آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 661,120,511 5,611,742,575,895 Rls. 212,013,574 $
2 1393 ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 191,609,196 4,743,678,774,370 Rls. 179,144,581 $
3 1393 ترکيه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 280,398,470 4,185,904,465,334 Rls. 158,983,864 $
4 1393 ترکيه 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 117,924,179 2,878,709,556,661 Rls. 109,398,642 $
5 1393 ترکيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 100,430,669 2,676,259,402,865 Rls. 101,616,885 $
6 1393 ترکيه 10059010 ---ذرت دامي 346,477,312 2,624,070,730,494 Rls. 98,488,440 $
7 1393 ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 9,927,820 2,333,179,676,629 Rls. 87,443,686 $
8 1393 ترکيه 31042000 كلرور پتاسيم 153,896,569 1,690,275,155,772 Rls. 62,535,977 $
9 1393 ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 62,712,038 1,454,217,357,434 Rls. 54,820,008 $
10 1393 ترکيه 10039000 جو باستثناي بذر 202,381,957 1,362,801,719,301 Rls. 50,860,391 $
11 1393 ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 78,061,635 1,289,692,182,020 Rls. 49,331,921 $
12 1393 ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 6,201,005 1,262,821,806,295 Rls. 47,258,617 $
13 1393 ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,737,701 1,258,665,041,505 Rls. 47,245,159 $
14 1393 ترکيه 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 79,400,535 1,056,903,751,022 Rls. 38,869,397 $
15 1393 ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 5,892,799 1,012,357,706,309 Rls. 38,472,157 $
16 1393 ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,168,120 913,107,800,319 Rls. 34,405,387 $
17 1393 ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 11,593,837 799,680,950,076 Rls. 30,153,113 $
18 1393 ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 123,804 793,435,241,773 Rls. 29,789,223 $
19 1393 ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 280,795 788,555,462,065 Rls. 29,910,984 $
20 1393 ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 10,588,273 785,953,099,428 Rls. 29,588,423 $
21 1393 ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 39,218,341 740,483,518,814 Rls. 27,989,683 $
22 1393 ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 2,607,580 722,288,182,705 Rls. 27,054,420 $
23 1393 ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 6,352,328 705,988,227,276 Rls. 26,642,326 $
24 1393 ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 24,954,653 665,595,578,672 Rls. 25,238,773 $
25 1393 ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 5,440,725 662,556,263,070 Rls. 25,415,861 $
26 1393 ترکيه 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 30,000,000 640,213,346,599 Rls. 22,897,473 $
27 1393 ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 24,914,092 639,243,899,805 Rls. 23,878,222 $
28 1393 ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 33,050,460 601,439,978,556 Rls. 22,908,989 $
29 1393 ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,860,625 592,108,057,623 Rls. 22,362,710 $
30 1393 ترکيه 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 4,353,688 579,682,115,785 Rls. 22,321,234 $
31 1393 ترکيه 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 4,072,406 540,891,333,225 Rls. 20,346,720 $
32 1393 ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 4,528,071 513,544,929,049 Rls. 19,337,018 $
33 1393 ترکيه 31031000 سوپر فسفاتکها 40,026,968 501,598,137,907 Rls. 18,748,927 $
34 1393 ترکيه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 2,442,013 495,582,358,468 Rls. 19,395,728 $
35 1393 ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 103,367,069 494,134,047,693 Rls. 18,607,803 $
36 1393 ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 5,196,581 489,005,154,183 Rls. 18,408,017 $
37 1393 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 2,466,000 475,618,102,527 Rls. 17,838,208 $
38 1393 ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,462,927 475,511,354,577 Rls. 17,826,166 $
39 1393 ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 7,286,080 472,838,359,855 Rls. 17,881,931 $
40 1393 ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 28,802,408 472,564,366,619 Rls. 17,846,577 $
41 1393 ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,048,857 462,809,802,504 Rls. 17,343,085 $
42 1393 ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 19,472,199 455,669,116,212 Rls. 17,305,175 $
43 1393 ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 37,777,965 450,106,579,035 Rls. 16,909,439 $
44 1393 ترکيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 23,500,137 446,296,884,290 Rls. 16,796,282 $
45 1393 ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 662,401 442,960,688,124 Rls. 16,675,142 $
46 1393 ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 546,221 441,361,902,799 Rls. 16,477,035 $
47 1393 ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,325,669 440,257,191,351 Rls. 16,501,997 $
48 1393 ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,147,733 434,072,154,270 Rls. 16,364,745 $
49 1393 ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 3,920,887 426,450,926,572 Rls. 15,795,581 $
50 1393 ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 2,472,975 372,371,334,212 Rls. 13,984,216 $
