آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 11,240,028 16,409,434,634,455 Rls. 615,469,112 $
2 1393 جمهوري کره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 232,746,403 4,158,105,138,955 Rls. 155,808,457 $
3 1393 جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه . 190,072 3,663,085,093,248 Rls. 137,136,341 $
4 1393 جمهوري کره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 19,250,618 3,581,604,076,723 Rls. 137,265,875 $
5 1393 جمهوري کره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 16,395,077 2,239,274,818,826 Rls. 84,948,672 $
6 1393 جمهوري کره 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 4,498,772 2,088,294,250,951 Rls. 79,212,767 $
7 1393 جمهوري کره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 55,399,002 1,671,460,948,086 Rls. 63,609,158 $
8 1393 جمهوري کره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 86,113,253 1,596,263,944,937 Rls. 60,521,981 $
9 1393 جمهوري کره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 9,816,282 1,544,087,023,681 Rls. 58,132,905 $
10 1393 جمهوري کره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 19,710,937 1,371,974,509,098 Rls. 51,480,143 $
11 1393 جمهوري کره 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 6,354,978 1,352,131,626,777 Rls. 49,428,285 $
12 1393 جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 52,249,322 1,267,840,104,702 Rls. 47,170,496 $
13 1393 جمهوري کره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 لغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 4,808,723 1,245,987,077,930 Rls. 45,920,784 $
14 1393 جمهوري کره 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 24,357,360 1,239,960,774,789 Rls. 46,613,971 $
15 1393 جمهوري کره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 10,564,174 1,233,753,733,807 Rls. 47,036,192 $
16 1393 جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,092,675 1,122,972,960,447 Rls. 42,300,321 $
17 1393 جمهوري کره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 18,544,656 1,067,935,359,473 Rls. 40,475,914 $
18 1393 جمهوري کره 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 388,523 996,130,715,042 Rls. 37,458,067 $
19 1393 جمهوري کره 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 4,666,948 993,497,716,425 Rls. 37,568,134 $
20 1393 جمهوري کره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 26,373,000 952,846,748,220 Rls. 35,638,407 $
21 1393 جمهوري کره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 23,456,124 914,278,942,578 Rls. 34,570,957 $
22 1393 جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,691,099 910,000,348,537 Rls. 34,555,453 $
23 1393 جمهوري کره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 11,526,923 865,672,620,432 Rls. 31,393,165 $
24 1393 جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,249,087 852,564,477,952 Rls. 32,325,604 $
25 1393 جمهوري کره 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 1,429,850 847,939,000,000 Rls. 33,985,531 $
26 1393 جمهوري کره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 965,957 832,758,146,883 Rls. 31,243,680 $
27 1393 جمهوري کره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 41,464,471 811,728,398,720 Rls. 30,686,852 $
28 1393 جمهوري کره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 593,500 804,945,114,283 Rls. 29,636,007 $
29 1393 جمهوري کره 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 1,160,184 792,532,608,243 Rls. 30,073,707 $
30 1393 جمهوري کره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 15,317,400 753,783,820,921 Rls. 28,263,220 $
31 1393 جمهوري کره 29291000 ايزوسياناتکها 10,652,587 740,950,752,023 Rls. 27,916,752 $
32 1393 جمهوري کره 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 5,400,430 722,798,856,575 Rls. 27,346,421 $
33 1393 جمهوري کره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 197,906 719,340,236,772 Rls. 27,259,284 $
34 1393 جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 14,647,571 717,915,761,869 Rls. 26,926,302 $
35 1393 جمهوري کره 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 26,532,390 701,276,715,630 Rls. 26,056,968 $
36 1393 جمهوري کره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 43,925,356 700,154,854,920 Rls. 26,281,767 $
37 1393 جمهوري کره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 1,748,807 686,949,522,680 Rls. 26,114,434 $
38 1393 جمهوري کره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 11,019,470 683,079,499,222 Rls. 25,638,264 $
39 1393 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,292,300 676,669,522,641 Rls. 25,653,664 $
