آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اکوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,439,411 39,468,448,185 Rls. 1,515,274 $
2 1393 اکوادور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 9,900 2,547,241,834 Rls. 95,754 $
3 1393 اکوادور 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 863 477,269,918 Rls. 17,629 $
4 1393 اکوادور 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 1,916 275,546,000 Rls. 10,251 $
مجموع کل
42,768,505,937 ريال
مجموع کل
1,638,908 دلار
[1]