آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سوئد 85256030 دستگاهکهاي گيرنده، فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS (1+1+1) 1,382,269 2,251,333,904,790 Rls. 90,691,874 $
2 1392 سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 31,535 281,308,056,273 Rls. 11,316,765 $
3 1392 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 7,720,648 159,435,746,516 Rls. 6,428,793 $
4 1392 سوئد 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 6,966,662 136,147,554,450 Rls. 5,509,965 $
5 1392 سوئد 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 167,839 101,057,219,947 Rls. 4,077,354 $
6 1392 سوئد 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,977,409 53,077,361,428 Rls. 2,136,752 $
7 1392 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 123,152 52,184,729,879 Rls. 2,102,716 $
8 1392 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 83,334 48,121,202,829 Rls. 1,849,114 $
9 1392 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 131,457 47,253,982,875 Rls. 1,904,336 $
10 1392 سوئد 84821000 بلبرينگ. 118,241 44,823,708,363 Rls. 1,796,460 $
11 1392 سوئد 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,533 32,711,112,460 Rls. 1,321,010 $
12 1392 سوئد 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 2,020 29,164,160,260 Rls. 1,176,892 $
13 1392 سوئد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 73,984 27,620,389,335 Rls. 1,113,241 $
14 1392 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 407,151 25,477,693,290 Rls. 1,028,972 $
15 1392 سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,211 21,704,737,350 Rls. 876,145 $
16 1392 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 741,863 20,998,018,180 Rls. 821,876 $
17 1392 سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3 20,167,800,000 Rls. 813,185 $
18 1392 سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 349,980 18,998,179,435 Rls. 767,788 $
19 1392 سوئد 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 12,465 17,975,987,282 Rls. 725,131 $
20 1392 سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 21,038 16,063,325,949 Rls. 646,016 $
21 1392 سوئد 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 492,522 14,645,749,112 Rls. 590,656 $
22 1392 سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 32,017 14,510,849,578 Rls. 584,200 $
23 1392 سوئد 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 112,480 13,704,204,000 Rls. 553,191 $
24 1392 سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,147 13,384,413,753 Rls. 539,946 $
25 1392 سوئد 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 22,887 12,714,923,911 Rls. 513,022 $
26 1392 سوئد 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 319,585 11,916,280,730 Rls. 480,900 $
27 1392 سوئد 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 2,925 10,941,467,435 Rls. 439,476 $
28 1392 سوئد 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 0 10,102,048,538 Rls. 406,472 $
29 1392 سوئد 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 10,010 9,473,147,097 Rls. 737,353 $
30 1392 سوئد 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 5,823 9,173,034,954 Rls. 370,074 $
31 1392 سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,830 9,156,640,913 Rls. 367,502 $
32 1392 سوئد 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 262,320 8,901,678,922 Rls. 358,220 $
33 1392 سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 477 8,774,487,907 Rls. 354,060 $
34 1392 سوئد 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 110,000 8,318,560,000 Rls. 335,778 $
35 1392 سوئد 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 200,000 8,118,420,736 Rls. 327,184 $
36 1392 سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 5,004 8,051,943,989 Rls. 323,565 $
37 1392 سوئد 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 121,588 8,040,058,840 Rls. 324,775 $
38 1392 سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 4,959 7,474,219,007 Rls. 301,288 $
39 1392 سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 74,464 6,355,475,076 Rls. 255,925 $
40 1392 سوئد 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 2,750 5,999,786,525 Rls. 242,024 $
41 1392 سوئد 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 222,654 5,864,398,748 Rls. 236,783 $
42 1392 سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 269,445 5,771,664,152 Rls. 221,053 $
43 1392 سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 270 5,522,903,483 Rls. 222,640 $
44 1392 سوئد 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,450 5,356,573,429 Rls. 217,800 $
45 1392 سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 118,060 5,229,810,655 Rls. 210,652 $
46 1392 سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 834 5,203,785,751 Rls. 209,113 $
47 1392 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 17,316 4,938,038,199 Rls. 198,865 $
48 1392 سوئد 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 29,400 4,874,944,800 Rls. 196,056 $
