25 1393 سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 9,755 167,113,466,589 Rls. 6,232,394 $
26 1393 سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,865 163,697,726,513 Rls. 6,207,088 $
27 1393 سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 443,607 142,963,714,070 Rls. 5,397,340 $
28 1393 سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 3,210 133,654,548,955 Rls. 4,991,433 $
29 1393 سوئيس 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 2,327,223 128,521,538,850 Rls. 4,931,080 $
30 1393 سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 21,950 127,767,645,885 Rls. 4,809,183 $
31 1393 سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 24,160 120,460,107,409 Rls. 4,541,567 $
32 1393 سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 361,445 119,565,879,333 Rls. 4,538,410 $
33 1393 سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 34,980 100,780,761,193 Rls. 3,802,437 $
34 1393 سوئيس 10031000 دانه 13,450,000 97,700,204,278 Rls. 3,814,477 $
35 1393 سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 13,452 97,541,669,287 Rls. 3,617,304 $
36 1393 سوئيس 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 1,139 97,228,251,344 Rls. 3,716,538 $
37 1393 سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 15,740 94,399,857,081 Rls. 3,576,141 $
38 1393 سوئيس 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 56,592 93,952,626,062 Rls. 3,507,004 $
39 1393 سوئيس 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 726 93,252,171,557 Rls. 3,653,777 $
40 1393 سوئيس 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 273,305 86,448,048,312 Rls. 3,220,411 $
41 1393 سوئيس 31042000 كلرور پتاسيم 6,135,000 71,480,696,131 Rls. 2,700,747 $
42 1393 سوئيس 33061000 مواد پاكکكننده دندان 182,554 70,199,327,578 Rls. 2,620,855 $
43 1393 سوئيس 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 96,758 69,444,017,635 Rls. 2,561,798 $
44 1393 سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,024 67,369,225,485 Rls. 2,524,081 $
45 1393 سوئيس 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 4,600 60,735,958,549 Rls. 2,375,723 $
46 1393 سوئيس 91011900 ساعت مچي برقي ،غيرازرديف 91011100باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها 146 58,027,263,442 Rls. 2,097,150 $
47 1393 سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 5,233 55,809,566,182 Rls. 2,121,728 $
48 1393 سوئيس 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 43,887 55,520,145,980 Rls. 1,985,699 $
49 1393 سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 200 54,227,478,368 Rls. 2,068,556 $
50 1393 سوئيس 90214020 سمعک 2,962 51,941,608,774 Rls. 1,954,655 $
51 1393 سوئيس 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 218,830 51,514,870,292 Rls. 1,959,312 $
52 1393 سوئيس 21069080 کمكمل غذايي، 53,548 50,817,493,631 Rls. 1,948,173 $
53 1393 سوئيس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 53,430 47,847,587,953 Rls. 1,850,236 $
54 1393 سوئيس 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 52,669 46,237,628,454 Rls. 1,809,840 $
55 1393 سوئيس 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 517,500 45,749,000,000 Rls. 1,679,845 $
56 1393 سوئيس 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 175,685 45,360,861,759 Rls. 1,698,186 $
57 1393 سوئيس 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 756 44,402,987,938 Rls. 1,719,013 $
58 1393 سوئيس 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 318,500 41,285,670,745 Rls. 1,570,289 $
59 1393 سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 560,100 39,828,175,963 Rls. 1,464,077 $
60 1393 سوئيس 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,492,490 39,315,942,486 Rls. 1,497,896 $
61 1393 سوئيس 38123010 آنتي ا کسيدا نها 376,250 39,080,230,089 Rls. 1,494,110 $
62 1393 سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 268,019 37,714,001,843 Rls. 1,416,550 $
63 1393 سوئيس 84821000 بلبرينگ. 33,517 35,129,800,723 Rls. 1,366,852 $
64 1393 سوئيس 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 201,445 34,489,238,600 Rls. 1,310,705 $
65 1393 سوئيس 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 16,493 34,176,161,224 Rls. 1,280,561 $
66 1393 سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 3,810,900 34,011,483,437 Rls. 1,263,064 $
67 1393 سوئيس 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 41,636 33,381,427,590 Rls. 1,239,071 $
68 1393 سوئيس 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 36,904 31,643,177,684 Rls. 1,199,871 $
69 1393 سوئيس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 5,990 31,510,079,642 Rls. 1,161,440 $
