آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 سوئد 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 5,443,120 6,691,344,097,788 Rls. 251,687,478 $
2 1393 سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 394,349 428,894,932,758 Rls. 16,808,121 $
3 1393 سوئد 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 42,514 191,884,150,769 Rls. 7,162,165 $
4 1393 سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 36,384 184,579,461,098 Rls. 7,031,044 $
5 1393 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 6,703,956 144,354,540,428 Rls. 5,458,076 $
6 1393 سوئد 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 307,416 109,162,182,847 Rls. 4,120,116 $
7 1393 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 346,520 98,496,264,006 Rls. 3,836,136 $
8 1393 سوئد 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 41 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 213,040 79,141,203,790 Rls. 2,915,572 $
9 1393 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 2,275,482 78,731,107,887 Rls. 3,002,395 $
10 1393 سوئد 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 54,471 61,161,633,818 Rls. 2,329,584 $
11 1393 سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 146,558 60,489,441,184 Rls. 2,243,347 $
12 1393 سوئد 84821000 بلبرينگ. 106,691 55,795,548,062 Rls. 2,126,597 $
13 1393 سوئد 27101930 گريس 916,858 53,638,823,733 Rls. 2,017,913 $
14 1393 سوئد 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,647 48,794,817,644 Rls. 1,820,386 $
15 1393 سوئد 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 46,791 45,976,239,976 Rls. 1,751,342 $
16 1393 سوئد 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 27,497 39,443,072,785 Rls. 1,527,253 $
17 1393 سوئد 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 309,207 38,471,570,255 Rls. 1,431,117 $
18 1393 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 517,392 33,506,604,243 Rls. 1,281,328 $
19 1393 سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 36,378 33,091,818,422 Rls. 1,248,043 $
20 1393 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 44,158 25,201,720,558 Rls. 954,822 $
21 1393 سوئد 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 211,400 24,473,298,717 Rls. 928,389 $
22 1393 سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 22,476 24,294,504,706 Rls. 921,477 $
23 1393 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 39,781 22,643,659,994 Rls. 877,252 $
24 1393 سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 64,102 20,946,563,030 Rls. 810,803 $
25 1393 سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 28,094 20,815,606,613 Rls. 784,517 $
26 1393 سوئد 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 770 15,609,589,778 Rls. 601,936 $
27 1393 سوئد 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 112,480 15,147,310,900 Rls. 558,159 $
28 1393 سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 11,974 14,824,957,324 Rls. 562,994 $
29 1393 سوئد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 16,001 14,146,126,833 Rls. 544,850 $
30 1393 سوئد 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 323,000 14,020,983,336 Rls. 524,082 $
31 1393 سوئد 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 10,882 11,716,118,992 Rls. 438,822 $
32 1393 سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 152,250 11,583,358,317 Rls. 435,876 $
33 1393 سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 182,741 11,065,714,030 Rls. 418,835 $
34 1393 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 21,000 9,489,075,937 Rls. 341,863 $
35 1393 سوئد 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 1 9,224,023,117 Rls. 349,763 $
36 1393 سوئد 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 3,406 8,994,226,720 Rls. 327,791 $
37 1393 سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 124,446 8,837,290,701 Rls. 329,718 $
38 1393 سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,521 8,781,983,488 Rls. 330,493 $
39 1393 سوئد 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,330 8,494,107,857 Rls. 341,019 $
40 1393 سوئد 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,600 8,359,450,000 Rls. 327,360 $
41 1393 سوئد 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاک بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذکورنباشد 5,455 8,106,136,170 Rls. 317,875 $
42 1393 سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 333 8,093,669,728 Rls. 305,272 $
43 1393 سوئد 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 33,780 8,062,481,406 Rls. 300,000 $
44 1393 سوئد 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 13,691 8,055,485,256 Rls. 308,848 $
45 1393 سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 353 7,846,771,747 Rls. 302,305 $
46 1393 سوئد 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 67,160 7,627,065,600 Rls. 306,468 $
47 1393 سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 608 7,562,394,817 Rls. 286,392 $
48 1393 سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 18,947 7,504,031,576 Rls. 278,751 $