40 1393 جمهوري کره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 9,668,798 659,724,665,643 Rls. 24,950,140 $
41 1393 جمهوري کره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,992,010 636,507,393,505 Rls. 24,062,584 $
42 1393 جمهوري کره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 23,596,143 600,012,438,595 Rls. 22,897,179 $
43 1393 جمهوري کره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 2,938,122 565,864,711,277 Rls. 20,845,379 $
44 1393 جمهوري کره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 4,283,605 552,915,102,168 Rls. 20,681,915 $
45 1393 جمهوري کره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 4,008,368 552,279,510,425 Rls. 20,744,286 $
46 1393 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 19,497,848 541,720,732,342 Rls. 20,188,786 $
47 1393 جمهوري کره 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 2,178,236 528,811,496,473 Rls. 19,996,936 $
48 1393 جمهوري کره 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 1,295,371 518,900,839,263 Rls. 19,556,645 $
49 1393 جمهوري کره 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,835,786 507,677,548,737 Rls. 18,826,919 $
50 1393 جمهوري کره 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 10,450,950 481,876,139,115 Rls. 17,843,594 $
51 1393 جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 10,455 454,889,153,838 Rls. 17,163,987 $
52 1393 جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 8,604,211 450,913,151,789 Rls. 16,935,341 $
53 1393 جمهوري کره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 20,862,627 443,582,227,676 Rls. 16,578,638 $
54 1393 جمهوري کره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,605,619 437,047,551,552 Rls. 16,324,248 $
55 1393 جمهوري کره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 7,952,784 434,967,503,138 Rls. 16,572,389 $
56 1393 جمهوري کره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 5,937,735 432,352,741,605 Rls. 16,418,257 $
57 1393 جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 571,864 422,194,963,797 Rls. 15,640,964 $
58 1393 جمهوري کره 10039000 جو باستثناي بذر 56,270,355 417,000,331,253 Rls. 15,394,177 $
59 1393 جمهوري کره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 20,380,764 406,555,895,885 Rls. 15,608,081 $
60 1393 جمهوري کره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 749,147 405,299,040,677 Rls. 15,190,706 $
61 1393 جمهوري کره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,947,580 402,998,021,261 Rls. 15,097,185 $
62 1393 جمهوري کره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 7,192,198 398,185,752,793 Rls. 15,063,619 $
63 1393 جمهوري کره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 838,379 393,704,677,537 Rls. 14,825,621 $
64 1393 جمهوري کره 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 1,524,725 390,740,756,830 Rls. 15,085,880 $
65 1393 جمهوري کره 84159012 قسمت خارجي دستگاهکهاي 84151020 2,031,084 388,917,465,707 Rls. 14,948,238 $
66 1393 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 860,429 386,527,424,429 Rls. 14,595,571 $
67 1393 جمهوري کره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,430,119 372,192,259,444 Rls. 14,036,125 $
68 1393 جمهوري کره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,748,881 359,498,042,589 Rls. 13,755,925 $
69 1393 جمهوري کره 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 41,275,178 357,086,707,833 Rls. 13,139,562 $
70 1393 جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,115,757 354,457,325,001 Rls. 13,315,934 $
71 1393 جمهوري کره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 15,252,673 351,621,710,800 Rls. 13,039,418 $
72 1393 جمهوري کره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,872,600 350,539,810,756 Rls. 13,101,155 $
73 1393 جمهوري کره 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 2,434,465 348,676,038,317 Rls. 13,041,020 $
74 1393 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,378,453 348,456,275,605 Rls. 13,245,951 $
75 1393 جمهوري کره 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 13,891,260 333,695,661,384 Rls. 12,614,001 $
76 1393 جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 295,242 317,581,063,980 Rls. 11,998,954 $
77 1393 جمهوري کره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 10,101,481 313,478,104,919 Rls. 11,960,675 $
78 1393 جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,556,646 309,153,893,557 Rls. 11,937,377 $
79 1393 جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 8,667,789 306,081,019,501 Rls. 11,425,938 $
80 1393 جمهوري کره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 11,759,275 302,855,890,398 Rls. 11,514,465 $