51 1393 ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,299,092 368,160,470,416 Rls. 13,751,907 $
52 1393 ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 407,341 351,940,442,908 Rls. 13,347,992 $
53 1393 ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 323,607 348,299,631,597 Rls. 13,309,488 $
54 1393 ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 13,787,484 336,390,459,232 Rls. 12,588,844 $
55 1393 ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 17,633,100 332,406,484,844 Rls. 12,830,383 $
56 1393 ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 12,390,478 326,845,139,037 Rls. 12,512,920 $
57 1393 ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,920,679 324,604,900,207 Rls. 12,268,940 $
58 1393 ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 12,649,550 312,590,714,079 Rls. 11,824,394 $
59 1393 ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,878,234 306,228,519,626 Rls. 11,517,987 $
60 1393 ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 3,732,572 283,077,842,543 Rls. 10,750,476 $
61 1393 ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,216,594 280,377,876,340 Rls. 10,544,873 $
62 1393 ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,504,270 268,636,500,136 Rls. 10,086,346 $
63 1393 ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 16,797,288 267,975,000,017 Rls. 10,223,437 $
64 1393 ترکيه 33051000 شامپوها 5,902,418 259,805,299,341 Rls. 9,830,486 $
65 1393 ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 2,749,735 257,731,116,904 Rls. 9,681,140 $
66 1393 ترکيه 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 36,516 257,636,694,642 Rls. 9,369,118 $
67 1393 ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,585,364 254,026,782,246 Rls. 9,440,049 $
68 1393 ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,389,469 252,035,504,664 Rls. 9,581,372 $
69 1393 ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 2,796,494 251,669,501,278 Rls. 9,586,818 $
70 1393 ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 3,262,100 250,622,604,467 Rls. 9,427,713 $
71 1393 ترکيه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,329 249,300,661,348 Rls. 9,598,833 $
72 1393 ترکيه 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 2,759,499 246,156,860,033 Rls. 9,330,108 $
73 1393 ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,131,761 237,554,680,018 Rls. 9,026,313 $
74 1393 ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 7,992,650 234,571,523,861 Rls. 8,900,343 $
75 1393 ترکيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 13,292 233,243,099,318 Rls. 8,829,256 $
76 1393 ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,412,532 227,955,590,710 Rls. 8,613,264 $
77 1393 ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,967,865 223,320,667,069 Rls. 8,471,038 $
78 1393 ترکيه 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 3,214,908 215,492,432,123 Rls. 8,172,761 $
79 1393 ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 361,469 213,685,986,255 Rls. 8,083,465 $
80 1393 ترکيه 29261000 اكريلونيتريل 4,075,231 212,191,705,170 Rls. 7,881,587 $
81 1393 ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,755,008 208,523,628,038 Rls. 7,879,624 $
82 1393 ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 9,328,579 207,115,286,560 Rls. 7,681,131 $
83 1393 ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,490,708 205,803,480,383 Rls. 7,702,327 $
84 1393 ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 15,845,184 203,877,416,354 Rls. 7,714,285 $
85 1393 ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 913,495 203,077,718,513 Rls. 7,705,346 $
86 1393 ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 246,482 201,723,602,470 Rls. 7,339,971 $
87 1393 ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 940,160 197,159,988,672 Rls. 7,465,525 $
88 1393 ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 2,149,255 191,670,428,770 Rls. 7,208,085 $
89 1393 ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 2,013,292 189,410,548,329 Rls. 7,131,293 $
90 1393 ترکيه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 74,920 188,586,478,216 Rls. 7,053,589 $
91 1393 ترکيه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 4,441,713 187,360,121,831 Rls. 7,091,833 $
92 1393 ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,492,890 184,217,809,974 Rls. 6,953,195 $
93 1393 ترکيه 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 41 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 555,552 183,727,536,175 Rls. 6,817,491 $
94 1393 ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,763,256 183,405,570,726 Rls. 6,837,121 $
95 1393 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,266,390 182,385,840,231 Rls. 6,771,600 $
96 1393 ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 6,336,110 180,065,748,595 Rls. 6,715,466 $
97 1393 ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 10,656,010 177,150,919,544 Rls. 6,694,971 $
98 1393 ترکيه 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 577,927 175,689,417,555 Rls. 6,691,780 $
99 1393 ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 627,407 175,402,179,557 Rls. 6,735,063 $
100 1393 ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,632,849 174,411,749,680 Rls. 6,613,229 $
