آمار کل " واردات از" کشور "ايسلند" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ايسلند 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 54,720 8,255,205,534 Rls. 309,242 $
2 1393 ايسلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 84 1,539,619,357 Rls. 56,150 $
مجموع کل
9,794,824,891 ريال
مجموع کل
365,391 دلار
[1]