آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 129,388,722 1,478,591,352,686 Rls. 55,174,180 $
2 1393 تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 71,736,540 1,051,207,411,655 Rls. 41,242,924 $
3 1393 تايلند 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 44,114,159 434,256,210,482 Rls. 16,390,840 $
4 1393 تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 12,589,250 153,674,553,293 Rls. 5,781,535 $
5 1393 تايلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 813,793 143,830,346,659 Rls. 5,331,249 $
6 1393 تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 866,311 142,385,807,038 Rls. 5,499,185 $
7 1393 تايلند 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 5,743,388 133,564,673,099 Rls. 4,989,907 $
8 1393 تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 3,533,970 125,088,913,029 Rls. 4,751,039 $
9 1393 تايلند 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 682,731 124,543,982,081 Rls. 4,680,378 $
10 1393 تايلند 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 862,692 120,333,122,863 Rls. 4,503,336 $
11 1393 تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 11,200,962 116,431,465,967 Rls. 4,339,653 $
12 1393 تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 884,142 101,893,382,535 Rls. 3,877,813 $
13 1393 تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,178,839 99,944,644,084 Rls. 3,765,502 $
14 1393 تايلند 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,475,015 95,807,183,878 Rls. 3,636,496 $
15 1393 تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 879,394 82,329,396,429 Rls. 3,071,534 $
16 1393 تايلند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 1,087,140 71,906,898,279 Rls. 2,639,877 $
17 1393 تايلند 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 190,755 62,097,939,361 Rls. 2,309,572 $
18 1393 تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,285,190 56,089,156,779 Rls. 2,117,384 $
19 1393 تايلند 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 120,300 49,191,795,339 Rls. 1,788,578 $
20 1393 تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 620,695 41,834,395,262 Rls. 1,576,446 $
21 1393 تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,520,120 40,135,709,417 Rls. 1,532,200 $
22 1393 تايلند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 999,553 38,997,838,635 Rls. 1,499,206 $
23 1393 تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 3,558,919 27,312,080,157 Rls. 1,029,907 $
24 1393 تايلند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 341,458 27,171,795,352 Rls. 1,094,834 $
25 1393 تايلند 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 70,548 27,039,185,932 Rls. 1,006,863 $
26 1393 تايلند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 362,184 25,058,514,109 Rls. 935,944 $
27 1393 تايلند 85165000 فر (oven) ميکروويو 128,690 24,121,971,772 Rls. 902,783 $
28 1393 تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 831,216 23,959,925,736 Rls. 900,466 $
29 1393 تايلند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,195,458 22,708,912,387 Rls. 859,083 $
30 1393 تايلند 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 109,659 22,221,662,096 Rls. 825,072 $
31 1393 تايلند 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 49,500 21,570,730,980 Rls. 837,292 $
32 1393 تايلند 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 175,423 20,586,590,389 Rls. 779,431 $
33 1393 تايلند 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 71,047 20,114,251,792 Rls. 750,516 $
34 1393 تايلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 192,687 19,948,916,111 Rls. 785,195 $
35 1393 تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 15,021 19,340,302,379 Rls. 733,356 $
36 1393 تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 174,775 19,161,846,520 Rls. 715,162 $
37 1393 تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 265,000 14,145,622,162 Rls. 528,125 $
38 1393 تايلند 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 94,161 14,122,643,009 Rls. 535,437 $
39 1393 تايلند 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 275,963 13,403,244,736 Rls. 495,135 $
40 1393 تايلند 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 67,320 12,131,612,704 Rls. 459,332 $
41 1393 تايلند 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 197,568 10,697,009,147 Rls. 425,895 $
42 1393 تايلند 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 248,750 10,569,640,500 Rls. 402,691 $
43 1393 تايلند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 154,508 10,379,604,670 Rls. 392,503 $
44 1393 تايلند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 112,000 10,370,540,007 Rls. 388,310 $
45 1393 تايلند 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 2,967 9,197,751,396 Rls. 334,476 $
46 1393 تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 608,750 8,902,985,480 Rls. 336,583 $
47 1393 تايلند 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 66,400 8,734,715,328 Rls. 339,209 $
48 1393 تايلند 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 213,200 8,454,364,005 Rls. 312,002 $
49 1393 تايلند 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 160,250 8,056,838,651 Rls. 311,115 $
