آمار کل " واردات از" کشور "مالزي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 مالزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 52,643,997 1,215,146,118,726 Rls. 49,028,778 $
2 1392 مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 16,904,080 1,137,324,201,610 Rls. 45,665,909 $
3 1392 مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 6,044,976 541,895,504,298 Rls. 21,849,780 $
4 1392 مالزي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 10,625,716 439,480,052,590 Rls. 17,732,125 $
5 1392 مالزي 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 11,400,000 347,451,808,728 Rls. 13,949,406 $
6 1392 مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 9,798,068 340,887,429,570 Rls. 13,704,360 $
7 1392 مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 8,766,625 270,777,169,822 Rls. 10,920,501 $
8 1392 مالزي 10011100 دانه گندم سخت 33,640,900 254,117,617,086 Rls. 10,216,064 $
9 1392 مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 21,780,059 228,807,983,509 Rls. 9,116,641 $
10 1392 مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 2,778,215 217,993,510,996 Rls. 8,781,365 $
11 1392 مالزي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 101,314 181,680,857,930 Rls. 7,273,268 $
12 1392 مالزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 5,619,756 162,455,849,976 Rls. 6,598,297 $
13 1392 مالزي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 1,404,000 149,765,574,183 Rls. 6,037,799 $
14 1392 مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,134,600 120,343,701,340 Rls. 4,824,952 $
15 1392 مالزي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 4,099,002 118,159,555,391 Rls. 4,764,212 $
16 1392 مالزي 34012030 صابون چيپس 4,877,170 111,222,438,260 Rls. 4,477,908 $
17 1392 مالزي 38231100 اسيد استئاريك 3,964,475 107,649,809,243 Rls. 4,341,807 $
18 1392 مالزي 40151920 دستكش معاينه 1,575,902 101,376,271,388 Rls. 4,082,922 $
19 1392 مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 487,149 86,544,491,950 Rls. 3,482,522 $
20 1392 مالزي 29054500 گليسرول 3,141,257 81,045,845,280 Rls. 3,265,547 $
21 1392 مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,189,296 79,265,640,898 Rls. 3,195,495 $
22 1392 مالزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 7,534,911 71,288,618,234 Rls. 2,870,351 $
23 1392 مالزي 15132910 روغن پالم كرنل يا روغن باباسوبدون بو تصفيه شده بيکرنگ (Refined Bleached Deodorized) 2,449,818 68,328,137,332 Rls. 2,743,658 $
24 1392 مالزي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,720,193 58,377,992,580 Rls. 2,349,826 $
25 1392 مالزي 15132920 پالم كرنل استئارينR.B.D 1,757,880 52,613,344,552 Rls. 2,122,331 $
26 1392 مالزي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 5,474 52,468,518,481 Rls. 2,113,563 $
27 1392 مالزي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 1,230,562 49,541,202,046 Rls. 2,010,100 $
28 1392 مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 1,034,620 49,306,733,307 Rls. 1,989,021 $
29 1392 مالزي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 3,098 45,659,707,540 Rls. 1,840,871 $
30 1392 مالزي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,024,886 39,817,345,380 Rls. 1,600,196 $
31 1392 مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 1,426,152 39,632,458,002 Rls. 1,567,433 $
32 1392 مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 814,590 34,569,383,733 Rls. 1,387,841 $
33 1392 مالزي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 588,580 32,702,471,632 Rls. 1,315,851 $
34 1392 مالزي 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 264,600 31,919,464,965 Rls. 1,288,658 $
35 1392 مالزي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 427,511 27,916,442,064 Rls. 1,117,832 $
36 1392 مالزي 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 42,633 27,542,590,763 Rls. 1,104,236 $
37 1392 مالزي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 3,559,000 27,087,851,515 Rls. 1,087,036 $
38 1392 مالزي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 378,637 26,762,337,285 Rls. 1,081,383 $
39 1392 مالزي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 177,324 26,067,290,573 Rls. 1,047,857 $
40 1392 مالزي 21069020 ا مولسيفاير 378,225 25,558,951,294 Rls. 1,022,154 $
41 1392 مالزي 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 109,630 23,039,856,050 Rls. 929,386 $
42 1392 مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 957,040 22,735,929,702 Rls. 916,162 $
43 1392 مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 40,004 22,183,477,020 Rls. 899,011 $
44 1392 مالزي 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 320,000 21,038,694,781 Rls. 820,128 $
45 1392 مالزي 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 22,380 19,045,829,772 Rls. 768,500 $
46 1392 مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 15,480 17,214,095,637 Rls. 693,303 $
47 1392 مالزي 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 2,793 16,742,411,089 Rls. 675,014 $
48 1392 مالزي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 4,175 15,870,644,300 Rls. 632,746 $
49 1392 مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 33,030 15,641,359,493 Rls. 628,812 $
50 1392 مالزي 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 100,211 14,378,395,647 Rls. 575,545 $
