آمار کل " واردات از" کشور "تايوان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 16,252,977 1,065,526,720,892 Rls. 40,372,856 $
2 1393 تايوان 29261000 اكريلونيتريل 18,972,798 1,059,381,155,624 Rls. 40,186,831 $
3 1393 تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 14,257,496 1,017,279,677,369 Rls. 38,349,709 $
4 1393 تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 101,742 776,607,830,880 Rls. 29,212,763 $
5 1393 تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 85,341 695,775,254,635 Rls. 26,234,437 $
6 1393 تايوان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 8,313,000 430,767,411,225 Rls. 16,317,616 $
7 1393 تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 3,502,859 376,735,935,342 Rls. 14,163,001 $
8 1393 تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 133,523 361,752,164,036 Rls. 13,560,681 $
9 1393 تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,151,838 356,633,983,797 Rls. 13,511,100 $
10 1393 تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 5,254,931 312,742,538,560 Rls. 11,897,922 $
11 1393 تايوان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 14,084,607 311,535,742,869 Rls. 11,925,183 $
12 1393 تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 4,799,210 309,660,438,054 Rls. 11,712,870 $
13 1393 تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,042,296 307,090,945,149 Rls. 11,672,158 $
14 1393 تايوان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 3,349,354 304,951,960,962 Rls. 11,743,827 $
15 1393 تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,988,312 278,477,929,758 Rls. 10,428,650 $
16 1393 تايوان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 3,740,929 273,860,382,686 Rls. 10,259,805 $
17 1393 تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 8,359,221 266,211,691,670 Rls. 10,069,732 $
18 1393 تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 4,629,960 258,523,028,894 Rls. 9,844,604 $
19 1393 تايوان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,097,214 253,519,105,312 Rls. 9,691,196 $
20 1393 تايوان 85176220 كارت مودم باسيم 161,326 224,581,358,458 Rls. 8,509,466 $
21 1393 تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 4,863,589 204,168,520,586 Rls. 7,642,112 $
22 1393 تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 87,661 167,989,763,325 Rls. 6,308,082 $
23 1393 تايوان 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 1,509,990 160,725,029,782 Rls. 6,122,955 $
24 1393 تايوان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 356,500 155,047,830,998 Rls. 5,836,516 $
25 1393 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,292,949 138,527,932,496 Rls. 5,228,228 $
26 1393 تايوان 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 970,588 138,350,112,072 Rls. 5,327,242 $
27 1393 تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,465,000 138,263,565,214 Rls. 5,060,689 $
28 1393 تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 1,762,791 131,686,447,519 Rls. 4,960,929 $
29 1393 تايوان 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 1,607,197 128,008,244,036 Rls. 4,830,266 $
30 1393 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,510,187 126,620,361,085 Rls. 4,759,830 $
31 1393 تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 171,151 111,787,375,500 Rls. 4,208,183 $
32 1393 تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,559,525 108,623,613,480 Rls. 4,159,356 $
33 1393 تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,876,000 108,559,912,504 Rls. 4,152,097 $
34 1393 تايوان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,460,750 108,051,183,389 Rls. 4,086,334 $
35 1393 تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 1,203,948 106,513,248,034 Rls. 4,045,338 $
36 1393 تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 22,136 98,193,246,706 Rls. 3,695,525 $
37 1393 تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,822,100 93,835,946,897 Rls. 3,581,236 $
38 1393 تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,417,450 93,512,105,364 Rls. 3,545,958 $
39 1393 تايوان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 1,101,229 90,216,564,615 Rls. 3,432,486 $
40 1393 تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,045 89,715,868,066 Rls. 3,430,076 $
41 1393 تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 274,196 89,457,330,305 Rls. 3,390,473 $
42 1393 تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 1,182,000 83,897,751,064 Rls. 3,201,109 $
43 1393 تايوان 29103000 1كلرو 2، 3 اپواكسي پروپان ( اپي كلر هيدرين) 1,050,000 83,042,977,500 Rls. 3,244,500 $
44 1393 تايوان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 1,632,000 82,495,427,021 Rls. 3,087,153 $
45 1393 تايوان 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 2,044,604 81,217,511,062 Rls. 3,093,365 $
46 1393 تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 217,620 79,807,438,159 Rls. 3,013,251 $
47 1393 تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 82,804 79,129,018,891 Rls. 2,932,787 $
48 1393 تايوان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,512,000 78,978,846,302 Rls. 2,996,343 $
49 1393 تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 813,899 78,482,068,919 Rls. 2,983,369 $
50 1393 تايوان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 1,301,727 77,579,233,292 Rls. 2,966,438 $