50 1393 تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 169,325 7,907,683,248 Rls. 294,756 $
51 1393 تايلند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 300,855 7,721,170,661 Rls. 283,689 $
52 1393 تايلند 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 47,520 7,458,909,182 Rls. 284,321 $
53 1393 تايلند 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 404,824 7,312,516,864 Rls. 279,456 $
54 1393 تايلند 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 252,708 6,677,296,669 Rls. 254,524 $
55 1393 تايلند 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 29,595 6,401,775,502 Rls. 239,841 $
56 1393 تايلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 67,350 6,331,476,235 Rls. 235,891 $
57 1393 تايلند 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 36,411 6,300,465,848 Rls. 239,531 $
58 1393 تايلند 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 52,674 6,067,602,827 Rls. 228,324 $
59 1393 تايلند 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 195,926 5,980,436,711 Rls. 222,590 $
60 1393 تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 20,215 5,499,532,161 Rls. 208,853 $
61 1393 تايلند 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 79,970 5,325,583,284 Rls. 199,060 $
62 1393 تايلند 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 56,760 5,268,514,903 Rls. 206,503 $
63 1393 تايلند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 107,800 5,135,202,279 Rls. 186,519 $
64 1393 تايلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 131,516 5,063,576,928 Rls. 194,322 $
65 1393 تايلند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 4,000 4,900,337,905 Rls. 191,382 $
66 1393 تايلند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 41,207 4,860,151,530 Rls. 191,282 $
67 1393 تايلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 137 4,818,322,976 Rls. 178,680 $
68 1393 تايلند 48101400 کاغذمقوا ا ندوده باکائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 168,000 4,690,000,000 Rls. 177,557 $
69 1393 تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 180,029 4,602,791,123 Rls. 178,381 $
70 1393 تايلند 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 235,200 4,590,719,666 Rls. 173,594 $
71 1393 تايلند 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 163,320 4,529,167,211 Rls. 171,252 $
72 1393 تايلند 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 426,500 4,471,883,252 Rls. 167,643 $
73 1393 تايلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 58,113 4,371,686,664 Rls. 162,665 $
74 1393 تايلند 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 334,240 4,316,542,024 Rls. 162,111 $
75 1393 تايلند 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 98,068 4,262,380,019 Rls. 160,580 $
76 1393 تايلند 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 62,615 4,217,586,180 Rls. 154,343 $
77 1393 تايلند 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 4,199,799,254 Rls. 155,129 $
78 1393 تايلند 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 87,409 4,027,030,047 Rls. 153,194 $
79 1393 تايلند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 3,987 3,954,514,262 Rls. 143,616 $
80 1393 تايلند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 74,772 3,499,601,368 Rls. 131,808 $
81 1393 تايلند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 394 3,492,872,306 Rls. 131,252 $
82 1393 تايلند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,885 3,475,894,213 Rls. 130,613 $
83 1393 تايلند 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 50,063 3,340,029,899 Rls. 124,591 $
84 1393 تايلند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 120,721 3,318,632,874 Rls. 124,233 $
85 1393 تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 53,368 3,262,304,363 Rls. 120,106 $
86 1393 تايلند 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 15,150 3,131,464,950 Rls. 124,750 $
87 1393 تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 44,250 3,124,925,426 Rls. 121,201 $
88 1393 تايلند 29270000 تركيبات دي آزوئيك يا آزوكسيك. 40,000 3,122,908,474 Rls. 120,107 $
89 1393 تايلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,022 3,056,609,645 Rls. 117,961 $
90 1393 تايلند 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 13,255 3,017,000,000 Rls. 112,815 $
91 1393 تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 96,000 2,955,903,072 Rls. 107,261 $
92 1393 تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 21,351 2,925,000,000 Rls. 114,232 $
93 1393 تايلند 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 37,200 2,889,028,350 Rls. 110,050 $
94 1393 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 98,900 2,745,899,288 Rls. 100,191 $
95 1393 تايلند 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 32,948 2,602,888,238 Rls. 96,649 $
96 1393 تايلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 146,790 2,577,000,000 Rls. 96,520 $
97 1393 تايلند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 119,426 2,504,960,460 Rls. 95,635 $
98 1393 تايلند 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 6,000 2,408,412,150 Rls. 90,450 $
99 1393 تايلند 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 17,221 2,375,381,614 Rls. 87,740 $