81 1393 جمهوري کره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 1,448,892 301,664,965,777 Rls. 11,435,340 $
82 1393 جمهوري کره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 68,128 300,843,731,156 Rls. 11,340,272 $
83 1393 جمهوري کره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 4,900,800 297,175,191,657 Rls. 11,329,551 $
84 1393 جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,870,329 290,973,201,074 Rls. 11,483,254 $
85 1393 جمهوري کره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 868,130 275,227,347,149 Rls. 10,506,584 $
86 1393 جمهوري کره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 3,304,750 273,127,739,418 Rls. 10,242,778 $
87 1393 جمهوري کره 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,262,985 269,492,339,853 Rls. 10,129,684 $
88 1393 جمهوري کره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,342,003 260,321,301,263 Rls. 9,724,608 $
89 1393 جمهوري کره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 913,521 259,508,661,119 Rls. 9,800,085 $
90 1393 جمهوري کره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 101,689 259,345,897,019 Rls. 9,816,178 $
91 1393 جمهوري کره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 7,193,560 258,497,061,446 Rls. 9,794,628 $
92 1393 جمهوري کره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 933,451 258,324,137,949 Rls. 9,772,016 $
93 1393 جمهوري کره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 3,813,775 254,515,253,155 Rls. 9,531,672 $
94 1393 جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 50,323 251,252,953,664 Rls. 9,492,391 $
95 1393 جمهوري کره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 3,491,000 249,576,446,239 Rls. 9,463,186 $
96 1393 جمهوري کره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 9,902,965 249,352,317,797 Rls. 9,441,536 $
97 1393 جمهوري کره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,469,596 249,216,738,140 Rls. 9,427,504 $
98 1393 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,592,670 248,399,609,286 Rls. 9,326,418 $
99 1393 جمهوري کره 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 4,050,681 236,747,078,007 Rls. 8,884,528 $
100 1393 جمهوري کره 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 328,006 225,932,934,132 Rls. 8,436,406 $
101 1393 جمهوري کره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,015,655 225,211,339,278 Rls. 8,521,338 $
102 1393 جمهوري کره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 1,062,060 225,188,367,662 Rls. 8,383,933 $
103 1393 جمهوري کره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 5,548,481 221,842,200,938 Rls. 8,485,386 $
104 1393 جمهوري کره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 189,384 219,832,801,409 Rls. 8,279,148 $
105 1393 جمهوري کره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 3,426,040 214,762,566,491 Rls. 8,144,168 $
106 1393 جمهوري کره 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,838,963 214,574,907,205 Rls. 8,439,378 $
107 1393 جمهوري کره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 369,508 209,355,741,029 Rls. 8,095,524 $
108 1393 جمهوري کره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 97,991 206,936,712,659 Rls. 7,742,751 $
109 1393 جمهوري کره 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 5,258,656 206,924,854,245 Rls. 7,907,782 $
110 1393 جمهوري کره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,244,894 204,932,262,857 Rls. 7,731,934 $
111 1393 جمهوري کره 24022000 سيگار حاوي توتون 949,781 204,639,804,047 Rls. 7,680,639 $
112 1393 جمهوري کره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 898,840 201,316,373,586 Rls. 7,609,657 $
113 1393 جمهوري کره 30022000 واكسنکها براي پزشكي 15,858 199,794,867,074 Rls. 7,455,253 $
114 1393 جمهوري کره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 7,350,644 198,968,842,450 Rls. 7,313,380 $
115 1393 جمهوري کره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 6,755,709 198,438,396,418 Rls. 7,481,803 $
116 1393 جمهوري کره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,956,460 195,502,617,340 Rls. 7,388,524 $
117 1393 جمهوري کره 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 1,151,486 193,808,093,379 Rls. 7,570,661 $
118 1393 جمهوري کره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 303,274 190,921,482,375 Rls. 7,373,891 $
119 1393 جمهوري کره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 661,899 189,292,110,305 Rls. 7,250,803 $
120 1393 جمهوري کره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 3,842,000 185,786,429,590 Rls. 7,003,839 $