70 1393 سوئيس 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 5,528,400 30,023,330,512 Rls. 1,095,527 $
71 1393 سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 28,154 29,557,531,008 Rls. 1,115,289 $
72 1393 سوئيس 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 50 28,643,069,743 Rls. 1,079,938 $
73 1393 سوئيس 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 2,083 28,537,942,445 Rls. 1,077,924 $
74 1393 سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,066 28,406,517,635 Rls. 1,060,594 $
75 1393 سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 183,532 27,867,886,922 Rls. 1,058,197 $
76 1393 سوئيس 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 36,183 27,700,289,486 Rls. 1,075,791 $
77 1393 سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 14,871 27,334,327,867 Rls. 1,031,177 $
78 1393 سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,683,970 26,312,876,945 Rls. 963,238 $
79 1393 سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 61,421 24,071,097,804 Rls. 920,828 $
80 1393 سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 28,972 22,411,808,576 Rls. 830,948 $
81 1393 سوئيس 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 52,130 21,637,208,285 Rls. 822,590 $
82 1393 سوئيس 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 21,542,741,378 Rls. 821,284 $
83 1393 سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 32,660 21,505,155,909 Rls. 829,624 $
84 1393 سوئيس 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 466,000 20,957,177,365 Rls. 788,010 $
85 1393 سوئيس 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 57,500 20,951,992,110 Rls. 825,246 $
86 1393 سوئيس 30049020 اتيدرونيت دي سديم 5,191 20,883,394,655 Rls. 784,338 $
87 1393 سوئيس 29334900 سايرترکيبات دا را ي ساختارحلقه هاي کيتولئين ياا يزوکيتولئين (هيدروژنه نشده باشد )که بيشترمترا کم نشده باشدغيرمذكور 11 20,496,955,337 Rls. 784,299 $
88 1393 سوئيس 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 9,799 20,454,894,397 Rls. 767,294 $
89 1393 سوئيس 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 2,136 20,299,698,445 Rls. 762,688 $
90 1393 سوئيس 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 89,385 20,222,458,686 Rls. 758,020 $
91 1393 سوئيس 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 85 19,583,772,163 Rls. 749,200 $
92 1393 سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 13,975 19,524,024,356 Rls. 722,105 $
93 1393 سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 4,383 19,159,776,193 Rls. 709,928 $
94 1393 سوئيس 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 3,230 18,817,400,000 Rls. 714,925 $
95 1393 سوئيس 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 56,265 18,668,109,764 Rls. 695,497 $
96 1393 سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 147,113 18,329,737,668 Rls. 688,926 $
97 1393 سوئيس 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 44,671 18,121,000,000 Rls. 721,895 $
98 1393 سوئيس 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 8,900 18,041,041,628 Rls. 675,846 $
99 1393 سوئيس 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 2,550 17,786,494,013 Rls. 663,286 $
100 1393 سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 76,650 17,342,222,384 Rls. 656,393 $
101 1393 سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 630 16,751,070,860 Rls. 654,467 $
102 1393 سوئيس 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 13,469 16,526,043,387 Rls. 620,665 $
103 1393 سوئيس 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 68,368 16,288,143,561 Rls. 614,307 $
104 1393 سوئيس 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,561 15,937,060,001 Rls. 596,881 $
105 1393 سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 8,080 15,927,349,336 Rls. 599,064 $
106 1393 سوئيس 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 155,557 15,581,857,882 Rls. 597,184 $
107 1393 سوئيس 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 89,100 15,534,377,804 Rls. 610,532 $
108 1393 سوئيس 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 95,838 15,509,531,264 Rls. 580,357 $
109 1393 سوئيس 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 32,300 15,353,575,130 Rls. 580,858 $
110 1393 سوئيس 30012000 عصارهکهاي غدد يا ساير اعضاء يا ترشحات آنها 897 15,295,092,826 Rls. 574,960 $
111 1393 سوئيس 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,734 15,274,334,383 Rls. 592,668 $
112 1393 سوئيس 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 195,000 15,067,258,247 Rls. 571,000 $
113 1393 سوئيس 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 19,999 14,878,034,870 Rls. 571,667 $
114 1393 سوئيس 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 6,383 14,721,282,361 Rls. 566,713 $
