آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 5,239,782 2,747,794,737,591 Rls. 103,261,655 $
2 1393 بلژيک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 44,865 393,369,255,790 Rls. 15,109,900 $
3 1393 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 285,670 190,966,822,652 Rls. 7,181,911 $
4 1393 بلژيک 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 92,581 170,137,149,887 Rls. 6,457,339 $
5 1393 بلژيک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 4,647 141,501,559,756 Rls. 5,263,857 $
6 1393 بلژيک 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 197,762 118,051,113,028 Rls. 4,383,140 $
7 1393 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 230,624 116,236,854,261 Rls. 4,427,184 $
8 1393 بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,212 114,283,888,345 Rls. 4,329,127 $
9 1393 بلژيک 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,226,250 106,479,913,605 Rls. 4,014,057 $
10 1393 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 46,020 99,038,140,037 Rls. 3,665,615 $
11 1393 بلژيک 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,375 96,766,321,254 Rls. 3,622,812 $
12 1393 بلژيک 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 759,916 94,104,921,692 Rls. 3,586,135 $
13 1393 بلژيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 23,647 91,762,764,409 Rls. 3,474,604 $
14 1393 بلژيک 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 117,747 90,623,292,279 Rls. 3,406,521 $
15 1393 بلژيک 29304000 متيونين 681,620 85,786,202,276 Rls. 3,295,838 $
16 1393 بلژيک 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 196,475 78,299,041,701 Rls. 2,953,455 $
17 1393 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 66,063 77,116,067,818 Rls. 2,927,385 $
18 1393 بلژيک 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 122,761 74,148,369,977 Rls. 2,750,302 $
19 1393 بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 132,914 73,679,329,400 Rls. 2,758,227 $
20 1393 بلژيک 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر )به اشكال ابتدايي 170,000 68,117,195,158 Rls. 2,573,521 $
21 1393 بلژيک 84481110 دا بي ژا کارد 75,091 61,126,505,258 Rls. 2,327,828 $
22 1393 بلژيک 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 98,812 61,075,135,710 Rls. 2,291,139 $
23 1393 بلژيک 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 2,382,510 60,468,230,411 Rls. 2,263,626 $
24 1393 بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 448,995 55,527,915,932 Rls. 2,083,842 $
25 1393 بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 89,511 54,344,659,414 Rls. 2,043,507 $
26 1393 بلژيک 84193200 خشک کننده هابرا ي چوب, خميرکاغذ,کاغذيامقوا 68,959 51,028,000,000 Rls. 1,855,631 $
27 1393 بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 163,800 50,927,808,869 Rls. 1,936,643 $
28 1393 بلژيک 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 11,895 49,807,265,314 Rls. 1,840,802 $
29 1393 بلژيک 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 1,879,673 43,197,694,356 Rls. 1,628,140 $
30 1393 بلژيک 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 210,043 43,187,931,793 Rls. 1,632,874 $
31 1393 بلژيک 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 2,415,600 42,334,232,944 Rls. 1,598,881 $
32 1393 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 44,969 41,926,826,448 Rls. 1,633,139 $
33 1393 بلژيک 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 228,134 41,923,217,513 Rls. 1,611,943 $
34 1393 بلژيک 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 435,047 40,933,984,920 Rls. 1,541,371 $
35 1393 بلژيک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 47,245 40,477,809,150 Rls. 1,524,529 $
36 1393 بلژيک 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 977,710 38,674,533,077 Rls. 1,457,661 $
37 1393 بلژيک 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 294 34,354,042,952 Rls. 1,288,486 $
38 1393 بلژيک 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 441,541 32,892,759,368 Rls. 1,187,079 $
39 1393 بلژيک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 156,618 28,602,671,861 Rls. 1,102,422 $
40 1393 بلژيک 84821000 بلبرينگ. 87,125 27,463,855,645 Rls. 1,030,061 $
41 1393 بلژيک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 130,710 25,767,813,174 Rls. 926,766 $
42 1393 بلژيک 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 3,845 25,669,651,830 Rls. 974,589 $
43 1393 بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,336 25,506,127,353 Rls. 967,010 $
44 1393 بلژيک 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 630,750 25,159,340,052 Rls. 967,393 $
45 1393 بلژيک 30064050 كامپوزيت 3,862 25,032,073,602 Rls. 929,419 $
46 1393 بلژيک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 928,510 24,966,902,597 Rls. 937,277 $
47 1393 بلژيک 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 30,000 24,849,635,509 Rls. 926,157 $
48 1393 بلژيک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 15,200 24,696,077,840 Rls. 964,201 $
49 1393 بلژيک 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 80,915 23,620,082,010 Rls. 868,521 $
50 1393 بلژيک 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 378,892 23,557,032,135 Rls. 873,018 $
