آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 469,535,175 8,859,681,862,696 Rls. 358,152,827 $
2 1392 هلند 10051020 دانه ذرت دامي . 433,708,122 4,384,381,081,592 Rls. 176,810,892 $
3 1392 هلند 10011100 دانه گندم سخت 149,050,000 1,487,170,146,481 Rls. 60,072,815 $
4 1392 هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 34,650,000 1,032,596,546,625 Rls. 41,695,802 $
5 1392 هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 27,377,062 917,642,450,751 Rls. 37,076,979 $
6 1392 هلند 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 25,498,358 670,093,295,199 Rls. 26,945,275 $
7 1392 هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 58,411 656,662,039,358 Rls. 26,444,546 $
8 1392 هلند 10039000 جو باستثناي دانه جو 64,521,831 641,327,762,933 Rls. 25,862,656 $
9 1392 هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 22,239 611,265,468,143 Rls. 24,600,993 $
10 1392 هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,559,800 338,782,315,724 Rls. 13,673,253 $
11 1392 هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 30,884 279,287,871,335 Rls. 11,227,652 $
12 1392 هلند 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 561,280 223,554,494,622 Rls. 9,092,016 $
13 1392 هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 764,543 213,220,852,289 Rls. 8,626,498 $
14 1392 هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 4,105 184,174,547,520 Rls. 7,417,703 $
15 1392 هلند 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 2,347 176,641,672,997 Rls. 7,066,820 $
16 1392 هلند 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,702,800 173,293,862,483 Rls. 6,991,717 $
17 1392 هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,659 165,554,389,891 Rls. 6,682,040 $
18 1392 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 188,153 156,461,096,002 Rls. 6,308,813 $
19 1392 هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 500,220 113,120,674,027 Rls. 4,580,974 $
20 1392 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 12,803 102,550,110,619 Rls. 4,132,309 $
21 1392 هلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,651 92,197,753,546 Rls. 3,719,779 $
22 1392 هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 24,925 83,010,224,786 Rls. 3,346,574 $
23 1392 هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 363,621 69,855,091,526 Rls. 2,820,476 $
24 1392 هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 19,873 68,987,470,493 Rls. 2,782,182 $
25 1392 هلند 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 499,191 67,500,000,000 Rls. 2,718,925 $
26 1392 هلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,612,020 66,541,320,798 Rls. 2,680,320 $
27 1392 هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,207 66,446,715,499 Rls. 2,623,971 $
28 1392 هلند 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 41,984 60,471,625,142 Rls. 2,383,732 $
29 1392 هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 20,501 59,760,929,645 Rls. 2,411,437 $
30 1392 هلند 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 1,447,770 59,373,668,225 Rls. 2,394,898 $
31 1392 هلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 644,000 56,468,913,224 Rls. 2,297,530 $
32 1392 هلند 10031000 دانه 5,960,769 51,654,074,984 Rls. 2,057,767 $
33 1392 هلند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 140 50,304,717,212 Rls. 2,022,698 $
34 1392 هلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 53,601 48,854,576,859 Rls. 1,966,824 $
35 1392 هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,740 46,941,664,817 Rls. 1,886,511 $
36 1392 هلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 703,392 46,127,295,972 Rls. 1,861,559 $
37 1392 هلند 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 159,454 45,366,656,487 Rls. 1,825,517 $
38 1392 هلند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 668 44,829,486,131 Rls. 1,805,794 $
39 1392 هلند 05111000 اسپرم گاو 47 44,518,440,920 Rls. 1,791,986 $
40 1392 هلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,481 39,196,285,588 Rls. 1,582,168 $
41 1392 هلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 18,895 36,210,322,652 Rls. 1,460,716 $
42 1392 هلند 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 936 32,794,573,400 Rls. 1,324,231 $
43 1392 هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 684,454 32,752,319,028 Rls. 1,309,592 $
44 1392 هلند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 122,826 31,387,458,224 Rls. 1,270,912 $
45 1392 هلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 68,034 30,513,239,405 Rls. 1,231,395 $
46 1392 هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 302,126 30,356,630,926 Rls. 1,223,839 $
47 1392 هلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 4,041 29,884,527,768 Rls. 1,200,638 $
48 1392 هلند 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 217,600 29,602,690,231 Rls. 1,194,572 $
49 1392 هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 673,200 25,847,891,307 Rls. 1,047,206 $
50 1392 هلند 12092910 تخم چمن براي كشت 325,262 25,054,671,740 Rls. 1,012,452 $