115 1393 سوئيس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 985,852 14,707,524,125 Rls. 576,472 $
116 1393 سوئيس 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 143,000 14,648,999,067 Rls. 550,963 $
117 1393 سوئيس 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 115,587 14,551,277,030 Rls. 557,878 $
118 1393 سوئيس 21069085 کآدامس بدون قند 83,386 13,895,621,539 Rls. 524,507 $
119 1393 سوئيس 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 868,860 13,462,818,889 Rls. 527,767 $
120 1393 سوئيس 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,976 13,363,043,057 Rls. 503,303 $
121 1393 سوئيس 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,059 12,969,042,983 Rls. 507,592 $
122 1393 سوئيس 10059000 - بذر ذرت 15,780 12,841,062,001 Rls. 483,375 $
123 1393 سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 173,720 12,536,514,438 Rls. 468,561 $
124 1393 سوئيس 87131090 سايرصندليهاي چرخ دا رمعلولين که بدون عمل مکانيکي رانده ميشودغيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 12,427,230,400 Rls. 457,927 $
125 1393 سوئيس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 806,316 12,060,632,360 Rls. 463,853 $
126 1393 سوئيس 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 158,092 12,005,865,818 Rls. 470,394 $
127 1393 سوئيس 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 106,000 11,967,468,777 Rls. 450,764 $
128 1393 سوئيس 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 11,758 11,690,284,980 Rls. 444,422 $
129 1393 سوئيس 34039910 روانکكننده سيليكوني 31,340 11,573,051,175 Rls. 438,961 $
130 1393 سوئيس 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 5,658 11,539,561,381 Rls. 432,631 $
131 1393 سوئيس 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 23,800 10,538,712,286 Rls. 397,026 $
132 1393 سوئيس 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 30,540 10,434,757,448 Rls. 385,708 $
133 1393 سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 71,810 10,334,265,412 Rls. 386,864 $
134 1393 سوئيس 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 3,080 10,236,358,413 Rls. 381,229 $
135 1393 سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,110 10,081,150,261 Rls. 375,496 $
136 1393 سوئيس 59021090 سايرپارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنايلون يا ا ز ساير پلي آميدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 39,354 9,904,799,999 Rls. 386,982 $
137 1393 سوئيس 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,668 9,728,599,521 Rls. 365,256 $
138 1393 سوئيس 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 105,000 9,533,614,594 Rls. 356,109 $
139 1393 سوئيس 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 1,675 9,137,841,474 Rls. 333,102 $
140 1393 سوئيس 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 120,000 8,990,421,997 Rls. 336,746 $
141 1393 سوئيس 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 12,500 8,788,404,720 Rls. 333,253 $
142 1393 سوئيس 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 3,600 8,684,166,745 Rls. 325,459 $
143 1393 سوئيس 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 36,391 8,638,069,168 Rls. 321,788 $
144 1393 سوئيس 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 3,913 8,460,384,517 Rls. 318,194 $
145 1393 سوئيس 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 17,480 8,358,820,705 Rls. 317,951 $
146 1393 سوئيس 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 173,800 8,348,438,955 Rls. 320,321 $
147 1393 سوئيس 90251110 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،پرشده بامايع براي خواندن مستقيم 1,805 8,346,902,038 Rls. 314,655 $
148 1393 سوئيس 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 5,840 7,973,880,751 Rls. 291,571 $
149 1393 سوئيس 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,997 7,903,939,118 Rls. 291,211 $
150 1393 سوئيس 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 11,986 7,882,914,778 Rls. 297,350 $
151 1393 سوئيس 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 12,861 7,847,991,064 Rls. 289,188 $
152 1393 سوئيس 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 38,348 7,779,629,219 Rls. 295,097 $
153 1393 سوئيس 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 20,960 7,759,681,517 Rls. 290,905 $
154 1393 سوئيس 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 36,000 7,688,528,224 Rls. 283,933 $
155 1393 سوئيس 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 117,120 7,621,200,322 Rls. 282,991 $
156 1393 سوئيس 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 18,608 7,586,569,110 Rls. 297,147 $
157 1393 سوئيس 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 38,490 7,487,950,134 Rls. 281,717 $