51 1393 بلژيک 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 43,373 23,314,733,942 Rls. 869,434 $
52 1393 بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 6,029 23,099,844,805 Rls. 871,017 $
53 1393 بلژيک 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 22,930 22,933,759,000 Rls. 899,328 $
54 1393 بلژيک 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 9,259 22,882,344,581 Rls. 856,429 $
55 1393 بلژيک 44111392 كفپوش روكش شده 637,377 21,653,886,371 Rls. 835,606 $
56 1393 بلژيک 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 108,000 21,413,545,610 Rls. 832,091 $
57 1393 بلژيک 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,052 20,931,803,346 Rls. 788,663 $
58 1393 بلژيک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,460 20,014,012,896 Rls. 759,259 $
59 1393 بلژيک 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 597,000 19,909,543,919 Rls. 733,306 $
60 1393 بلژيک 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 13,144 19,886,930,846 Rls. 776,439 $
61 1393 بلژيک 30022000 واكسنکها براي پزشكي 348 19,532,979,654 Rls. 732,744 $
62 1393 بلژيک 90192010 ---نبولايزر 2,052 19,455,358,941 Rls. 771,274 $
63 1393 بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,324 18,781,543,572 Rls. 691,962 $
64 1393 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 122,645 18,296,995,262 Rls. 708,077 $
65 1393 بلژيک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 114,541 17,831,406,264 Rls. 675,745 $
66 1393 بلژيک 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 9,592 17,091,906,826 Rls. 633,719 $
67 1393 بلژيک 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 94,881 17,000,564,784 Rls. 626,205 $
68 1393 بلژيک 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 147,850 16,714,153,780 Rls. 626,690 $
69 1393 بلژيک 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 465,350 16,539,059,214 Rls. 629,664 $
70 1393 بلژيک 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 16,341,559,885 Rls. 613,991 $
71 1393 بلژيک 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 257,276 16,067,451,589 Rls. 610,387 $
72 1393 بلژيک 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 82,675 15,457,966,277 Rls. 592,944 $
73 1393 بلژيک 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 184,720 14,435,225,908 Rls. 540,138 $
74 1393 بلژيک 29181300 املاح و استرهاي اسيد تارتريك 127,586 14,237,402,352 Rls. 543,288 $
75 1393 بلژيک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 8,376 14,106,367,015 Rls. 546,789 $
76 1393 بلژيک 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 42,029 13,854,476,116 Rls. 533,099 $
77 1393 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 536,000 13,827,265,368 Rls. 515,225 $
78 1393 بلژيک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 151,465 13,604,846,292 Rls. 518,161 $
79 1393 بلژيک 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 385,000 13,056,853,031 Rls. 510,756 $
80 1393 بلژيک 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 151,076 13,005,017,786 Rls. 502,295 $
81 1393 بلژيک 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 112,130 12,913,514,004 Rls. 493,786 $
82 1393 بلژيک 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 114,460 12,761,900,613 Rls. 477,753 $
83 1393 بلژيک 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 400 12,617,404,860 Rls. 473,005 $
84 1393 بلژيک 13023100 آگارآگار حتي تغيير يافته 10,575 11,936,286,199 Rls. 452,946 $
85 1393 بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 4,959 11,632,937,396 Rls. 446,408 $
86 1393 بلژيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 24,375 11,512,926,572 Rls. 432,389 $
87 1393 بلژيک 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 360,066 11,305,464,472 Rls. 419,282 $
88 1393 بلژيک 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,005 11,039,059,081 Rls. 413,851 $
89 1393 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 11,848 10,798,686,694 Rls. 404,789 $
90 1393 بلژيک 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 2,070 10,784,151,711 Rls. 394,291 $
91 1393 بلژيک 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 191,680 10,782,545,009 Rls. 405,871 $
92 1393 بلژيک 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,773 10,464,051,683 Rls. 404,686 $
93 1393 بلژيک 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 33,283 10,354,696,461 Rls. 387,193 $
94 1393 بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 95,030 10,296,966,799 Rls. 389,598 $
95 1393 بلژيک 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 69,679 10,041,398,981 Rls. 372,114 $
96 1393 بلژيک 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 23,780 9,939,012,218 Rls. 374,663 $
97 1393 بلژيک 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 26,566 9,578,688,854 Rls. 359,399 $
98 1393 بلژيک 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 59,619 9,459,033,003 Rls. 357,207 $
99 1393 بلژيک 70080010 شيشه هاي عايق چندجدا ره که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده تيره روشن يادا را يلايه (پوشش )جاذب ياا نعکاسي 356,243 9,453,375,687 Rls. 353,683 $
100 1393 بلژيک 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 130,000 9,413,833,398 Rls. 357,238 $
101 1393 بلژيک 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 44,800 8,799,230,006 Rls. 331,513 $