100 1393 تايلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,828 2,343,973,724 Rls. 87,189 $
101 1393 تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 31,926 2,310,496,497 Rls. 86,290 $
102 1393 تايلند 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 33,745 2,303,555,096 Rls. 85,446 $
103 1393 تايلند 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 25,062 2,283,721,597 Rls. 87,782 $
104 1393 تايلند 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 14,916 2,279,267,796 Rls. 88,821 $
105 1393 تايلند 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 31,780 2,267,724,259 Rls. 84,237 $
106 1393 تايلند 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 38,000 2,248,049,948 Rls. 84,281 $
107 1393 تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 134,200 2,243,916,483 Rls. 83,726 $
108 1393 تايلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,530 2,223,863,039 Rls. 86,968 $
109 1393 تايلند 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 9,000 2,130,000,000 Rls. 83,219 $
110 1393 تايلند 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 16,000 2,106,800,000 Rls. 76,450 $
111 1393 تايلند 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 48,000 2,061,816,193 Rls. 77,184 $
112 1393 تايلند 29054500 گليسرول 80,000 2,060,367,920 Rls. 80,386 $
113 1393 تايلند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,640 2,037,817,420 Rls. 78,583 $
114 1393 تايلند 84159040 --- كندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 14,556 2,001,291,882 Rls. 71,577 $
115 1393 تايلند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 12,469 1,865,698,492 Rls. 70,538 $
116 1393 تايلند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 67,995 1,849,563,092 Rls. 69,200 $
117 1393 تايلند 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 56,950 1,803,141,000 Rls. 70,350 $
118 1393 تايلند 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 10,799 1,795,619,143 Rls. 67,295 $
119 1393 تايلند 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 22,510 1,685,510,708 Rls. 60,829 $
120 1393 تايلند 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 29,617 1,684,266,869 Rls. 65,510 $
121 1393 تايلند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 16,400 1,668,150,318 Rls. 62,377 $
122 1393 تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 29,084 1,640,111,813 Rls. 62,275 $
123 1393 تايلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 29,834 1,597,387,717 Rls. 59,167 $
124 1393 تايلند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 31,800 1,566,532,341 Rls. 57,039 $
125 1393 تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 46,520 1,549,220,143 Rls. 57,694 $
126 1393 تايلند 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 15,855 1,539,810,650 Rls. 58,082 $
127 1393 تايلند 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 9,980 1,460,237,062 Rls. 57,270 $
128 1393 تايلند 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 12,928 1,436,099,093 Rls. 53,962 $
129 1393 تايلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 56,250 1,432,094,625 Rls. 56,161 $
130 1393 تايلند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 26,303 1,413,632,726 Rls. 52,919 $
131 1393 تايلند 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,977 1,398,342,714 Rls. 51,285 $
132 1393 تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 10,239 1,352,660,751 Rls. 51,476 $
133 1393 تايلند 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 28,080 1,336,779,182 Rls. 52,208 $
134 1393 تايلند 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 16,949 1,293,804,804 Rls. 49,863 $
135 1393 تايلند 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 33,941 1,286,549,373 Rls. 49,167 $
136 1393 تايلند 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 14,829 1,271,000,762 Rls. 47,191 $
137 1393 تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 16,911 1,260,985,703 Rls. 47,266 $
138 1393 تايلند 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 1,417 1,225,024,971 Rls. 46,439 $
139 1393 تايلند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 17,922 1,208,709,092 Rls. 44,463 $
140 1393 تايلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 30,536 1,200,497,587 Rls. 45,737 $
141 1393 تايلند 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 16,879 1,189,096,924 Rls. 44,180 $
142 1393 تايلند 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 12,240 1,182,966,206 Rls. 45,811 $
143 1393 تايلند 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 11,895 1,168,000,000 Rls. 42,152 $
144 1393 تايلند 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 17,430 1,162,947,203 Rls. 43,598 $
145 1393 تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 1,254 1,160,210,328 Rls. 43,572 $
146 1393 تايلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 269 1,117,908,679 Rls. 41,939 $
147 1393 تايلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,124 1,112,775,489 Rls. 42,472 $
148 1393 تايلند 39241010 ظروف ملامين 18,073 1,093,353,369 Rls. 41,131 $
149 1393 تايلند 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 140 1,063,148,246 Rls. 38,024 $
