آمار کل " واردات از" کشور "(لتوني(لاتويا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 (لتوني(لاتويا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 74,728,316 635,849,098,669 Rls. 25,660,805 $
2 1392 (لتوني(لاتويا 10011100 دانه گندم سخت 66,000,000 576,198,483,630 Rls. 23,195,462 $
3 1392 (لتوني(لاتويا 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 754,762 10,666,382,386 Rls. 396,951 $
4 1392 (لتوني(لاتويا 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 14,400 3,955,368,900 Rls. 160,872 $
5 1392 (لتوني(لاتويا 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 6,720 1,923,349,212 Rls. 77,592 $
6 1392 (لتوني(لاتويا 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 720 1,293,744,310 Rls. 52,205 $
7 1392 (لتوني(لاتويا 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 885 1,293,534,673 Rls. 51,531 $
8 1392 (لتوني(لاتويا 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 63 499,269,000 Rls. 20,079 $
مجموع کل
1,231,679,230,780 ريال
مجموع کل
49,615,499 دلار
[1]