آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 22,037,074 598,360,628,026 Rls. 22,480,730 $
2 1393 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 7,562,537 206,203,411,952 Rls. 7,826,976 $
3 1393 بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 5,267,000 172,443,359,248 Rls. 6,467,759 $
4 1393 بنگلادش 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 824 7,232,248,258 Rls. 266,978 $
5 1393 بنگلادش 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 195,000 5,179,353,631 Rls. 201,790 $
6 1393 بنگلادش 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 56,000 4,050,783,920 Rls. 154,242 $
7 1393 بنگلادش 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 3,000 2,167,329,655 Rls. 81,134 $
8 1393 بنگلادش 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 29,220 2,019,641,733 Rls. 75,057 $
9 1393 بنگلادش 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 1,796,130,000 Rls. 64,821 $
10 1393 بنگلادش 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 45,000 877,766,969 Rls. 32,778 $
11 1393 بنگلادش 53061000 نخ کتان يک لا 28,000 678,157,869 Rls. 25,493 $
مجموع کل
1,001,008,811,261 ريال
مجموع کل
37,677,757 دلار
[1]