101 1393 ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 170,621 174,335,235,232 Rls. 6,686,938 $
102 1393 ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,621,644 169,272,589,135 Rls. 6,459,695 $
103 1393 ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,821,736 165,663,696,375 Rls. 6,229,153 $
104 1393 ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 1,713,875 162,827,382,177 Rls. 6,073,017 $
105 1393 ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 336,651 162,537,464,672 Rls. 6,036,967 $
106 1393 ترکيه 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 31,400,000 158,343,630,490 Rls. 5,941,154 $
107 1393 ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 644,602 156,234,571,553 Rls. 5,973,417 $
108 1393 ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 456,577 151,435,720,490 Rls. 5,674,058 $
109 1393 ترکيه 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 1,116,181 151,104,179,038 Rls. 5,712,362 $
110 1393 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 409,841 150,850,480,268 Rls. 5,676,857 $
111 1393 ترکيه 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 668,471 149,751,586,605 Rls. 5,650,164 $
112 1393 ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,424,921 149,665,761,871 Rls. 5,635,896 $
113 1393 ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 442,291 148,402,989,984 Rls. 5,615,119 $
114 1393 ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,392,539 148,314,120,771 Rls. 5,570,852 $
115 1393 ترکيه 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 678,604 145,741,940,592 Rls. 5,428,528 $
116 1393 ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 665,164 142,900,335,539 Rls. 5,377,841 $
117 1393 ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 526,978 142,780,710,808 Rls. 5,381,124 $
118 1393 ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 5,165,370 142,066,666,833 Rls. 5,315,644 $
119 1393 ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 2,119,656 141,514,171,293 Rls. 5,215,652 $
120 1393 ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,707,779 141,346,129,662 Rls. 5,252,415 $
121 1393 ترکيه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 150,760 140,884,397,562 Rls. 5,286,986 $
122 1393 ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 749,015 139,197,918,024 Rls. 5,291,510 $
123 1393 ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,755,470 139,192,575,216 Rls. 5,226,872 $
124 1393 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 722,233 139,147,083,951 Rls. 5,245,232 $
125 1393 ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 469,842 138,730,332,338 Rls. 5,265,538 $
126 1393 ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,553,988 134,842,951,423 Rls. 5,111,213 $
127 1393 ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,923,005 133,898,906,085 Rls. 4,970,032 $
128 1393 ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 930,447 133,372,107,203 Rls. 5,067,916 $
129 1393 ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 297,196 132,471,699,981 Rls. 4,883,152 $
130 1393 ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 605,795 129,819,023,886 Rls. 4,909,477 $
131 1393 ترکيه 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 462,256 129,370,081,012 Rls. 4,835,217 $
132 1393 ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,923,291 128,873,301,413 Rls. 4,862,238 $
133 1393 ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 471,982 128,017,755,131 Rls. 4,782,830 $
134 1393 ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 3,923,595 127,745,092,069 Rls. 4,867,798 $
135 1393 ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,591,851 126,362,820,462 Rls. 4,803,203 $
136 1393 ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 938,248 125,612,477,403 Rls. 4,719,821 $
137 1393 ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 546,798 125,515,524,794 Rls. 4,710,295 $
138 1393 ترکيه 34011110 صابون حمام و دستشويي 2,341,563 125,258,288,514 Rls. 4,836,541 $
139 1393 ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 2,162,661 122,415,691,588 Rls. 4,608,403 $
140 1393 ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,128,305 119,473,073,455 Rls. 4,542,496 $
141 1393 ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 842,000 119,430,025,471 Rls. 4,505,623 $
142 1393 ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,450,663 119,039,854,199 Rls. 4,513,782 $
143 1393 ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 1,242,149 119,007,038,377 Rls. 4,484,507 $
144 1393 ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 255,462 118,612,686,644 Rls. 4,397,892 $
145 1393 ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 664,496 118,529,133,262 Rls. 4,428,586 $
146 1393 ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,193,044 118,061,414,909 Rls. 4,464,935 $
147 1393 ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 4,424,938 117,394,940,395 Rls. 4,446,246 $
148 1393 ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,325,000 115,406,421,587 Rls. 4,293,742 $
149 1393 ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده 3,672,632 113,292,712,657 Rls. 4,273,557 $
150 1393 ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 938,602 110,289,637,293 Rls. 4,157,679 $
