آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 791,432,485 6,119,183,222,413 Rls. 230,498,098 $
2 1393 انگلستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 384,924,855 3,301,659,028,898 Rls. 126,497,548 $
3 1393 انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 221,005,829 3,268,353,418,010 Rls. 120,745,740 $
4 1393 انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 335,262,182 2,268,109,497,007 Rls. 84,344,267 $
5 1393 انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 29,469 324,378,846,181 Rls. 12,338,047 $
6 1393 انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 18,398,000 280,126,204,865 Rls. 10,385,045 $
7 1393 انگلستان 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 2,784 119,612,363,588 Rls. 4,575,951 $
8 1393 انگلستان 01051120 جوجه اجداد گوشتي 8,912 106,371,684,609 Rls. 4,017,887 $
9 1393 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,227 102,329,662,692 Rls. 3,992,249 $
10 1393 انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 35,796 52,452,851,586 Rls. 1,960,504 $
11 1393 انگلستان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 56,904 47,363,697,195 Rls. 1,758,575 $
12 1393 انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 22,045 45,385,945,837 Rls. 1,681,345 $
13 1393 انگلستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1,214 32,187,854,634 Rls. 1,260,026 $
14 1393 انگلستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 7,486 28,271,458,439 Rls. 1,056,261 $
15 1393 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 42,400 27,482,739,093 Rls. 1,020,554 $
16 1393 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,246 27,321,385,496 Rls. 1,063,326 $
17 1393 انگلستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 1,820 23,459,729,897 Rls. 918,728 $
18 1393 انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 1,004 21,210,054,162 Rls. 795,447 $
19 1393 انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,848 20,680,233,295 Rls. 788,797 $
20 1393 انگلستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 279,500 20,618,348,813 Rls. 756,276 $
21 1393 انگلستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,875 18,090,247,314 Rls. 684,662 $
22 1393 انگلستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,288 17,452,896,653 Rls. 631,688 $
23 1393 انگلستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 106,000 16,699,983,696 Rls. 656,343 $
24 1393 انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,053 13,995,307,792 Rls. 516,947 $
25 1393 انگلستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 4,172 11,743,757,220 Rls. 449,114 $
26 1393 انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 32,070 11,215,117,121 Rls. 412,040 $
27 1393 انگلستان 01051130 جوجه مادر گوشتي 5,384 10,537,671,123 Rls. 403,415 $
28 1393 انگلستان 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 5,692 10,466,274,000 Rls. 377,721 $
29 1393 انگلستان 25070010 کائولن 1,200,025 10,184,378,078 Rls. 381,206 $
30 1393 انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,214 10,122,408,312 Rls. 382,262 $
31 1393 انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 10,457 8,891,338,335 Rls. 342,830 $
32 1393 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 727 7,920,923,734 Rls. 294,608 $
33 1393 انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 23,439 7,779,497,014 Rls. 291,151 $
34 1393 انگلستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 564 7,762,298,716 Rls. 287,342 $
35 1393 انگلستان 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 13,852 7,754,398,254 Rls. 291,641 $
36 1393 انگلستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 118,359 7,429,868,267 Rls. 289,376 $
37 1393 انگلستان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 38,964 7,104,293,993 Rls. 265,593 $
38 1393 انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,107 7,077,409,381 Rls. 258,196 $
39 1393 انگلستان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 49,796 6,833,232,305 Rls. 257,562 $
40 1393 انگلستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 22,050 6,638,957,000 Rls. 249,472 $
41 1393 انگلستان 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 29,450 6,155,134,476 Rls. 229,532 $
42 1393 انگلستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 7,326 5,995,254,412 Rls. 215,675 $
43 1393 انگلستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 36,000 5,885,805,762 Rls. 218,676 $
44 1393 انگلستان 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 39,335 5,786,994,588 Rls. 212,235 $
45 1393 انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 3,810 5,735,992,837 Rls. 219,285 $
46 1393 انگلستان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,344 5,603,544,500 Rls. 212,727 $
47 1393 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 32,290 5,499,471,493 Rls. 210,435 $
48 1393 انگلستان 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 2,495 4,984,791,117 Rls. 186,840 $
49 1393 انگلستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,550 4,760,280,400 Rls. 189,638 $