158 1393 سوئيس 32121000 ورقهکهاي داغکزني 5,034 7,468,657,873 Rls. 280,806 $
159 1393 سوئيس 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 40,940 7,396,070,466 Rls. 275,394 $
160 1393 سوئيس 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 486,279 7,273,615,399 Rls. 279,744 $
161 1393 سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 939 7,239,260,591 Rls. 279,066 $
162 1393 سوئيس 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 34,055 7,226,165,209 Rls. 275,397 $
163 1393 سوئيس 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 39 7,194,375,556 Rls. 286,223 $
164 1393 سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 20,050 6,956,145,071 Rls. 261,735 $
165 1393 سوئيس 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 18,170 6,952,242,688 Rls. 270,195 $
166 1393 سوئيس 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 2,178 6,933,349,832 Rls. 265,230 $
167 1393 سوئيس 29291000 ايزوسياناتکها 33,000 6,927,763,318 Rls. 264,939 $
168 1393 سوئيس 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 12,910 6,894,214,241 Rls. 254,653 $
169 1393 سوئيس 90219010 دريچه قلب 81 6,695,166,144 Rls. 259,063 $
170 1393 سوئيس 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 4,000 6,632,938,867 Rls. 248,304 $
171 1393 سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 26,196 6,606,432,825 Rls. 255,054 $
172 1393 سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 7,744 6,556,410,810 Rls. 245,442 $
173 1393 سوئيس 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 12,920 6,244,271,768 Rls. 230,934 $
174 1393 سوئيس 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 12,750 6,121,488,830 Rls. 228,799 $
175 1393 سوئيس 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 6,163 5,937,524,405 Rls. 230,104 $
176 1393 سوئيس 91011100 ساعت مچي برقي ،فقط بانمايشگر مکانيکي,باقاب ا زفلزات گرانبها ياازفلز معمولي باروكش ياپوشش فلزات گرانبها 10 5,781,776,205 Rls. 225,000 $
177 1393 سوئيس 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 1,871 5,391,748,730 Rls. 203,841 $
178 1393 سوئيس 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,381 5,378,778,767 Rls. 203,805 $
179 1393 سوئيس 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 32,181 5,284,794,752 Rls. 196,543 $
180 1393 سوئيس 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,310 5,215,503,290 Rls. 194,144 $
181 1393 سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 19,755 5,050,454,762 Rls. 189,804 $
182 1393 سوئيس 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 0 5,042,149,003 Rls. 188,264 $
183 1393 سوئيس 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 15,785 5,037,719,441 Rls. 194,390 $
184 1393 سوئيس 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 43,646 5,007,949,692 Rls. 195,370 $
185 1393 سوئيس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,772 4,985,981,174 Rls. 183,884 $
186 1393 سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 743 4,837,279,114 Rls. 188,148 $
187 1393 سوئيس 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,254 4,733,396,809 Rls. 185,307 $
188 1393 سوئيس 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 534 4,660,502,125 Rls. 176,134 $
189 1393 سوئيس 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 33,750 4,553,369,466 Rls. 170,437 $
190 1393 سوئيس 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,643 4,549,706,645 Rls. 169,116 $
191 1393 سوئيس 29223100 آمفيرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح اين محصولات 800 4,499,706,498 Rls. 169,149 $
192 1393 سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 603 4,438,982,581 Rls. 165,291 $
193 1393 سوئيس 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 9,880 4,410,299,540 Rls. 166,357 $
194 1393 سوئيس 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 191 4,358,243,730 Rls. 162,675 $
195 1393 سوئيس 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 44,628 4,325,674,808 Rls. 162,082 $
196 1393 سوئيس 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 795 4,311,066,250 Rls. 161,559 $
197 1393 سوئيس 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 3,100 4,268,226,357 Rls. 156,071 $
198 1393 سوئيس 27060000 قطران زغالکسنگ، قطران لينييت يا قطران تورب و ساير قطرانکهاي معدني، حتي آب گرفتهکشده يا تا اندازهکاي تقطير شده و همچنين قطران دوباره تركيب شده. 218,650 4,250,043,843 Rls. 158,112 $
199 1393 سوئيس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 426 4,229,372,941 Rls. 156,280 $
200 1393 سوئيس 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 60,000 4,147,069,968 Rls. 158,136 $
مجموع کل
64,009,368,934,261 ريال
مجموع کل
2,400,590,121 دلار