آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 هنگ کنگ 10011100 دانه گندم سخت 64,927,935 633,574,205,162 Rls. 25,388,721 $
2 1392 هنگ کنگ 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 18,740,619 417,610,219,171 Rls. 16,865,411 $
3 1392 هنگ کنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 52,374 311,457,784,026 Rls. 12,530,613 $
4 1392 هنگ کنگ 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 12,028,780 289,478,818,849 Rls. 11,675,974 $
5 1392 هنگ کنگ 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 26,267,550 228,951,537,296 Rls. 9,243,678 $
6 1392 هنگ کنگ 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 10,281,058 156,583,722,480 Rls. 6,304,962 $
7 1392 هنگ کنگ 10039000 جو باستثناي دانه جو 10,447,223 109,051,301,854 Rls. 4,399,852 $
8 1392 هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 56,222 96,565,361,183 Rls. 3,894,041 $
9 1392 هنگ کنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 6,582 95,764,280,779 Rls. 3,864,043 $
10 1392 هنگ کنگ 29412000 استرپتومايسينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 17,045 79,722,531,137 Rls. 3,215,935 $
11 1392 هنگ کنگ 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,722,609 75,452,858,270 Rls. 3,036,513 $
12 1392 هنگ کنگ 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,494,326 61,362,999,999 Rls. 2,475,313 $
13 1392 هنگ کنگ 29261000 اكريلونيتريل 955,442 59,321,104,360 Rls. 2,393,640 $
14 1392 هنگ کنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 66,871 55,457,935,880 Rls. 2,225,295 $
15 1392 هنگ کنگ 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 42,414 51,362,387,322 Rls. 2,069,712 $
16 1392 هنگ کنگ 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 1,154 49,858,917,000 Rls. 2,001,000 $
17 1392 هنگ کنگ 29411030 6آمينوپنيکسيلانيك اسيد 14,660 46,808,171,447 Rls. 1,886,956 $
18 1392 هنگ کنگ 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 1,307,000 43,586,972,097 Rls. 1,757,203 $
19 1392 هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 11,464 42,199,869,884 Rls. 1,702,222 $
20 1392 هنگ کنگ 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 280 34,835,025,040 Rls. 1,405,739 $
21 1392 هنگ کنگ 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 25,037 34,426,106,006 Rls. 1,368,469 $
22 1392 هنگ کنگ 85232110 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط نشده . 18,965 32,538,206,405 Rls. 1,313,487 $
23 1392 هنگ کنگ 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 2,662 32,515,944,654 Rls. 1,309,205 $
24 1392 هنگ کنگ 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 383,040 32,471,616,304 Rls. 1,310,883 $
25 1392 هنگ کنگ 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 7,902 32,361,068,450 Rls. 1,302,783 $
26 1392 هنگ کنگ 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 390,024 30,034,499,368 Rls. 1,211,827 $
27 1392 هنگ کنگ 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 715,000 29,224,984,697 Rls. 1,179,500 $
28 1392 هنگ کنگ 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 4,280 28,756,247,563 Rls. 1,160,564 $
29 1392 هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 6,595 26,459,267,233 Rls. 1,056,889 $
30 1392 هنگ کنگ 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 123,210 24,052,821,181 Rls. 965,667 $
31 1392 هنگ کنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,950 22,337,298,596 Rls. 902,525 $
32 1392 هنگ کنگ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 58,536 21,981,211,213 Rls. 885,430 $
33 1392 هنگ کنگ 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 20,243 21,453,252,415 Rls. 864,848 $
34 1392 هنگ کنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 5,653 19,292,236,132 Rls. 775,591 $
35 1392 هنگ کنگ 38011000 گرافيت مصنوعي 834,920 18,825,508,300 Rls. 757,247 $
36 1392 هنگ کنگ 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,720 18,638,532,126 Rls. 752,897 $
37 1392 هنگ کنگ 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 45,620 18,299,758,473 Rls. 706,142 $
38 1392 هنگ کنگ 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 20,024 17,994,383,732 Rls. 727,080 $
39 1392 هنگ کنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 9,646 17,183,029,558 Rls. 693,753 $