121 1393 جمهوري کره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 3,781,800 185,483,116,558 Rls. 7,025,440 $
122 1393 جمهوري کره 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 3,747,200 181,208,901,054 Rls. 6,937,780 $
123 1393 جمهوري کره 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 5,203,208 175,089,421,610 Rls. 6,573,741 $
124 1393 جمهوري کره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 6,635,900 173,071,936,965 Rls. 6,477,661 $
125 1393 جمهوري کره 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 7,242,057 169,422,507,922 Rls. 6,480,776 $
126 1393 جمهوري کره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 3,398,800 169,085,364,540 Rls. 6,428,219 $
127 1393 جمهوري کره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 3,078,800 167,808,792,524 Rls. 6,394,160 $
128 1393 جمهوري کره 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 21,024 163,510,259,561 Rls. 6,068,499 $
129 1393 جمهوري کره 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 410,536 162,626,734,052 Rls. 6,072,332 $
130 1393 جمهوري کره 87089590 ---سايراجزاء وقطعات كيسه ايمني هوا 142,584 161,820,591,488 Rls. 6,277,947 $
131 1393 جمهوري کره 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,771,262 160,712,846,572 Rls. 6,096,445 $
132 1393 جمهوري کره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 26,783 153,841,964,044 Rls. 5,799,289 $
133 1393 جمهوري کره 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 2,787,103 150,935,382,981 Rls. 5,632,107 $
134 1393 جمهوري کره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,862,500 149,938,754,563 Rls. 5,623,980 $
135 1393 جمهوري کره 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 3,832,938 149,790,834,955 Rls. 5,671,115 $
136 1393 جمهوري کره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 947,717 149,326,144,938 Rls. 5,446,416 $
137 1393 جمهوري کره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 1,964,569 146,149,608,418 Rls. 5,507,569 $
138 1393 جمهوري کره 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 71,173 145,944,587,562 Rls. 5,497,395 $
139 1393 جمهوري کره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,861,056 144,636,619,896 Rls. 5,449,865 $
140 1393 جمهوري کره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 483,600 143,780,273,431 Rls. 5,430,983 $
141 1393 جمهوري کره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,761,209 143,741,258,212 Rls. 5,398,189 $
142 1393 جمهوري کره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 531,037 143,317,060,934 Rls. 5,404,778 $
143 1393 جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 65,723 140,653,566,347 Rls. 5,162,100 $
144 1393 جمهوري کره 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,375,560 138,828,436,521 Rls. 5,217,082 $
145 1393 جمهوري کره 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 159,530 138,687,619,340 Rls. 5,094,106 $
146 1393 جمهوري کره 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 2,620,017 135,877,191,213 Rls. 5,318,298 $
147 1393 جمهوري کره 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 226,711 134,187,119,602 Rls. 5,076,916 $
148 1393 جمهوري کره 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 1,105,932 134,037,124,350 Rls. 5,107,803 $
149 1393 جمهوري کره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 2,028,510 133,920,727,317 Rls. 5,079,787 $
150 1393 جمهوري کره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,306,620 133,814,178,964 Rls. 5,086,463 $
151 1393 جمهوري کره 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 1,983,000 133,110,551,519 Rls. 5,075,928 $
152 1393 جمهوري کره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 2,416,000 132,345,789,272 Rls. 4,985,249 $
153 1393 جمهوري کره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,126 131,200,486,369 Rls. 5,006,794 $
154 1393 جمهوري کره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,813,350 131,085,505,649 Rls. 4,941,096 $
155 1393 جمهوري کره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 2,300,550 128,300,128,614 Rls. 4,809,126 $
156 1393 جمهوري کره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 1,891,779 127,722,097,416 Rls. 4,827,789 $
157 1393 جمهوري کره 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 1,834,575 126,481,088,720 Rls. 4,863,091 $
158 1393 جمهوري کره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 89,744 125,054,386,228 Rls. 4,706,603 $
159 1393 جمهوري کره 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 2,711,400 124,395,442,185 Rls. 4,632,362 $
160 1393 جمهوري کره 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 2,387,600 119,321,167,216 Rls. 4,565,423 $
