آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 بحرين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 1,553,723,616 7,319,908,185,133 Rls. 280,944,191 $
2 1393 بحرين 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 73,351,440 1,175,072,899,714 Rls. 43,563,273 $
3 1393 بحرين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 87,817 62,612,798,934 Rls. 2,452,038 $
4 1393 بحرين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 119,483 24,793,777,680 Rls. 970,972 $
5 1393 بحرين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 14,365 6,152,980,871 Rls. 240,963 $
6 1393 بحرين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,541 2,309,535,358 Rls. 90,446 $
7 1393 بحرين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,560 2,063,484,979 Rls. 78,234 $
8 1393 بحرين 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 758 1,258,554,731 Rls. 48,952 $
9 1393 بحرين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 14,290 1,021,486,899 Rls. 40,003 $
10 1393 بحرين 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 42,480 467,344,895 Rls. 17,352 $
11 1393 بحرين 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 664 465,407,698 Rls. 17,479 $
12 1393 بحرين 87032329 ----وسايل نقليه با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي و كمتر از 3000 سي سي غير از امبولانس ونوع هيبريدي 1,565 437,344,630 Rls. 42,056 $
13 1393 بحرين 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 11,795 384,034,080 Rls. 14,862 $
14 1393 بحرين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 5,085 330,427,869 Rls. 12,406 $
15 1393 بحرين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 35 163,711,343 Rls. 6,166 $
16 1393 بحرين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 1,000 127,335,486 Rls. 4,980 $
17 1393 بحرين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 49 116,385,011 Rls. 4,558 $
18 1393 بحرين 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 336 80,514,405 Rls. 3,144 $
19 1393 بحرين 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 6 5,526,669 Rls. 216 $
مجموع کل
8,597,771,736,385 ريال
مجموع کل
328,552,291 دلار
[1]