51 1392 هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 78,625 22,993,537,038 Rls. 930,097 $
52 1392 هلند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,395,068 22,511,720,712 Rls. 908,390 $
53 1392 هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 191,925 22,293,613,122 Rls. 902,506 $
54 1392 هلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 2,912 22,019,618,492 Rls. 886,414 $
55 1392 هلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,645 21,801,265,302 Rls. 879,019 $
56 1392 هلند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 46,668 21,342,063,588 Rls. 859,147 $
57 1392 هلند 29413000 تترا سيكلينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 8,000 20,654,442,958 Rls. 833,883 $
58 1392 هلند 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غدهکدار نباتات، ريشه و ساقهکهاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 361,755 20,309,596,355 Rls. 815,181 $
59 1392 هلند 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 262,520 20,255,663,549 Rls. 815,211 $
60 1392 هلند 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,237,335 19,980,780,790 Rls. 806,773 $
61 1392 هلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 148,334 19,894,000,001 Rls. 810,390 $
62 1392 هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,346 18,307,102,959 Rls. 735,767 $
63 1392 هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 18,960 15,856,004,397 Rls. 638,929 $
64 1392 هلند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 179,550 15,450,907,585 Rls. 628,392 $
65 1392 هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 159,420 14,756,773,480 Rls. 667,366 $
66 1392 هلند 29232010 لستينکها 339,000 14,713,701,250 Rls. 594,619 $
67 1392 هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 14,974 14,363,231,118 Rls. 577,107 $
68 1392 هلند 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 66,642 14,214,236,478 Rls. 579,676 $
69 1392 هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 112,000 14,211,127,290 Rls. 572,584 $
70 1392 هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 10,042 13,877,809,775 Rls. 559,626 $
71 1392 هلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,016 12,455,688,555 Rls. 501,740 $
72 1392 هلند 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 2,900 12,417,100,000 Rls. 501,114 $
73 1392 هلند 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 98,616 12,113,486,992 Rls. 487,367 $
74 1392 هلند 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,090 12,094,542,395 Rls. 487,686 $
75 1392 هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 236,000 11,630,056,505 Rls. 468,993 $
76 1392 هلند 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 190,131 11,515,365,181 Rls. 464,426 $
77 1392 هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 27,597 11,431,885,463 Rls. 459,815 $
78 1392 هلند 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 100 10,711,642,394 Rls. 432,899 $
79 1392 هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 622 10,619,694,293 Rls. 428,667 $
80 1392 هلند 12092500 دانه بذر گياه تلخه (Loliom multiflorum lam) براي كشت 128,790 9,759,142,143 Rls. 385,163 $
81 1392 هلند 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 12,950 9,270,839,299 Rls. 372,069 $
82 1392 هلند 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 349 9,217,411,751 Rls. 371,088 $
83 1392 هلند 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 150,000 8,991,169,050 Rls. 361,392 $
84 1392 هلند 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,128 8,536,043,886 Rls. 343,597 $
85 1392 هلند 21069010 ا ستابيلايزر 116,645 8,485,462,739 Rls. 340,233 $
86 1392 هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 8,539 8,388,304,619 Rls. 337,981 $
87 1392 هلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 1,269 8,228,570,112 Rls. 332,052 $
88 1392 هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 160,000 8,177,837,600 Rls. 335,732 $
89 1392 هلند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 95,000 7,942,324,142 Rls. 319,341 $
90 1392 هلند 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 25,320 7,842,119,799 Rls. 316,029 $
91 1392 هلند 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 512,812 7,726,484,212 Rls. 312,257 $
92 1392 هلند 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 87,335 7,449,678,996 Rls. 300,488 $
93 1392 هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 183,500 7,256,040,369 Rls. 291,139 $
94 1392 هلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 24,700 6,540,233,636 Rls. 262,969 $
95 1392 هلند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 232 6,272,010,193 Rls. 253,036 $
96 1392 هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 96,801 6,265,284,265 Rls. 252,659 $
97 1392 هلند 11071000 مالت بو ندا ده 287,780 5,588,801,378 Rls. 225,802 $
98 1392 هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 450 5,550,735,695 Rls. 223,811 $
99 1392 هلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 958 5,404,888,510 Rls. 217,904 $