151 1393 ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 162,807 109,007,017,252 Rls. 4,098,701 $
152 1393 ترکيه 29153200 استات وينيل 2,506,400 108,915,176,762 Rls. 3,998,917 $
153 1393 ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,968,996 108,101,316,129 Rls. 4,088,590 $
154 1393 ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 2,826,640 107,832,490,011 Rls. 4,031,082 $
155 1393 ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 944,321 104,611,694,969 Rls. 3,984,459 $
156 1393 ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,230,234 104,436,988,559 Rls. 3,934,332 $
157 1393 ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,029,642 104,377,952,180 Rls. 3,966,417 $
158 1393 ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 122,898 104,078,987,397 Rls. 3,877,544 $
159 1393 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 388,862 103,937,627,909 Rls. 4,041,812 $
160 1393 ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,269,570 103,450,115,891 Rls. 3,871,078 $
161 1393 ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,209,859 101,299,521,751 Rls. 3,831,893 $
162 1393 ترکيه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 850,071 101,244,249,617 Rls. 3,786,919 $
163 1393 ترکيه 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 58,082 100,177,050,481 Rls. 3,698,676 $
164 1393 ترکيه 28100010 ا سيد بريک 5,404,783 99,700,602,006 Rls. 3,719,952 $
165 1393 ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,663,921 98,666,408,265 Rls. 3,710,491 $
166 1393 ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 661,699 98,174,266,498 Rls. 3,681,795 $
167 1393 ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 1,412,671 97,504,594,448 Rls. 3,700,318 $
168 1393 ترکيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,378,958 97,123,266,983 Rls. 3,864,152 $
169 1393 ترکيه 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 1,797,153 96,632,949,425 Rls. 3,643,381 $
170 1393 ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 622,875 96,552,382,265 Rls. 3,695,324 $
171 1393 ترکيه 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 78,963 96,310,990,455 Rls. 3,530,612 $
172 1393 ترکيه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 941,599 96,039,520,489 Rls. 3,655,550 $
173 1393 ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 823,973 94,129,259,473 Rls. 3,506,698 $
174 1393 ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 421,579 93,477,329,901 Rls. 3,561,272 $
175 1393 ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 58,672 91,719,095,565 Rls. 3,443,315 $
176 1393 ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 5,040,433 91,628,465,373 Rls. 3,404,553 $
177 1393 ترکيه 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,189,446 91,531,812,039 Rls. 3,459,721 $
178 1393 ترکيه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 489,511 91,347,003,447 Rls. 3,459,235 $
179 1393 ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,476,104 91,197,409,532 Rls. 3,542,914 $
180 1393 ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 6,965 89,872,152,185 Rls. 3,383,961 $
181 1393 ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,745,394 89,554,547,554 Rls. 3,352,265 $
182 1393 ترکيه 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 598,889 89,194,308,939 Rls. 3,352,951 $
183 1393 ترکيه 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 1,750,500 89,031,067,327 Rls. 3,450,956 $
184 1393 ترکيه 84821000 بلبرينگ. 473,082 89,000,267,068 Rls. 3,341,935 $
185 1393 ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 791,836 88,728,925,934 Rls. 3,346,426 $
186 1393 ترکيه 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 486,229 88,220,292,006 Rls. 3,309,862 $
187 1393 ترکيه 87060040 شاسي موتوردا ر برا ي کاميون و کاميونت 172,183 86,115,468,623 Rls. 3,226,652 $
188 1393 ترکيه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 619,868 85,867,000,996 Rls. 3,281,043 $
189 1393 ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 559,025 85,228,547,246 Rls. 3,192,996 $
190 1393 ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 9,466,098 85,122,849,918 Rls. 3,158,114 $
191 1393 ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,006,448 84,974,684,282 Rls. 3,178,934 $
192 1393 ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 530,921 84,778,241,995 Rls. 3,233,177 $
193 1393 ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 393,414 83,938,959,695 Rls. 3,272,114 $
194 1393 ترکيه 44111292 كفپوش روكش شده 2,821,972 83,864,840,775 Rls. 3,135,317 $
195 1393 ترکيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 367,583 83,366,626,121 Rls. 3,167,465 $
196 1393 ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,232,220 82,737,626,774 Rls. 3,120,101 $
197 1393 ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 150,406 82,370,599,024 Rls. 3,078,617 $
198 1393 ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,074,983 82,162,293,585 Rls. 3,083,270 $
199 1393 ترکيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 521,264 81,520,448,796 Rls. 3,069,809 $
200 1393 ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,063,342 81,277,611,369 Rls. 3,089,276 $
مجموع کل
78,885,043,743,517 ريال
مجموع کل
2,973,929,605 دلار