49 1392 سوئد 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 107,065 4,517,110,704 Rls. 182,101 $
50 1392 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 2,627 4,375,827,465 Rls. 175,895 $
51 1392 سوئد 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 51,600 4,261,917,820 Rls. 171,685 $
52 1392 سوئد 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,103 4,201,169,419 Rls. 169,630 $
53 1392 سوئد 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 21,499 4,178,388,816 Rls. 168,612 $
54 1392 سوئد 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 25,904 4,162,657,943 Rls. 168,073 $
55 1392 سوئد 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 56,000 4,021,009,660 Rls. 162,457 $
56 1392 سوئد 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 16,128 3,855,933,835 Rls. 155,701 $
57 1392 سوئد 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 577 3,720,642,219 Rls. 153,157 $
58 1392 سوئد 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 24,345 3,590,796,000 Rls. 144,819 $
59 1392 سوئد 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 2,730 3,460,422,817 Rls. 139,675 $
60 1392 سوئد 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 27,000 3,440,536,180 Rls. 138,391 $
61 1392 سوئد 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 66,318 3,401,464,660 Rls. 137,211 $
62 1392 سوئد 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 20 3,390,412,974 Rls. 136,526 $
63 1392 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 9,601 3,346,148,163 Rls. 135,275 $
64 1392 سوئد 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 49,385 3,269,313,407 Rls. 131,796 $
65 1392 سوئد 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 17,250 3,011,393,625 Rls. 120,951 $
66 1392 سوئد 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 762 2,937,645,788 Rls. 118,506 $
67 1392 سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,616 2,830,319,540 Rls. 114,228 $
68 1392 سوئد 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 275 2,750,646,757 Rls. 111,060 $
69 1392 سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 2,398 2,737,894,080 Rls. 110,426 $
70 1392 سوئد 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 81,728 2,707,121,077 Rls. 108,954 $
71 1392 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 29,120 2,620,615,371 Rls. 105,713 $
72 1392 سوئد 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 107,903 2,602,814,691 Rls. 105,074 $
73 1392 سوئد 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 19,169 2,460,805,000 Rls. 98,796 $
74 1392 سوئد 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 1,500 2,376,442,957 Rls. 95,929 $
75 1392 سوئد 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 32 2,360,872,685 Rls. 94,904 $
76 1392 سوئد 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 2,611 2,292,759,867 Rls. 91,894 $
77 1392 سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 19,600 2,276,592,773 Rls. 91,951 $
78 1392 سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 500 2,249,420,396 Rls. 91,070 $
79 1392 سوئد 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 796 2,120,241,765 Rls. 85,512 $
80 1392 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 4,376 2,080,142,439 Rls. 84,434 $
81 1392 سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,092 2,078,925,790 Rls. 83,430 $
82 1392 سوئد 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,007 2,057,065,296 Rls. 83,063 $
83 1392 سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,107 1,990,761,219 Rls. 80,050 $
84 1392 سوئد 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 8,648 1,971,454,639 Rls. 72,330 $
85 1392 سوئد 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,576 1,970,417,223 Rls. 79,111 $
86 1392 سوئد 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 380 1,960,436,613 Rls. 78,575 $
87 1392 سوئد 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 64,790 1,947,800,000 Rls. 78,607 $
88 1392 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,150 1,907,731,792 Rls. 76,869 $
89 1392 سوئد 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 69 1,894,474,175 Rls. 76,218 $
90 1392 سوئد 90151000 مسافت ياب ها 548 1,892,013,491 Rls. 76,383 $
91 1392 سوئد 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,444 1,847,340,595 Rls. 74,385 $
92 1392 سوئد 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 7,530 1,807,850,089 Rls. 73,192 $
93 1392 سوئد 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 11,336 1,794,013,305 Rls. 72,422 $
94 1392 سوئد 29291000 ايزوسياناتکها 18,000 1,754,983,822 Rls. 70,820 $
95 1392 سوئد 84101200 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت 1000بيشتر از تا10000كيلو وات 2,233 1,730,833,932 Rls. 69,950 $
96 1392 سوئد 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 11,640 1,709,456,826 Rls. 68,833 $
97 1392 سوئد 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 5,000 1,676,233,805 Rls. 68,284 $
98 1392 سوئد 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 25,000 1,648,999,802 Rls. 67,880 $