102 1393 بلژيک 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 80,000 8,795,948,110 Rls. 328,368 $
103 1393 بلژيک 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 5,575 8,662,384,277 Rls. 337,417 $
104 1393 بلژيک 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,191 8,509,037,706 Rls. 307,086 $
105 1393 بلژيک 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 31,260 8,264,002,649 Rls. 304,518 $
106 1393 بلژيک 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 10,615 8,223,388,611 Rls. 311,327 $
107 1393 بلژيک 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 490,972 8,195,404,954 Rls. 315,078 $
108 1393 بلژيک 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 2,967 7,618,437,847 Rls. 286,673 $
109 1393 بلژيک 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 124,200 7,589,728,701 Rls. 283,261 $
110 1393 بلژيک 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 8,620 7,450,909,870 Rls. 271,082 $
111 1393 بلژيک 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 260,000 7,343,508,199 Rls. 278,617 $
112 1393 بلژيک 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 22,000 7,306,026,676 Rls. 284,985 $
113 1393 بلژيک 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 85,600 7,076,167,671 Rls. 268,458 $
114 1393 بلژيک 29419040 سفازولين سديم 1,373 6,961,167,868 Rls. 270,757 $
115 1393 بلژيک 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 45,577 6,548,573,475 Rls. 248,853 $
116 1393 بلژيک 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 71,535 6,543,777,268 Rls. 248,527 $
117 1393 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 63,175 6,216,542,358 Rls. 232,074 $
118 1393 بلژيک 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 24,120 6,195,531,000 Rls. 242,962 $
119 1393 بلژيک 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 6 6,123,296,636 Rls. 220,986 $
120 1393 بلژيک 32061990 ک ک ک سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 5,985 5,943,861,728 Rls. 225,027 $
121 1393 بلژيک 30033910 ساير داروهاي هورمون دار فاقد انسولين كه حاوي انتي بيوتيك نبوده دا را ي توليد دا خلي مشابه 834 5,821,966,821 Rls. 218,190 $
122 1393 بلژيک 21069080 کمكمل غذايي، 21,682 5,458,622,413 Rls. 201,893 $
123 1393 بلژيک 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 26,901 5,248,434,666 Rls. 197,257 $
124 1393 بلژيک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 22,200 5,212,926,458 Rls. 204,428 $
125 1393 بلژيک 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 1,900 5,132,238,000 Rls. 195,499 $
126 1393 بلژيک 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 37,485 5,054,229,180 Rls. 190,735 $
127 1393 بلژيک 11072000 مالت بو دا ده 260,075 4,969,187,431 Rls. 193,721 $
128 1393 بلژيک 37025500 فيلم عکاسي رنگي بصورت رول, غيرا زنوع کاغذي ،مقواياموادنسجي و...بيش ا ز16 mmحدا کثرتا35 mmوطول بيش ا ز30 6,280 4,911,948,619 Rls. 192,625 $
129 1393 بلژيک 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 32,004 4,806,415,494 Rls. 183,637 $
130 1393 بلژيک 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 53,932 4,788,222,205 Rls. 179,458 $
131 1393 بلژيک 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 1,176 4,727,450,864 Rls. 173,402 $
132 1393 بلژيک 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 15,512 4,722,907,021 Rls. 179,824 $
133 1393 بلژيک 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 660 4,654,110,322 Rls. 177,764 $
134 1393 بلژيک 34021310 الكل چرب اتوكسيله 60,000 4,652,870,931 Rls. 174,040 $
135 1393 بلژيک 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 4,603,206,864 Rls. 180,348 $
136 1393 بلژيک 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 186,343 4,563,434,526 Rls. 182,624 $
137 1393 بلژيک 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 60,250 4,547,219,453 Rls. 177,466 $
138 1393 بلژيک 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 3,450 4,538,054,205 Rls. 170,073 $
139 1393 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 14,660 4,531,931,622 Rls. 172,854 $
140 1393 بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 12,062 4,501,254,727 Rls. 167,596 $
141 1393 بلژيک 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 2,510 4,481,033,826 Rls. 166,482 $
142 1393 بلژيک 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 9,851 4,479,191,723 Rls. 167,551 $
143 1393 بلژيک 90221410 دستگاه ماموگرا ف 643 4,410,317,880 Rls. 172,866 $
144 1393 بلژيک 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 14,698 4,350,623,995 Rls. 169,030 $
145 1393 بلژيک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,310 4,334,611,199 Rls. 164,283 $
146 1393 بلژيک 30061010 نخکهاي جراحي بدون سوزن به سايز نخ صفر تا 0/5 از انواع كاتکگوت پلين، كاتکگوت كروميك، نايلون، سيلك، پليکپروپيلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid 496 4,211,486,009 Rls. 157,241 $
147 1393 بلژيک 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 53,930 4,185,955,565 Rls. 158,758 $
148 1393 بلژيک 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 11,725 4,159,000,001 Rls. 150,096 $
149 1393 بلژيک 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 33,960 4,098,455,254 Rls. 162,482 $
150 1393 بلژيک 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 10,775 4,073,053,576 Rls. 155,765 $