50 1393 انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,818 4,583,376,471 Rls. 173,884 $
51 1393 انگلستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 210 4,405,290,940 Rls. 165,036 $
52 1393 انگلستان 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 15,000 4,401,939,986 Rls. 166,042 $
53 1393 انگلستان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 1,907 4,383,195,563 Rls. 157,332 $
54 1393 انگلستان 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 14,960 4,139,372,483 Rls. 150,962 $
55 1393 انگلستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 240 3,828,168,712 Rls. 141,124 $
56 1393 انگلستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 19,300 3,572,224,404 Rls. 134,426 $
57 1393 انگلستان 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 5,000 3,558,256,256 Rls. 138,826 $
58 1393 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 441 3,405,321,317 Rls. 127,187 $
59 1393 انگلستان 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 919 3,399,419,643 Rls. 126,575 $
60 1393 انگلستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,072 3,236,725,497 Rls. 118,500 $
61 1393 انگلستان 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 1,376 3,231,385,592 Rls. 124,758 $
62 1393 انگلستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 94 3,212,958,267 Rls. 117,216 $
63 1393 انگلستان 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 455 3,117,553,041 Rls. 121,918 $
64 1393 انگلستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 306 2,818,962,147 Rls. 109,093 $
65 1393 انگلستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 1,460 2,707,135,580 Rls. 104,512 $
66 1393 انگلستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 9,023 2,707,133,860 Rls. 99,784 $
67 1393 انگلستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 1,503 2,489,249,250 Rls. 92,928 $
68 1393 انگلستان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 2,100 2,408,053,944 Rls. 88,327 $
69 1393 انگلستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 163 2,382,488,315 Rls. 87,532 $
70 1393 انگلستان 85176110 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 1,120 2,353,718,822 Rls. 87,664 $
71 1393 انگلستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 324 2,341,671,430 Rls. 87,707 $
72 1393 انگلستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 26,880 2,294,534,054 Rls. 85,213 $
73 1393 انگلستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 584 1,975,283,464 Rls. 72,190 $
74 1393 انگلستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 12,440 1,958,542,051 Rls. 73,400 $
75 1393 انگلستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 86 1,803,014,259 Rls. 65,682 $
76 1393 انگلستان 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 20,722 1,746,582,556 Rls. 65,656 $
77 1393 انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,138 1,705,213,811 Rls. 61,937 $
78 1393 انگلستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 9,000 1,615,042,250 Rls. 61,606 $
79 1393 انگلستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 77 1,560,001,344 Rls. 58,532 $
80 1393 انگلستان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,560 1,520,689,278 Rls. 56,345 $
81 1393 انگلستان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 106 1,440,820,000 Rls. 53,877 $
82 1393 انگلستان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 203 1,367,435,841 Rls. 51,485 $
83 1393 انگلستان 40139010 تيوپ برا ي هوا پيما 15,631 1,346,301,786 Rls. 51,219 $
84 1393 انگلستان 85176940 درب بازكن غير تصويري 586 1,301,057,783 Rls. 48,111 $
85 1393 انگلستان 84411000 ماشينهاي برش 14,750 1,236,695,985 Rls. 46,820 $
86 1393 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 747 1,213,672,127 Rls. 45,751 $
87 1393 انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 588 1,184,862,076 Rls. 45,086 $
88 1393 انگلستان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 559 1,165,018,161 Rls. 43,360 $
89 1393 انگلستان 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 86 1,129,721,322 Rls. 40,405 $
90 1393 انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,442 1,050,320,744 Rls. 39,559 $
91 1393 انگلستان 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 5,000 1,043,539,360 Rls. 38,822 $
92 1393 انگلستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 519 1,000,013,666 Rls. 37,963 $
93 1393 انگلستان 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 4,070 980,446,010 Rls. 37,058 $
94 1393 انگلستان 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,285 979,214,471 Rls. 37,102 $
95 1393 انگلستان 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 8,960 947,554,350 Rls. 35,620 $
96 1393 انگلستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 480 933,422,125 Rls. 36,123 $
97 1393 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 172 916,936,211 Rls. 34,297 $
98 1393 انگلستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 5,200 902,048,802 Rls. 34,901 $
99 1393 انگلستان 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 1,388 879,133,702 Rls. 32,606 $