51 1392 مالزي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 76,577 13,958,583,828 Rls. 560,743 $
52 1392 مالزي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 649,367 13,461,916,032 Rls. 543,079 $
53 1392 مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 136,573 13,437,799,855 Rls. 541,731 $
54 1392 مالزي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 23,493 13,325,342,010 Rls. 538,089 $
55 1392 مالزي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,387 13,200,077,453 Rls. 525,926 $
56 1392 مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 423,800 12,535,092,707 Rls. 505,636 $
57 1392 مالزي 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 102,470 12,185,511,395 Rls. 490,686 $
58 1392 مالزي 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 87,435 11,943,545,616 Rls. 475,760 $
59 1392 مالزي 48052510 تست لاين توليدشده ا زحدا قل 20%خمير بکر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بيش از150گرم 632,729 11,899,337,580 Rls. 479,339 $
60 1392 مالزي 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 499,660 11,474,046,421 Rls. 461,112 $
61 1392 مالزي 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 148,779 11,287,910,981 Rls. 454,924 $
62 1392 مالزي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 52,990 10,995,978,368 Rls. 442,689 $
63 1392 مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 300,180 10,823,531,623 Rls. 419,858 $
64 1392 مالزي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 350 10,801,609,250 Rls. 434,462 $
65 1392 مالزي 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 197,964 10,280,493,177 Rls. 413,907 $
66 1392 مالزي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 596,590 9,438,878,187 Rls. 380,425 $
67 1392 مالزي 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 30,000 9,410,753,930 Rls. 379,708 $
68 1392 مالزي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 2,742 9,350,847,802 Rls. 377,339 $
69 1392 مالزي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 156,874 9,285,921,096 Rls. 374,080 $
70 1392 مالزي 29232010 لستينکها 278,000 9,129,373,150 Rls. 368,505 $
71 1392 مالزي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 178,461 9,091,657,935 Rls. 365,835 $
72 1392 مالزي 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 153,600 8,969,451,980 Rls. 362,623 $
73 1392 مالزي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 202,760 8,445,454,412 Rls. 340,794 $
74 1392 مالزي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 89,362 8,339,749,172 Rls. 336,666 $
75 1392 مالزي 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 142,270 8,278,109,389 Rls. 315,867 $
76 1392 مالزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 69,493 7,762,947,704 Rls. 313,083 $
77 1392 مالزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7,355 7,753,625,138 Rls. 312,872 $
78 1392 مالزي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 4,180 7,605,305,420 Rls. 306,910 $
79 1392 مالزي 40013000 بالاتا,گوتاپرکا,گوا يول, شيکل وصمغهاي طبيعي همانند به ا شکال ا بتدا ئي ياصفحه ورق ونوا ر 100,800 7,491,698,124 Rls. 302,450 $
80 1392 مالزي 84159012 قسمت خارجي دستگاهکهاي 84151020 66,100 7,439,692,825 Rls. 299,553 $
81 1392 مالزي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 915 7,291,640,252 Rls. 294,267 $
82 1392 مالزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 80,956 7,111,150,395 Rls. 286,720 $
83 1392 مالزي 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 254 7,109,546,020 Rls. 287,202 $
84 1392 مالزي 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 706 7,068,592,637 Rls. 284,325 $
85 1392 مالزي 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 110,240 6,988,382,472 Rls. 281,506 $
86 1392 مالزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 237,120 6,969,772,520 Rls. 281,398 $
87 1392 مالزي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 82,186 6,877,203,078 Rls. 277,007 $
88 1392 مالزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 75,961 6,858,157,203 Rls. 275,853 $
89 1392 مالزي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 5,805 6,669,419,315 Rls. 265,802 $
90 1392 مالزي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 2,197 6,632,577,742 Rls. 267,295 $
91 1392 مالزي 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 188,800 6,580,312,748 Rls. 265,689 $
92 1392 مالزي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 159,600 6,561,545,126 Rls. 264,091 $
93 1392 مالزي 40026000 کائوچوي ا يزوپرن (ir) 86,400 6,504,828,342 Rls. 262,328 $
94 1392 مالزي 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 13,663 6,417,209,755 Rls. 258,863 $
95 1392 مالزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 19,208 6,277,292,933 Rls. 252,522 $
96 1392 مالزي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 23,000 6,124,710,065 Rls. 250,130 $
97 1392 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 242,784 6,084,411,022 Rls. 245,872 $
98 1392 مالزي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 94,000 6,009,780,649 Rls. 242,177 $
99 1392 مالزي 28413000 دي کرومات سديم 120,000 5,821,894,494 Rls. 234,071 $
100 1392 مالزي 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 93 5,730,476,940 Rls. 231,319 $