99 1392 سوئد 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 900 1,633,752,759 Rls. 65,825 $
100 1392 سوئد 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 37,881 1,497,822,025 Rls. 60,248 $
101 1392 سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 5,242 1,487,741,224 Rls. 60,023 $
102 1392 سوئد 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 206 1,452,000,000 Rls. 58,629 $
103 1392 سوئد 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 12,050 1,439,519,226 Rls. 58,123 $
104 1392 سوئد 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 1,601 1,439,148,738 Rls. 57,909 $
105 1392 سوئد 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 13,200 1,391,428,164 Rls. 55,838 $
106 1392 سوئد 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 4,074 1,390,448,541 Rls. 55,966 $
107 1392 سوئد 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 6,860 1,277,386,290 Rls. 51,340 $
108 1392 سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7,277 1,273,256,789 Rls. 51,351 $
109 1392 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 95 1,249,668,003 Rls. 50,198 $
110 1392 سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,412 1,247,192,916 Rls. 50,059 $
111 1392 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,461 1,231,286,115 Rls. 49,356 $
112 1392 سوئد 29151100 اسيد فرميك 42,560 1,201,615,553 Rls. 48,648 $
113 1392 سوئد 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 41 1,189,761,667 Rls. 47,907 $
114 1392 سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 105 1,187,745,989 Rls. 47,751 $
115 1392 سوئد 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 18,615 1,174,804,239 Rls. 47,408 $
116 1392 سوئد 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 550 1,172,576,700 Rls. 47,897 $
117 1392 سوئد 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 285 1,166,500,000 Rls. 47,444 $
118 1392 سوئد 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,650 1,122,551,090 Rls. 45,447 $
119 1392 سوئد 29054100 ا تيل -2-(هيدروکسي متيل ) پروپان -1 و 3 دي ئول (تري متيلول پروپان ) 15,000 1,108,086,897 Rls. 44,618 $
120 1392 سوئد 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 10,710 1,068,779,801 Rls. 43,031 $
121 1392 سوئد 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,480 986,809,094 Rls. 39,832 $
122 1392 سوئد 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 1,020 951,560,390 Rls. 38,331 $
123 1392 سوئد 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 6,714 950,751,156 Rls. 38,292 $
124 1392 سوئد 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 22,000 949,000,000 Rls. 38,299 $
125 1392 سوئد 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 331 926,343,669 Rls. 37,388 $
126 1392 سوئد 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,597 909,958,037 Rls. 36,723 $
127 1392 سوئد 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,144 905,649,459 Rls. 36,524 $
128 1392 سوئد 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 15,500 887,788,208 Rls. 35,828 $
129 1392 سوئد 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 990 878,640,000 Rls. 35,308 $
130 1392 سوئد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,500 876,570,675 Rls. 71,498 $
131 1392 سوئد 29151200 املاح اسيد فرميك 45,000 863,104,769 Rls. 34,944 $
132 1392 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,155 828,782,201 Rls. 33,613 $
133 1392 سوئد 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 580 823,284,082 Rls. 29,529 $
134 1392 سوئد 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 131 804,183,832 Rls. 32,445 $
135 1392 سوئد 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,037 794,876,040 Rls. 32,049 $
136 1392 سوئد 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 395 777,802,386 Rls. 31,194 $
137 1392 سوئد 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 272 762,571,765 Rls. 30,492 $
138 1392 سوئد 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 8,052 755,586,705 Rls. 30,526 $
139 1392 سوئد 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 700 739,637,718 Rls. 29,835 $
140 1392 سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 137 712,374,995 Rls. 28,641 $
141 1392 سوئد 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 12,320 710,482,844 Rls. 28,675 $
142 1392 سوئد 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 837 701,648,976 Rls. 28,169 $
143 1392 سوئد 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,402 655,595,116 Rls. 26,463 $
144 1392 سوئد 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 25 648,589,095 Rls. 26,173 $
145 1392 سوئد 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 244 647,485,678 Rls. 26,121 $
146 1392 سوئد 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 5,800 645,504,764 Rls. 26,010 $
147 1392 سوئد 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 2,280 640,284,104 Rls. 25,922 $
148 1392 سوئد 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 129 636,762,978 Rls. 25,690 $
149 1392 سوئد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,817 633,512,781 Rls. 25,500 $