51 1393 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 715,590 71,026,080,190 Rls. 2,675,914 $
52 1393 تايوان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 368,000 70,895,209,525 Rls. 2,709,181 $
53 1393 تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,043,000 67,582,262,974 Rls. 2,575,423 $
54 1393 تايوان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 598,250 67,037,111,235 Rls. 2,590,931 $
55 1393 تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,135,000 66,348,031,746 Rls. 2,490,161 $
56 1393 تايوان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 240,066 65,770,364,338 Rls. 2,531,903 $
57 1393 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 986,334 65,428,543,672 Rls. 2,467,475 $
58 1393 تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 867,706 64,169,897,742 Rls. 2,391,969 $
59 1393 تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 884,595 63,643,796,599 Rls. 2,388,342 $
60 1393 تايوان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 754,161 63,048,321,614 Rls. 2,389,915 $
61 1393 تايوان 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 596,565 61,726,063,339 Rls. 2,371,435 $
62 1393 تايوان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 113,974 59,789,452,947 Rls. 2,265,900 $
63 1393 تايوان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 340,080 59,468,672,537 Rls. 2,253,789 $
64 1393 تايوان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 163,893 59,262,050,571 Rls. 2,227,190 $
65 1393 تايوان 72192400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غيرطومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3mm 925,679 59,165,550,999 Rls. 2,248,247 $
66 1393 تايوان 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 977,880 58,329,131,684 Rls. 2,215,588 $
67 1393 تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 799,586 57,960,029,196 Rls. 2,217,829 $
68 1393 تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 176,375 57,825,887,207 Rls. 2,210,286 $
69 1393 تايوان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 363,986 57,295,562,419 Rls. 2,191,574 $
70 1393 تايوان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,131,270 53,152,908,190 Rls. 1,980,558 $
71 1393 تايوان 85176910 كارت مودم بيکسيم 29,124 50,811,477,822 Rls. 1,982,891 $
72 1393 تايوان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 694,224 50,734,996,710 Rls. 1,901,043 $
73 1393 تايوان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 135,884 49,913,286,587 Rls. 1,817,708 $
74 1393 تايوان 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 345,704 48,745,425,061 Rls. 1,849,152 $
75 1393 تايوان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 409,621 48,641,184,130 Rls. 1,825,841 $
76 1393 تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 98,025 48,225,319,580 Rls. 1,824,296 $
77 1393 تايوان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 874,000 47,374,333,339 Rls. 1,732,619 $
78 1393 تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 92,811 47,233,063,687 Rls. 1,803,715 $
79 1393 تايوان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 1,032,550 47,036,361,315 Rls. 1,721,518 $
80 1393 تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 484,600 47,000,306,078 Rls. 1,806,847 $
81 1393 تايوان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 269,028 44,989,009,238 Rls. 1,687,570 $
82 1393 تايوان 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 294,328 44,483,621,000 Rls. 1,670,469 $
83 1393 تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 800,383 43,778,106,926 Rls. 1,657,773 $
84 1393 تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 196,360 43,365,533,918 Rls. 1,651,698 $
85 1393 تايوان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 586,315 43,267,526,302 Rls. 1,638,118 $
86 1393 تايوان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 115,737 42,361,475,492 Rls. 1,610,789 $
87 1393 تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,014,557 41,128,308,953 Rls. 1,545,133 $
88 1393 تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 9,062 41,067,197,394 Rls. 1,539,842 $
89 1393 تايوان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 262,000 41,048,729,032 Rls. 1,588,869 $
90 1393 تايوان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,175,000 40,536,748,013 Rls. 1,531,760 $
91 1393 تايوان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 493,881 40,184,701,086 Rls. 1,512,008 $
92 1393 تايوان 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 53,903 40,029,468,509 Rls. 1,543,979 $
93 1393 تايوان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 429,580 39,943,032,990 Rls. 1,510,639 $
94 1393 تايوان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 564,627 39,841,047,289 Rls. 1,510,671 $
95 1393 تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 6,886 39,050,127,975 Rls. 1,510,856 $
96 1393 تايوان 29071310 نونيل فنل 716,800 37,901,539,460 Rls. 1,459,057 $
97 1393 تايوان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 311,140 37,728,561,263 Rls. 1,435,368 $
98 1393 تايوان 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 528,864 37,548,656,323 Rls. 1,414,386 $
99 1393 تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 695,600 37,440,161,228 Rls. 1,440,579 $