151 1393 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 12,595 3,981,584,405 Rls. 148,395 $
152 1393 بلژيک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 21,328 3,959,027,780 Rls. 144,606 $
153 1393 بلژيک 84805000 قالب برا ي شيشه. 4,322 3,830,468,076 Rls. 144,239 $
154 1393 بلژيک 21069020 ا مولسيفاير 26,289 3,801,949,832 Rls. 142,973 $
155 1393 بلژيک 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 245,000 3,762,476,217 Rls. 138,910 $
156 1393 بلژيک 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 46,090 3,710,218,337 Rls. 142,748 $
157 1393 بلژيک 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 64,800 3,613,014,376 Rls. 135,431 $
158 1393 بلژيک 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 22,950 3,570,115,255 Rls. 139,387 $
159 1393 بلژيک 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 67,331 3,508,458,844 Rls. 132,809 $
160 1393 بلژيک 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 40,000 3,503,448,107 Rls. 136,688 $
161 1393 بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 18,000 3,480,520,000 Rls. 135,068 $
162 1393 بلژيک 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 55,750 3,382,260,284 Rls. 130,098 $
163 1393 بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 34,740 3,314,540,469 Rls. 123,764 $
164 1393 بلژيک 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 103,400 3,213,167,863 Rls. 125,363 $
165 1393 بلژيک 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 1,725 3,178,539,671 Rls. 119,051 $
166 1393 بلژيک 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 593 3,074,275,375 Rls. 119,441 $
167 1393 بلژيک 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 20,975 3,014,317,105 Rls. 115,460 $
168 1393 بلژيک 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 91,500 2,964,734,079 Rls. 113,722 $
169 1393 بلژيک 28230000 ا کسيدهاي تيتان 21,900 2,887,658,288 Rls. 107,718 $
170 1393 بلژيک 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 73,701 2,850,931,924 Rls. 103,973 $
171 1393 بلژيک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,094 2,824,572,594 Rls. 106,003 $
172 1393 بلژيک 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 33,708 2,800,136,880 Rls. 102,770 $
173 1393 بلژيک 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 38,178 2,793,443,247 Rls. 107,175 $
174 1393 بلژيک 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 239,115 2,757,418,383 Rls. 103,224 $
175 1393 بلژيک 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 144,591 2,755,574,503 Rls. 105,794 $
176 1393 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,617 2,733,240,090 Rls. 105,282 $
177 1393 بلژيک 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 441 2,672,523,977 Rls. 100,023 $
178 1393 بلژيک 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 11,248 2,576,843,101 Rls. 96,824 $
179 1393 بلژيک 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 170 2,451,679,390 Rls. 91,909 $
180 1393 بلژيک 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 60,833 2,404,354,412 Rls. 90,047 $
181 1393 بلژيک 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 5,000 2,390,382,531 Rls. 89,823 $
182 1393 بلژيک 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 342 2,389,479,070 Rls. 95,892 $
183 1393 بلژيک 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 59,470 2,382,484,467 Rls. 92,045 $
184 1393 بلژيک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,337 2,378,631,839 Rls. 87,762 $
185 1393 بلژيک 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 9,753 2,351,373,523 Rls. 84,843 $
186 1393 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 15,425 2,294,985,336 Rls. 83,567 $
187 1393 بلژيک 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 4,825 2,264,483,588 Rls. 84,543 $
188 1393 بلژيک 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 945 2,224,877,793 Rls. 87,008 $
189 1393 بلژيک 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 20,000 2,208,907,089 Rls. 83,035 $
190 1393 بلژيک 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 2,610 2,184,143,381 Rls. 84,988 $
191 1393 بلژيک 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 16,000 2,163,398,590 Rls. 81,254 $
192 1393 بلژيک 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 40 2,157,820,023 Rls. 81,039 $
193 1393 بلژيک 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 374 2,140,765,472 Rls. 80,257 $
194 1393 بلژيک 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 873 2,133,664,966 Rls. 79,990 $
195 1393 بلژيک 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 8,910 2,123,023,054 Rls. 81,318 $
196 1393 بلژيک 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 5,047 2,118,752,168 Rls. 82,167 $
197 1393 بلژيک 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 52,000 2,081,714,410 Rls. 77,721 $
198 1393 بلژيک 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 14,300 2,066,581,138 Rls. 81,001 $
199 1393 بلژيک 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 16,000 2,048,931,947 Rls. 75,960 $
200 1393 بلژيک 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 25,525 1,996,928,029 Rls. 76,430 $
مجموع کل
7,357,797,604,612 ريال
مجموع کل
277,386,510 دلار