150 1393 تايلند 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 15,548 1,039,465,210 Rls. 37,677 $
151 1393 تايلند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 92,520 1,034,513,720 Rls. 37,683 $
152 1393 تايلند 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 413 1,023,007,590 Rls. 38,351 $
153 1393 تايلند 95030090 ---اجزاء وقطعات 18,905 1,014,754,820 Rls. 38,999 $
154 1393 تايلند 95066910 توپ تنيس به ا ستثناي تنيس روي چمن وروي ميز 5,407 989,129,552 Rls. 38,672 $
155 1393 تايلند 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,624 961,975,221 Rls. 37,056 $
156 1393 تايلند 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,070 960,351,364 Rls. 37,313 $
157 1393 تايلند 19019090 ساير 22,500 936,973,268 Rls. 36,705 $
158 1393 تايلند 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 18,000 924,678,000 Rls. 34,155 $
159 1393 تايلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,639 921,150,220 Rls. 33,788 $
160 1393 تايلند 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 37,250 891,500,000 Rls. 32,419 $
161 1393 تايلند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 13,493 866,333,912 Rls. 32,365 $
162 1393 تايلند 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 14,665 861,561,613 Rls. 32,656 $
163 1393 تايلند 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 8,992 858,964,383 Rls. 33,759 $
164 1393 تايلند 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 14,600 850,955,924 Rls. 31,092 $
165 1393 تايلند 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 160,800 850,917,109 Rls. 31,594 $
166 1393 تايلند 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 11,350 850,181,891 Rls. 31,973 $
167 1393 تايلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 14,700 845,538,403 Rls. 30,603 $
168 1393 تايلند 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 180 842,827,090 Rls. 33,029 $
169 1393 تايلند 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 5,540 841,885,109 Rls. 31,481 $
170 1393 تايلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 33,830 838,716,289 Rls. 31,397 $
171 1393 تايلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 19,200 838,040,280 Rls. 32,773 $
172 1393 تايلند 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 11,868 818,155,851 Rls. 30,657 $
173 1393 تايلند 85402000 لامپ ها و لوله ها برا ي دوربين تلويزيون, مبدل ها و تشديد کننده هاي تصوير,لامپها ولوله هاي فتوکاتودها 28 808,814,766 Rls. 29,413 $
174 1393 تايلند 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 1,352 803,985,384 Rls. 30,438 $
175 1393 تايلند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,332 790,482,740 Rls. 28,272 $
176 1393 تايلند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 10,441 775,496,996 Rls. 30,390 $
177 1393 تايلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 412 773,309,545 Rls. 28,478 $
178 1393 تايلند 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 780 772,582,274 Rls. 29,899 $
179 1393 تايلند 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 8,905 767,702,007 Rls. 28,766 $
180 1393 تايلند 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 8,568 750,210,801 Rls. 28,458 $
181 1393 تايلند 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 5,270 741,235,456 Rls. 26,955 $
182 1393 تايلند 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 18,611 724,713,545 Rls. 27,696 $
183 1393 تايلند 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 32,000 719,129,304 Rls. 28,174 $
184 1393 تايلند 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 46,355 717,964,167 Rls. 26,885 $
185 1393 تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 11,380 714,941,259 Rls. 26,425 $
186 1393 تايلند 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 3,685 701,771,895 Rls. 26,508 $
187 1393 تايلند 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 30,000 666,936,860 Rls. 25,810 $
188 1393 تايلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,040 665,674,789 Rls. 26,104 $
189 1393 تايلند 28352400 فسفات هاي پتاسيم 11,800 637,275,727 Rls. 23,804 $
190 1393 تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 47,320 631,977,204 Rls. 23,076 $
191 1393 تايلند 09101290 زنجبيل خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 15,500 619,867,002 Rls. 24,200 $
192 1393 تايلند 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 2,970 617,646,970 Rls. 24,221 $
193 1393 تايلند 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 8,964 615,554,312 Rls. 22,449 $
194 1393 تايلند 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 8,652 604,383,949 Rls. 22,670 $
195 1393 تايلند 33051000 شامپوها 12,135 604,324,065 Rls. 23,393 $
196 1393 تايلند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 20,157 600,306,566 Rls. 22,395 $
197 1393 تايلند 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,610 590,541,446 Rls. 22,357 $
198 1393 تايلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 810 590,000,000 Rls. 23,093 $
199 1393 تايلند 85086000 ساير جارومكنده 7,192 584,249,715 Rls. 21,809 $
200 1393 تايلند 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,546 583,568,514 Rls. 21,649 $
مجموع کل
5,566,721,531,568 ريال
مجموع کل
210,854,067 دلار