آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 290,148 51,363,386,701 Rls. 1,930,361 $
2 1393 اروگوئه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,748 28,647,392,591 Rls. 1,026,849 $
3 1393 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 143,086 26,415,053,040 Rls. 972,416 $
4 1393 اروگوئه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 2,592 24,200,031,169 Rls. 948,984 $
5 1393 اروگوئه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 152,640 5,990,548,130 Rls. 223,848 $
مجموع کل
136,616,411,631 ريال
مجموع کل
5,102,458 دلار
[1]