150 1392 سوئد 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 3,178 630,779,234 Rls. 25,454 $
151 1392 سوئد 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 12,689 626,095,610 Rls. 25,286 $
152 1392 سوئد 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 81 626,084,705 Rls. 25,151 $
153 1392 سوئد 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 571 624,319,514 Rls. 25,100 $
154 1392 سوئد 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 4,180 622,799,434 Rls. 25,055 $
155 1392 سوئد 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 39 575,941,751 Rls. 23,191 $
156 1392 سوئد 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 827 575,410,119 Rls. 23,219 $
157 1392 سوئد 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 514 568,564,481 Rls. 23,079 $
158 1392 سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 198 566,882,163 Rls. 22,886 $
159 1392 سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 567 539,875,745 Rls. 21,671 $
160 1392 سوئد 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,079 521,354,068 Rls. 21,052 $
161 1392 سوئد 44111391 پروفيل روكش شده 14,310 520,192,764 Rls. 21,157 $
162 1392 سوئد 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,450 515,640,491 Rls. 20,693 $
163 1392 سوئد 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,100 511,208,942 Rls. 20,620 $
164 1392 سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 440 500,411,530 Rls. 20,205 $
165 1392 سوئد 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,113 493,690,882 Rls. 19,870 $
166 1392 سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 4,650 493,438,478 Rls. 19,840 $
167 1392 سوئد 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 60 478,340,447 Rls. 19,274 $
168 1392 سوئد 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 150 477,034,104 Rls. 19,243 $
169 1392 سوئد 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,045 473,909,963 Rls. 19,122 $
170 1392 سوئد 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,868 469,566,938 Rls. 18,926 $
171 1392 سوئد 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,585 465,632,083 Rls. 18,764 $
172 1392 سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 789 418,674,700 Rls. 16,906 $
173 1392 سوئد 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 817 413,660,702 Rls. 16,824 $
174 1392 سوئد 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1 405,334,929 Rls. 16,357 $
175 1392 سوئد 90191010 تشک موا ج 1,000 399,000,000 Rls. 16,106 $
176 1392 سوئد 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 1,179 380,516,734 Rls. 15,365 $
177 1392 سوئد 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 2,000 372,403,152 Rls. 14,977 $
178 1392 سوئد 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 1,023 370,136,800 Rls. 15,053 $
179 1392 سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,791 366,831,120 Rls. 14,801 $
180 1392 سوئد 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 1,094 356,933,588 Rls. 14,392 $
181 1392 سوئد 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 200 354,791,331 Rls. 14,271 $
182 1392 سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,550 351,543,578 Rls. 14,179 $
183 1392 سوئد 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 929 351,117,453 Rls. 14,178 $
184 1392 سوئد 90213100 مفصل هاي مصنوعي 161 349,179,103 Rls. 14,098 $
185 1392 سوئد 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 2,720 347,649,873 Rls. 13,973 $
186 1392 سوئد 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,944 332,204,775 Rls. 13,376 $
187 1392 سوئد 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 27 330,000,000 Rls. 13,263 $
188 1392 سوئد 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 5,038 329,727,963 Rls. 13,261 $
189 1392 سوئد 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 110 320,102,629 Rls. 12,916 $
190 1392 سوئد 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 5,500 315,021,622 Rls. 12,713 $
191 1392 سوئد 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 3,000 312,380,335 Rls. 12,603 $
192 1392 سوئد 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 579 309,243,189 Rls. 12,458 $
193 1392 سوئد 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 48 293,300,767 Rls. 11,841 $
194 1392 سوئد 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 15 291,613,363 Rls. 11,720 $
195 1392 سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 31 288,089,414 Rls. 11,597 $
196 1392 سوئد 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 7 285,296,189 Rls. 10,233 $
197 1392 سوئد 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 150 275,753,443 Rls. 11,066 $
198 1392 سوئد 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 5,400 270,843,480 Rls. 10,933 $
199 1392 سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 38 265,833,193 Rls. 10,743 $
200 1392 سوئد 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 195 263,866,552 Rls. 10,629 $
مجموع کل
3,856,401,092,106 ريال
مجموع کل
155,648,482 دلار