100 1392 هلند 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 26,080 5,204,812,356 Rls. 210,040 $
101 1392 هلند 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 36,000 5,132,143,532 Rls. 206,966 $
102 1392 هلند 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 192,960 5,117,900,000 Rls. 207,202 $
103 1392 هلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 10,000 4,902,285,580 Rls. 197,753 $
104 1392 هلند 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 428 4,838,820,861 Rls. 193,941 $
105 1392 هلند 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 2,152 4,796,835,109 Rls. 193,282 $
106 1392 هلند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 63,450 4,796,755,321 Rls. 193,346 $
107 1392 هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 49 4,617,773,297 Rls. 165,624 $
108 1392 هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 3,515 4,617,433,548 Rls. 186,052 $
109 1392 هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 28,800 4,564,148,014 Rls. 186,051 $
110 1392 هلند 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 54,236 4,553,654,662 Rls. 183,370 $
111 1392 هلند 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3,150 4,473,602,132 Rls. 180,278 $
112 1392 هلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 3,850 4,424,720,157 Rls. 178,611 $
113 1392 هلند 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 12,890 4,350,076,800 Rls. 174,159 $
114 1392 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,731 4,254,242,639 Rls. 171,750 $
115 1392 هلند 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 49,500 4,246,000,000 Rls. 170,570 $
116 1392 هلند 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 49,350 4,075,253,000 Rls. 164,484 $
117 1392 هلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 35,260 3,856,218,680 Rls. 155,265 $
118 1392 هلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 61,946 3,746,963,291 Rls. 151,106 $
119 1392 هلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 1,247 3,689,646,677 Rls. 147,934 $
120 1392 هلند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 24,000 3,565,500,206 Rls. 143,908 $
121 1392 هلند 06021000 قلمه هاي ريشه نکرده و پيوندها 9,414 3,504,295,259 Rls. 140,993 $
122 1392 هلند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,150 3,480,109,614 Rls. 140,384 $
123 1392 هلند 90085000 پرژكتورها، بزرگ كنندهکها وكوچك كنندهکها 2,235 3,439,639,508 Rls. 137,582 $
124 1392 هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 672,000 3,234,645,700 Rls. 130,302 $
125 1392 هلند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 116,224 3,233,973,511 Rls. 130,292 $
126 1392 هلند 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 4,754 3,195,837,046 Rls. 122,701 $
127 1392 هلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 47,120 3,002,814,828 Rls. 120,964 $
128 1392 هلند 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 117 2,974,527,059 Rls. 121,011 $
129 1392 هلند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 58,521 2,950,173,248 Rls. 118,644 $
130 1392 هلند 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترلکكننده آفات، بيماريکها و علفکهاي هرزه) 1,196 2,945,026,651 Rls. 118,527 $
131 1392 هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 38,440 2,939,965,000 Rls. 118,680 $
132 1392 هلند 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 10,291 2,909,745,043 Rls. 117,490 $
133 1392 هلند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 43,554 2,859,047,766 Rls. 115,280 $
134 1392 هلند 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 31,690 2,848,277,852 Rls. 102,158 $
135 1392 هلند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 5,160 2,842,314,829 Rls. 114,752 $
136 1392 هلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 29,870 2,778,235,634 Rls. 112,184 $
137 1392 هلند 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 676 2,762,564,312 Rls. 111,459 $
138 1392 هلند 90219020 شنت مغزي 115 2,576,077,325 Rls. 103,916 $
139 1392 هلند 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 36,662 2,480,818,141 Rls. 95,647 $
140 1392 هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 4,205 2,470,900,682 Rls. 99,234 $
141 1392 هلند 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 8,918 2,420,779,887 Rls. 97,638 $
142 1392 هلند 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 337 2,329,421,427 Rls. 93,480 $
143 1392 هلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 135 2,253,133,020 Rls. 90,900 $
144 1392 هلند 27030010 پيت ماس 463,678 2,150,470,201 Rls. 86,559 $
145 1392 هلند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 25,000 2,147,332,620 Rls. 86,677 $
146 1392 هلند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 1,823 2,050,824,194 Rls. 82,748 $
147 1392 هلند 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,359 2,045,946,461 Rls. 82,386 $
148 1392 هلند 13021300 شيره وعصاره را زک 4,275 2,026,998,572 Rls. 82,132 $
149 1392 هلند 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 21,394 1,999,694,880 Rls. 80,743 $
150 1392 هلند 85256010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 207 1,976,921,932 Rls. 79,747 $