101 1392 مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 110,575 5,630,315,571 Rls. 227,261 $
102 1392 مالزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 43,200 5,606,335,620 Rls. 225,794 $
103 1392 مالزي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 66,670 5,585,988,632 Rls. 224,754 $
104 1392 مالزي 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 10,000 5,460,220,000 Rls. 220,259 $
105 1392 مالزي 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 377,179 5,347,408,340 Rls. 215,442 $
106 1392 مالزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 3,855 5,268,338,012 Rls. 212,303 $
107 1392 مالزي 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 75,562 5,265,168,119 Rls. 212,535 $
108 1392 مالزي 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 120,000 5,224,885,364 Rls. 210,774 $
109 1392 مالزي 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 37,350 5,132,886,537 Rls. 207,141 $
110 1392 مالزي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 103,500 5,116,944,745 Rls. 206,328 $
111 1392 مالزي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 21,180 5,048,970,000 Rls. 202,925 $
112 1392 مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 141,690 5,021,093,969 Rls. 202,404 $
113 1392 مالزي 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 200 4,949,322,000 Rls. 199,851 $
114 1392 مالزي 38029010 خاك رنگبر 474,000 4,905,619,072 Rls. 197,985 $
115 1392 مالزي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,395 4,869,648,091 Rls. 196,466 $
116 1392 مالزي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 9,700 4,757,913,781 Rls. 191,712 $
117 1392 مالزي 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 390,000 4,588,453,256 Rls. 184,327 $
118 1392 مالزي 40119410 ساير لاستيك رويي چرخ بادي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني با قطر بيش از 61 سانتيمتر داراي توليد داخلي مشابه 26,439 4,522,966,339 Rls. 180,740 $
119 1392 مالزي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 85,000 4,504,611,337 Rls. 181,528 $
120 1392 مالزي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 127 4,480,000,000 Rls. 180,718 $
121 1392 مالزي 72192400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غيرطومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3mm 75,374 4,407,652,579 Rls. 177,834 $
122 1392 مالزي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 86,708 4,330,808,380 Rls. 174,637 $
123 1392 مالزي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 398,594 4,289,300,000 Rls. 171,916 $
124 1392 مالزي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 139,861 4,184,541,265 Rls. 168,773 $
125 1392 مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 65,593 4,178,981,166 Rls. 163,434 $
126 1392 مالزي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 36,138 4,171,727,458 Rls. 168,242 $
127 1392 مالزي 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 43 4,168,594,445 Rls. 167,974 $
128 1392 مالزي 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 6,562 4,148,421,835 Rls. 167,423 $
129 1392 مالزي 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 236,553 4,131,636,615 Rls. 166,674 $
130 1392 مالزي 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 73,437 4,073,897,994 Rls. 164,315 $
131 1392 مالزي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 26,700 4,036,234,110 Rls. 162,932 $
132 1392 مالزي 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 112,000 3,989,528,011 Rls. 160,969 $
133 1392 مالزي 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 27,720 3,980,270,000 Rls. 159,728 $
134 1392 مالزي 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 66,787 3,954,197,455 Rls. 159,662 $
135 1392 مالزي 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 61,595 3,825,578,552 Rls. 154,404 $
136 1392 مالزي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,481 3,809,099,345 Rls. 153,586 $
137 1392 مالزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 152,800 3,727,392,883 Rls. 150,874 $
138 1392 مالزي 29291000 ايزوسياناتکها 43,645 3,681,280,873 Rls. 148,327 $
139 1392 مالزي 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 38,756 3,637,202,357 Rls. 146,340 $
140 1392 مالزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 60,164 3,603,238,791 Rls. 146,053 $
141 1392 مالزي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,194 3,593,718,949 Rls. 144,436 $
142 1392 مالزي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 7,345 3,534,808,648 Rls. 142,257 $
143 1392 مالزي 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 2,600 3,529,940,508 Rls. 141,873 $
144 1392 مالزي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 173,436 3,444,850,113 Rls. 123,555 $
145 1392 مالزي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 74,250 3,343,847,848 Rls. 135,012 $
146 1392 مالزي 15119040 استئارين بدون بو تصفيه شده بيکرنگ RBD 102,810 3,340,558,842 Rls. 134,190 $
147 1392 مالزي 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 64,000 3,316,482,040 Rls. 133,631 $
148 1392 مالزي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 82,500 3,281,559,890 Rls. 132,620 $
149 1392 مالزي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 60,800 3,267,227,744 Rls. 131,124 $
150 1392 مالزي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,520 3,211,320,880 Rls. 129,630 $