40 1392 هنگ کنگ 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 45,073 17,182,236,503 Rls. 693,028 $
41 1392 هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 9,012 16,893,198,887 Rls. 681,468 $
42 1392 هنگ کنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 17,174 16,606,727,746 Rls. 669,621 $
43 1392 هنگ کنگ 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 1,190 15,900,283,403 Rls. 641,932 $
44 1392 هنگ کنگ 79040000 ميله, پروفيل ومفتول ا زروي. 200,000 15,872,982,292 Rls. 637,383 $
45 1392 هنگ کنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 41,347 15,737,876,997 Rls. 633,668 $
46 1392 هنگ کنگ 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 394 15,071,420,792 Rls. 608,216 $
47 1392 هنگ کنگ 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 22,709 14,269,673,938 Rls. 574,837 $
48 1392 هنگ کنگ 28416100 پرمنگنات پتاسيم 200,000 12,709,848,975 Rls. 513,420 $
49 1392 هنگ کنگ 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 422,333 12,601,050,498 Rls. 508,219 $
50 1392 هنگ کنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,057 12,542,726,310 Rls. 506,203 $
51 1392 هنگ کنگ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 44,694 12,329,752,272 Rls. 488,928 $
52 1392 هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 273,000 12,200,614,690 Rls. 483,475 $
53 1392 هنگ کنگ 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 11,598 11,825,039,694 Rls. 475,631 $
54 1392 هنگ کنگ 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,412 11,822,500,834 Rls. 475,561 $
55 1392 هنگ کنگ 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 6,832 11,521,251,725 Rls. 463,053 $
56 1392 هنگ کنگ 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 18 11,377,950,606 Rls. 458,972 $
57 1392 هنگ کنگ 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 66,842 10,996,883,068 Rls. 442,829 $
58 1392 هنگ کنگ 85261000 دستگاههاي را دا ر 492 10,985,187,713 Rls. 442,949 $
59 1392 هنگ کنگ 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 107,751 10,461,580,000 Rls. 422,161 $
60 1392 هنگ کنگ 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 22,584 10,218,741,224 Rls. 412,422 $
61 1392 هنگ کنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 10,625 10,214,380,470 Rls. 410,873 $
62 1392 هنگ کنگ 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 11,106 10,204,593,803 Rls. 411,674 $
63 1392 هنگ کنگ 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,556 9,718,634,359 Rls. 387,689 $
64 1392 هنگ کنگ 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 139,982 9,401,833,329 Rls. 379,337 $
65 1392 هنگ کنگ 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 25,100 9,247,322,667 Rls. 372,286 $
66 1392 هنگ کنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 108,097 9,055,455,005 Rls. 364,388 $
67 1392 هنگ کنگ 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 112,729 8,865,981,390 Rls. 356,250 $
68 1392 هنگ کنگ 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 1,753 8,855,417,957 Rls. 357,485 $
69 1392 هنگ کنگ 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 3,630 8,826,221,865 Rls. 355,991 $
70 1392 هنگ کنگ 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 2,370 8,711,904,087 Rls. 351,096 $
71 1392 هنگ کنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,431 8,645,057,587 Rls. 348,706 $
72 1392 هنگ کنگ 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,430 8,567,694,195 Rls. 345,034 $
73 1392 هنگ کنگ 29181600 اسيد گلوكنيك، املاح و استرهاي آن 30,000 8,424,687,531 Rls. 339,691 $
74 1392 هنگ کنگ 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 1,688 8,318,473,078 Rls. 335,617 $
75 1392 هنگ کنگ 44111392 كفپوش روكش شده 333,800 8,269,871,350 Rls. 332,615 $
76 1392 هنگ کنگ 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 3,485 8,244,470,112 Rls. 332,392 $
77 1392 هنگ کنگ 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 447,375 7,868,054,400 Rls. 316,413 $
78 1392 هنگ کنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 6,631 7,822,020,331 Rls. 315,237 $
79 1392 هنگ کنگ 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 405 7,745,445,015 Rls. 312,486 $
80 1392 هنگ کنگ 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 4,330 7,731,149,001 Rls. 312,108 $
