آمار کل " واردات از" کشور "ساير کشورهاي خارجي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ساير کشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 65,845,000 853,830,856,869 Rls. 33,107,667 $
2 1393 ساير کشورهاي خارجي 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 8,493,000 25,024,648,177 Rls. 908,072 $
3 1393 ساير کشورهاي خارجي 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 250,000 2,235,371,600 Rls. 80,397 $
4 1393 ساير کشورهاي خارجي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,430 570,262,080 Rls. 21,064 $
5 1393 ساير کشورهاي خارجي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 55 304,471,300 Rls. 10,951 $
6 1393 ساير کشورهاي خارجي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,800 187,466,970 Rls. 6,924 $
7 1393 ساير کشورهاي خارجي 52093200 پارچه تاروپودف 3يا4نخ جناغي همچنين جناغي مورب باف, رنگرزي شده, باحدا قل 85%پنبه,به وزن هرمترحداقل 200گرم 787 138,869,389 Rls. 5,065 $
8 1393 ساير کشورهاي خارجي 85164000 ا توي برقي 1,160 119,553,762 Rls. 4,416 $
9 1393 ساير کشورهاي خارجي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 860 88,836,345 Rls. 3,281 $
10 1393 ساير کشورهاي خارجي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 170 17,141,990 Rls. 633 $
مجموع کل
882,517,478,482 ريال
مجموع کل
34,148,471 دلار
[1]