100 1393 تايوان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 517,003 36,849,885,067 Rls. 1,407,804 $
101 1393 تايوان 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 153,375 34,087,474,919 Rls. 1,290,373 $
102 1393 تايوان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 652,000 33,895,156,868 Rls. 1,285,619 $
103 1393 تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 25,415 33,680,889,293 Rls. 1,278,711 $
104 1393 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 409,815 33,588,520,417 Rls. 1,277,151 $
105 1393 تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 45,171 33,311,999,813 Rls. 1,244,225 $
106 1393 تايوان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 149,912 31,521,352,720 Rls. 1,193,752 $
107 1393 تايوان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 429,990 31,341,515,494 Rls. 1,198,415 $
108 1393 تايوان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 956,737 30,437,041,659 Rls. 1,147,319 $
109 1393 تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,003,300 29,982,729,924 Rls. 1,125,550 $
110 1393 تايوان 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 462,000 28,122,202,097 Rls. 1,067,588 $
111 1393 تايوان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 400,408 28,008,746,496 Rls. 1,096,883 $
112 1393 تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 116,151 27,828,148,518 Rls. 1,043,513 $
113 1393 تايوان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 605,139 27,634,586,008 Rls. 1,037,046 $
114 1393 تايوان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 25,625 27,574,661,501 Rls. 1,004,809 $
115 1393 تايوان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 360,000 27,375,908,270 Rls. 1,028,455 $
116 1393 تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 49,416 27,295,586,145 Rls. 1,026,041 $
117 1393 تايوان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 371,244 27,288,305,009 Rls. 1,029,541 $
118 1393 تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 389,597 27,077,023,654 Rls. 1,029,883 $
119 1393 تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 525,071 26,116,397,015 Rls. 980,104 $
120 1393 تايوان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 323,550 25,964,174,082 Rls. 997,652 $
121 1393 تايوان 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 359,050 25,872,322,531 Rls. 990,671 $
122 1393 تايوان 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 705,000 25,822,846,374 Rls. 1,008,902 $
123 1393 تايوان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 306,432 24,896,934,672 Rls. 960,936 $
124 1393 تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 16,108 24,605,216,901 Rls. 928,265 $
125 1393 تايوان 87089590 ---سايراجزاء وقطعات كيسه ايمني هوا 28,246 23,522,136,670 Rls. 896,013 $
126 1393 تايوان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 216,133 23,519,885,453 Rls. 896,291 $
127 1393 تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 71,279 23,111,744,829 Rls. 879,888 $
128 1393 تايوان 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 291,020 22,099,317,079 Rls. 841,646 $
129 1393 تايوان 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 3,015 21,801,466,362 Rls. 819,198 $
130 1393 تايوان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 63,350 21,788,275,086 Rls. 828,111 $
131 1393 تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 436,100 21,666,927,284 Rls. 810,739 $
132 1393 تايوان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 45,460 21,602,986,032 Rls. 816,840 $
133 1393 تايوان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 325,972 20,354,756,849 Rls. 764,847 $
134 1393 تايوان 39219030 ورق ا کريليک گلدا رلامينه باپارچه 222,136 20,238,644,012 Rls. 759,566 $
135 1393 تايوان 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 163,816 19,843,656,707 Rls. 741,743 $
136 1393 تايوان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 74,620 19,722,834,793 Rls. 738,618 $
137 1393 تايوان 29141100 استن 473,600 19,464,053,065 Rls. 743,849 $
138 1393 تايوان 29321100 تترا هيدروفوران 230,400 19,320,601,761 Rls. 721,101 $
139 1393 تايوان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 362,550 19,032,738,458 Rls. 727,367 $
140 1393 تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 259,377 18,849,527,742 Rls. 696,013 $
141 1393 تايوان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 134,178 18,653,952,411 Rls. 707,524 $
142 1393 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 207,892 18,608,296,825 Rls. 704,397 $
143 1393 تايوان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 678,006 18,477,864,094 Rls. 704,081 $
144 1393 تايوان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 398,713 18,167,670,737 Rls. 676,642 $
145 1393 تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 253,893 18,119,133,986 Rls. 678,031 $
146 1393 تايوان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 173,432 17,955,288,389 Rls. 672,766 $
147 1393 تايوان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 209,751 17,699,871,648 Rls. 672,168 $
148 1393 تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 567,528 17,626,796,391 Rls. 672,491 $
149 1393 تايوان 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 112,203 17,510,855,357 Rls. 664,818 $
150 1393 تايوان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 240,375 17,444,213,271 Rls. 668,661 $