81 1392 هنگ کنگ 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,792 7,678,327,479 Rls. 309,401 $
82 1392 هنگ کنگ 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 10,600 7,522,000,000 Rls. 305,282 $
83 1392 هنگ کنگ 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 110,606 7,356,900,788 Rls. 296,689 $
84 1392 هنگ کنگ 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 37,407 7,320,711,511 Rls. 294,798 $
85 1392 هنگ کنگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 10,000 7,026,936,712 Rls. 281,641 $
86 1392 هنگ کنگ 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 101,100 6,648,276,053 Rls. 268,054 $
87 1392 هنگ کنگ 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 1,927 6,584,936,084 Rls. 265,764 $
88 1392 هنگ کنگ 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 42,909 6,573,892,704 Rls. 264,733 $
89 1392 هنگ کنگ 85076000 ا نباره هايبرقي ليتيوم يون 5,509 6,510,988,034 Rls. 262,103 $
90 1392 هنگ کنگ 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسورا زفلزمعممولي. 182,320 6,474,188,838 Rls. 260,569 $
91 1392 هنگ کنگ 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 935 6,378,322,220 Rls. 256,660 $
92 1392 هنگ کنگ 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 628 6,377,269,586 Rls. 256,907 $
93 1392 هنگ کنگ 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 88,920 6,308,903,182 Rls. 254,381 $
94 1392 هنگ کنگ 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 13,692 6,300,114,949 Rls. 254,151 $
95 1392 هنگ کنگ 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 201 6,265,308,484 Rls. 252,772 $
96 1392 هنگ کنگ 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 8,660 6,096,174,064 Rls. 245,171 $
97 1392 هنگ کنگ 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 6,297 5,977,880,975 Rls. 241,513 $
98 1392 هنگ کنگ 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 418 5,974,185,179 Rls. 241,498 $
99 1392 هنگ کنگ 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 6,000 5,917,265,280 Rls. 238,696 $
100 1392 هنگ کنگ 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 91,950 5,903,779,821 Rls. 238,152 $
101 1392 هنگ کنگ 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 45 5,820,010,000 Rls. 235,000 $
102 1392 هنگ کنگ 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 2,349 5,811,740,533 Rls. 234,524 $
103 1392 هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,722 5,793,652,814 Rls. 233,116 $
104 1392 هنگ کنگ 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 1,440,000 5,756,708,800 Rls. 232,102 $
105 1392 هنگ کنگ 81011000 پودرا زتنگستن. 2,098 5,749,382,099 Rls. 232,069 $
106 1392 هنگ کنگ 29159010 والپروات سديم 3,800 5,749,092,755 Rls. 214,355 $
107 1392 هنگ کنگ 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 1,419 5,673,765,355 Rls. 228,399 $
108 1392 هنگ کنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 11,401 5,623,721,111 Rls. 227,434 $
109 1392 هنگ کنگ 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 112,350 5,613,535,799 Rls. 226,382 $
110 1392 هنگ کنگ 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 3,175 5,588,379,702 Rls. 225,781 $
111 1392 هنگ کنگ 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 25,778 5,522,277,711 Rls. 222,751 $
112 1392 هنگ کنگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 300 5,468,110,033 Rls. 219,540 $
113 1392 هنگ کنگ 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 39 5,451,850,785 Rls. 219,255 $
114 1392 هنگ کنگ 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 12,000 5,438,310,000 Rls. 219,393 $
115 1392 هنگ کنگ 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 9,884 5,425,634,938 Rls. 218,451 $
116 1392 هنگ کنگ 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 132,360 5,391,205,158 Rls. 217,019 $
117 1392 هنگ کنگ 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 372 5,335,776,757 Rls. 215,228 $
118 1392 هنگ کنگ 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 36,342 5,270,508,471 Rls. 200,402 $
119 1392 هنگ کنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 4,882 5,190,749,193 Rls. 209,110 $
120 1392 هنگ کنگ 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 616 5,126,067,593 Rls. 206,814 $