161 1393 جمهوري کره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 909,589 119,015,786,258 Rls. 4,482,148 $
162 1393 جمهوري کره 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 620,338 117,239,057,596 Rls. 4,446,013 $
163 1393 جمهوري کره 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 2,055,168 116,241,094,075 Rls. 4,420,845 $
164 1393 جمهوري کره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 1,554,211 116,179,095,850 Rls. 4,363,116 $
165 1393 جمهوري کره 86069200 وا گنهاي باري سبک وسنگين را ه آهن ياترا موا, روباز,باديوا ره هاي جدا نشدني به ا رتفاع بيش ا ز60cm 884,701 116,144,581,760 Rls. 4,359,338 $
166 1393 جمهوري کره 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 173,300 116,084,105,982 Rls. 4,289,734 $
167 1393 جمهوري کره 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,926,000 115,261,604,921 Rls. 4,329,785 $
168 1393 جمهوري کره 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 4,270,117 114,743,973,797 Rls. 4,247,688 $
169 1393 جمهوري کره 27101930 گريس 2,050,887 112,748,449,457 Rls. 4,393,932 $
170 1393 جمهوري کره 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 248,181 112,277,792,065 Rls. 4,361,835 $
171 1393 جمهوري کره 29141100 استن 2,690,205 111,473,403,411 Rls. 4,223,973 $
172 1393 جمهوري کره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 109,132 109,387,861,038 Rls. 4,129,074 $
173 1393 جمهوري کره 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 483,640 109,318,991,679 Rls. 4,120,687 $
174 1393 جمهوري کره 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 735,697 108,955,454,697 Rls. 4,113,046 $
175 1393 جمهوري کره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 30,299 108,794,292,382 Rls. 4,104,738 $
176 1393 جمهوري کره 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 2,207,497 108,253,081,083 Rls. 4,155,821 $
177 1393 جمهوري کره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 225,185 107,405,214,188 Rls. 4,042,345 $
178 1393 جمهوري کره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 262,745 106,738,985,824 Rls. 4,039,551 $
179 1393 جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 46,308 103,046,471,456 Rls. 3,976,938 $
180 1393 جمهوري کره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 1,880,890 102,912,656,363 Rls. 3,799,787 $
181 1393 جمهوري کره 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 519,520 102,826,615,546 Rls. 3,873,713 $
182 1393 جمهوري کره 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 6,047,880 102,736,089,690 Rls. 3,848,380 $
183 1393 جمهوري کره 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 145,093 101,336,048,087 Rls. 3,840,462 $
184 1393 جمهوري کره 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 350,531 101,130,705,263 Rls. 3,676,159 $
185 1393 جمهوري کره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,361 100,791,248,503 Rls. 3,769,684 $
186 1393 جمهوري کره 85407100 ماگنترون ها 94,395 100,746,692,945 Rls. 3,774,251 $
187 1393 جمهوري کره 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,462,019 100,586,884,733 Rls. 3,905,459 $
188 1393 جمهوري کره 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 2,087,817 100,045,037,900 Rls. 3,845,487 $
189 1393 جمهوري کره 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,794,855 99,389,881,671 Rls. 3,660,796 $
190 1393 جمهوري کره 86069100 وا گنهاي سرپوشيده وبسته . 1,092,000 99,318,526,697 Rls. 3,903,416 $
191 1393 جمهوري کره 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 907,683 99,311,660,964 Rls. 3,822,611 $
192 1393 جمهوري کره 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 234,181 99,081,570,007 Rls. 3,713,218 $
193 1393 جمهوري کره 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 2,881,500 98,206,778,526 Rls. 3,696,080 $
194 1393 جمهوري کره 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 3,607,843 96,737,132,352 Rls. 3,652,536 $
195 1393 جمهوري کره 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 3,000,000 96,033,211,651 Rls. 3,875,276 $
196 1393 جمهوري کره 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 2,001,575 95,729,277,080 Rls. 3,728,150 $
197 1393 جمهوري کره 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 126,161 95,165,348,949 Rls. 3,448,730 $
198 1393 جمهوري کره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 3,005,100 94,689,457,497 Rls. 3,567,033 $
199 1393 جمهوري کره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 329,298 94,261,716,214 Rls. 3,553,327 $
200 1393 جمهوري کره 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 1,022,843 93,870,750,956 Rls. 3,570,004 $
مجموع کل
101,511,529,333,214 ريال
مجموع کل
3,824,902,054 دلار