49 1393 سوئد 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 54,916 6,963,006,312 Rls. 255,468 $
50 1393 سوئد 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 1,320 6,826,987,931 Rls. 257,127 $
51 1393 سوئد 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 133 6,615,042,114 Rls. 249,112 $
52 1393 سوئد 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 33,786 6,411,628,773 Rls. 245,591 $
53 1393 سوئد 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 980 6,103,515,092 Rls. 237,741 $
54 1393 سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 12,780 6,088,814,133 Rls. 233,757 $
55 1393 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 6,590 6,009,541,696 Rls. 223,495 $
56 1393 سوئد 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 1,933 5,943,049,388 Rls. 231,938 $
57 1393 سوئد 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 3,380 5,885,510,290 Rls. 230,795 $
58 1393 سوئد 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 4,970 5,191,087,240 Rls. 196,388 $
59 1393 سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 27,897 5,191,059,072 Rls. 193,375 $
60 1393 سوئد 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 289 4,885,478,643 Rls. 182,362 $
61 1393 سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 21,000 4,749,473,696 Rls. 180,882 $
62 1393 سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 40,800 4,746,407,806 Rls. 179,683 $
63 1393 سوئد 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 134,640 4,723,900,000 Rls. 184,896 $
64 1393 سوئد 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 7,689 4,702,800,000 Rls. 169,422 $
65 1393 سوئد 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 12 4,680,125,890 Rls. 177,562 $
66 1393 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 10,871 4,670,733,316 Rls. 180,090 $
67 1393 سوئد 27101920 روغن صنعتي 20,794 4,582,558,134 Rls. 178,915 $
68 1393 سوئد 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 646 4,526,749,382 Rls. 170,750 $
69 1393 سوئد 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 26 4,410,166,323 Rls. 166,260 $
70 1393 سوئد 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 81,340 4,308,000,000 Rls. 172,665 $
71 1393 سوئد 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 73,000 4,300,436,382 Rls. 168,645 $
72 1393 سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 125,380 4,222,072,887 Rls. 157,543 $
73 1393 سوئد 90151000 مسافت ياب ها 684 4,196,503,788 Rls. 157,455 $
74 1393 سوئد 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 152,688 4,040,192,351 Rls. 153,900 $
75 1393 سوئد 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 57,669 3,944,937,455 Rls. 148,353 $
76 1393 سوئد 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 2,045 3,915,249,720 Rls. 146,245 $
77 1393 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 957 3,878,684,015 Rls. 145,800 $
78 1393 سوئد 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 2,139 3,717,968,057 Rls. 138,203 $
79 1393 سوئد 85340000 مدا رهاي چاپي 112 3,549,952,187 Rls. 134,481 $
80 1393 سوئد 84341000 ماشين هاي شيردوش 8,570 3,516,898,664 Rls. 128,260 $
81 1393 سوئد 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,939 3,512,641,924 Rls. 136,660 $
82 1393 سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 595 3,489,784,557 Rls. 128,633 $
83 1393 سوئد 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 20,800 3,314,424,786 Rls. 125,021 $
84 1393 سوئد 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 0 3,297,422,909 Rls. 122,244 $
85 1393 سوئد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,143 3,268,741,011 Rls. 127,124 $
86 1393 سوئد 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 6,230 3,158,000,000 Rls. 118,136 $
87 1393 سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 975 3,047,497,163 Rls. 116,519 $
88 1393 سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 397 3,009,683,979 Rls. 113,092 $
89 1393 سوئد 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 1,451 2,863,915,210 Rls. 112,095 $
90 1393 سوئد 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 2,065 2,833,743,772 Rls. 110,590 $
91 1393 سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 2,172 2,807,276,875 Rls. 106,764 $
92 1393 سوئد 73042400 ساير لوله هابراي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز . 46,000 2,734,806,963 Rls. 105,836 $
93 1393 سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,227 2,725,921,851 Rls. 98,377 $
94 1393 سوئد 84411000 ماشينهاي برش 36,500 2,667,749,856 Rls. 102,452 $
95 1393 سوئد 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 28,652 2,574,093,696 Rls. 96,329 $
96 1393 سوئد 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 750 2,462,322,240 Rls. 88,560 $
97 1393 سوئد 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,315 2,425,000,000 Rls. 94,708 $
98 1393 سوئد 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,645 2,419,795,072 Rls. 91,203 $
