آمار کل " واردات از" کشور "الجزاير" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 الجزاير 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 960 1,415,419,820 Rls. 53,390 $
2 1393 الجزاير 85044050 کنترل دور موتورInverter 3 134,306,592 Rls. 5,224 $
مجموع کل
1,549,726,412 ريال
مجموع کل
58,614 دلار
[1]