151 1392 مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 904 3,189,355,495 Rls. 128,627 $
152 1392 مالزي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 31,785 3,151,672,321 Rls. 126,994 $
153 1392 مالزي 90065900 ساير دوربين هاي عکاسي غيرمذکور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 600 3,144,431,216 Rls. 126,889 $
154 1392 مالزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 74,400 3,128,930,270 Rls. 126,077 $
155 1392 مالزي 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 52,200 3,091,951,319 Rls. 124,401 $
156 1392 مالزي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,153 3,087,073,726 Rls. 124,471 $
157 1392 مالزي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 9,839 3,086,733,360 Rls. 124,327 $
158 1392 مالزي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,334 3,081,406,628 Rls. 124,461 $
159 1392 مالزي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 251 3,054,998,943 Rls. 122,784 $
160 1392 مالزي 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 33,864 3,020,650,214 Rls. 122,183 $
161 1392 مالزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 115,056 3,018,930,366 Rls. 121,413 $
162 1392 مالزي 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 19,000 3,005,822,186 Rls. 121,354 $
163 1392 مالزي 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 585 2,995,774,057 Rls. 120,906 $
164 1392 مالزي 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 60,000 2,977,339,508 Rls. 120,224 $
165 1392 مالزي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 690 2,958,287,222 Rls. 119,546 $
166 1392 مالزي 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 116 2,925,524,387 Rls. 118,092 $
167 1392 مالزي 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 56,500 2,882,818,307 Rls. 115,688 $
168 1392 مالزي 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 775 2,838,607,216 Rls. 114,496 $
169 1392 مالزي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,207 2,777,886,196 Rls. 112,100 $
170 1392 مالزي 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 533 2,712,659,638 Rls. 109,236 $
171 1392 مالزي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 64,000 2,701,012,877 Rls. 108,907 $
172 1392 مالزي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 28,949 2,634,796,441 Rls. 106,341 $
173 1392 مالزي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 905 2,603,523,694 Rls. 104,721 $
174 1392 مالزي 15111000 روغن خام نخل حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته 105,000 2,589,536,840 Rls. 104,459 $
175 1392 مالزي 21069010 ا ستابيلايزر 7,000 2,543,105,370 Rls. 102,777 $
176 1392 مالزي 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 40 2,514,859,086 Rls. 101,402 $
177 1392 مالزي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 60,000 2,501,793,000 Rls. 102,002 $
178 1392 مالزي 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 509 2,495,198,589 Rls. 100,633 $
179 1392 مالزي 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 64,963 2,464,512,872 Rls. 99,165 $
180 1392 مالزي 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 31,821 2,454,767,929 Rls. 98,777 $
181 1392 مالزي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 14,924 2,445,968,585 Rls. 98,611 $
182 1392 مالزي 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 10,521 2,367,763,048 Rls. 95,548 $
183 1392 مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 23,500 2,352,170,107 Rls. 88,814 $
184 1392 مالزي 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 14,512 2,340,000,000 Rls. 94,435 $
185 1392 مالزي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 800 2,294,497,270 Rls. 93,726 $
186 1392 مالزي 38231200 ا سيد ا ولئيک 74,880 2,268,538,571 Rls. 91,704 $
187 1392 مالزي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 54,369 2,202,053,487 Rls. 89,188 $
188 1392 مالزي 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 25,297 2,185,552,773 Rls. 86,493 $
189 1392 مالزي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 26,822 2,167,790,360 Rls. 87,341 $
190 1392 مالزي 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 45,605 2,163,799,813 Rls. 87,471 $
191 1392 مالزي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 23,352 2,127,773,438 Rls. 85,870 $
192 1392 مالزي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 20,000 2,038,103,424 Rls. 82,078 $
193 1392 مالزي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 9,301 2,028,379,010 Rls. 81,627 $
194 1392 مالزي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 36,148 2,021,798,036 Rls. 81,534 $
195 1392 مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 8,165 1,974,226,742 Rls. 79,652 $
196 1392 مالزي 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 115 1,949,993,408 Rls. 78,613 $
197 1392 مالزي 11042300 دا نه هاي کار شده ا ز ذرت . 19,680 1,934,368,117 Rls. 78,001 $
198 1392 مالزي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 12,886 1,934,017,880 Rls. 78,089 $
199 1392 مالزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 46,165 1,921,029,239 Rls. 77,333 $
200 1392 مالزي 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 13,465 1,895,873,831 Rls. 77,088 $
مجموع کل
8,053,264,758,585 ريال
مجموع کل
324,071,884 دلار