آمار کل " واردات از" کشور "جيبوتي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 جيبوتي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 4,000 122,184,000 Rls. 4,774 $
مجموع کل
122,184,000 ريال
مجموع کل
4,774 دلار
[1]