99 1393 سوئد 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 19,734 2,176,216,719 Rls. 85,342 $
100 1393 سوئد 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 7,700 2,156,786,115 Rls. 77,571 $
101 1393 سوئد 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,221 2,046,234,000 Rls. 80,244 $
102 1393 سوئد 90191010 تشک موا ج 1,168 2,031,675,080 Rls. 75,405 $
103 1393 سوئد 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 58,130 2,016,600,000 Rls. 78,931 $
104 1393 سوئد 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 3,629 2,004,442,453 Rls. 72,891 $
105 1393 سوئد 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 26,608 1,991,329,867 Rls. 74,200 $
106 1393 سوئد 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 380 1,960,436,613 Rls. 78,575 $
107 1393 سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 193 1,959,641,269 Rls. 72,907 $
108 1393 سوئد 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 1,743 1,822,111,234 Rls. 67,551 $
109 1393 سوئد 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 180 1,803,410,145 Rls. 67,546 $
110 1393 سوئد 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 126,332 1,768,544,621 Rls. 68,206 $
111 1393 سوئد 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 22,000 1,762,218,600 Rls. 69,071 $
112 1393 سوئد 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 4,730 1,758,443,186 Rls. 65,921 $
113 1393 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,640 1,685,590,265 Rls. 65,764 $
114 1393 سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 5,953 1,665,401,703 Rls. 65,117 $
115 1393 سوئد 29159092 دواتيل هگزا نوئيك اسيد 33,600 1,620,257,095 Rls. 58,474 $
116 1393 سوئد 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 21,000 1,611,666,541 Rls. 60,401 $
117 1393 سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 124 1,571,345,561 Rls. 61,409 $
118 1393 سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,651 1,503,335,022 Rls. 57,982 $
119 1393 سوئد 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 56 1,437,930,297 Rls. 56,180 $
120 1393 سوئد 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 17,450 1,428,809,120 Rls. 53,427 $
121 1393 سوئد 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 10 1,422,025,121 Rls. 53,174 $
122 1393 سوئد 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 38 1,389,722,936 Rls. 52,229 $
123 1393 سوئد 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 8,060 1,366,770,817 Rls. 49,977 $
124 1393 سوئد 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 559 1,351,888,312 Rls. 50,634 $
125 1393 سوئد 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 15,102 1,282,982,924 Rls. 47,059 $
126 1393 سوئد 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 42,200 1,281,219,077 Rls. 48,112 $
127 1393 سوئد 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 2,161 1,279,713,481 Rls. 48,391 $
128 1393 سوئد 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگرسفيد شده يا نشده 11,898 1,253,930,100 Rls. 46,362 $
129 1393 سوئد 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 3,522 1,239,460,000 Rls. 45,672 $
130 1393 سوئد 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 8,235 1,215,727,664 Rls. 49,041 $
131 1393 سوئد 38249030 موا دآبکاري 6,000 1,173,834,150 Rls. 46,033 $
132 1393 سوئد 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 10,470 1,129,226,122 Rls. 41,917 $
133 1393 سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,071 1,128,988,077 Rls. 43,399 $
134 1393 سوئد 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 5,850 1,070,504,397 Rls. 41,808 $
135 1393 سوئد 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 22,000 1,061,019,000 Rls. 39,191 $
136 1393 سوئد 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 15,000 1,019,478,750 Rls. 39,925 $
137 1393 سوئد 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 25 978,197,792 Rls. 38,203 $
138 1393 سوئد 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 602 962,483,377 Rls. 38,699 $
139 1393 سوئد 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 410 954,926,606 Rls. 36,626 $
140 1393 سوئد 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 14,000 951,619,750 Rls. 37,267 $
141 1393 سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 2,303 936,516,570 Rls. 35,061 $
142 1393 سوئد 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 844 921,926,267 Rls. 35,938 $
143 1393 سوئد 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 19,950 918,780,034 Rls. 35,981 $
144 1393 سوئد 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 19,929 906,701,958 Rls. 33,411 $
145 1393 سوئد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,053 893,528,478 Rls. 33,953 $
146 1393 سوئد 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 25 878,818,246 Rls. 31,890 $
147 1393 سوئد 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 150 873,764,639 Rls. 31,866 $
148 1393 سوئد 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 70 857,996,512 Rls. 32,136 $
149 1393 سوئد 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 436 850,933,663 Rls. 33,084 $