151 1392 هلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,261 1,964,059,571 Rls. 79,258 $
152 1392 هلند 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 7,000 1,888,090,613 Rls. 76,141 $
153 1392 هلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 18,115 1,882,086,382 Rls. 75,865 $
154 1392 هلند 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 30 1,882,045,136 Rls. 75,990 $
155 1392 هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 400 1,859,181,863 Rls. 74,516 $
156 1392 هلند 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 777 1,841,884,426 Rls. 74,155 $
157 1392 هلند 29181300 املاح و استرهاي اسيد تارتريك 19,500 1,807,162,909 Rls. 73,028 $
158 1392 هلند 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,544 1,798,280,000 Rls. 72,675 $
159 1392 هلند 29232090 فسفوآمينوليپيدها 40,000 1,761,969,389 Rls. 71,973 $
160 1392 هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 33,250 1,741,892,817 Rls. 70,446 $
161 1392 هلند 21069020 ا مولسيفاير 19,500 1,733,645,266 Rls. 70,511 $
162 1392 هلند 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 322 1,676,222,128 Rls. 67,604 $
163 1392 هلند 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,350 1,674,876,930 Rls. 67,617 $
164 1392 هلند 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 5,118 1,646,311,503 Rls. 66,194 $
165 1392 هلند 90219010 دريچه قلب 22 1,632,238,173 Rls. 65,645 $
166 1392 هلند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 2,507 1,629,789,457 Rls. 65,594 $
167 1392 هلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 55,080 1,613,251,961 Rls. 65,581 $
168 1392 هلند 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 23,000 1,526,578,830 Rls. 62,089 $
169 1392 هلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 15,529 1,524,887,505 Rls. 61,500 $
170 1392 هلند 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 15,578 1,524,036,588 Rls. 61,478 $
171 1392 هلند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 18,000 1,481,175,713 Rls. 59,756 $
172 1392 هلند 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 190 1,471,398,358 Rls. 59,355 $
173 1392 هلند 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 4 1,455,878,586 Rls. 58,722 $
174 1392 هلند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,472 1,421,408,264 Rls. 57,259 $
175 1392 هلند 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 1,545 1,406,499,485 Rls. 56,771 $
176 1392 هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 21,000 1,375,652,420 Rls. 55,325 $
177 1392 هلند 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 12,736 1,369,082,484 Rls. 55,171 $
178 1392 هلند 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 11,974 1,348,656,634 Rls. 54,449 $
179 1392 هلند 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 7,154 1,299,114,198 Rls. 52,453 $
180 1392 هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,266 1,293,748,219 Rls. 52,140 $
181 1392 هلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,412 1,285,798,162 Rls. 51,860 $
182 1392 هلند 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 70 1,267,197,263 Rls. 50,789 $
183 1392 هلند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 193 1,259,211,743 Rls. 50,164 $
184 1392 هلند 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 112 1,249,539,514 Rls. 50,421 $
185 1392 هلند 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 13,750 1,223,251,692 Rls. 49,378 $
186 1392 هلند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 359 1,213,036,411 Rls. 48,953 $
187 1392 هلند 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 22,814 1,208,998,206 Rls. 48,630 $
188 1392 هلند 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 4,000 1,203,882,901 Rls. 48,446 $
189 1392 هلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 8,160 1,198,262,625 Rls. 48,354 $
190 1392 هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 13,000 1,194,706,467 Rls. 48,197 $
191 1392 هلند 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 34,300 1,192,291,800 Rls. 47,939 $
192 1392 هلند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 2,900 1,190,321,633 Rls. 48,038 $
193 1392 هلند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 13,750 1,181,526,521 Rls. 47,652 $
194 1392 هلند 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 20,845 1,180,532,496 Rls. 48,163 $
195 1392 هلند 73151900 ا جزا ءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 980 1,159,980,164 Rls. 46,798 $
196 1392 هلند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 11,175 1,143,916,028 Rls. 46,165 $
197 1392 هلند 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 3,000 1,135,037,945 Rls. 45,692 $
198 1392 هلند 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 982 1,131,725,920 Rls. 45,656 $
199 1392 هلند 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 20,580 1,061,541,212 Rls. 42,840 $
200 1392 هلند 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 2,200 1,054,185,600 Rls. 42,323 $
مجموع کل
23,734,885,166,406 ريال
مجموع کل
958,019,927 دلار