121 1392 هنگ کنگ 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,882 5,103,204,322 Rls. 205,882 $
122 1392 هنگ کنگ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 107 5,091,152,711 Rls. 204,877 $
123 1392 هنگ کنگ 32121000 ورقهکهاي داغکزني 5,345 5,066,221,214 Rls. 204,187 $
124 1392 هنگ کنگ 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 1,979 5,052,185,054 Rls. 194,773 $
125 1392 هنگ کنگ 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 150,275 4,962,664,789 Rls. 197,842 $
126 1392 هنگ کنگ 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 118,800 4,962,360,000 Rls. 199,641 $
127 1392 هنگ کنگ 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 120 4,909,176,372 Rls. 198,118 $
128 1392 هنگ کنگ 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 18,111 4,879,185,960 Rls. 196,706 $
129 1392 هنگ کنگ 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 240 4,794,444,123 Rls. 192,203 $
130 1392 هنگ کنگ 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 9,675 4,660,918,337 Rls. 186,038 $
131 1392 هنگ کنگ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 239 4,658,153,545 Rls. 187,035 $
132 1392 هنگ کنگ 29222990 ساير امينو -نفتل ها وسايرامينو فنلها ,غيرا زا نهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رند,ا ترهاوا سترهاي آنها،املاح اين محصولات غيرمذکوردرجاي ديگر 6,400 4,559,311,855 Rls. 183,917 $
133 1392 هنگ کنگ 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 217,678 4,555,524,320 Rls. 183,579 $
134 1392 هنگ کنگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 20,000 4,552,134,843 Rls. 183,969 $
135 1392 هنگ کنگ 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 6,823 4,502,079,646 Rls. 181,526 $
136 1392 هنگ کنگ 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 488 4,390,813,758 Rls. 177,299 $
137 1392 هنگ کنگ 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 12,407 4,377,636,240 Rls. 175,943 $
138 1392 هنگ کنگ 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 32,400 4,290,123,922 Rls. 172,426 $
139 1392 هنگ کنگ 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 111,693 4,287,578,364 Rls. 173,008 $
140 1392 هنگ کنگ 84821000 بلبرينگ. 31,015 4,283,981,121 Rls. 172,700 $
141 1392 هنگ کنگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 50 4,181,560,919 Rls. 168,822 $
142 1392 هنگ کنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 120 4,138,956,584 Rls. 167,104 $
143 1392 هنگ کنگ 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 13,625 4,125,758,947 Rls. 166,589 $
144 1392 هنگ کنگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,989 4,122,082,618 Rls. 165,825 $
145 1392 هنگ کنگ 90321000 ترموستات 3,428 4,080,406,766 Rls. 164,422 $
146 1392 هنگ کنگ 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,455 4,076,113,237 Rls. 162,739 $
147 1392 هنگ کنگ 87089419 ساير 14,812 4,038,031,222 Rls. 162,467 $
148 1392 هنگ کنگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 85,600 4,036,774,778 Rls. 162,522 $
149 1392 هنگ کنگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 283 3,987,265,516 Rls. 160,908 $
150 1392 هنگ کنگ 28042990 ساير 1,104 3,959,840,703 Rls. 159,789 $
151 1392 هنگ کنگ 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 36,350 3,890,658,392 Rls. 156,833 $
152 1392 هنگ کنگ 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 72,404 3,884,782,476 Rls. 158,388 $
153 1392 هنگ کنگ 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,374 3,792,988,728 Rls. 152,947 $
154 1392 هنگ کنگ 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 7,296 3,750,491,833 Rls. 150,026 $
155 1392 هنگ کنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 4,211 3,721,808,052 Rls. 155,027 $
156 1392 هنگ کنگ 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,490 3,719,437,547 Rls. 149,765 $
157 1392 هنگ کنگ 84716010 صفحه کليد(keyboard) 16,291 3,715,463,910 Rls. 149,943 $
158 1392 هنگ کنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 124,875 3,707,417,957 Rls. 149,343 $
159 1392 هنگ کنگ 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 20,521 3,696,029,451 Rls. 149,244 $
160 1392 هنگ کنگ 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 138,279 3,680,872,373 Rls. 148,474 $