150 1393 سوئد 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 12,500 849,671,875 Rls. 33,275 $
151 1393 سوئد 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 537 847,110,872 Rls. 31,215 $
152 1393 سوئد 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 396 834,274,616 Rls. 30,929 $
153 1393 سوئد 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 704 831,479,353 Rls. 31,626 $
154 1393 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 2,250 827,832,585 Rls. 32,344 $
155 1393 سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 104 794,504,847 Rls. 29,657 $
156 1393 سوئد 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 442 785,579,800 Rls. 29,324 $
157 1393 سوئد 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,016 770,775,086 Rls. 29,303 $
158 1393 سوئد 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,707 764,691,085 Rls. 29,525 $
159 1393 سوئد 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 18,037 755,533,636 Rls. 29,572 $
160 1393 سوئد 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 493 744,735,130 Rls. 29,076 $
161 1393 سوئد 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 347 690,799,684 Rls. 26,801 $
162 1393 سوئد 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 54 680,000,000 Rls. 26,667 $
163 1393 سوئد 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 230 672,758,357 Rls. 26,260 $
164 1393 سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 558 658,290,772 Rls. 24,685 $
165 1393 سوئد 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 2,280 655,395,483 Rls. 24,334 $
166 1393 سوئد 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت وماشين آلات راهسازي وکشاورزي 815 648,402,982 Rls. 23,754 $
167 1393 سوئد 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 938 624,919,595 Rls. 22,749 $
168 1393 سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 166 607,261,158 Rls. 23,762 $
169 1393 سوئد 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 477 580,538,643 Rls. 22,623 $
170 1393 سوئد 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 80 561,652,066 Rls. 22,025 $
171 1393 سوئد 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 88 539,081,870 Rls. 19,743 $
172 1393 سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 429 511,052,819 Rls. 20,003 $
173 1393 سوئد 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 406 511,023,450 Rls. 18,994 $
174 1393 سوئد 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 168 486,102,618 Rls. 18,806 $
175 1393 سوئد 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,301 483,196,656 Rls. 18,412 $
176 1393 سوئد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 100 477,608,121 Rls. 18,376 $
177 1393 سوئد 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 51 451,516,400 Rls. 16,865 $
178 1393 سوئد 90321000 ترموستات 77 443,156,045 Rls. 17,306 $
179 1393 سوئد 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,560 439,145,748 Rls. 16,016 $
180 1393 سوئد 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 8,235 437,263,504 Rls. 16,494 $
181 1393 سوئد 84133010 پمپ ا نژکتور 100 436,328,992 Rls. 16,834 $
182 1393 سوئد 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,446 436,164,474 Rls. 16,165 $
183 1393 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,286 418,663,524 Rls. 15,910 $
184 1393 سوئد 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 345 415,025,824 Rls. 15,655 $
185 1393 سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 96 405,620,873 Rls. 15,581 $
186 1393 سوئد 29151100 اسيد فرميك 18,560 402,589,927 Rls. 14,399 $
187 1393 سوئد 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 140 387,749,150 Rls. 15,123 $
188 1393 سوئد 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,752 386,922,250 Rls. 14,807 $
189 1393 سوئد 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 100 386,806,181 Rls. 14,575 $
190 1393 سوئد 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 19,263 374,667,962 Rls. 13,625 $
191 1393 سوئد 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 2,308 371,076,685 Rls. 13,431 $
192 1393 سوئد 62101000 لباس دوخته ومهياازپارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603 1,513 359,195,608 Rls. 13,490 $
193 1393 سوئد 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 596 356,662,652 Rls. 13,326 $
194 1393 سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 57 346,248,822 Rls. 13,395 $
195 1393 سوئد 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 23 345,209,448 Rls. 12,977 $
196 1393 سوئد 90153000 ترا زها 370 344,288,744 Rls. 12,744 $
197 1393 سوئد 15132912 ---- پالم كرنل استئارين 4,995 343,488,608 Rls. 12,688 $
198 1393 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,065 329,748,880 Rls. 12,159 $
199 1393 سوئد 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 347 321,045,623 Rls. 12,326 $
200 1393 سوئد 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 35 321,040,360 Rls. 12,053 $
مجموع کل
9,157,385,581,108 ريال
مجموع کل
345,638,183 دلار