100 1393 انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 1,000 852,061,600 Rls. 32,258 $
101 1393 انگلستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 250 793,593,139 Rls. 31,077 $
102 1393 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 92 782,395,758 Rls. 30,597 $
103 1393 انگلستان 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 7,053 746,863,164 Rls. 27,625 $
104 1393 انگلستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 650 738,746,014 Rls. 28,103 $
105 1393 انگلستان 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 4,880 724,729,088 Rls. 27,161 $
106 1393 انگلستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,210 713,081,862 Rls. 27,047 $
107 1393 انگلستان 84138120 تملبه هاي تزريقي 1,100 710,659,459 Rls. 26,715 $
108 1393 انگلستان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 2,310 703,947,773 Rls. 27,599 $
109 1393 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 30 687,391,843 Rls. 25,001 $
110 1393 انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 11,120 674,669,634 Rls. 25,276 $
111 1393 انگلستان 15219010 موم زنبور عسل 2,150 664,518,961 Rls. 25,182 $
112 1393 انگلستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 45 664,024,906 Rls. 24,931 $
113 1393 انگلستان 13012000 صمغ عربي طبيعي 2,100 661,902,905 Rls. 24,837 $
114 1393 انگلستان 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 33,000 647,679,000 Rls. 24,672 $
115 1393 انگلستان 27101930 گريس 800 633,117,780 Rls. 24,701 $
116 1393 انگلستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 57 554,561,407 Rls. 20,740 $
117 1393 انگلستان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 783 546,486,524 Rls. 21,012 $
118 1393 انگلستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 885 541,594,461 Rls. 20,631 $
119 1393 انگلستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 201 522,619,503 Rls. 20,142 $
120 1393 انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 114 516,318,501 Rls. 19,071 $
121 1393 انگلستان 90189069 ----اجزاء وقطعات تلمبه هاي ساكشن پزشكي 1,486 506,004,013 Rls. 19,014 $
122 1393 انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 310 488,416,124 Rls. 18,360 $
123 1393 انگلستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 43 470,595,200 Rls. 17,690 $
124 1393 انگلستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,198 467,060,685 Rls. 18,291 $
125 1393 انگلستان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 260 454,603,970 Rls. 17,778 $
126 1393 انگلستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 7 450,421,132 Rls. 16,302 $
127 1393 انگلستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 270 430,940,616 Rls. 16,132 $
128 1393 انگلستان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 40 428,282,797 Rls. 15,511 $
129 1393 انگلستان 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 600 427,599,670 Rls. 16,806 $
130 1393 انگلستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 118 421,579,087 Rls. 15,736 $
131 1393 انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,657 416,885,457 Rls. 16,305 $
132 1393 انگلستان 37023200 فيلم بصورت رول سورا خ نشده باا مولسيوني ا زهالوژنور نقره, باپهناي حدا کثر105ميليمتر 437 412,897,431 Rls. 15,276 $
133 1393 انگلستان 90106000 پرده برا ي پروژکسيون 190 408,603,562 Rls. 15,958 $
134 1393 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,454 407,193,840 Rls. 15,968 $
135 1393 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 36 406,514,080 Rls. 14,837 $
136 1393 انگلستان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 3 402,336,802 Rls. 14,390 $
137 1393 انگلستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 305 395,066,188 Rls. 14,945 $
138 1393 انگلستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 100,000 374,991,580 Rls. 13,607 $
139 1393 انگلستان 28111100 فلوئور هيدروژن (ا سيدفلوئورهيدريک ) 60 372,726,000 Rls. 13,994 $
140 1393 انگلستان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 1,775 354,098,836 Rls. 13,522 $
141 1393 انگلستان 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 193 351,551,471 Rls. 13,537 $
142 1393 انگلستان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 612 351,152,632 Rls. 13,590 $
143 1393 انگلستان 90184921 ---دستگاه برقي جرم گيري دندان (اولتراسونيك وپيزوالكتريك) 52 344,984,308 Rls. 12,581 $
144 1393 انگلستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 92 341,222,022 Rls. 13,344 $
145 1393 انگلستان 68129300 مفصلکبندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت 1,707 329,438,650 Rls. 11,889 $
146 1393 انگلستان 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,600 327,872,394 Rls. 12,082 $
147 1393 انگلستان 29182390 ساير استرهاي اسيد ساليسيليک واملاح آنها غيرمذکور در رديف هاي 29181100 لغايت 29182340 50 327,473,245 Rls. 12,310 $
148 1393 انگلستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 432 302,934,268 Rls. 11,270 $
149 1393 انگلستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 289 296,536,216 Rls. 11,623 $