161 1392 هنگ کنگ 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 62,500 3,675,451,072 Rls. 148,294 $
162 1392 هنگ کنگ 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 21,580 3,659,318,011 Rls. 131,248 $
163 1392 هنگ کنگ 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 15,078 3,607,150,632 Rls. 144,696 $
164 1392 هنگ کنگ 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 67 3,605,541,322 Rls. 145,457 $
165 1392 هنگ کنگ 85064030 قوه هاي دکمه اي(round cell) بااكسيد نقره 793 3,511,988,852 Rls. 141,381 $
166 1392 هنگ کنگ 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,178 3,481,949,600 Rls. 140,561 $
167 1392 هنگ کنگ 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 18,250 3,469,578,734 Rls. 139,509 $
168 1392 هنگ کنگ 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 72,124 3,468,823,556 Rls. 139,566 $
169 1392 هنگ کنگ 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 18,980 3,463,181,446 Rls. 139,504 $
170 1392 هنگ کنگ 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 42 3,404,535,484 Rls. 137,396 $
171 1392 هنگ کنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 14,134 3,398,047,845 Rls. 136,710 $
172 1392 هنگ کنگ 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 4,150 3,396,289,640 Rls. 137,246 $
173 1392 هنگ کنگ 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 11,010 3,387,533,345 Rls. 136,604 $
174 1392 هنگ کنگ 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 40,000 3,301,214,916 Rls. 133,167 $
175 1392 هنگ کنگ 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 72 3,227,230,968 Rls. 130,199 $
176 1392 هنگ کنگ 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 71 3,208,479,606 Rls. 129,244 $
177 1392 هنگ کنگ 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 4,211 3,192,410,001 Rls. 128,944 $
178 1392 هنگ کنگ 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 7,743 3,144,898,282 Rls. 126,645 $
179 1392 هنگ کنگ 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 12,600 3,142,665,735 Rls. 126,542 $
180 1392 هنگ کنگ 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 21,696 3,117,153,104 Rls. 125,849 $
181 1392 هنگ کنگ 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 850 3,093,454,980 Rls. 124,380 $
182 1392 هنگ کنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 10,751 3,021,737,257 Rls. 121,583 $
183 1392 هنگ کنگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 24,399 2,993,638,444 Rls. 119,183 $
184 1392 هنگ کنگ 89011010 قايق هاي تفريحي عمومي 8 2,980,577,011 Rls. 120,272 $
185 1392 هنگ کنگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,190 2,976,778,546 Rls. 120,127 $
186 1392 هنگ کنگ 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 20,200 2,975,575,857 Rls. 119,857 $
187 1392 هنگ کنگ 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 27,130 2,969,138,982 Rls. 120,752 $
188 1392 هنگ کنگ 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 36,800 2,962,084,014 Rls. 118,921 $
189 1392 هنگ کنگ 29291000 ايزوسياناتکها 36,800 2,962,084,014 Rls. 118,921 $
190 1392 هنگ کنگ 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 41,995 2,960,141,954 Rls. 119,390 $
191 1392 هنگ کنگ 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 40,024 2,916,106,593 Rls. 118,887 $
192 1392 هنگ کنگ 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3,103 2,841,055,269 Rls. 114,610 $
193 1392 هنگ کنگ 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 18,000 2,816,322,951 Rls. 113,635 $
194 1392 هنگ کنگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 50 2,796,298,500 Rls. 112,076 $
195 1392 هنگ کنگ 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 13,250 2,747,056,307 Rls. 110,854 $
196 1392 هنگ کنگ 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 63,360 2,716,000,000 Rls. 109,560 $
197 1392 هنگ کنگ 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 17,500 2,685,238,060 Rls. 96,311 $
198 1392 هنگ کنگ 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 8,442 2,659,593,796 Rls. 107,180 $
199 1392 هنگ کنگ 29305000 كاپتافول (ISO) و متاميد وفوس (ISO) 10,000 2,649,653,708 Rls. 106,888 $
200 1392 هنگ کنگ 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 13 2,630,477,186 Rls. 106,208 $
مجموع کل
4,411,177,060,975 ريال
مجموع کل
177,530,214 دلار