151 1393 تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 12,096 17,409,835,363 Rls. 655,461 $
152 1393 تايوان 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 60,550 16,844,664,792 Rls. 638,398 $
153 1393 تايوان 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 410,839 16,745,041,404 Rls. 624,709 $
154 1393 تايوان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 150,797 16,600,090,502 Rls. 634,444 $
155 1393 تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 315,875 16,427,286,411 Rls. 624,508 $
156 1393 تايوان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 5,772 15,989,375,105 Rls. 610,011 $
157 1393 تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 100,224 15,722,146,116 Rls. 588,626 $
158 1393 تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 192,002 15,579,742,454 Rls. 581,737 $
159 1393 تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 8 15,472,646,478 Rls. 585,974 $
160 1393 تايوان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 460,060 15,338,975,828 Rls. 611,066 $
161 1393 تايوان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 380,000 15,330,566,304 Rls. 566,268 $
162 1393 تايوان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 15,625 15,321,623,482 Rls. 571,179 $
163 1393 تايوان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 14,258 15,062,568,486 Rls. 547,750 $
164 1393 تايوان 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 1 15,017,711,783 Rls. 568,356 $
165 1393 تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 34,947 14,966,532,107 Rls. 564,672 $
166 1393 تايوان 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 160,000 14,857,458,720 Rls. 560,918 $
167 1393 تايوان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 132,933 14,570,371,564 Rls. 561,932 $
168 1393 تايوان 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 309,500 14,379,484,150 Rls. 528,236 $
169 1393 تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 27,795 14,109,407,716 Rls. 522,346 $
170 1393 تايوان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 106,860 14,078,930,823 Rls. 536,774 $
171 1393 تايوان 29159010 والپروات سديم 10,620 13,596,070,750 Rls. 515,511 $
172 1393 تايوان 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 43,728 13,510,301,496 Rls. 507,927 $
173 1393 تايوان 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 249,777 13,434,616,091 Rls. 518,390 $
174 1393 تايوان 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 70,226 13,129,191,250 Rls. 514,391 $
175 1393 تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 16,874 13,060,356,379 Rls. 504,264 $
176 1393 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 69,574 13,054,457,502 Rls. 490,428 $
177 1393 تايوان 39059920 رزين پلي وينيل بوتيرا ل گريد غذا يي وبهدا شتي 133,550 12,871,256,012 Rls. 479,657 $
178 1393 تايوان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 101,934 12,346,694,617 Rls. 491,431 $
179 1393 تايوان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 221,347 12,302,721,504 Rls. 461,732 $
180 1393 تايوان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 89,040 12,218,963,609 Rls. 456,848 $
181 1393 تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 39,150 12,197,980,399 Rls. 465,643 $
182 1393 تايوان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 214,200 12,181,046,874 Rls. 465,162 $
183 1393 تايوان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 135,126 12,166,115,095 Rls. 456,037 $
184 1393 تايوان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 48,962 12,133,219,866 Rls. 460,780 $
185 1393 تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 13,031 12,081,672,884 Rls. 452,399 $
186 1393 تايوان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 29,110 11,863,649,934 Rls. 464,913 $
187 1393 تايوان 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3,019 11,705,255,997 Rls. 459,012 $
188 1393 تايوان 90191010 تشک موا ج 50,612 11,503,782,018 Rls. 428,247 $
189 1393 تايوان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 648,000 11,484,299,800 Rls. 439,944 $
190 1393 تايوان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 336,113 11,414,558,995 Rls. 433,087 $
191 1393 تايوان 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 224,400 11,382,837,984 Rls. 453,463 $
192 1393 تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 57,079 11,348,420,606 Rls. 432,604 $
193 1393 تايوان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 136,368 11,337,452,482 Rls. 429,643 $
194 1393 تايوان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 259,000 11,337,336,054 Rls. 417,400 $
195 1393 تايوان 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 7,295 11,269,814,717 Rls. 433,955 $
196 1393 تايوان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 187,856 11,078,474,074 Rls. 415,327 $
197 1393 تايوان 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 140,275 11,027,971,025 Rls. 408,974 $
198 1393 تايوان 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 232,000 10,849,880,010 Rls. 414,961 $
199 1393 تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 3,381 10,703,439,417 Rls. 401,373 $
200 1393 تايوان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 130,441 10,605,427,713 Rls. 404,410 $
مجموع کل
16,979,838,811,263 ريال
مجموع کل
642,649,330 دلار