150 1393 انگلستان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 74 293,503,991 Rls. 11,488 $
151 1393 انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 123 284,604,190 Rls. 10,713 $
152 1393 انگلستان 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 250 270,936,885 Rls. 10,625 $
153 1393 انگلستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 9 263,139,973 Rls. 9,652 $
154 1393 انگلستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 325 258,974,154 Rls. 10,142 $
155 1393 انگلستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 418 254,856,943 Rls. 9,611 $
156 1393 انگلستان 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 300 249,543,205 Rls. 9,125 $
157 1393 انگلستان 30064030 اكريل 133 248,400,000 Rls. 9,270 $
158 1393 انگلستان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 500 245,074,875 Rls. 8,912 $
159 1393 انگلستان 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 30 241,086,108 Rls. 9,330 $
160 1393 انگلستان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 45 237,628,245 Rls. 9,319 $
161 1393 انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 888 235,718,356 Rls. 8,839 $
162 1393 انگلستان 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 180 227,099,900 Rls. 8,501 $
163 1393 انگلستان 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 186 224,720,057 Rls. 8,403 $
164 1393 انگلستان 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 65 219,207,593 Rls. 7,973 $
165 1393 انگلستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,000 216,731,568 Rls. 8,214 $
166 1393 انگلستان 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 150 209,907,595 Rls. 8,195 $
167 1393 انگلستان 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 115 199,872,717 Rls. 7,491 $
168 1393 انگلستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 170 198,680,858 Rls. 7,276 $
169 1393 انگلستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 306 192,744,474 Rls. 7,270 $
170 1393 انگلستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 330 191,352,470 Rls. 6,987 $
171 1393 انگلستان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 1,000 186,586,510 Rls. 6,958 $
172 1393 انگلستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1 178,776,844 Rls. 6,502 $
173 1393 انگلستان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 24 175,345,949 Rls. 6,586 $
174 1393 انگلستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 11 172,448,330 Rls. 6,485 $
175 1393 انگلستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 300 171,932,780 Rls. 6,287 $
176 1393 انگلستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 120 170,974,188 Rls. 6,419 $
177 1393 انگلستان 27101920 روغن صنعتي 108 170,763,330 Rls. 6,228 $
178 1393 انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 40 166,890,000 Rls. 6,266 $
179 1393 انگلستان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3 161,272,745 Rls. 5,866 $
180 1393 انگلستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 600 152,612,710 Rls. 5,778 $
181 1393 انگلستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 50 148,177,854 Rls. 5,550 $
182 1393 انگلستان 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 26 148,107,094 Rls. 5,547 $
183 1393 انگلستان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 200 144,692,888 Rls. 5,674 $
184 1393 انگلستان 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 24 143,267,825 Rls. 5,348 $
185 1393 انگلستان 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 460 136,499,904 Rls. 5,095 $
186 1393 انگلستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 70 135,018,907 Rls. 5,049 $
187 1393 انگلستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 4 133,655,223 Rls. 5,218 $
188 1393 انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 370 132,043,982 Rls. 5,178 $
189 1393 انگلستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1 129,982,227 Rls. 5,078 $
190 1393 انگلستان 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 190 127,721,599 Rls. 4,734 $
191 1393 انگلستان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 3 127,417,007 Rls. 4,917 $
192 1393 انگلستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 33 124,546,327 Rls. 4,617 $
193 1393 انگلستان 90119000 ا جزاء وقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاي اپتيکي مشمول 9011 45 121,444,717 Rls. 4,548 $
194 1393 انگلستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 200 119,476,534 Rls. 4,455 $
195 1393 انگلستان 30064050 كامپوزيت 23 116,758,046 Rls. 4,377 $
196 1393 انگلستان 90330020 ساير ترموكوبلکها 5 115,330,004 Rls. 4,195 $
197 1393 انگلستان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 200 114,147,182 Rls. 4,278 $
198 1393 انگلستان 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 150 112,632,850 Rls. 4,427 $
199 1393 انگلستان 90184929 ----اجزاء وقطعات دستگاه برقي جرم گيري دندان 48 112,038,000 Rls. 4,086 $
200 1393 انگلستان 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 150 110,883,345 Rls. 4,255 $
مجموع کل
16,637,322,648,330 ريال
مجموع کل
625,499,302 دلار